Valdybos posėdžiai

Iki 2018 m. lapkričio 27 d. 11 val. vyksta elektroninis Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis
Darbotvarkė:
1. Dėl pritarimo bendruomenių projektų prioritetams.


Iki 2018 m. lapkričio 9 d. 11 val. vyksta elektroninis Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis

Darbotvarkė:

1. Dėl Upynos kaimo bendruomenės pateiktos paraiškos Telšių rajono savivaldybės finansavimui gauti svarstymo;


2018 m. rugpjūčio 24 d. 16.00 val. kviečiamas Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis

Adresas: Sedos g. 6, Telšiai, III a. posėdžių salė
Planuojama darbotvarkė:
1. Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdžio pirmininko, sekretoriaus išrinkimo, darbotvarkės patvirtinimo.
2. Dėl „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategijos“ pakeitimo.
3. Dėl „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategijos“ paprastojo kvietimo teikti vietos projektus Nr. 5 dokumentacijos patvirtinimo ir kvietimo datos nustatymo.
4. Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės administratorės Agnės Marozienės darbo užmokesčio.

Iki 2018 m. gegužės 26 d. 10 val. vyksta elektroninis Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis

Darbotvarkė:

1. Dėl  Nerimdaičių kaimo bendruomenės pateiktos paraiškos Telšių rajono savivaldybės  finansavimui gauti  svarstymo.


2018 m. balandžio 25 d. 16.30 val. kviečiamas Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis
Adresas: Sedos g.  6, Telšiai III a. posėdžių salė

Planuojama darbotvarkė:

1. Dėl „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategijos“  paprastojo kvietimo teikti vietos projektus Nr. 4 dokumentacijos patvirtinimo ir kvietimo datos nustatymo.


2018 m. kovo 28 d. 15.30 val. kviečiamas Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis
Adresas: Sedos g.  6, Telšiai
III a. posėdžių salė


Planuojama darbotvarkė:
1. Dėl „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategijos“  paprastojo kvietimo teikti vietos projektus Nr. 4 dokumentacijos patvirtinimo ir kvietimo datos nustatymo.


 

2018 m. kovo  6 d. 15.30 val. kviečiamas Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis
Adresas: Sedos g.  6, Telšiai
III a. posėdžių salė


Planuojama darbotvarkė:
1. Dėl „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategijos“  paprastojo kvietimo teikti vietos projektus Nr. 3 dokumentacijos patvirtinimo ir kvietimo datos nustatymo.
2. Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo sušaukimo ir darbotvarkės patvirtinimo.
3. Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės atstovų delegavimo į tarptautinę konferenciją LINC2018 Suomijoje 2018 m. birželio 12-15 d.
4. Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės veiklos ir finansinių ataskaitų už 2017 m. svarstymo
5. Dėl 2018 m. Telšių rajono vietos veiklos plano projekto svarstymo.
6. Kiti klausimai. 


Iki 2018 m. vasario 15 d. 10 val. vyksta elektroninis Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis

Darbotvarkė

1. Dėl patikslintos 2017 metų VPS metinės  įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo.


2018 m. sausio 5 d. 12 val. kviečiamas Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis
Adresas: Gaudikaičių km. Telšių r. Kavinėje- motelyje  „Branša“ ( II.a.)

Planuojama darbotvarkė:
1. Dėl Vietos plėtros strategijos ,,Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“ metinės įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo.
2. Dėl ,,Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategijos“ konkrečios priemonės ir ( arba) jos veiklos srities nustatymo rengti dokumentaciją kvietimui Nr. 3 teikti vietos projektų paraiškas.  


Iki 2017 m. gruodžio  08 d. 10 val. vyksta elektroninis Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis

Darbotvarkė:

1.  Dėl „Telšių ir Rietavo savivaldybių 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos“ paprastojo kvietimo teikti vietos projektus Nr. 2 dokumentacijos tvirtinimo ir kvietimo datos nustatymo.


2017 m. lapkričio  22 d. 16.00 val. kviečiamas Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis
Adresas: Sedos g.  6, Telšiai
III a. posėdžių salė
Planuojama darbotvarkė:
1. Dėl pritarimo Telšių rajono vietos veiklos grupės tarptautinio projekto paraiškos teikimui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER“ veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“.
2. Dėl pritarimo Telšių rajono vietos veiklos grupės dalyvavimui partnerio teisėmis projekte „Po Žemaitiją per jomarkus“, teikiamame finansavimui gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER“ veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“.
3. Dėl ,,Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategijos“  konkrečios priemonės ir ( arba) jos veiklos srities antro kvietimo datos nustatymo.
4. Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo sušaukimo ir darbotvarkės patvirtinimo.
5. Dėl projektų paraiškų Telšių rajono savivaldybės finansavimui gauti svarstymo.
6. Kiti klausimai.

Iki 2017 m. spalio  11 d. 11 val. vyksta elektroninis Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis

2017 m. spalio 5 d. 15.30 val. kviečiamas Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis
Adresas: Sedos g.  6, Telšiai
III a. posėdžių salė

Planuojama darbotvarkė:
1. Dėl Telšių ir Rietavo savivaldybių 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos kvietimo Nr. 2 priemonių „ Ne žemės ūkio veiklai pradėti“ ir  „Ne žemės ūkio veiklai plėtoti“ atrankos kriterijų svarstymo. 
2. Dėl  Nerimdaičių kaimo bendruomenės pateiktos paraiškos  Telšių rajono savivaldybės  finansavimui gauti  svarstymo.
3. Kiti klausimai.


2017 m. rugsėjo 12 d. 15.30 val. kviečiamas Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis

Adresas: Sedos g.  6, Telšiai

III a. posėdžių salė

Planuojama darbotvarkė:

1. Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės tarptautinio bendradarbiavimo.
1.1. Dėl dalyvavimo tarptautinio bendradarbiavimo projekto planavimo susitikime Telšiuose 2017 m.  rugsėjo 26 d. su Švedijos vietos veiklos grupe  „Leader Mälardalen“.
1.2. Dėl pritarimo Telšių rajono vietos veiklos grupės projekto „Pasirengimas tarptautinio bendradarbiavimo projekto įgyvendinimui“ paraiškai gauti finansavimą iš Telšių rajono savivaldybės.
2. Dėl ,,Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategijos“  konkrečios priemonės ir ( arba) jos veiklos srities nustatymo rengti dokumentaciją antram kvietimui teikti vietos projektų paraiškas.

 

 

2017 m. birželio  1 d. 15.30 val. kviečiamas Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis

Adresas: Sedos g. 6, Telšiai

III a. posėdžių salė

Planuojama darbotvarkė:

1. Dėl Telšių ir Rietavo savivaldybių 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos paprastojo kvietimo teikti vietos projektus Nr. 1 pirminių vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatų aptarimas.


2017 m. balandžio  14 d. 10 val. kviečiamas Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis

Adresas: Sedos g. 6, Telšiai

III a. posėdžių salė

Planuojama darbotvarkė:

1. Dėl Telšių ir Rietavo savivaldybių 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos paprastojo kvietimo teikti vietos projektus Nr. 1 dokumentacijos tvirtinimo ir kvietimo datos nustatymo.


2017 m. kovo 22 d. 15 val. kviečiamas Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis

Adresas: Sedos g. 6, Telšiai

III a. posėdžių salė

 

Planuojama darbotvarkė:

1. Dėl Telšių ir Rietavo savivaldybių 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos paprastojo kvietimo teikti vietos projektus Nr. 1 dokumentacijos tvirtinimo.
2. Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės narių sąrašo.
3. Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės visuotinio ataskaitinio narių susirinkimo sušaukimo ir darbotvarkės patvirtinimo.
4. Dėl papildytos stebėsenos kontrolės formos patvirtinimo (2007 -2014 m. laikotarpis).
5. Kiti klausimai.


 

Iki 2017 m. kovo 3 d. 15 val. vyksta elektroninis Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis