Kvietimai

Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 6.) 1 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2) 

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2024 m. vasario 1 d., 8.00 val. iki 2024 m. vasario 29 d. 15.00 val.

 

Atkreipiame dėmesį, kad tai pačiai veiklos sričiai yra patvirtinti du skirtingi finansavimo sąlygų aprašai, finansuojami iš skirtingų finansavimo šaltinių ir skirtingomis galimomis paramos sumomis vienam vietos projektui.  Svarbu pažymėti, kad atrankos kriterijai ir finansavimo sąlygos nesiskiria.

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 30

 

VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 6.) 1 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2) dokumentacija iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų:

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS (aktuali redakcija nuo 2023 05 13)

PARAIŠKOS FORMA

VERSLO PLANAS

EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUS

VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 6.) 1 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2) dokumentacija iš EURI lėšų:

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS (aktuali redakcija nuo 2023 05 13)

PARAIŠKOS FORMA

VERSLO PLANAS

EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUS

SMULKIOJO AR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTO STATUSO DEKLARACIJA

VIENOS ĮMONĖS DEKLARACIJA

 

DĖMESIO, AKTUALI INFORMACIJA!!!

Pareiškėjas privalo įvertinti, kad Vietos projekto tinkamas įgyvendinimo laikotarpis – iki 12 mėn. nuo vietos projekto vykdymo sutarties sudarymo dienos arba sprendimo skirti paramą priėmimo dienos, kai paramos sutartys nesudaromos, bet ne vėliau kaip iki 2024 m. spalio 1 d.

NAUDINGOS NUORODOS:

 


Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 6.) 1 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2) 

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2023 m. lapkričio 21 d., 8.00 val. iki 2023 m. gruodžio 21 d. 15.00 val.

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 29

VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 6.) 1 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2) dokumentacija:

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

VERSLO PLANAS

EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUS

DĖMESIO, AKTUALI INFORMACIJA!!!

Pareiškėjas privalo įvertinti, kad Vietos projekto tinkamas įgyvendinimo laikotarpis – iki 12 mėn. nuo vietos projekto vykdymo sutarties sudarymo dienos arba sprendimo skirti paramą priėmimo dienos, kai paramos sutartys nesudaromos, bet ne vėliau kaip iki 2024 m. spalio 1 d.

NAUDINGOS NUORODOS:

 


Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“  priemonę  „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-1) 

Kvietimas teikti vietos projektus galios nuo 2023 m. rugpjūčio 31 d., 8.00 val. iki 2023 m. spalio 2 d. 15.00 val.

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 28

VPS priemonė  „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-1):

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

VIENOS ĮMONĖS DEKLARACIJA

PAVYZDINĖ JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES FORMA

SMULKIOJO AR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTO STATUSO DEKLARACIJA

SOCIALINIO VERSLO POVEIKIO MATAVIMO SKAIČIUOKLĖ

VERSLO PLANAS

Atkreipiame dėmesį, kad  nuo 2022 m. balandžio 1 d. priimamos tik tos vietos projektų paraiškos, kurios pasirašytos el. parašu ir atsiųstos el. paštu telsiurajonovvg@gmail.com

❗️SVARBU TEIKIANTIEMS PARAIŠKAS❗️

 • vietos projektų paraiškos teikiamos tik el. paštu telsiurajonovvg@gmail.com iki spalio 2 d. 15.00 val. (pavėluotai pateikta paraiška neregistruojama);
 • vietos projektų paraiška privalo būti pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu;
 • vietos projekto paraiška privalo būti pateikta lietuvių kalba;
 • vietos projekto paraiška privalo būti pateikta finansavimo sąlygų aprašu patvirtinta forma su privalomais priedais.

NAUDINGOS NUORODOS:

 


Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“  priemonę  „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-1) 

Kvietimas teikti vietos projektus galios nuo 2023 m. birželio 12 d., 8.00 val. iki 2023 m. liepos 31 d. 15.00 val.

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 27

VPS priemonė  „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-1):

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

VIENOS ĮMONĖS DEKLARACIJA

PAVYZDINĖ JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES FORMA

SMULKIOJO AR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTO STATUSO DEKLARACIJA

SOCIALINIO VERSLO POVEIKIO MATAVIMO SKAIČIUOKLĖ

VERSLO PLANAS

 

Atkreipiame dėmesį, kad  nuo 2022 m. balandžio 1 d. priimamos tik tos vietos projektų paraiškos, kurios pasirašytos el. parašu ir atsiųstos el. paštu telsiurajonovvg@gmail.com

❗️SVARBU TEIKIANTIEMS PARAIŠKAS❗️

 • vietos projektų paraiškos teikiamos tik el. paštu telsiurajonovvg@gmail.com iki liepos 31 d. 15.00 val. (pavėluotai pateikta paraiška neregistruojama);
 • vietos projektų paraiška privalo būti pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu;
 • vietos projekto paraiška privalo būti pateikta lietuvių kalba;
 • vietos projekto paraiška privalo būti pateikta finansavimo sąlygų aprašu patvirtinta forma su privalomais priedais.

NAUDINGOS NUORODOS:

 


Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 6.) 1 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2) ir  priemonės „Infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas“ (kodas LEADER-19.2-7) veiklos sritį „Parama investicijoms į mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas LEADER-19.2 – 7.2)  

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2023 m. vasario 13 d., 8.00 val. iki 2023 m. kovo 16 d. 15.00 val.

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 26

VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 6.) 1 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2) dokumentacija:

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

VERSLO PLANAS

EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUS

Veiklos srities „Parama investicijoms į mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas LEADER-19.2 – 7.2) dokumentacija:

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

PAVYZDINĖ JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES  FORMA

VIENOS ĮMONĖS DEKLARACIJA

Atkreipiame dėmesį, kad  nuo 2022 m. balandžio 1 d. priimamos tik tos vietos projektų paraiškos, kurios pasirašytos el. parašu ir atsiųstos el. paštu telsiurajonovvg@gmail.com

NAUDINGOS NUORODOS:

❗️SVARBU TEIKIANTIEMS PARAIŠKAS❗️

 • vietos projektų paraiškos teikiamos tik el. paštu telsiurajonovvg@gmail.com iki kovo 16 d. 15.00 val. (pavėluotai pateikta paraiška neregistruojama);
 • vietos projektų paraiška privalo būti pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu;
 • vietos projekto paraiška privalo būti pateikta lietuvių kalba;
 • vietos projekto paraiška privalo būti pateikta finansavimo sąlygų aprašu patvirtinta forma su privalomais priedais.

Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“  priemonę  „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-1) 

Kvietimas teikti vietos projektus galios nuo 2022 m. gegužės 2 d., 8.00 val. iki 2022 m. birželio 2 d. 15.00 val.

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 25

VPS priemonė  „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-1) – EURI LĖŠOS:

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

VIENOS ĮMONĖS DEKLARACIJA

PAVYZDINĖ JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES FORMA

SMULKIOJO AR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTO STATUSO DEKLARACIJA

SOCIALINIO VERSLO POVEIKIO MATAVIMO SKAIČIUOKLĖ

VERSLO PLANAS

 

VPS priemonė  „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-1) – EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos:

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

VIENOS ĮMONĖS DEKLARACIJA

PAVYZDINĖ JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES FORMA

SMULKIOJO AR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTO STATUSO DEKLARACIJA

SOCIALINIO VERSLO POVEIKIO MATAVIMO SKAIČIUOKLĖ

VERSLO PLANAS

 

Atkreipiame dėmesį, kad  nuo 2022 m. balandžio 1 d. priimamos tik tos vietos projektų paraiškos, kurios pasirašytos el. parašu ir atsiųstos el. paštu telsiurajonovvg@gmail.com

Prašome atkreipti dėmesį, kad:

 • VPS priemonė „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-1) šiame Kvietime finansuojama iš dviejų skirtingų finansavimo šaltinių: EURI lėšomis arba EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis:

        1.EURI lėšomis didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti – 39 106,5 Eur;

        2.EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti – 24 410,00 Eur.

 • rengiant vietos projektą pagal šią priemonę prašome pasirinkti finansavimo šaltinį, pagal kurį teiksite projektą. Vietos projekto finansavimas tiek EURI lėšomis, tiek EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis NEGALIMAS.
 • visiems pateiktiems priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-1) vietos projektams reikalavimai ir administravimo taisyklės yra tos pačios, skiriasi tik galima maksimali paramos suma ir finansavimo šaltiniai.

 

NAUDINGOS NUORODOS:

 

 


Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“  priemonės „Infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas“ (kodas LEADER-19.2-7) veiklos sritį „Parama investicijoms į mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas LEADER-19.2 – 7.2)

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2022 m. balandžio 25 d., 8.00 val. iki 2022 m. gegužės 26 d. 15.00 val.

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 24

Veiklos srities „Parama investicijoms į mažos apimties infrastruktūrą“ dokumentacija:

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

PAVYZDINĖ JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES  FORMA

VIENOS ĮMONĖS DEKLARACIJA

Atkreipiame dėmesį, kad  nuo 2022 m. balandžio 1 d. priimamos tik tos vietos projektų paraiškos, kurios pasirašytos el. parašu ir atsiųstos el. paštu telsiurajonovvg@gmail.com

NAUDINGOS NUORODOS:

 


Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“  priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 6.) 1 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2) ir  2 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti“ (kodas LEADER-19.2- 6.4)

Kvietimas teikti vietos projektus galios nuo 2022 m. vasario 21 d., 8.00 val. iki 2022 m. kovo 31 d. 15.00 val.

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 23

VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 6.) 1 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2) dokumentacija:

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

VERSLO PLANAS

EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUS

SMULKIOJO AR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTO STATUSO DEKLARACIJA

VIENOS ĮMONĖS DEKLARACIJA

VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 6.) 2 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti“ (kodas LEADER-19.2- 6.4) dokumentacija:

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

VERSLO PLANAS

EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUS

SMULKIOJO AR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTO STATUSO DEKLARACIJA

VIENOS ĮMONĖS DEKLARACIJA

NAUDINGOS NUORODOS:

 


Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“  priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 6.) 1 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2) ir VPS priemonės „Infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas“ (kodas LEADER-19.2-7) veiklos sritį „Parama investicijoms į mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas LEADER-19.2 – 7.2)

Kvietimas teikti vietos projektus galios nuo 2021 m. liepos 26 d., 8.00 val. iki 2021 m. rugsėjo 16 d. 15.00 val.

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 22

VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 6.) veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2) dokumentacija:

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

VERSLO PLANAS

EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUS

Veiklos srities „Parama investicijoms į mažos apimties infrastruktūrą“ dokumentacija:

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

PAVYZDINĖ JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES  FORMA

VIENOS ĮMONĖS DEKLARACIJA

NAUDINGOS NUORODOS:

 


Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“ VPS priemonę „Jaunimui skirtų paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5)

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2021 m. gegužės 7 d. 8.00 val. iki 2021 m. birželio 3 d. 15.00 val.

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 21

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

PAVYZDINĖ JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES FORMA

NAUDINGOS NUORODOS:

 

 


Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“ VPS priemonę „Jaunimui skirtų paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5)

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2021 m. kovo 1 d. 8.00 val. iki 2021 m. balandžio 1 d. 15.00 val.

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 20

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

VIENOS ĮMONĖS DEKLARACIJA

PAVYZDINĖ JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES FORMA

NAUDINGOS NUORODOS:

 

 


Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“  priemonę  „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-1) ir priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 6.)  2 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti“ (kodas LEADER-19.2- 6.4)

Kvietimas teikti vietos projektus galios nuo 2021 m. vasario 24 d., 8.00 val. iki 2021 m. balandžio 1 d. 15.00 val.

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 19

 

VPS priemonę  „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-1):

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

VIENOS ĮMONĖS DEKLARACIJA

PAVYZDINĖ JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES FORMA

SMULKIOJO AR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTO STATUSO DEKLARACIJA

SOCIALINIO VERSLO POVEIKIO MATAVIMO SKAIČIUOKLĖ

VERSLO PLANAS

VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 6.) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti“ (kodas LEADER-19.2- 6.4) dokumentacija:

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

VERSLO PLANAS

EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUS

NAUDINGOS NUORODOS:

 


Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“ priemonės „Infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas“ (kodas LEADER-19.2-7) veiklos sritį „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą“ (kodas LEADER-19.2-7.6)

Kvietimas teikti vietos projektus galios nuo 2021 m. vasario 23 d., 8.00 val. iki 2021 m. kovo 31 d. 15.00 val.

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 18

Veiklos srities „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą“ (kodas LEADER-19.2-7.6) dokumentacija:

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS (aktuali redakcija nuo 2021 09 27)

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS (aktuali redakcija nuo 2022 09 09)

PARAIŠKOS FORMA

VIENOS ĮMONĖS DEKLARACIJA

PAVYZDINĖ JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES FORMA

NAUDINGOS NUORODOS:

 

 


Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“ VPS priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-4)

Kvietimas teikti vietos projektus galios nuo 2021 m. vasario 22 d., 8.00 val. iki 2021 m. kovo 31 d. 15.00 val.

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 17

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

VIENOS ĮMONĖS DEKLARACIJA

PAVYZDINĖ JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES FORMA

NAUDINGOS NUORODOS:

 


 

Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“ VPS priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-4)

Kvietimas teikti vietos projektus galios nuo 2020 m. spalio 29 d., 8.00 val. iki 2020 m. lapkričio 30 d. 15.00 val.

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 16

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

VIENOS ĮMONĖS DEKLARACIJA

PAVYZDINĖ JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES FORMA

 

 


Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“  priemonę  „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-1)

Kvietimas teikti vietos projektus galios nuo 2020 m. spalio 26 d., 8.00 val. iki 2020 m. gruodžio 17 d. 15.00 val.

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 15

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

VIENOS ĮMONĖS DEKLARACIJA

PAVYZDINĖ JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES FORMA

SMULKIOJO AR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTO STATUSO DEKLARACIJA

SOCIALINIO VERSLO POVEIKIO MATAVIMO SKAIČIUOKLĖ

VERSLO PLANAS

NAUDINGOS NUORODOS:

 

 


Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“  priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 6.) 1 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2) ir 2 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti“ (kodas LEADER-19.2- 6.4)

Kvietimas teikti vietos projektus galios nuo 2020 m. spalio 19 d., 8.00 val. iki 2020 m. lapkričio 19 d. 15.00 val.

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 14

VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 6.) veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2) dokumentacija:

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

VERSLO PLANAS

EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUS

VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 6.) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti“ (kodas LEADER-19.2- 6.4) dokumentacija:

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

VERSLO PLANAS

EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUS

NAUDINGOS NUORODOS:

 


Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“ priemonės  „Žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 4.) veiklos sritį „Parama  žemės ūkio verslo plėtrai“(kodas LEADER-19.2- 4.2) ir  VPS priemonės „Infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas“ (kodas LEADER-19.2-7) veiklos sritį „Parama investicijoms į mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas LEADER-19.2 – 7.2)

Kvietimas teikti vietos projektus galios nuo 2020 m. rugpjūčio 10 d., 8.00 val. iki 2020 m. rugsėjo 16 d. 15.00 val.

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 13

VPS priemonės „Žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 4.) veiklos srities „Parama  žemės ūkio verslo plėtrai“ (kodas LEADER-19.2- 4.2) dokumentacija:

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

VERSLO PLANAS

EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUS

SMULKIOJO AR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTO STATUSO DEKLARACIJA

VIENOS ĮMONĖS DEKLARACIJA

Veiklos srities „Parama investicijoms į mažos apimties infrastruktūrą“ dokumentacija:

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

PAVYZDINĖ JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES  FORMA

VIENOS ĮMONĖS DEKLARACIJA

NAUDINGOS NUORODOS:

 

 


Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“ priemonės „Infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas“ (kodas LEADER-19.2-7) veiklos sritį „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą“ (kodas LEADER-19.2-7.6)

Kvietimas teikti vietos projektus galios nuo 2020 m. liepos 3 d., 8.00 val. iki 2020 m. rugsėjo 4 d. 15.00 val.

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 12

Veiklos srities „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą“ (kodas LEADER-19.2-7.6) dokumentacija:

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

VIENOS ĮMONĖS DEKLARACIJA

PAVYZDINĖ JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES FORMA

 

NAUDINGOS NUORODOS:

 

 


Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“ VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 6.) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2) ir veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti“ (kodas LEADER-19.2- 6.4), VPS priemonės „Žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 4.) veiklos sritį „Parama  žemės ūkio verslo plėtrai“ (kodas LEADER-19.2- 4.2) ir VPS priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-1)

Kvietimas teikti vietos projektus galios nuo 2020 m. vasario 5 d., 8.00 val. iki 2020 m. kovo 16 d. 15.00 val.

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR11

VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 6.) veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2) dokumentacija:

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS (aktuali redakcija nuo 2021 12 10)

PARAIŠKOS FORMA

VERSLO PLANAS

EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUS

VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 6.) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti“ (kodas LEADER-19.2- 6.4) dokumentacija:

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

VERSLO PLANAS

EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUS

VPS priemonės „Žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 4.) veiklos srities „Parama  žemės ūkio verslo plėtrai“ (kodas LEADER-19.2- 4.2) dokumentacija:

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

VERSLO PLANAS

EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUS

SMULKIOJO AR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTO STATUSO DEKLARACIJA

VIENOS ĮMONĖS DEKLARACIJA

VPS priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“  (kodas LEADER-19.2-SAVA-1) dokumentacija:

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

VIENOS ĮMONĖS DEKLARACIJA

PAVYZDINĖ JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES FORMA

SMULKIOJO AR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTO STATUSO DEKLARACIJA

SOCIALINIO VERSLO POVEIKIO MATAVIMO SKAIČIUOKLĖ

VERSLO PLANAS

NAUDINGOS NUORODOS:

 

 


Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“ VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 6.) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2), VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 6.) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti“ (kodas LEADER-19.2- 6.4) ir  VPS priemonę „Parama atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimui ir (arba) energijos efektyvinimo didinimui“ (kodas LEADER – 19.2-SAVA-6)

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. lapkričio 4 d., 8.00 val. iki 2019 m. gruodžio 19 d. 15.00 val.

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 10

VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 6.) veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2) dokumentacija:

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

VERSLO PLANAS

EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUS

VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 6.) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti“ (kodas LEADER-19.2- 6.4) dokumentacija:

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

VERSLO PLANAS

EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUS

VPS priemonės „Parama atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimui ir (arba) energijos efektyvinimo didinimui“ (kodas LEADER – 19.2-SAVA-6) dokumentacija:

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIS

VIENOS ĮMONĖS DEKLARACIJA

 


Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“ VPS priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“  (kodas LEADER-19.2-SAVA-1)

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. rugpjūčio 19 d. 8.00 val. iki 2019 m. spalio 18 d. 15.00 val.

 

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 9

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

VIENOS ĮMONĖS DEKLARACIJA

PAVYZDINĖ JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES FORMA

SMULKIOJO AR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTO STATUSO DEKLARACIJA

SOCIALINIO VERSLO POVEIKIO MATAVIMO SKAIČIUOKLĖ

VERSLO PLANAS

NAUDINGOS NUORODOS:


Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“ VPS priemonę „Jaunimui skirtų paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5)

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. rugpjūčio 5 d. 8.00 val. iki 2019 m. spalio 4 d. 15.00 val.

 

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 8

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

VIENOS ĮMONĖS DEKLARACIJA

PAVYZDINĖ JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES FORMA

NAUDINGOS NUORODOS:


Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“ VPS priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-4), VPS priemonės „Žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 4.) veiklos sritį „Parama  žemės ūkio verslo plėtrai“ (kodas LEADER-19.2- 4.2) ir VPS priemonę „Parama atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimui ir (arba) energijos efektyvinimo didinimui“ (kodas LEADER – 19.2-SAVA-6)

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. gegužės 31 d. 8.00 val. iki 2019 m. birželio 28 d. 15.00 val.

 

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 7

VPS priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-4) dokumentacija:

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

VIENOS ĮMONĖS DEKLARACIJA

PAVYZDINĖ JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES FORMA

VPS priemonės „Žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 4.) veiklos srities „Parama  žemės ūkio verslo plėtrai“ (kodas LEADER-19.2- 4.2) dokumentacija:

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

VERSLO PLANAS

EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUS

SMULKIOJO AR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTO STATUSO DEKLARACIJA

VIENOS ĮMONĖS DEKLARACIJA

VPS priemonės „Parama atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimui ir (arba) energijos efektyvinimo didinimui“ (kodas LEADER – 19.2-SAVA-6) dokumentacija:

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

VIENOS ĮMONĖS DEKLARACIJA

PAVYZDINĖ JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES FORMA

 

NAUDINGOS NUORODOS:

 

 


Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“ VPS priemonės „Infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas“ (kodas LEADER-19.2-7) veiklos sritį „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą“ (kodas LEADER-19.2-7.6), VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 6.) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2) bei veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti“ (kodas LEADER-19.2- 6.4)

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. lapkričio 7 d. 8.00 val. iki 2018 m. gruodžio 19 d. 15.00 val.

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 6

Veiklos srities „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą“ (kodas LEADER-19.2-7.6) dokumentacija:

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

VIENOS ĮMONĖS DEKLARACIJA

PAVYZDINĖ JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES FORMA

 

Veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2)  dokumentacija:

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS (aktuali redakcija nuo 2021 02 19)

EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUS

PARAIŠKOS FORMA

VIENOS ĮMONĖS DEKLARACIJA

SMULKIOJO AR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTO STATUSO DEKLARACIJA

VERSLO PLANAS

 

Veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti“ (kodas LEADER-19.2- 6.4) dokumentacija:

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUS

PARAIŠKOS FORMA

VIENOS ĮMONĖS DEKLARACIJA

SMULKIOJO AR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTO STATUSO DEKLARACIJA

VERSLO PLANAS

NAUDINGOS NUORODOS:

 


Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“ priemonės „Žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2-4) veiklos srities „Parama žemės ūkio verslo plėtrai“ ir priemonės „Parama atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimui ir (arba) energijos efektyvinimo didinimui“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6)

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. rugpjūčio 31 d. 8.00 val. iki 2018 m. spalio 25 d. 15.00 val.

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 5

Veiklos srities „Parama žemės ūkio verslo plėtrai“ (kodas LEADER-19.2-4.2) dokumentacija:

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

VERSLO PLANAS

EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUS

SMULKIOJO AR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTO STATUSO DEKLARACIJA

VIENOS ĮMONĖS DEKLARACIJA

Priemonės „Parama atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimui ir (arba) energijos efektyvinimo didinimui“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6) dokumentacija:

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

VIENOS ĮMONĖS DEKLARACIJA

PAVYZDINĖ JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES FORMA

NAUDINGOS NUORODOS:


 

Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“  priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 6.)  veiklos sritis

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS  PROJEKTUS Nr. 4

Veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2)  dokumentacija:

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS (aktuali redakcija)

PARAIŠKOS FORMA

VERSLO PLANAS

EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUS

Veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti“ (kodas LEADER-19.2- 6.4) dokumentacija:

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS (aktuali redakcija)

PARAIŠKOS FORMA

VERSLO PLANAS

EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUS

Abiem veiklos sritims reikalinga dokumentacija:

VIENOS ĮMONĖS DEKLARACIJA


Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“  priemonės „Žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 6.)  ir priemonės „Infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas“ (kodas LEADER-19.2- 7) veiklos sritis

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 3

 

Veiklos srities „Parama  žemės ūkio verslo plėtrai“ dokumentacija:

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

VERSLO PLANAS

EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUS

Veiklos srities „Parama investicijoms į mažos apimties infrastruktūrą“ dokumentacija:

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

PAVYZDINĖ JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES  FORMA

VIENOS ĮMONĖS DEKLARACIJA

 


Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“  priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 6.)  veiklos sritis

 

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 2

 

Veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2)  dokumentacija:

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

VERSLO PLANAS

EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUS

Veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti“ (kodas LEADER-19.2- 6.4) dokumentacija:

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

VERSLO PLANAS

EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUS

Abiem veiklos sritims reikalinga dokumentacija:

VIENOS ĮMONĖS DEKLARACIJA

NAUDINGOS NUORODOS
 

Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“  priemonės „Infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas“ (kodas LEADER-19.2-7.) veiklos sritis.

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 1

Veiklos srities „Parama investicijoms į mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas LEADER-19.2-7.2) dokumentacija:

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas

Pirminė vietos projekto paraiškos forma

Galutinė vietos projekto paraiškos forma

Veiklos srities „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ ( kodas LEADER-19.2-7.6) dokumentacija:

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas

Pirminė vietos projektų paraiškos forma

Galutinė vietos projektų paraiškos forma

Abiem veiklos sritims reikalinga dokumentacija:

Pavyzdinė jungtinės veiklos sutarties forma

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto įmonės deklaracija

Vienos įmonės deklaracija

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės

 

VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

VERSLO PLANAS

EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUS