Kvietimai

Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“  priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 6.) 1 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2) ir VPS priemonės „Infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas“ (kodas LEADER-19.2-7) veiklos sritį „Parama investicijoms į mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas LEADER-19.2 – 7.2)

Kvietimas teikti vietos projektus galios nuo 2021 m. liepos 26 d., 8.00 val. iki 2021 m. rugsėjo 16 d. 15.00 val.

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 22

VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 6.) veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2) dokumentacija:

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

VERSLO PLANAS

EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUS

Veiklos srities „Parama investicijoms į mažos apimties infrastruktūrą“ dokumentacija:

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

PAVYZDINĖ JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES  FORMA

VIENOS ĮMONĖS DEKLARACIJA

NAUDINGOS NUORODOS:


Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“ VPS priemonę „Jaunimui skirtų paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5)

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2021 m. gegužės 7 d. 8.00 val. iki 2021 m. birželio 3 d. 15.00 val.

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 21

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

PAVYZDINĖ JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES FORMA

NAUDINGOS NUORODOS:

 

 


Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“ VPS priemonę „Jaunimui skirtų paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5)

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2021 m. kovo 1 d. 8.00 val. iki 2021 m. balandžio 1 d. 15.00 val.

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 20

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

VIENOS ĮMONĖS DEKLARACIJA

PAVYZDINĖ JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES FORMA

NAUDINGOS NUORODOS:

 

 


Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“  priemonę  „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-1) ir priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 6.)  2 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti“ (kodas LEADER-19.2- 6.4)

Kvietimas teikti vietos projektus galios nuo 2021 m. vasario 24 d., 8.00 val. iki 2021 m. balandžio 1 d. 15.00 val.

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 19

 

VPS priemonę  „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-1):

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

VIENOS ĮMONĖS DEKLARACIJA

PAVYZDINĖ JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES FORMA

SMULKIOJO AR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTO STATUSO DEKLARACIJA

SOCIALINIO VERSLO POVEIKIO MATAVIMO SKAIČIUOKLĖ

VERSLO PLANAS

VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 6.) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti“ (kodas LEADER-19.2- 6.4) dokumentacija:

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

VERSLO PLANAS

EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUS

NAUDINGOS NUORODOS:

 


Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“ priemonės „Infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas“ (kodas LEADER-19.2-7) veiklos sritį „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą“ (kodas LEADER-19.2-7.6)

Kvietimas teikti vietos projektus galios nuo 2021 m. vasario 23 d., 8.00 val. iki 2021 m. kovo 31 d. 15.00 val.

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 18

Veiklos srities „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą“ (kodas LEADER-19.2-7.6) dokumentacija:

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS (aktuali redakcija nuo 2021 09 27)

PARAIŠKOS FORMA

VIENOS ĮMONĖS DEKLARACIJA

PAVYZDINĖ JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES FORMA

NAUDINGOS NUORODOS:

 

 


Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“ VPS priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-4)

Kvietimas teikti vietos projektus galios nuo 2021 m. vasario 22 d., 8.00 val. iki 2021 m. kovo 31 d. 15.00 val.

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 17

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

VIENOS ĮMONĖS DEKLARACIJA

PAVYZDINĖ JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES FORMA

NAUDINGOS NUORODOS:

 


 

Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“ VPS priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-4)

Kvietimas teikti vietos projektus galios nuo 2020 m. spalio 29 d., 8.00 val. iki 2020 m. lapkričio 30 d. 15.00 val.

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 16

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

VIENOS ĮMONĖS DEKLARACIJA

PAVYZDINĖ JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES FORMA

 

 


Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“  priemonę  „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-1)

Kvietimas teikti vietos projektus galios nuo 2020 m. spalio 26 d., 8.00 val. iki 2020 m. gruodžio 17 d. 15.00 val.

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 15

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

VIENOS ĮMONĖS DEKLARACIJA

PAVYZDINĖ JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES FORMA

SMULKIOJO AR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTO STATUSO DEKLARACIJA

SOCIALINIO VERSLO POVEIKIO MATAVIMO SKAIČIUOKLĖ

VERSLO PLANAS

NAUDINGOS NUORODOS:

 

 


Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“  priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 6.) 1 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2) ir 2 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti“ (kodas LEADER-19.2- 6.4)

Kvietimas teikti vietos projektus galios nuo 2020 m. spalio 19 d., 8.00 val. iki 2020 m. lapkričio 19 d. 15.00 val.

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 14

VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 6.) veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2) dokumentacija:

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

VERSLO PLANAS

EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUS

VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 6.) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti“ (kodas LEADER-19.2- 6.4) dokumentacija:

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

VERSLO PLANAS

EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUS

NAUDINGOS NUORODOS:

 


Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“ priemonės  „Žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 4.) veiklos sritį „Parama  žemės ūkio verslo plėtrai“(kodas LEADER-19.2- 4.2) ir  VPS priemonės „Infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas“ (kodas LEADER-19.2-7) veiklos sritį „Parama investicijoms į mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas LEADER-19.2 – 7.2)

Kvietimas teikti vietos projektus galios nuo 2020 m. rugpjūčio 10 d., 8.00 val. iki 2020 m. rugsėjo 16 d. 15.00 val.

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 13

VPS priemonės „Žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 4.) veiklos srities „Parama  žemės ūkio verslo plėtrai“ (kodas LEADER-19.2- 4.2) dokumentacija:

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

VERSLO PLANAS

EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUS

SMULKIOJO AR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTO STATUSO DEKLARACIJA

VIENOS ĮMONĖS DEKLARACIJA

Veiklos srities „Parama investicijoms į mažos apimties infrastruktūrą“ dokumentacija:

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

PAVYZDINĖ JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES  FORMA

VIENOS ĮMONĖS DEKLARACIJA

NAUDINGOS NUORODOS:

 

 


Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“ priemonės „Infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas“ (kodas LEADER-19.2-7) veiklos sritį „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą“ (kodas LEADER-19.2-7.6)

Kvietimas teikti vietos projektus galios nuo 2020 m. liepos 3 d., 8.00 val. iki 2020 m. rugsėjo 4 d. 15.00 val.

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 12

Veiklos srities „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą“ (kodas LEADER-19.2-7.6) dokumentacija:

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

VIENOS ĮMONĖS DEKLARACIJA

PAVYZDINĖ JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES FORMA

 

NAUDINGOS NUORODOS:

 

 


Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“ VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 6.) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2) ir veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti“ (kodas LEADER-19.2- 6.4), VPS priemonės „Žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 4.) veiklos sritį „Parama  žemės ūkio verslo plėtrai“ (kodas LEADER-19.2- 4.2) ir VPS priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-1)

Kvietimas teikti vietos projektus galios nuo 2020 m. vasario 5 d., 8.00 val. iki 2020 m. kovo 16 d. 15.00 val.

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR11

VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 6.) veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2) dokumentacija:

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS (aktuali redakcija nuo 2021 12 10)

PARAIŠKOS FORMA

VERSLO PLANAS

EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUS

VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 6.) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti“ (kodas LEADER-19.2- 6.4) dokumentacija:

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

VERSLO PLANAS

EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUS

VPS priemonės „Žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 4.) veiklos srities „Parama  žemės ūkio verslo plėtrai“ (kodas LEADER-19.2- 4.2) dokumentacija:

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

VERSLO PLANAS

EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUS

SMULKIOJO AR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTO STATUSO DEKLARACIJA

VIENOS ĮMONĖS DEKLARACIJA

VPS priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“  (kodas LEADER-19.2-SAVA-1) dokumentacija:

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

VIENOS ĮMONĖS DEKLARACIJA

PAVYZDINĖ JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES FORMA

SMULKIOJO AR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTO STATUSO DEKLARACIJA

SOCIALINIO VERSLO POVEIKIO MATAVIMO SKAIČIUOKLĖ

VERSLO PLANAS

NAUDINGOS NUORODOS:

 

 


Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“ VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 6.) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2), VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 6.) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti“ (kodas LEADER-19.2- 6.4) ir  VPS priemonę „Parama atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimui ir (arba) energijos efektyvinimo didinimui“ (kodas LEADER – 19.2-SAVA-6)

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. lapkričio 4 d., 8.00 val. iki 2019 m. gruodžio 19 d. 15.00 val.

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 10

VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 6.) veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2) dokumentacija:

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

VERSLO PLANAS

EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUS

VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 6.) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti“ (kodas LEADER-19.2- 6.4) dokumentacija:

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

VERSLO PLANAS

EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUS

VPS priemonės „Parama atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimui ir (arba) energijos efektyvinimo didinimui“ (kodas LEADER – 19.2-SAVA-6) dokumentacija:

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIS

VIENOS ĮMONĖS DEKLARACIJA

 


Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“ VPS priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“  (kodas LEADER-19.2-SAVA-1)

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. rugpjūčio 19 d. 8.00 val. iki 2019 m. spalio 18 d. 15.00 val.

 

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 9

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

VIENOS ĮMONĖS DEKLARACIJA

PAVYZDINĖ JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES FORMA

SMULKIOJO AR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTO STATUSO DEKLARACIJA

SOCIALINIO VERSLO POVEIKIO MATAVIMO SKAIČIUOKLĖ

VERSLO PLANAS

NAUDINGOS NUORODOS:


Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“ VPS priemonę „Jaunimui skirtų paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5)

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. rugpjūčio 5 d. 8.00 val. iki 2019 m. spalio 4 d. 15.00 val.

 

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 8

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

VIENOS ĮMONĖS DEKLARACIJA

PAVYZDINĖ JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES FORMA

NAUDINGOS NUORODOS:


Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“ VPS priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-4), VPS priemonės „Žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 4.) veiklos sritį „Parama  žemės ūkio verslo plėtrai“ (kodas LEADER-19.2- 4.2) ir VPS priemonę „Parama atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimui ir (arba) energijos efektyvinimo didinimui“ (kodas LEADER – 19.2-SAVA-6)

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. gegužės 31 d. 8.00 val. iki 2019 m. birželio 28 d. 15.00 val.

 

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 7

VPS priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-4) dokumentacija:

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

VIENOS ĮMONĖS DEKLARACIJA

PAVYZDINĖ JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES FORMA

VPS priemonės „Žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 4.) veiklos srities „Parama  žemės ūkio verslo plėtrai“ (kodas LEADER-19.2- 4.2) dokumentacija:

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

VERSLO PLANAS

EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUS

SMULKIOJO AR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTO STATUSO DEKLARACIJA

VIENOS ĮMONĖS DEKLARACIJA

VPS priemonės „Parama atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimui ir (arba) energijos efektyvinimo didinimui“ (kodas LEADER – 19.2-SAVA-6) dokumentacija:

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

VIENOS ĮMONĖS DEKLARACIJA

PAVYZDINĖ JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES FORMA

 

NAUDINGOS NUORODOS:

 

 


Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“ VPS priemonės „Infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas“ (kodas LEADER-19.2-7) veiklos sritį „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą“ (kodas LEADER-19.2-7.6), VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 6.) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2) bei veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti“ (kodas LEADER-19.2- 6.4)

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. lapkričio 7 d. 8.00 val. iki 2018 m. gruodžio 19 d. 15.00 val.

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 6

Veiklos srities „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą“ (kodas LEADER-19.2-7.6) dokumentacija:

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

VIENOS ĮMONĖS DEKLARACIJA

PAVYZDINĖ JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES FORMA

 

Veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2)  dokumentacija:

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS (aktuali redakcija nuo 2021 02 19)

EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUS

PARAIŠKOS FORMA

VIENOS ĮMONĖS DEKLARACIJA

SMULKIOJO AR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTO STATUSO DEKLARACIJA

VERSLO PLANAS

 

Veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti“ (kodas LEADER-19.2- 6.4) dokumentacija:

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUS

PARAIŠKOS FORMA

VIENOS ĮMONĖS DEKLARACIJA

SMULKIOJO AR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTO STATUSO DEKLARACIJA

VERSLO PLANAS

NAUDINGOS NUORODOS:

 


Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“ priemonės „Žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2-4) veiklos srities „Parama žemės ūkio verslo plėtrai“ ir priemonės „Parama atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimui ir (arba) energijos efektyvinimo didinimui“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6)

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. rugpjūčio 31 d. 8.00 val. iki 2018 m. spalio 25 d. 15.00 val.

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 5

Veiklos srities „Parama žemės ūkio verslo plėtrai“ (kodas LEADER-19.2-4.2) dokumentacija:

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

VERSLO PLANAS

EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUS

SMULKIOJO AR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTO STATUSO DEKLARACIJA

VIENOS ĮMONĖS DEKLARACIJA

Priemonės „Parama atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimui ir (arba) energijos efektyvinimo didinimui“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6) dokumentacija:

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

VIENOS ĮMONĖS DEKLARACIJA

PAVYZDINĖ JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES FORMA

NAUDINGOS NUORODOS:


 

Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“  priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 6.)  veiklos sritis

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS  PROJEKTUS Nr. 4

Veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2)  dokumentacija:

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS (aktuali redakcija)

PARAIŠKOS FORMA

VERSLO PLANAS

EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUS

Veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti“ (kodas LEADER-19.2- 6.4) dokumentacija:

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS (aktuali redakcija)

PARAIŠKOS FORMA

VERSLO PLANAS

EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUS

Abiem veiklos sritims reikalinga dokumentacija:

VIENOS ĮMONĖS DEKLARACIJA


Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“  priemonės „Žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 6.)  ir priemonės „Infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas“ (kodas LEADER-19.2- 7) veiklos sritis

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 3

 

Veiklos srities „Parama  žemės ūkio verslo plėtrai“ dokumentacija:

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

VERSLO PLANAS

EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUS

Veiklos srities „Parama investicijoms į mažos apimties infrastruktūrą“ dokumentacija:

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

PAVYZDINĖ JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES  FORMA

VIENOS ĮMONĖS DEKLARACIJA

 


Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“  priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 6.)  veiklos sritis

 

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 2

 

Veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2)  dokumentacija:

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

VERSLO PLANAS

EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUS

Veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti“ (kodas LEADER-19.2- 6.4) dokumentacija:

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

VERSLO PLANAS

EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUS

Abiem veiklos sritims reikalinga dokumentacija:

VIENOS ĮMONĖS DEKLARACIJA

NAUDINGOS NUORODOS
 

Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“  priemonės „Infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas“ (kodas LEADER-19.2-7.) veiklos sritis.

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 1

Veiklos srities „Parama investicijoms į mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas LEADER-19.2-7.2) dokumentacija:

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas

Pirminė vietos projekto paraiškos forma

Galutinė vietos projekto paraiškos forma

Veiklos srities „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ ( kodas LEADER-19.2-7.6) dokumentacija:

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas

Pirminė vietos projektų paraiškos forma

Galutinė vietos projektų paraiškos forma

Abiem veiklos sritims reikalinga dokumentacija:

Pavyzdinė jungtinės veiklos sutarties forma

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto įmonės deklaracija

Vienos įmonės deklaracija

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės

 

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

VERSLO PLANAS

EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUS