Valdybos posėdžiai

2024 m. liepos 25 d. 17.00 val. vyks  Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis el. paštu telsiurajonovvg@gmail.com

Darbotvarkė: 

1. Dėl Kvietimo teikti vietos projektus Nr. SP-TELŠ-LEADER-06-04 pagal „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2023-2027 metų strategijos“ priemonę  „Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ dokumentacijos tvirtinimo.


Iki 2024 m.  liepos 12 d. 12.00 val. vyks Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis el. paštu telsiurajonovvg@gmail.com

Darbotvarkė:
 
1. Dėl papildomų EURI virškontraktavimo lėšų panaudojimo vietos projektams finansuoti pagal „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategiją“;
2.      Dėl „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategijos“  Kvietimo Nr. 30 pagal VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 6.) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2) vietos projektų paraiškų, įrašytų į rezervinių vietos projektų sąrašą (2024 04 15 protokolo Nr. PAK-2 nutariamosios dalies 5 punktas), perdavimo tolimesniam tinkamumo skirti paramą vertinimui (EURI lėšos):
2.1.       dėl pareiškėjos Deimantės Valentinavičūtės vietos projekto „Atokvėpis Žemaitijoje“ (TELŠ-EURI -6A-D-30-04-2024) paraiškos, įrašytos į rezervinių vietos projektų sąrašą (2024 04 15 protokolo Nr. PAK-2), perdavimo tolimesniam tinkamumo skirti paramą vertinimui;
2.2.       dėl pareiškėjos MB „Muilynė“ vietos projekto „MB Muilynė verslo pradžia“ (TELŠ-EURI -6A-D-30-03-2024) paraiškos, įrašytos į rezervinių vietos projektų sąrašą (2024 04 15 protokolo Nr. PAK-2), perdavimo tolimesniam tinkamumo skirti paramą vertinimui;

 


2024 m. birželio 18 d. 14.00 val. vyks  Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis nuotoliniu būdu Microsoft Teams platformoje

Darbotvarkė: 

1. Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdžio pirmininko, sekretoriaus išrinkimo, darbotvarkės patvirtinimo;
2. Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijai pateiktų paraiškų daliniam finansavimui iš savivaldybės biudžeto svarstymo;
3. Dėl Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 3 pagal „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2023-2027 metų strategijos“ priemonę „Ne žemės ūkio verslo pradžia“ dokumentacijos tvirtinimo;
4. Kiti klausimai.


2024 m. birželio 11 d. 15.00 val. vyks  Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis nuotoliniu būdu Microsoft Teams platformoje

Darbotvarkė: 

1.Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdžio pirmininko, sekretoriaus išrinkimo, darbotvarkės patvirtinimo;

2. Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijai pateiktų paraiškų daliniam finansavimui iš savivaldybės biudžeto svarstymo;


Iki 2024 m.  gegužės 13 d. 12.00 val. vyks Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis el. paštu telsiurajonovvg@gmail.com

Darbotvarkė:

1.Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės Kvietimo Nr. 30 pagal VPS priemonę „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 6.) veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2) Finansavimo sąlygų aprašų (EURI ir LEADER lėšų) patikslinimo;

 


2024 m. balandžio 23 d. 14.00 val. vyks  Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis adresu Sedos g. 6, Telšiai (III a.)

Darbotvarkė: 

1.Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdžio pirmininko, sekretoriaus išrinkimo, darbotvarkės patvirtinimo;

2. Dėl naujų VVG narių priėmimo;

3. Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijai pateiktų paraiškų daliniam finansavimui iš savivaldybės biudžeto pakartotinio svarstymo;

4. Kiti klausimai.

 


2024 m. balandžio 15 d. 14.30 val. vyks  Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis nuotoliniu būdu Microsoft Teams platformoje

Darbotvarkė: 

1. Dėl naujų VVG narių priėmimo;

 


Iki 2024 m.  balandžio 3 d. 12.00 val. vyks Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis el. paštu telsiurajonovvg@gmail.com

Darbotvarkė:
1. Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijai pateiktų paraiškų  pritarimo daliniam finansavimui iš savivaldybės biudžeto:
1.1. dėl asociacijos „Luokės bendruomenė“ pateiktos paraiškos pritarimo daliniam finansavimui iš savivaldybės biudžeto?
1.2. dėl Lauko Sodos kaimo bendruomenės pateiktos paraiškos pritarimo daliniam finansavimui iš savivaldybės biudžeto?
1.3. dėl Nerimdaičių kaimo bendruomenės pateiktos paraiškos pritarimo daliniam finansavimui iš savivaldybės biudžeto?
1.4. dėl Gedrimų kaimo bendruomenės pateiktos paraiškos pritarimo daliniam finansavimui iš savivaldybės biudžeto?
1.5. dėl Nevarėnų bendruomenės „Ratas“ pateiktos paraiškos pritarimo daliniam finansavimui iš savivaldybės biudžeto?
1.6. dėl Varnių Vyskupo M. Valančiaus bendruomenės pateiktos paraiškos pritarimo daliniam finansavimui iš savivaldybės biudžeto?
1.7. dėl Buožėnų kaimo bendruomenės pateiktos paraiškos pritarimo daliniam finansavimui iš savivaldybės biudžeto?
1.8. dėl Lieplaukės bendruomenės pateiktos paraiškos pritarimo daliniam finansavimui iš savivaldybės biudžeto?
1.9. dėl Telšių rajono VVG pateiktos paraiškos pritarimo daliniam finansavimui iš savivaldybės biudžeto?
1.10. dėl Viešvėnų kaimo bendruomenės pateiktos paraiškos pritarimo daliniam finansavimui iš savivaldybės biudžeto?
1.11. dėl Telšių miesto VVG pateiktos paraiškos pritarimo daliniam finansavimui iš savivaldybės biudžeto?
1.12. dėl Rūdupių kaimo bendruomenės (Nr. 16) pateiktos paraiškos pritarimo daliniam finansavimui iš savivaldybės biudžeto?
1.13. dėl  Rūdupių kaimo bendruomenės (Nr. 17)  pateiktos paraiškos pritarimo daliniam finansavimui iš savivaldybės biudžeto?
1.14. dėl  Rūdupių kaimo bendruomenės (Nr. 18)  pateiktos paraiškos pritarimo daliniam finansavimui iš savivaldybės biudžeto?
1.15. dėl Upynos kaimo bendruomenė pateiktos paraiškos pritarimo daliniam finansavimui iš savivaldybės biudžeto?
1.16. dėl Lieplaukiškių draugijos  pateiktos paraiškos pritarimo daliniam finansavimui iš savivaldybės biudžeto?
1.17. dėl Baltininkų kaimo bendruomenės (Nr. 1) pateiktos paraiškos pritarimo daliniam finansavimui iš savivaldybės biudžeto?
1.18. dėl Baltininkų kaimo bendruomenės (Nr. 2) pateiktos paraiškos pritarimo daliniam finansavimui iš savivaldybės biudžeto?
1.19. dėl Varnių senolių  kaimo bendruomenės  pateiktos paraiškos pritarimo daliniam finansavimui iš savivaldybės biudžeto?

Iki 2024 m.  kovo 19 d. 17.00 val. vyks Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis el. paštu telsiurajonovvg@gmail.com

Darbotvarkė:

1. Dėl Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 2 pagal „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2023-2027 metų strategijos“ priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų puoselėjimas “ dokumentacijos tvirtinimo.

 


Iki 2024 m.  kovo 4 d. 12.00 val. vyks Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis el. paštu telsiurajonovvg@gmail.com

Darbotvarkė:

1. Dėl Telšių rajono savivaldybės bendruomenių ir VVG projektų, finansuotų savivaldybės biudžeto lėšomis, ataskaitos tvirtinimo;

 


2024 m. vasario 13 d. 13.00 val. vyks  Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis nuotoliniu būdu Microsoft Teams platformoje

Darbotvarkė:

1.Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdžio pirmininko, sekretoriaus išrinkimo, darbotvarkės patvirtinimo;

2.Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės finansinių ataskaitų už 2023 m. svarstymo;

3.Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės 2024 m. veiklos plano svarstymo;

4.Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės visuotinio ataskaitinio narių sušaukimo ir darbotvarkės patvirtinimo;

5.Kiti klausimai.

 


Iki 2024 m.  sausio 26 d. (penktadienio) 12.00 val. skelbiame valdybos posėdį el. paštu telsiurajonovvg@gmail.com

Darbotvarkė:

1. Dėl 2023 m. „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategijos“  metinės įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo;

2024 m. sausio 5 d. 13.00 val. vyks  Telšių rajono vietos veiklos grupės išvažiuojamasis valdybos posėdis adresu  „Laumžirgių sėnis“ (Lesikų g. 55, Kirkliai, Telšiai). 

Darbotvarkė:

1.Dėl „Telšių ir Rietavo savivaldybių 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos“ keitimo tvirtinimo;

2. Dėl „Telšių ir Rietavo savivaldybių 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos“ kvietimo Nr. 30 dokumentacijos tvirtinimo ir kvietimo datos nustatymo;

 


Iki 2023 m.  lapkričio 17 d. (penktadienio) 12.00 val. skelbiame valdybos posėdį el. paštu telsiurajonovvg@gmail.com

Darbotvarkė:

1. Dėl 2024 metų projektų finansavimo prioritetų bendruomenių projektams iš Telšių rajono savivaldybės biudžeto tvirtinimo?

2023 m. spalio 27 d. 13.00 val. vyks  Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis nuotoliniu būdu Microsoft Teams platformoje

Darbotvarkė:

1. Dėl „Telšių ir Rietavo savivaldybių 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos“ kvietimo Nr. 29 dokumentacijos tvirtinimo ir kvietimo datos nustatymo;

2. Kiti klausimai.


Iki 2023 m.  spalio 11 d. (trečiadienio) 12.00 val. skelbiame valdybos posėdį el. paštu telsiurajonovvg@gmail.com

Darbotvarkė:

1. Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijai pateiktos  Baltininkų  kaimo bendruomenės   paraiškos  pritarimo daliniam finansavimui iš savivaldybės biudžeto?
2. Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijai pateiktos  Viekšnalių bendruomenės „Šatrijos vingis“ paraiškos  pritarimo daliniam finansavimui iš savivaldybės biudžeto?
3. Dėl pritarimo Gaulėnų bendruomenės prašymui?
4. Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės organizuojamos konferencijos datos nustatymo?

 


Iki 2023 m.  rugpjūčio 11 d. (penktadienio) 12.00 val. skelbiame valdybos posėdį el. paštu telsiurajonovvg@gmail.com

Darbotvarkė:

1.Dėl „Telšių ir Rietavo savivaldybių 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos“ kvietimo Nr. 28 dokumentacijos tvirtinimo ir kvietimo datos nustatymo;


Iki 2023 m.  gegužės 29 d. (pirmadienio) 14.00 val. skelbiame valdybos posėdį el. paštu telsiurajonovvg@gmail.com

Darbotvarkė:

1. Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijai pateiktos Degaičių kaimo bendruomenės paraiškų („Tulpmedžio žydėjimas“ ir „Bendrytsės tiltas“) pritarimo daliniam finansavimui iš savivaldybės biudžeto?

2. Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės administracijos darbuotojų darbo užmokesčio?

3. Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijai pateiktos Gedrimų kaimo bendruomenės paraiškos pritarimo daliniam finansavimui iš savivaldybės biudžeto?

4. Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijai pateiktos Lieplaukiškių draugijos paraiškos pritarimo daliniam finansavimui iš savivaldybės biudžeto?

5. Kiti klausimai.


2023 m. gegužės 11 d. 15.30 val. vyks  Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis nuotoliniu būdu Microsoft Teams platformoje

Darbotvarkė:

1.Dėl „Telšių ir Rietavo savivaldybių 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos“ kvietimo Nr. 27 dokumentacijos tvirtinimo ir kvietimo datos nustatymo;

2.Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijai pateiktos Gadūnavo bendruomenės   paraiškos  pritarimo daliniam finansavimui iš savivaldybės biudžeto?

3.Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijai pateiktos Luokės bendruomenės  paraiškos  pritarimo daliniam finansavimui iš savivaldybės biudžeto?

4.Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijai pateiktų Baltininkų  kaimo bendruomenės   paraiškų („Šeimos šventė 2023!“ ir „Sudie, vasarėle 2023!“)  pritarimo daliniam finansavimui iš savivaldybės biudžeto?

5.Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijai pateiktų Rūdupių  kaimo bendruomenės   paraiškų („Dalyvavimas Pilautės bendruomenės organizuojamame Barščių virimo čempionate Dapkiškiuose“, „Tradicinė Joninių šventė“ ir festivalis „Suverk vėrinį rudens“)  pritarimo daliniam finansavimui iš savivaldybės biudžeto?

6.Kiti klausimai.


Iki 2023 m.  balandžio  20 d. (ketvirtadienio) 12.00 val. skelbiame valdybos posėdį el. paštu telsiurajonovvg@gmail.com

Darbotvarkė:

1. Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijai pateiktos  Nerimdaičių  kaimo bendruomenės   paraiškos  pritarimo daliniam finansavimui iš savivaldybės biudžeto?

2. Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijai pateiktos  Nevarėnų  kaimo bendruomenės „Ratas“   paraiškos  pritarimo daliniam finansavimui iš savivaldybės biudžeto?

3. Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijai pateiktos  Janapolės  kaimo bendruomenės   paraiškos  pritarimo daliniam finansavimui iš savivaldybės biudžeto?


 

2023 m. vasario 14 d. 13.30 val. vyks  Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis nuotoliniu būdu Microsoft Teams platformoje

Darbotvarkė:

 1. Informacija apie „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2023-2027 metų strategijos“ rengimą;

 2. Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijai pateiktos Lauko Sodos bendruomenės paraiškos  pritarimo daliniam finansavimui iš savivaldybės biudžeto?

 3. Telšių rajono savivaldybės bendruomenių ir VVG projektų, finansuotų savivaldybės biudžeto lėšomis, ataskaitos tvirtinimo;

 4. Kiti klausimai.


2023 m. sausio 30 d. 13.00 val. vyks  Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis nuotoliniu būdu Microsoft Teams platformoje

Darbotvarkė:

1.Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdžio pirmininko, sekretoriaus išrinkimo, darbotvarkės patvirtinimo;

2.Dėl 2022 m. „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategijos“ metinės įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo;

3.Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės finansinių ataskaitų už 2022 m. svarstymo;

4.Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės 2023 m. veiklos plano svarstymo;

5.Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės visuotinio ataskaitinio narių sušaukimo ir darbotvarkės patvirtinimo;

6.Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės administracijos darbuotojų darbo užmokesčio;

7.Informacija apie „Telšių rajono ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2023-2027 metų strategijos“ rengimą;

8.Informacija apie galimus Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos sudėties keitimus;

9.Dėl biuro patalpų nuomos pirkimo komisijos sudarymo.

10. Dėl Telšių rajono ir Rietavo savivaldybių bendruomenių sąskrydžio organizavimo.

 


2022 m. gruodžio 13 d. 12.00 val. vyks  Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis kavinėje „Senamiestis“, Turgaus a. 11, Telšiai 

Darbotvarkė:

1.Dėl „Telšių ir Rietavo savivaldybių 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos“ keitimo tvirtinimo;

2.Dėl „Telšių ir Rietavo savivaldybių 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos“ kvietimo Nr. 26 dokumentacijos tvirtinimo ir kvietimo datos nustatymo;

3.Kiti klausimai


 Iki 2022 m.  lapkričio  23 d. (trečiadienio) 12.00 val. skelbiame valdybos posėdį el. paštu telsiurajonovvg@gmail.com

Darbotvarkė:

1.Dėl 2023 metų projektų finansavimo prioritetų bendruomenių projektams iš Telšių rajono savivaldybės biudžeto tvirtinimo?

2. Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijai pateiktos  Ubiškės kaimo bendruomenės   paraiškos  pritarimo daliniam finansavimui iš savivaldybės biudžeto?

 

 


2022 m. spalio 4 d. 11.00 val. vyks  Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis nuotoliniu būdu Microsoft Teams platformoje

Darbotvarkė:

1.Dėl Telšių rajono savivaldybės biudžeto lėšų paskirstymo tvarkos Aprašo keitimo.


 

Iki  rugsėjo  26 d. (pirmadienio) 12.00 val. vyksta valdybos posėdis el. paštu telsiurajonovvg@gmail.com

 
Darbotvarkė:
1.  Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės administracijos darbuotojų darbo užmokesčio.


Iki 2022 m. rugsėjo 9 d. 12.00 val. vyksta  Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis el. paštu telsiurajonovvg@gmail.com

Darbotvarkė:

1. Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės Kvietimo Nr. 18  VPS priemonės „Infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas“ (kodas LEADER-19.2-7.) 2 veiklos srities „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ (kodas LEADER 19.2-7.6), Finansavimo sąlygų aprašo patikslinimo;

 


2022 m. rugpjūčio 30 d. 15.30 val. vyks  Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis nuotoliniu būdu Microsoft Teams platformoje

Darbotvarkė:

1.Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdžio pirmininko, sekretoriaus išrinkimo, darbotvarkės patvirtinimo;

2.Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijai pateiktos Rūdupių kaimo bendruomenės  paraiškos  pritarimo daliniam finansavimui iš savivaldybės biudžeto?


Iki 2022 m. liepos 19 d. 12.00 val. vyksta  Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis el. paštu telsiurajonovvg@gmail.com

Darbotvarkė:

1.Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijai pateiktos Baltininkų kaimo bendruomenės  paraiškos  pritarimo daliniam finansavimui iš savivaldybės biudžeto?

 


Iki 2022 m. liepos 11 d. 12.00 val. vyksta  Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis el. paštu telsiurajonovvg@gmail.com

Darbotvarkė:

1.Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijai pateiktos Lieplaukiškių draugijos  paraiškos  pritarimo daliniam finansavimui iš savivaldybės biudžeto?

 


Iki 2022 m. gegužės 23 d. 12.00 val. vyksta  Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis el. paštu telsiurajonovvg@gmail.com

Darbotvarkė:

1.Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijai pateiktos Gedrimų kaimo bendruomenės  paraiškos  pritarimo daliniam finansavimui iš savivaldybės biudžeto?

2. Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijai pateiktos Telšių rajono vietos veiklos grupės  paraiškos  pritarimo daliniam finansavimui iš savivaldybės biudžeto?

3.Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijai pateiktos Rūdupių kaimo bendruomenės  paraiškos  pritarimo daliniam finansavimui iš savivaldybės biudžeto?

 


Iki 2022 m. gegužės 10 d. 12.00 val. vyksta  Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis el. paštu telsiurajonovvg@gmail.com

Darbotvarkė:

1.Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijai pateiktos Baltininkų kaimo bendruomenės  paraiškos  pritarimo daliniam finansavimui iš savivaldybės biudžeto?

 


2022 m. balandžio 26 d. 16.00 val. vyks  Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis adresu Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija, Katedros a. 6, Telšiai

Darbotvarkė:

1. Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdžio pirmininko, sekretoriaus išrinkimo, darbotvarkės patvirtinimo;

2. Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos pirmininko rinkimų;

 


Iki 2022 m. balandžio 1 d. 12.00 val. vyksta  Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis el. paštu telsiurajonovvg@gmail.com

Darbotvarkė:

1. Dėl „Telšių ir Rietavo savivaldybių 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos“ kvietimo Nr. 25 dokumentacijos tvirtinimo ir kvietimo datos nustatymo.

 


Iki 2022 m. kovo 16 d. 12.00 val. vyksta  Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis el. paštu telsiurajonovvg@gmail.com

Darbotvarkė:

1. Dėl „Telšių ir Rietavo savivaldybių 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos“ kvietimo Nr. 24 dokumentacijos tvirtinimo ir kvietimo datos nustatymo.

 


Iki 2022 m. vasario 22 d. 17.00 val. vyksta  Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis el. paštu telsiurajonovvg@gmail.com

Darbotvarkė:

1. Dėl Telšių rajono kaimo bendruomenių ir Telšių rajono vietos veiklos grupės parengtų projektų, dalinai  finansuotų iš Telšių rajono savivaldybės biudžeto, ataskaitos už 2021 m. pritarimo.

 

 


2022 m. sausio 26 d. 10.00 val. vyks  Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis nuotoliniu būdu Microsoft Teams platformoje

Darbotvarkė:

1.Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdžio pirmininko, sekretoriaus išrinkimo, darbotvarkės patvirtinimo;

2.Dėl 2021 m. „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategijos“ metinės įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo;

3.Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės finansinių ataskaitų už 2021 m. svarstymo;

4.Dėl 2022 m. veiklos plano svarstymo;

5.Dėl „Telšių ir Rietavo savivaldybių 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos“ kvietimo Nr. 23 dokumentacijos tvirtinimo ir kvietimo datos nustatymo.

6.Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės visuotinio ataskaitinio narių sušaukimo ir darbotvarkės patvirtinimo;

7.Dėl Degaičių kaimo bendruomenės prašymo;

8.Kiti klausimai

 


2021 m. lapkričio 30 d. 14.00 val. vyks  Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis nuotoliniu būdu Microsoft Teams platformoje

Darbotvarkė:

1.Dėl 2022 metų projektų finansavimo prioritetų bendruomenių projektams iš Telšių rajono savivaldybės biudžeto tvirtinimo?

 

 


Iki 2021 m. lapkričio 24 d. 11.00 val. vyksta  Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis el. paštu telsiurajonovvg@gmail.com

Darbotvarkė:

1. Dėl Mitkaičių kaimo bendruomenės  pateikto prašymo papildomai prisidėti Telšių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis prie jų įgyvendinamo vietos projekto „Mitkaičių bendruomenės patalpų pritaikymas trumpalaikei nuomai – „Kartų pastogė““ (Nr. TELŠ-LEADER-6B-D-11-11-20250/42VS-PV-20-1-01915)?

 

 


2021 m. lapkričio 12 d. 14.00 val. vyks  Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis adresu Sedos g. 6, Telšiai

Darbotvarkė:

1.Informacija apie „Telšių ir Rietavo savivaldybių 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos“  papildomų lėšų  įgyvendinimui pereinamuoju laikotarpiu skyrimo;

2.Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės administracijos darbuotojų pareiginės algos koeficientų;

3.Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės visuotinio narių sušaukimo;

4.Kiti klausimai.

 

 


Iki 2021 m. spalio 7 d. 11.00 val. vyksta  Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis el. paštu telsiurajonovvg@gmail.com

Darbotvarkė:

1.Dėl Telšių rajono organizacijų, įstaigų teikiamų paraiškų  maksimalios ir minimalios vienos projekto paraiškos finansavimo sumos iš Telšių rajono savivaldybės biudžeto nustatymo?

 

 


Iki 2021 m. rugsėjo 27 d. 10.00 val. vyksta  Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis el. paštu telsiurajonovvg@gmail.com

Darbotvarkė:

1.Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės Kvietimo Nr. 18 VPS priemonės „Infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas“ (kodas LEADER-19.2-7.) 2 veiklos sritį „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ (kodas LEADER 19.2-7.6), Finansavimo sąlygų aprašo patikslinimo;

2. Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės administracijos darbuotojų darbo apmokėjimo;

 


2021 m. liepos 1 d. 16.00 val. vyks  Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis adresu Sedos g. 6, Telšiai

Darbotvarkė:

1.Dėl „Telšių ir Rietavo savivaldybių 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos“ kvietimo Nr. 22  dokumentacijos tvirtinimo ir kvietimo datos nustatymo.


 

Iki 2021 m. birželio 23 d. 12.00 val. vyksta  Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis el. paštu telsiurajonovvg@gmail.com

Darbotvarkė:

1.Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijai pateiktos Ryškėnų kaimo bendruomenės  paraiškos  pritarimo daliniam finansavimui iš savivaldybės biudžeto?

 

 


 

Iki 2021 m. birželio 11 d. 12.00 val. vyksta  Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis el. paštu telsiurajonovvg@gmail.com

Darbotvarkė:

1.Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijai pateiktos  Lauko Sodos kaimo bendruomenės  paraiškos  pritarimo daliniam finansavimui iš savivaldybės biudžeto?

 

 


 

2021 m. gegužės 26 d. 9.30 val. vyks  Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis nuotoliniu būdu Microsoft Teams platformoje

Darbotvarkė:

1. Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijai pateiktos  Upynos kaimo bendruomenės  paraiškos  pritarimo daliniam finansavimui iš savivaldybės biudžeto?

2. Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijai pateiktos  Telšių rajono vietos veiklos grupės  paraiškos  pritarimo daliniam finansavimui iš savivaldybės biudžeto?

 

 


 

Iki 2021 m. gegužės 6 d. 12.00 val. vyksta  Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis el. paštu telsiurajonovvg@gmail.com

Darbotvarkė:

1. Dėl „Telšių ir Rietavo savivaldybių 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos“ kvietimo Nr. 21  dokumentacijos tvirtinimo ir kvietimo datos nustatymo.

 

 


 

Iki 2021 m. balandžio 1 d. 12.00 val. vyksta  Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis el. paštu telsiurajonovvg@gmail.com

Darbotvarkė:

1.Dėl „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros  2014-2020 metų strategijos“  keitimo;

 

 


 

Iki 2021 m. kovo 23 d. 16.00 val. vyksta  Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis el. paštu telsiurajonovvg@gmail.com

Darbotvarkė:
1.      Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijai pateiktos  Degaičių kaimo bendruomenės  paraiškos  pritarimo daliniam finansavimui iš savivaldybės biudžeto?
 

 

2021 m. kovo 15 d. 13.00 val. vyks  Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis nuotoliniu būdu Microsoft Teams platformoje

Darbotvarkė:

1.Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdžio pirmininko, sekretoriaus išrinkimo, darbotvarkės patvirtinimo.

2.Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės visuotinio ataskaitinio narių sušaukimo ir darbotvarkės patvirtinimo;

3.Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės finansinių ataskaitų už 2020 m. svarstymo;

4.Dėl 2021 m. veiklos plano svarstymo;

5.„Telšių ir Rietavo savivaldybių 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos“ įgyvendinimo pažangos tarpinio vertinimo aptarimas;

6.Dėl MB „Ąžuolina“ prašymo svarstymo;

7.Kiti klausimai.

 

 


 

Iki 2021 m. kovo 4 d. 15.00 val. vyksta  Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis el. paštu telsiurajonovvg@gmail.com

Darbotvarkė:

1.   Dėl bendruomenių parengtų projektų dalinio finansavimo iš Telšių rajono savivaldybės biudžeto ataskaitos už 2020 m. pritarimo.

 


 

2021 m. vasario 19 d. 8.15 val. vyks  Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis nuotoliniu būdu Microsoft Teams platformoje

Darbotvarkė:

1.Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdžio pirmininko, sekretoriaus išrinkimo, darbotvarkės patvirtinimo.

2. Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos darbo reglamento patvirtinimo.

3.Dėl „Telšių ir Rietavo savivaldybių 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos“ kvietimo Nr. 17 dokumentacijos tvirtinimo ir kvietimo datos nustatymo.

4.Dėl „Telšių ir Rietavo savivaldybių 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos“ kvietimo Nr. 18 dokumentacijos tvirtinimo ir kvietimo datos nustatymo.

5.Dėl „Telšių ir Rietavo savivaldybių 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos“ kvietimo Nr. 19 dokumentacijos tvirtinimo ir kvietimo datos nustatymo.

6.Dėl „Telšių ir Rietavo savivaldybių 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos“ kvietimo Nr. 20 dokumentacijos tvirtinimo ir kvietimo datos nustatymo.

7.Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės Kvietimo Nr. 11 VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6.) veiklos srities ,,Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2) Finansavimo sąlygų aprašo patikslinimo.

8.Kiti klausimai.


 

Iki 2020 m. sausio 26 d. 17.00 val. vyksta  Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis el. paštu telsiurajonovvg@gmail.com

Darbotvarkė:

1.Dėl 2020 m. „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategijos“ metinės įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo.

 

 


 

Iki 2020 m. gruodžio 14 d. 17.00 val. vyksta elektroninis Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis

Darbotvarkė:

1.      Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės Kvietimo Nr. 14  VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6.) veiklos srities ,,Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2) biudžeto lėšų padidinimo;

2.      Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės Kvietimo Nr. 11  VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6.) veiklos srities ,,Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2) Finansavimo sąlygų aprašo patikslinimo;


 

Iki 2020 m. lapkričio 24 d. 17.00 val. vyksta elektroninis Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis

Darbotvarkė:

1.    Dėl  projektų finansavimo prioritetų sąrašo 2021 metų projektų finansavimui svarstymo.


 

Iki 2020 m. spalio 30 d. 11.00 val. vyksta elektroninis Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis

Darbotvarkė:

1.      Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijai pateiktos  Telšių rajono vietos veiklos grupės paraiškos  pritarimo daliniam finansavimui iš savivaldybės biudžeto;

2.      Dėl pasiūlymų pateikimo keisti/koreguoti Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T1-206 „Dėl lėšų projektams finansuoti paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintą  tvarkos aprašą dėl lėšų projektams finansuoti paskirstymo;


 

Iki 2020 m. spalio 21 d. 17.00 val. vyksta elektroninis Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis

Darbotvarkė:

1.   Dėl „Telšių ir Rietavo savivaldybių 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos“ Kvietimo Nr. 15 dokumentacijos tvirtinimo ir kvietimo datos nustatymo.
2.   Dėl „Telšių ir Rietavo savivaldybių 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos“ Kvietimo Nr. 16 dokumentacijos tvirtinimo ir kvietimo datos nustatymo. 

 


 

Iki 2020 m. spalio 15 d. 12.00 val. vyksta elektroninis Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis

Darbotvarkė:

1.Dėl „Telšių ir Rietavo savivaldybių 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos“ kvietimo Nr. 14 dokumentacijos tvirtinimo ir kvietimo datos nustatymo.

 


 

2020 m. spalio 7 d. 16.30 val. adresu Sedos g. 6 (III a.), Telšiuose kviečiamas Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis

Darbotvarkė:

1. Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdžio pirmininko, sekretoriaus išrinkimo, darbotvarkės patvirtinimo;

2. Dėl „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategijos“  keitimo;

3. Dėl tarpteritorinio bendradarbiavimo projekto „Kartos kartu“ partnerio įnašo finansavimui iš Telšių rajono savivaldybės administracijos gauti svarstymo;

4. Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės administracijos darbo apmokėjimo;

5. Kiti klausimai.


 

Iki 2020 m. rugpjūčio 6 d. 12.00 val. vyksta elektroninis Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis

Darbotvarkė:

1. Dėl „Telšių ir Rietavo savivaldybių 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos“ kvietimo Nr. 13 dokumentacijos tvirtinimo ir kvietimo datos nustatymo.


 

Iki 2020 m. liepos 7 d. 17.00 val. vyksta elektroninis Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis

Darbotvarkė:

1.  Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijai pateiktos Lieplaukiškių draugijos  paraiškos  pritarimo daliniam finansavimui iš savivaldybės biudžeto?


 

2020 m. birželio 29 d. 16.00 val. adresu Sedos g. 6 (III a.), Telšiuose kviečiamas Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis

Darbotvarkė:

1. Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdžio pirmininko, sekretoriaus išrinkimo, darbotvarkės patvirtinimo.

2. Dėl „Telšių ir Rietavo savivaldybių 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos“ kvietimo Nr. 12 dokumentacijos tvirtinimo ir kvietimo datos nustatymo.

3. Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės administracijos darbuotojų darbo užmokesčio.

4. Kiti klausimai.


 

Iki 2020 m. gegužės 29 d. 11.00 val. vyksta elektroninis Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis

Darbotvarkė:

1. Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijai pateiktos  Lauko Sodos kaimo bendruomenės  paraiškos  pritarimo daliniam finansavimui iš savivaldybės biudžeto;


 

Iki 2020 m. balandžio 22 d. 17.00 val. vyksta elektroninis Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis

Darbotvarkė:

1.Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės visuotinio ataskaitinio narių susirinkimo rašytine procedūra elektroniniu paštu, datos  bei darbotvarkės nustatymo patvirtinimo.. 

2.Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo rašytinės procedūros aprašo patvirtinimo.

 


 

Iki 2020 m. kovo 25 d. 11.00 val. vyksta elektroninis Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis

Darbotvarkė:

  1.  Dėl Telšių rajono savivaldybės administracijai pateiktos Lieplaukiškių draugijos paraiškos dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto pritarimo?

 


 

2020 m. kovo 4 d. 16.00 val. adresu Sedos g. 6 (III a.), Telšiuose kviečiamas Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis

Darbotvarkė:

1.Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdžio pirmininko, sekretoriaus išrinkimo, darbotvarkės patvirtinimo;

2. Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės visuotinio ataskaitinio narių sušaukimo ir darbotvarkės patvirtinimo;

3. Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės veiklos už 2019 m. svarstymo;

4. Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės finansinių ataskaitų už 2019 m. svarstymo;

5. Dėl 2020 m. veiklos plano svarstymo;      

6. Kiti klausimai.


 

Iki 2020 m. vasario 27 d. 11.00 val. vyksta elektroninis Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis

Darbotvarkė:

1.  Dėl bendruomenių parengtų projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto ataskaitos už 2019 m.  patvirtinimo;

 

 


 

Šių metų sausio 29 d. (trečiadienį) 16.00 val. adresu Turgaus a. 11, Telšiuose vyks Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis

Darbotvarkė:

1.Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdžio pirmininko, sekretoriaus išrinkimo, darbotvarkės patvirtinimo.

2.Dėl „Telšių ir Rietavo savivaldybių 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos“ kvietimo Nr. 11 dokumentacijos tvirtinimo ir kvietimo datos nustatymo.

3.Dėl tarptautinio bendradarbiavimo projekto Akademija „Nuotykių LEADER“ dalyvių atrankos anketos patvirtinimo.

4.„Telšių ir Rietavo savivaldybių 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos“ tarpinio vertinimo metodikos  aptarimas.

5.Kiti klausimai.

 

 

Iki 2019 m. gruodžio 20 d. 11.00 val. vyksta elektroninis Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis

Darbotvarkė:

1. Dėl „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros  2014-2020 metų strategijos“  keitimo.


 

Iki 2019 m. lapkričio 22 d. 16.00 val. vyksta elektroninis Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis

Darbotvarkė:

1.Dėl finansavimo prioritetų bendruomenėms iš Telšių rajono savivaldybės biudžeto.


 

2019 m. spalio 30 d. 16.00 val. adresu Sedos g. 6 (III a.), Telšiuose kviečiamas Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis

Darbotvarkė:

1. Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdžio pirmininko, sekretoriaus išrinkimo, darbotvarkės patvirtinimo.

2. Dėl „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros  2014-2020 metų strategijos“  keitimo.

3. Dėl „Telšių ir Rietavo savivaldybių 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos“ kvietimo Nr. 10 dokumentacijos tvirtinimo ir kvietimo datos nustatymo.

4. Dėl  Lieplaukės kaimo bendruomenės pateiktos paraiškos Telšių rajono savivaldybės  administracijai finansavimui gauti  svarstymo;

5. Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės pateiktos paraiškos Telšių rajono savivaldybės  administracijai finansavimui gauti  svarstymo

6. Kiti klausimai.

 


 

2019 m. rugsėjo 17 d. 16.00 val. adresu Sedos g. 6 (III a.), Telšiuose kviečiamas Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis

Darbotvarkė:

1. Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdžio pirmininko, sekretoriaus išrinkimo, darbotvarkės patvirtinimo.

2. Dėl kaimo bendruomenių paraiškų, pateiktų Telšių rajono savivaldybės administracijai finansavimui gauti,  svarstymo:

  2.1. Dėl Gedrimų kaimo bendruomenės paraiškos;

  2.3. Dėl Luokės bendruomenės paraiškos;

  2.4. Dėl Baltininkų kaimo bendruomenės paraiškos;

  2.5. Dėl Rūdupių kaimo bendruomenės paraiškos.

3. Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės atstovų delegavimo į tarptautinio bendradarbiavimo projekto Akademija „Nuotykių LEADER“ konferenciją Švedijoje.

4. Kiti klausimai.


 

Iki 2019 m. rugpjūčio 14 d. 15.00 val. vyksta elektroninis Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis

Darbotvarkė:

1. Dėl Buožėnų kaimo bendruomenės pateiktos paraiškos, pateiktos Telšių rajono savivaldybės  administracijai, finansavimui gauti  svarstymo;
2. Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės pateiktos paraiškos,  pateiktos Telšių rajono savivaldybės  administracijai, finansavimui gauti  svarstymo;

 

 

Iki 2019 m. rugpjūčio 2 d. 15.45 val. vyksta elektroninis Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis

Darbotvarkė:

1. Dėl  Nerimdaičių kaimo bendruomenės pateiktos paraiškos, pateiktos Telšių rajono savivaldybės  administracijai, finansavimui gauti  svarstymo;


 

2019 m. liepos 24 d. 15.30 val. adresu Sedos g. 6, Telšiuose kviečiamas Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis

Darbotvarkė:

1.Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdžio pirmininko, sekretoriaus išrinkimo, darbotvarkės patvirtinimo.

2. Dėl „Telšių ir Rietavo savivaldybių 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos“ kvietimų Nr. 8 ir Nr. 9 dokumentacijų tvirtinimo ir kvietimų datų nustatymo.

3. Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės administracijos darbuotojų darbo užmokesčio.

4. Kiti klausimai.

 


 

Iki 2019 m. birželio 12 d. 14 val. vyksta elektroninis Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis

Darbotvarkė:
1. Dėl paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 4  VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra veiklos sričių „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2) ir „Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti“ (kodas LEADER -19.2-6.4) finansavimo sąlygų aprašų pakeitimo.

 

2019 m. gegužės 23 d. 17.00 val. adresu Sedos g. 6, Telšiuose kviečiamas Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis

Darbotvarkė:
1. Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdžio pirmininko, sekretoriaus išrinkimo, darbotvarkės patvirtinimo;
2. Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos pirmininko rinkimų;
3. Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės atstovų delegavimo į tarptautinio bendradarbiavimo projekto Akademija „Nuotykių LEADER“ verslumo akademiją Švedijoje;
4. Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės atstovų delegavimo į tarptautinį seminarą „LEADER programos gerosios patirties sklaida Graikijoje“;
5. Kiti klausimai.

 

Iki 2019 m. kovo 14 d. 17 val. vyksta elektroninis Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis
 

Darbotvarkė:

1.Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės pirmininko V. Barsteigos dalyvavimo komandiruotėje.


 

2019 m. vasario 27 d. 17.00 val. adresu Sedos g. 6, Telšiuose kviečiamas Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis
 Darbotvarkė:

1. Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdžio pirmininko, sekretoriaus išrinkimo, darbotvarkės patvirtinimo.

2. Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės visuotinio ataskaitinio narių sušaukimo ir darbotvarkės patvirtinimo;

3. Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės veiklos ir finansinių ataskaitų už 2018 m. svarstymo;

4. Dėl 2019 m. veiklos plano svarstymo.  

5. Dėl bendruomenių parengtų projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto ataskaitos patvirtinimo;

6. Kiti klausimai.

 


 

Šių metų sausio 17 d. (ketvirtadienį) 17.00 val. adresu Turgaus a. 11, Telšiuose vyks Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis

Darbotvarkė:

1. Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdžio pirmininko, sekretoriaus išrinkimo, darbotvarkės patvirtinimo.

2. Dėl Vietos plėtros strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“ metinės įgyvendinimo ataskaitos už 2018 m. patvirtinimo.

3. Dėl tarptautinio bendradarbiavimo projekto Akademija „Nuotykių LEADER“ dalyvių atrankos anketos patvirtinimo.

4. Dėl Kaunatavos kaimo bendruomenės paraiškos, pateiktos Telšių rajono savivaldybės administracijai finansavimui gauti, svarstymo.

5. Kiti klausimai.


 

Iki 2018 m. lapkričio 27 d. 11 val. vyksta elektroninis Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis
Darbotvarkė:
1. Dėl pritarimo bendruomenių projektų prioritetams.

 

Iki 2018 m. lapkričio 9 d. 11 val. vyksta elektroninis Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis

Darbotvarkė:

1. Dėl Upynos kaimo bendruomenės pateiktos paraiškos Telšių rajono savivaldybės finansavimui gauti svarstymo;


 

2018 m. rugpjūčio 24 d. 16.00 val. kviečiamas Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis

Adresas: Sedos g. 6, Telšiai, III a. posėdžių salė
Planuojama darbotvarkė:
1. Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdžio pirmininko, sekretoriaus išrinkimo, darbotvarkės patvirtinimo.
2. Dėl „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategijos“ pakeitimo.
3. Dėl „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategijos“ paprastojo kvietimo teikti vietos projektus Nr. 5 dokumentacijos patvirtinimo ir kvietimo datos nustatymo.
4. Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės administratorės Agnės Marozienės darbo užmokesčio.

 

Iki 2018 m. gegužės 26 d. 10 val. vyksta elektroninis Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis

Darbotvarkė:

1. Dėl  Nerimdaičių kaimo bendruomenės pateiktos paraiškos Telšių rajono savivaldybės  finansavimui gauti  svarstymo.


 

2018 m. balandžio 25 d. 16.30 val. kviečiamas Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis
Adresas: Sedos g.  6, Telšiai III a. posėdžių salė

Planuojama darbotvarkė:

1. Dėl „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategijos“  paprastojo kvietimo teikti vietos projektus Nr. 4 dokumentacijos patvirtinimo ir kvietimo datos nustatymo.


2018 m. kovo 28 d. 15.30 val. kviečiamas Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis
Adresas: Sedos g.  6, Telšiai
III a. posėdžių salė


Planuojama darbotvarkė:
1. Dėl „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategijos“  paprastojo kvietimo teikti vietos projektus Nr. 4 dokumentacijos patvirtinimo ir kvietimo datos nustatymo.


 

2018 m. kovo  6 d. 15.30 val. kviečiamas Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis
Adresas: Sedos g.  6, Telšiai
III a. posėdžių salė


Planuojama darbotvarkė:
1. Dėl „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategijos“  paprastojo kvietimo teikti vietos projektus Nr. 3 dokumentacijos patvirtinimo ir kvietimo datos nustatymo.
2. Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo sušaukimo ir darbotvarkės patvirtinimo.
3. Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės atstovų delegavimo į tarptautinę konferenciją LINC2018 Suomijoje 2018 m. birželio 12-15 d.
4. Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės veiklos ir finansinių ataskaitų už 2017 m. svarstymo
5. Dėl 2018 m. Telšių rajono vietos veiklos plano projekto svarstymo.
6. Kiti klausimai. 


 

Iki 2018 m. vasario 15 d. 10 val. vyksta elektroninis Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis

Darbotvarkė:

1. Dėl patikslintos 2017 metų VPS metinės  įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo.

 


2018 m. sausio 5 d. 12 val. kviečiamas Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis
Adresas: Gaudikaičių km. Telšių r. Kavinėje- motelyje  „Branša“ ( II.a.)

Planuojama darbotvarkė:
1. Dėl Vietos plėtros strategijos ,,Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“ metinės įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo.
2. Dėl ,,Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategijos“ konkrečios priemonės ir ( arba) jos veiklos srities nustatymo rengti dokumentaciją kvietimui Nr. 3 teikti vietos projektų paraiškas.  

 


Iki 2017 m. gruodžio  08 d. 10 val. vyksta elektroninis Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis

Darbotvarkė:

1.  Dėl „Telšių ir Rietavo savivaldybių 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos“ paprastojo kvietimo teikti vietos projektus Nr. 2 dokumentacijos tvirtinimo ir kvietimo datos nustatymo.


 

2017 m. lapkričio  22 d. 16.00 val. kviečiamas Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis
Adresas: Sedos g.  6, Telšiai
III a. posėdžių salė
Planuojama darbotvarkė:
1. Dėl pritarimo Telšių rajono vietos veiklos grupės tarptautinio projekto paraiškos teikimui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER“ veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“.
2. Dėl pritarimo Telšių rajono vietos veiklos grupės dalyvavimui partnerio teisėmis projekte „Po Žemaitiją per jomarkus“, teikiamame finansavimui gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER“ veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“.
3. Dėl ,,Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategijos“  konkrečios priemonės ir ( arba) jos veiklos srities antro kvietimo datos nustatymo.
4. Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo sušaukimo ir darbotvarkės patvirtinimo.
5. Dėl projektų paraiškų Telšių rajono savivaldybės finansavimui gauti svarstymo.
6. Kiti klausimai.

 

Iki 2017 m. spalio  11 d. 11 val. vyksta elektroninis Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis

2017 m. spalio 5 d. 15.30 val. kviečiamas Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis
Adresas: Sedos g.  6, Telšiai
III a. posėdžių salė

Planuojama darbotvarkė:
1. Dėl Telšių ir Rietavo savivaldybių 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos kvietimo Nr. 2 priemonių „ Ne žemės ūkio veiklai pradėti“ ir  „Ne žemės ūkio veiklai plėtoti“ atrankos kriterijų svarstymo. 
2. Dėl  Nerimdaičių kaimo bendruomenės pateiktos paraiškos  Telšių rajono savivaldybės  finansavimui gauti  svarstymo.
3. Kiti klausimai.

 


2017 m. rugsėjo 12 d. 15.30 val. kviečiamas Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis

Adresas: Sedos g.  6, Telšiai

III a. posėdžių salė

Planuojama darbotvarkė:

1. Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės tarptautinio bendradarbiavimo.
1.1. Dėl dalyvavimo tarptautinio bendradarbiavimo projekto planavimo susitikime Telšiuose 2017 m.  rugsėjo 26 d. su Švedijos vietos veiklos grupe  „Leader Mälardalen“.
1.2. Dėl pritarimo Telšių rajono vietos veiklos grupės projekto „Pasirengimas tarptautinio bendradarbiavimo projekto įgyvendinimui“ paraiškai gauti finansavimą iš Telšių rajono savivaldybės.
2. Dėl ,,Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategijos“  konkrečios priemonės ir ( arba) jos veiklos srities nustatymo rengti dokumentaciją antram kvietimui teikti vietos projektų paraiškas.

 

2017 m. birželio  1 d. 15.30 val. kviečiamas Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis

Adresas: Sedos g. 6, Telšiai

III a. posėdžių salė

Planuojama darbotvarkė:

1. Dėl Telšių ir Rietavo savivaldybių 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos paprastojo kvietimo teikti vietos projektus Nr. 1 pirminių vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatų aptarimas.

 


2017 m. balandžio  14 d. 10 val. kviečiamas Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis

Adresas: Sedos g. 6, Telšiai

III a. posėdžių salė

Planuojama darbotvarkė:

1. Dėl Telšių ir Rietavo savivaldybių 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos paprastojo kvietimo teikti vietos projektus Nr. 1 dokumentacijos tvirtinimo ir kvietimo datos nustatymo.

 


2017 m. kovo 22 d. 15 val. kviečiamas Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis

Adresas: Sedos g. 6, Telšiai

III a. posėdžių salė

 

Planuojama darbotvarkė:

1. Dėl Telšių ir Rietavo savivaldybių 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos paprastojo kvietimo teikti vietos projektus Nr. 1 dokumentacijos tvirtinimo.
2. Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės narių sąrašo.
3. Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės visuotinio ataskaitinio narių susirinkimo sušaukimo ir darbotvarkės patvirtinimo.
4. Dėl papildytos stebėsenos kontrolės formos patvirtinimo (2007 -2014 m. laikotarpis).
5. Kiti klausimai.


 

Iki 2017 m. kovo 3 d. 15 val. vyksta elektroninis Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis