Strategija 2023-2027 m.

Kviečiame susipažinti pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 m. strateginio plano priemonę  

 

Bendruomenių inicijuota vietos plėtra (LEADER) patvirtinta 

 

„Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2023-2027 metų strategija“

 

Strategijos I dalis 

 

Strategijos II dalis

 

„Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2023-2027 metų strategijai“ (toliau – VPS) 2023 m. rugsėjo 25 d.  vykusiame LR Žemės ūkio ministerijos Projektų atrankos komiteto posėdyje buvo PRITARTA.

Telšių rajono vietos veiklos grupei tai reiškia pasiruošimą  naujų darbų etapui, o būsimiems pareiškėjams naujų kompetencijų, įgūdžių, žinių ir savęs atradimo etapus!  VPS dėka pareiškėjams bus suteikta galimybė pasinaudoti ne žemės ūkio verslo pradžios ir plėtros, žemės ūkio pradžios ir plėtros, socialinio, bendruomeninio verslų, kultūros savitumo ir išsaugojimo, mokymų, įgūdžių ir kompetencijų ugdymo srityse.

Projekto Nr. 20VS-PV-23-1-01708-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Telšių rajono savivaldybė ir Rietavo savivaldybė, išskyrus Telšių ir Rietavo miestus;

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2027 m. gruodžio 31 d.

Bendra paramos suma – 2 085 518,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 772 690,30 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto lėšos – 312 827,70 Eur (t.y. iki 15 proc.)

Telšių rajono vietos veiklos grupė – parama spartesnei kaimo plėtrai įgyvendinti!!!

LT Bendrai finansuoja Europos Sąjunga_POS