Vykdytojams

2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų po 2017 m. rugsėjo 1 d. pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašas

 

Vietos projekto įgyvendinimo galutinė/metinė ataskaitos forma

Vietos projekto įgyvendinimo galutinė/metinė ataskaitos forma

 

Mokėjimo prašymo forma paramai gauti

Mokėjimo prašymas paramai gauti

Atmintinė, rengiant mokėjimo prašymą ir ataskaitą

 

Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų įstatymas (perkančiosioms organizacijoms)

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas (perkančiosioms organizacijom)

Pirkimų taisyklės, dokumentų formos ir kita informacija ne perkančiosioms organizacijoms

Viešųjų pirkimų tarnybos mokymų apie mažos vertės pirkimus medžiaga (2017-09-14)

 

Viešinimas

Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklės

 

Bendrieji dokumentai ir informacija

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa ir administravimo taisyklės

Vietos projektų administravimo taisyklės kvietimams po 2017-09-01

Vietos projektų administravimo taisyklės kvietimams iki 2017-09-01

Vietos projektų administravimo procedūrų aprašas

Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones taikymo metodika

Renginio dalyvių registracijos forma

Dokumentų (sutarčių) pasirašymo gidas

Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones taikymo metodika

 

NMA atmintinės ir rekomendacijos