hiking-tips-1

Naujienos

TELŠIŲ RAJONO VVG ADMINISTRACIJOS ATSTOVAI DALYVAVO NMA ORGANIZUOTOJE KONFERENCIJOJE “VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMO AKTUALIJOS”

46504078_10212372573341713_5555381575643824128_n (1)2018 m. lapkričio 22 d. Telšių rajono vietos veiklos grupės atstovai kartu su kitų Lietuvos VVG atstovais dalyvavo Kaune vykusioje konferencijoje „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo aktualijos“. Konferenciją pradėjo ir sveikinimo žodį tarė Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktorius Erikas Bėrontas. Konferencijos metu Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos  Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Kaimo vystymo programų skyriaus vedėja V. Liukpetrytė ir kiti skyriaus darbuotojai pristatė Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo pažangą, vietos projektų vertinimo (PVA rengimą, verslo planų vertinimo gaires, rodiklių skaičiuokles, agreguotos ataskaitos rengimą) svarbiausius aspektus bei pristatė „AgriRenaissance“ projektą.


ĮVYKO MOKYMAI POTENCIALIEMS PAREIŠKĖJAMS

IMAG0101Šių metų lapkričio 22 d. Telšių rajono vietos veiklos grupė, įgyvendindama „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“ ( Nr. 42VS-KE-15-1-06740-PR001) Telšiuose organizavo mokymus „Verslo pradžia: nuo plano rengimo“. Mokymų metu buvo aptarta verslo plano esmė, išoriniai ir vidiniai verslo plano tikslai, verslo plano vertė bei kūrimo fazės. Didelis dėmesys skirtas  verslo plano dalių apžvalgai. Išsiaiškinta, kas yra rinka, konkurencija, aplinka, tiekėjai, paskirstymas, skatinimas, reklama, pozicionavimas bei kainodara, valdymas, žmogiškieji ištekliai ir kt. Taip pat buvo peržiūrėta, kaip rengti verslo planą, kokios dažniausios verslo plano rengimo klaidos, bendrasis verslo plano vertinimas ir ekonominio gyvybingumo vertinimas.

Mokymus vedė UAB „Pokyčių valdymas“ vadovas lektorius Tomas Vasiliauskas, turintis 13 metų praktinio darbo patirtį praktinio darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje, vadybos ir finansų srityje, konsultuojantis organizacijas verslo planavimo, veiklos efektyvumo, pokyčių valdymo klausimais, rengiantis ir vedantis mokymus įvairių lygių darbuotojams bei vadovams.


KVIEČIAME DALYVAUTI KONFERENCIJOJE „DARBO TEISĖS NAUJOVĖS DARBDAVIAMS, PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ATSTOVAMS, NVO IR VISUOMENEI“

        Kviečiame į Editos Šerlinskienės, Žemės ūkio rūmų savivaldos organizatorės Telšių rajone, organizuojamą konferencija „Darbo teisės naujovės darbdaviams, profesinių sąjungų atstovams, NVO ir visuomenei“, kuri vyks š.m. gruodžio 4 d. Konferencijos metu susirinkusieji bus supažindinti su Darbo kodekso pakeitimais, apie darbo ir apmokėjimo sąlygas: jų dydžius, darbo normas ir teisingą apmokėjimą. Į programą įtraukti ir kolektyvinių derybų bei kolektyvinių sutarčių reguliavimo galimybių pranešimai, konsultacijos apie profesinių sąjungų ir darbo tarybų kompetencijas.

Platesnė informacija kvietime. Renginys nemokamas!

      SVARBU: Pageidaujantiems dalyvauti konferencijoje privaloma išankstinė registracija. Registracijai būtina pateikti projekto dalyvio apklausos anketą ir vienos įmonės deklaraciją, kurios yra priede. Taigi jei norėsite dalyvauti,  parašykite ar paskambinkite man, o užpildytas ir pasirašytas formas nuskenuokite ir atsiųskite. Originalus atsivešite į konferenciją.

       Jei iš vienos įmonės dalyvauja keli žmonės, tai kiekvienam reikia  dalyvio apklausos anketos ir tik vieno egz. vienos įmonės deklaracijos, kurią pasirašo įmonės vadovas.

Konferencijos „Darbo teisės naujovės darbdaviams, profesinių sąjungų atstovams, NVO ir visuomenei“ programa

Dalyvio apklausos anketa

Vienos įmonės deklaracijos forma


ĮVYKO TELŠIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

IMAG0089

Spalio 26 d. Telšių rajono vietos veiklos grupė sukvietė Telšių rajono vietos veiklos grupės visuotinį narių susirinkimą, kuris buvo pradėtas ne tradiciškai – narius trumpu muzikiniu sveikinimu pasveikino Telšių muzikos mokyklos auklėtinis Vaclovas Vilhelmas Akavickis.

Susirinkime buvo svarstomi du klausimai: dėl Telšių VVG valdybos formavimo bei dėl Dėl „Telšių ir Rietavo savivaldybių 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos“ (toliau – VPS) paprastojo kvietimo teikti vietos projektus Nr. 6 dokumentacijos patvirtinimo ir kvietimo datos nustatymo.

Taigi, susirinkimo metu buvo patvirtinta nauja Telšių VVG valdybos narė Edita Kuliešienė, kuri atstovaus valdžios sektorių valdyboje. Edita Kuliešienė yra Telšių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja.

Taip pat susirinkimo metu nariai patvirtino „Telšių ir Rietavo savivaldybių 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos“ paprastojo kvietimo teikti vietos projektus Nr. 6 dokumentaciją bei kvietimo datą.  Pareiškėjai galės teikti  kaimo vietovių vietos projektus pagal VPS priemones „Infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas“ (kodas LEADER-19.2-7) veiklos sritį „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą“ (kodas LEADER-19.2-7.6), VPS priemonę „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 6.) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2) bei VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 6.) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti“ (kodas LEADER-19.2- 6.4). Kvietimas teikti vietos projektus pradės galioti nuo 2018 m. lapkričio 7 d. , 8.00 val. iki 2018 m. gruodžio 19 d., 15.00 val. (platesnė informacija bus patalpinta svetainėje lapkričio 7 d. adresu www.trvvg.lt ).

Telšių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Neringa Urbonienė pristatė susirinkimo dalyviams apie Telšių rajono savivaldybės paramos formas smulkiajam ir vidutiniam verslui.  Telšių rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros programos lėšos numatytos naudoti palūkanų kompensavimui už paskolas, parodoms, konferencijoms ir kitiems renginiams organizuoti, internetinės svetainės sukūrimo išlaidoms,  įregistravimo išlaidoms bei detaliųjų planų rengimo išlaidoms kompensuoti.          Išsamiau apie savivaldybės paramą verslui susipažinti galite čia.

           IMAG0083    IMAG0088    IMAG0091


TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO PROJEKTO AKADEMIJA „NUOTYKIŲ LEADER“ (ACADEMY ADVENTURE LEADER) PARTNERIŲ SUSITIKIMAS TELŠIUOSE

2018 m. spalio 11-12 d. Telšiuose vyko tarptautinio bendradarbiavimo projekto  Akademija „Nuotykių LEADER“ (ACADEMY ADVENTURE LEADER) (toliau-Projektas) partnerių susitikimas. Susitikime dalyvavo Projekto partneriai iš Švedijos LEADER Nedre Dalalven  ir LEADER Malardalen vietos veiklos grupių, Plungės rajono savivaldybės, Šiaurės Vakarų Lietuvos ir Telšių rajono vietos veiklos grupių.  Susitikimo tikslas – aptarti ir suderinti tolimesnę Projekto vykdymo eigą, suderinti Projekto veiklų turinį, pagrindinių Projekto veiklų datas.

Pagrindinis projekto uždavinys yra suorganizuoti dvejas 5 dienų trukmės  jaunimo verslumo Akademijas Švedijoje ir Lietuvoje, kurių metu jaunimas tobulintų verslumo įgūdžius, gautų žinių apie LEADER programą ir apie jų galimybes dalyvauti VVG kaimo plėtros procesuose. Būtent susitikimo metu su partneriais išdiskutuota ir priimta vieninga nuomonė, kad tinkamiausias laikas organizuoti Akademijas būtų birželio mėnesio galas (2019 m. Švedijoje, 2020 m. Lietuvoje). Konkrečios dienos dar bus derinamos, nes tai priklausys nuo dalyvių apgyvendinimo galimybių ir kitų klausimų, susijusių su Akademijos organizavimu.  Taip pat aptartos ir Akademijų turiniai, kokios veiklos ir užduotys bus skiriamos jaunimui, kaip jie jas turės įveikti ir pristatyti. Pasidžiaugta, kad partneriai iš Švedijos ir Lietuvos turi skirtingas vizijas Akademijų užduočių jaunimui formavimui, nors iš esmės tikslas tas pats – stiprinti jaunų žmonių dalyvavimą LEADER programoje.

Kitas, ne ką mažiau svarbesnis Projekto tikslas – mobiliosios aplikacijos sukūrimas. Mobilioji aplikacija numatoma kaip viena pagrindinių priemonių Akademijos įgyvendinimui, kadangi jaunimas gaus visas užduotis, maršrutą, vykdytų užduočių rezultatus, informaciją,  kaip sekasi kitoms komandoms būtent per šią mobiliąją aplikaciją. Susitikimo metu pasitarta, kokios  techninės specifikacijos reikalingos programėlėje, kokias galimybes ir kokį funkcionalumą ji turėtų turėti ir atitikti.

Didelių diskusijų sukėlė klausimas, kokiu būdu bus atrenkami jauni žmonės, norintys dalyvauti Akademijoje. Sutarta, kad turi būti parengta anketa, kuri bus platinama rajonų švietimo įstaigose. Pagrindiniai kriterijai, kuriuos turėtų atitikti kandidatai – tai gebėjimas kalbėti laisvai angliškai, būti motyvuotam bei turėti bent pagrindines verslo ar ekonomikos žinias. Jaunimo amžius turi būti nuo 18 iki 25 metų.

Projekte taip pat numatyta suorganizuoti dviejų dienų trukmės dvejas konferencijas Švedijoje ir Lietuvoje.  Vidurio projekto konferencija bus organizuojama Švedijoje, o baigiamoji  konferencija – Lietuvoje. Projektų partnerių susitikimo metu taip pat sutarta, kad konferencijas planuojama organizuoti rugsėjo mėnesiais. Sutarta, kad I-oji diena bus skirta projektų lankymui, II-oji diena skirta projekto rezultatų įvertinimui, pristatymui visuomenei, tolimesnio bendradarbiavimo galimybių numatymui ir projekto tęstinumo užtikrinimui.

Kiekvienas Projekto partneris vykdys viešinimo veiklas. Projekto rezultatų pristatymas 10 mokyklų (kiekvienoje VVG po 2 mokyklas) naudojant šiuolaikines technologijas: virtualios realybės akinius, mobiliąją aplikaciją. Visi projekto Partneriai sutiko, kad šis rezultatų pristatymas orientuotas į jaunus žmones, siekiant juos supažindinti su LEADER programa.

Susitikimo metu visi Projekto partneriai pasidžiaugė, kad paliesti svarbiausi Projekto klausimai, susiję su Projekto įgyvendinimu, susitarta dėl pagrindinių dalykų: suderintos Akademijos ir Konferencijų datos, preliminariai aptartas jų turinys, išdiskutuota dėl dalyvių atrankos procesų, priimta bendra nuomonė dėl mobiliosios aplikacijos turinio.

Kadangi susitikimo metu Projekto partneriai ne tik susitarė dėl tolimesnės Projekto eigos, bet ir susipažino, maloniai pabendravo, o viso  to rezultatas –  suteiktas reikšmingas ir stiprus impulsas Projekto AKADEMIJA „Nuotykių LEADER“ (ACADEMY ADVENTURE LEADER) įgyvendinimo pradžiai!

Projekto Akademija „Nuotykių LEADER“ (ACADEMY ADVENTURE LEADER) pristatymas.


IMAG0055   IMAG0071  IMG_1549

 


TELŠIŲ RAJONO VVG ADMINISTRACIJOS ATSTOVAI DALYVAVO SUSITIKIME SU NMA ATSTOVAIS

Spalio 3 d. Telšių rajono vietos veiklos grupės atstovai kartu su kitų Lietuvos VVG atstovais dalyvavo susitikime su Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos  Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Kaimo vystymo programų skyriaus vedėja V. Liukpetryte ir kitais šio skyriaus darbuotojais. Susitikimo metu buvo trumpai pristatyta vietos projektų pirkimų vykdymo tvarka pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir pirkimų vykdymo tvarka, kuomet vietos projekto vykdytojas yra ne perkančioji organizacija. Taip pat buvo aptarti probleminiai vietos projektų vertinimo aspektai, atkreiptas dėmesys į dažniausiai pasitaikančias vietos plėtros strategijų įgyvendinimo problemas, susijusias su atrankos kriterijais ir specialiaisiais tinkamumo kriterijais numatytais vietos plėtros strategijose. 

Susitikimo medžiaga:

1.  KPP pirkimo taisyklės

2.  Mažos vertės pirkimai


PASIRAŠYTA ANTROJI „TELŠIŲ IR RIETAVO SAVIVALDYBIŲ VIETOS PLĖTROS 2014-2020 METŲ STRATEGIJOS“ VIETOS PROJEKTO VYKDYMO SUTARTIS

 2018 metų rugsėjo mėnesį pasirašyta antroji „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategijos“ I prioriteto priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ 2 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti“ vietos projekto vykdymo sutartis su UAB „R. Sinkevičiaus veterinarijos ambulatorija“. 

Projekto paramos sumą sudaro 46 188 Eur visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų be PVM, iš kurių 39 259,80 Eur yra Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai skirtos lėšos, 6 928,20 Eur –  Lietuvos valstybės biudžeto lėšos.

UAB „R. Sinkevičiaus veterinarijos ambulatorija“ pagrindinė veikla – veterinarinė veikla, kita specializuota mažmeninė prekyba  ir naminių gyvūnėlių  bei jų ėdalo mažmeninė prekyba. Projekto tikslas – įmonės modernizavimas, sukuriant dvi naujas darbo vietas kaimo gyventojams, didinant ne žemės ūkio srities veiklos įvairovę ir apimtis kaime, skatinti paslaugų plėtrą. Projekte numatyta paslaugos inovacija rajono mastu – teikti paslaugas, susijusias su skydliaukės ir kitomis smulkiomis kūno dalimis, kardiologijai, akušerijai, ginekologijai, urologijai, pediatrijai, ortopedijai, periferinių kraujagyslių ir muskuloskeletiniams  tyrimams atlikti, bei anestezijos sistema  – sklandžios chirurginės operacijos eigai užtikrinti, atliekant ilgas bei sudėtingas operacijas, kurios bus ypač  saugesnės ir sveikesnės gyvūno organizmui. 

Tikimės, kad šio Projekto dėka įdiegiamos inovacijos UAB „R. Sinkevičiaus veterinarijos ambulatorija“ mažins rajono segančių naminių gyvūnų ratą, o segantiems padės greičiau pasveikti!!!

IMAG0038  IMAG0049


PRADEDAMAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS AKADEMIJA „NUOTYKIŲ LEADER“ (ACADEMY ADVENTURE LEADER)

2018 m. rugsėjo 10 d. Telšių rajono vietos veiklos grupė su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pasirašė Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „LEADER“ veiklos srities „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“ paramos sutartį Nr. 44TT-KE-17-2-03769 įgyvendinti projektą akademija „Nuotykių LEADER“ (ACADEMY ADVENTURE LEADER) Nr. 44TT-KE-17-2-03769-PR001 (toliau-Projektas). Projekto trukmė iki 2020 m. spalio 1 d.

Projekto partneriai yra Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupė, Šiaurės Vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė bei dvi Švedijos  vietos veiklos grupės: LEADER Målardalen ir LEADER Nedredalålven. Šių metų spalio 11-12 dienomis yra planuojamas Projekto partnerių susitikimas, kuris vyks Telšiuose. Pasitarimo metu tikimasi aptarti ir suderinti tolimesnę Projekto vykdymo eigą, partnerių įsipareigojimus, Projekto veiklų turinį, tęstinumo užtikrinimo bei komandinio darbo aspektus. Su planuojamo susitikimo darbotvarke susipažinti galite čia.

Siekiant, kad Projektas būtų patrauklus tikslinei grupei, aktyvių projekto veiklų planavimas bus atliekamas kartu su jaunais žmonėmis. Suorganizuotose dviejose akademijose po 5 dienas, kuriose dalyvaus jaunimo atstovai iš abiejų šalių, bus pakeltas jaunimo verslumo gebėjimų ir žinių apie LEADER programą lygis. Taikant įvairiausius ugdymo metodus jauni asmenys patobulins asmenines, edukacines, socialines kompetencijas, kalbos gebėjimus, įgis tolerancijos įgūdžių, tarpkultūrinės patirties, gebės spręsti problemas, tobulėti. Projekte dalyvaujantys verslo atstovai, kuriuos vizituos jaunimo grupės su atitinkamomis užduotimis, užmezgę kontaktą su jaunimu, turės realią galimybę gauti konkrečių pasiūlymų paketą, kaip tobulinti, plėtoti verslą ar savo gaminamą produkciją eksportuoti į Švediją, taip pat įsijungti į sukurtą bendradarbiavimo platformą konsultuojant jaunus žmones imantis verslo ar savo idėjos įgyvendinimo klausimais. Projekto metu numatyta sukurti mobiliąją aplikaciją, kuri bus puiki platforma VVG, jaunimo, NVO ir verslo atstovų komunikavimui. Taip pat Projekto metu bus organizuojamos 2 tarptautinės konferencijos, projektų rezultatų pristatymai išleistuose žurnaluose bei mokyklose.

Tikimės, kad projekto akademija „Nuotykių LEADER“ (ACADEMY ADVENTURE LEADER) įgyvendinimas pateisins savo pavadinimą ir jauni žmonės, patyrę daug nuotykių, įsijungs į verslo plėtrą kaimiškose vietovėse pritaikydami Projekto metu įgytus gebėjimus bei žinias!


ĮVYKO VIEŠINIMO/AKTYVINIMO RENGINYS

Rugsėjo 20 dieną Telšių rajono vietos veiklos grupė, įgyvendindama „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“, Telšiuose organizavo viešinimo/ aktyvinimo renginį. Jo metu buvo pristatytas Nr. 5 kvietimas teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „.Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“ priemones ir (arba) veiklos sritis: VPS priemonė „Žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 4.) veiklos sritis „Parama  žemės ūkio verslo plėtrai“ ir VPS priemonė „Parama atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimui ir (arba) energijos efektyvumo didinimui“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6).

Su renginio medžiaga susipažinti galite čia.


2018 m. rugsėjo 30 d. Telšių rajono savivaldybės administracijos LUOKĖS SENIŪNIJA kviečia visus į DIDIJĮ TRADICINĮ MYKOLO JOMARKĄ LUOKĖJE!!!

Renginio programa

didysis trad mykolo jomarkas luokeje (1)


PATVIRTINTI TELŠIŲ RAJONO VVG STRATEGIJOS PAKEITIMAI

Nacionalinė mokėjimo agentūra informavo, kad  Telšių rajono vietos veiklos grupės teiktas prašymas pakoreguoti „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategiją“ yra patvirtintas.

2018 m. rugpjūčio 24 d. vykusiame Telšių rajono VVG valdybos posėdyje buvo pristatyti būtini strategijos pakeitimai: papildomos VPS priemonių „Jaunimui skirtų paslaugų kūrimas ir plėtra“  ir priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ paramos lyginamosios dalies aprašymas. Teikiant paraiškas pagal minėtas priemones didžiausia paramos lėšų vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis gali sudaryti iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų, o kai įgyvendinamas veiklos projektas, didžiausia paramos lėšų vietos projektui įgyvendinti  lyginamoji dalis gali sudaryti iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų. Pakoreguotas VPS priemonės „Infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas “ 2 veiklos srities „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ veiklos srities apibūdinimas. 

Tikime, kad padaryti pakeitimai sudarys sąlygas kokybiškam projektų parengimui ir įgyvendinimui.

Naują strategijos redakciją galima rasti čia- TELŠIŲ RAJONO VVG STRATEGIJOS NAUJA REDAKCIJA

 


TELŠIŲ RAJONO VVG VALDYBOJE – NAUJI NARIAI

Šių metų rugpjūčio 24 d. Telšių rajono vietos veiklos grupės nariai rinkosi į visuotinį narių susirinkimą. Šio susirinkimo tikslas – išrinkti du naujus Telšių VVG valdybos narius: valdžios atstovu išrinktas Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Anglickas, o  socialine atstove paskirta Nevarėnų bendruomenės „Ratas“  narė Erika Žiulpienė.

Taip pat susirinkimo metu VVG administratorė Agnė Marozienė  pristatė  planuojamo „Telšių ir Rietavo savivaldybių 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos“ ( Nr. 42VS-KE-15-1-06740-PR001) VI kvietimo vietos projektų priemonių ir (arba) jos veiklos sričių  reikalingą dokumentaciją. VI kvietimą planuojama kviesti nuo spalio 29 d. iki gruodžio 17 d. I prioriteto „Ekonominės veiklos kaimo vietovėse plėtojimas“ priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“  (kodas LEADER-19.2-6.) veiklos sritims „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ ir „Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti“.

IMG_1114IMG_1117

 


 

PASIRAŠYTA PIRMOJI VIETOS PROJEKTO VYKDYMO SUTARTIS

2018 metų rugpjūčio mėnesį buvo pasirašyta pirmoji „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategijos“ I prioriteto priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ 1 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ vietos projekto vykdymo sutartis su mažąja bendrija „Remagra“.

IMG_1046

Projekto paramos sumą sudaro 37 313 Eur, iš kurių 31 716,05 Eur yra Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos, 5596,05 Eur – Lietuvos valstybės biudžeto lėšos. Projektu MB „Remagra“  įsipareigoja be vadovo sukurtos darbo vietos sukurti dar dvi naujas darbo vietas: mechanikui-inžinieriui ir buhalteriui-vadybininkui.

MB „Remagra“ planuoja teikti šiuolaikiško autoserviso, aprūpinto naujais technologiniais įrengimais, galinčiais atlikti kokybišką techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas: žemės ūkio technikos remonto  ir techninio aptarnavimo, kondicionierių pildymo, dyzelinių variklių purkštukų tikrinimo, žemės ūkio technikos kompiuterinių gedimų diagnostikos bei gedimų šalinimo, taip pat lengvųjų automobilių ratų montavimo bei balansavimo, ratlankių lyginimo  bei protezavimo paslaugas.

Linkime MB „Remagra“ kolektyvui sėkmingos verslo pradžios, o ateityje sėkmingos plėtros!


TELŠIŲ RAJONO VVG ATSTOVAI —  KONFERENCIJOJE „LINC 2018“ 
2018 m. birželio 12 – 14 d.  Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos narė Sandra Riepšienė ir administratorė Agnė Marozienė dalyvavo tarptautinėje konferencijoje Suomijoje.
20180612_Atidarymo_ceremonija_RaumojeDalyvavimo tikslas: gauti naujų žinių apie kitų šalių, kurios sėkmingai įgyvendina VPS 2014-2020 metų programavimo laikotarpiu, turimą patirtį, Leader metodu vykdomus ar planuojamus inovatyvius projektus, kaimo vietovių kūrėjų iniciatyvų versle palaikymą bei skatinimą, pasisemti naujų idėjų, užmegzti ryšius.
Tarptautinėje konferencijoje LINC 2018 dalyvavo daugiau kaip 300 dalyvių iš įvairių šalių (Austrijos, Belgijos, Kroatijos, Čekijos, Estijos, Suomijos, Gruzijos, Vokietijos, Vengrijos, Italijos, Latvijos, Lietuvos, Liuksemburgo, Lenkijos, Rumunijos, Švedijos, Anglijos).
Suomijos miesto Rauma rotušėje vyko atidarymo ceremonija. Eisena, lydima vietinio Raumos jaunimo orkestro, miesto gatvėmis su visų dalyvaujančių šalių vėliavomis sugūžėjo  į rotušės aikštę. Jau ten prasidėjo naujų pažinčių su kitų šalių atstovais mezgimas  bei dalijimasis LEADER įgyvendinimo patirtimi.
Po iškilmingos atidarymo ceremonijos dalyviai vyko į Raumanmeri mokyklą, čia buvo parodytas filmas, kur Žemės ūkio ir miškininkystės ministras Jari Leppä pasakojo, kuo visa Suomijai naudinga kaimo plėtra. Mokykloje pasitiko  labai įdomia technika nėrinius gaminančios moterys. Šis nėrinių gaminimo būdas Suomijoje žinomas jau nuo 1740 metų. 
Sekančią dieną visi dalyviai vyko į pažintinius turus. Telšių rajono VVG atstovai  vyko į Uusikaupunki regioną, kur aplankė daug įdomių projektų. Vienas jų:  Mimi‘s žalio namo apžvalga.  „Žalio namo“ vadovas paaiškino, kad uždara apyvartos koncepcija yra jų pačių inovacija, o maisto ir energijos gamyba sujungiama į vienetą, kuriame maistinių medžiagų, vandens, šilumos ir CO2 atliekos bei perteklius perdirbami į energiją ir maisto gamybą. Kitas projektas — Velhovesi žiedas (tai senovinis kelias, kuris kyla per Uusikaupunki salyną iš vieno kaimo į kitą apie 25 km nuo miesto centro), kur susipažinta su skirtingų vietos kaimo asociacijų veiklos formomis: turizmo paslaugomis, kaimo namais, gamtos taku. Pyhamaa kaime pristatytas jau įgyvendintas šio laikotarpio projektas, kurio metu buvo įrengtos vietos skraidančio disko (diskgolfo) arba kitaip dažnai vadinamo  „frisbio“ žaidimui su specialiais krepšiais bei metimo aikštelėmis. Šis žaidimas  yra labai panašus į tradicinį golfą, tik čia naudojami skraidantys diskai (diskai skiriasi nuo lėkščiasvydžio diskų, jie būna mažesni ir plonesni). Diskas iš starto vietos yra metamas link specialaus krepšio (mėgėjiškai žaidžiant gali būti naudojami ir kiti objektai). Žaidimo tikslas – padarius kuo mažiau metimų įmesti diską į žaidimo krepšį, tradiciškai tai būna metaliniai krepšiai su grandinėmis diskams gaudyti. Žaidimui prasidėjus žaidėjas kiekvieną sekantį metimą atlieka nuo tos vietos, kur nusileido prieš tai mestas diskas. Medžiai, krūmai, vandens telkiniai ir reljefas sudaro natūralias kliūtis, kurios priklausomai nuo metimo vietos kiekvieną kartą gali būti kitokios. Galiausiai paskutiniu metimu diskas pasiekia tikslą.
Vykstant į kitą projektą – Tummamaki gamtos taką- autobuse vyko darbo grupių užsiėmimai. Jų metu dalyviai turėjo išanalizuoti, kas šios dienos lankytinuose objektuose  atrodo padaryta ypač gerai, turėjo pasirinkti po inovatyvią idėją iš kiekvienos aplankytos vietos ir apsvarstyti grupėse, ką būtų galima pritaikyti savo šalies regione. Taip pat analizuoti, kas yra išmintingas išteklių naudojimas, kaip prie to galėtų prisidėti LEADER metodo įgyvendinimas.  Dieną vainikavo — išvyka  į Europos kaimo plėtros tinklo organizuojamą „Bendradarbiavimo kampą“, kuris vyko Fafangoje. Čia buvo galima susirasti partnerių, užmegzti naujus ryšius, diskutuoti.
Paskutinę konferencijos dieną  visi dalyviai skirtingais tradiciniais istoriniais buriniais suomių laivais plaukė  į Katanpaa salą. Daug projektų ir investicijų buvo įgyvendinta pasinaudojant skirtingais Europos paramos būdais, tarp jų – ir LEADER metodu.
Katanpaa saloje visi dalyviai buvo suskirstyti grupėmis ir kartu turėjo pereiti interaktyvių užduočių  trąsas. Keliaudami tomis trąsomis, dalyviai atliko  įvairias užduotis, tokias kaip vandens stiklinės nešimas su skylėtu dugnu, Europos sąjungos bei kitų šalių vėliavų su įžymiomis istorinėmis tų šalių vietomis susiejimas (nuotraukų bei vėliavų išdėliojimas), žuvų pavadinimų angliškai bei lotyniškai suradimas, suomiškas lauko žaidimas, situacijų vaidinimas ir daug kitų žaidimų. Keliaujant nuo užduoties prie užduoties ant paruoštų europietiškų vaišių stalų galėjome paragauti skirtingų kiekvienos šalies atsivežtų patiekalų, vaišių. Vakare Raumoje Raumanmeri mokykloje, kur visą konferenciją užbaigė Suomijos kaimo tinklo atstovas Juha-Matti Markkola, buvo apdovanotos geriausiai Katanpaa saloje pasirodžiusios komandos, vyko suomių vietinių kolektyvų pasirodymai bei buvo perduota kitais metais LINC 2019 organizavimo estafetė Estijai, kuri visus mielai pakvietė kitų metų rugsėjo mėnesį atvykti pas juos.
Smagu, kad šios tarptautinės konferencijos metu susitiko ir pabendravome su vienais iš Telšių raj. VVG tarptautinio projekto partneriais – Švedijos Leader Nedre Dalalven 3 atstove Charlotta Heimersson.

ĮVYKO MOKYMAI POTENCIALIEMS PAREIŠKĖJAMS

Birželio 7 cofd.  Telšių rajono vietos veiklos grupė, įgyvendindama „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“ ( Nr. 42VS-KE-15-1-06740-PR001) Telšiuose organizavo mokymus „Verslo plėtros galimybės“. Mokymų metu buvo aptarta verslo plano esmė, išoriniai ir vidiniai verslo plano tikslai, verslo plano vertė bei kūrimo fazės, 10 žingsnių sėkmingojo verslo link. Didelis dėmesys skirtas  verslo plano dalių apžvalgai. Išsiaiškinta, kas yra rinka, konkurencija, aplinka, tiekėjai; paskirstymas, skatinimas, reklama; pozicionavimas bei kainodara; valdymas, žmogiškieji ištekliai, patalpos/veiklos vieta, veiklos reglamentavimas/ teisinė aplinka; biudžetas, pelno ir nuostolių prognozė, pinigų srautų prognozė, balanso prognozė. Taip pat buvo peržiūrėta, kaip rengti verslo planą, kokios dažniausios verslo plano rengimo klaidos, bendrasis verslo plano vertinimas ir ekonominio gyvybingumo vertinimas.

 

Mokymus vedė UAB „Pokyčių valdymas“ vadovas lektorius Tomas Vasiliauskas, turintis 13 metų praktinio darbo patirtį praktinio darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje, vadybos ir finansų srityje, konsultuojantis organizacijas verslo planavimo, veiklos efektyvumo, pokyčių valdymo klausimais, rengiantis ir vedantis mokymus įvairių lygių darbuotojams bei vadovams


SEMINARAS VIETOS VEIKLOS GRUPĖMS TELŠIUOSE

IMAG0024

 

2018 m. gegužės 29 d. į Telšius rinkosi visos vakarų Lietuvos VVG atstovai į seminarą „Pokyčiai įgyvendinant vietos plėtros strategijas. Vietos projektų atrankos kriterijų analizė“, kurį organizavo  LR Žemės ūkio ministerija. Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus patarėja Ilona Javičienė išsamiai pristatė aktualius pokyčius įgyvendinant vietos plėtros strategijas. Taip pat apžvelgė vietos projektų atrankos kriterijus ir išsakė esmines pastabas į ką atkreipti dėmesį formuluojant vertinimo atrankos kriterijus. VVG atstovai dalijosi savo patirtimi bei turėjo daug klausimų ministerijos atstovei. Seminaro medžiaga čia.


 

AGROBALT 2018 atgarsiai

IMG_1849

Šių metų gegužės 24–26 dienomis Vilniuje įvyko viena didžiausių ir reikšmingiausių Baltijos regione tarptautinių žemės ūkio ir maisto pramonės parodų „AgroBalt 2018“, kuri sukvietė ūkininkus, politikus, verslo, vietos veiklos grupių atstovus ir, žinoma, smalsuolius iš visos Lietuvos. Jau 22 kartą vykstančioje parodoje gausiai dalyvavo ir mūsų, Telšių rajono vietos veiklos grupės atstovai. Lina Niaurienė pristatė įgyvendintą projektą „Virvyčios vingis“, UAB „Kontėna“ savo gaminamą produkciją, na ir žemaitiško kastinio sukimo meistrė Elena Stasiulienė —edukacinę kastinio gaminimo programą.


ĮVYKO VIEŠINIMO/AKTYVINIMO RENGINIAI
 
IMAG0005
Kovo 16 ir 20 dienomis Telšių rajono vietos veiklos grupė, įgyvendindama „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“,   Rietavo savivaldybėje ir Telšiuose organizavo viešinimo/ aktyvinimo renginius. Jų metu buvo pristatytas Nr. 3 kvietimas teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „.Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“ priemones ir (arba) veiklos sritis: VPS priemonė „Žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 4.) veiklos sritis „Parama  žemės ūkio verslo plėtrai“ ir „Infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas“ (kodas LEADER-19.2- 7) veiklos sritis Parama investicijoms į mažos apimties infrastruktūrą.  Aktualia informacija pasidalijo Telšių maisto ir veterinarijos tarnybos atstovai . 
 
 Informacinis pranešimas apie kvietimą Nr. 3.
 

Ačiū, Lietuva ! už laisvą žodį, laisvą mintį.
Didžiuojamės ką turime ir  linkime, kad Lietuva būtų  laisva, nepriklausoma per amžius

WEB SEMINARAS APIE NACIONALINĘ PARAMĄ KAIMO BENDRUOMENĖMS
Šių metų vasario 9 d. įvyko WEB seminaras  apie Nacionalinę paramą kaimo bendruomenėms 2018 metais.
Seminaras buvo vykdomas/transliuojamas iš Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) centrinio padalinio internetu per ,,Skype for business“ programą.

Seminaro įrašas skelbiamas ŽŪM svetainės skiltyje ,,Parama kaimo bendruomenėms“: http://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kaimo-pletra/valstybes-parama-kaimo-bendruomenems/valstybes-parama-2018-metais 

ir šioje nuorodoje:

https://youtu.be/4R6ig3_pgkE


TELŠIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ  DALYVAVO MOKYMUOSE „PARAMOS PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMAS IR VALDYMAS“
Š.m. vasario 6 d. Telšių rajono  vietos veiklos grupės administracijos darbuotojai dalyvavo mokymuose „Paramos projektų administravimas ir valdymas“, kuriuos organizavo Žemės ūkio ministerija. Mokymų metu buvo pristatytas  visas projekto įgyvendinimo ciklas nuo projekto idėjos identifikavimo iki projekto įvertinimo. Daug dėmesio skirta projekto  tikslo, uždavinių, veiklų, rezultatų  loginei matricai, rizikų prognozavimui ir vertinimui, kokybės valdymui bei kitoms sritims, kurios aktualios administruojant ir valdant paramos projektus.
IMAG0194IMAG0195IMAG0196

TELŠIŲ VVG NARIAI METUS UŽBAIGĖ SUSIRINKIMU- KONFERENCIJA
Kaip ir kiekvienais metais, Telšių rajono vietos veiklos grupės nariai 2017 m. gruodžio 19 d. rinkosi į VVG narių visuotinį susirinkimą- konferenciją.
Šio susirinkimo tikslas — apžvelgti 2017 metų nuveiktus darbus ir pasiektus rezultatus bei siekti brandesnio tarpusavio bendradarbiavimo. Bendrystės, tarpusavio santykių kūrimo esmę išsamiai ir aktualiai apžvelgė  Kan., relig. m. mgr., teol. lic. Andriejus Sabaliauskas. Jis savo pranešime pateikė 10 vertybių , be kurių žmogus negali būti laimingas, o kartu ir kurti darnios bendrystės. A.Sabalaliausko dovanoti Kalėdaičiai, taip pat simbolizuojantys  bendrystę ir vienybę, vainikavo susirinkimo- konferencijos temą.
Susirinkimą šventiškai papuošė Telšių vaikų muzikos pučiamųjų skyriaus mokiniai, vadovaujami mokyt. E.Pikioto.

 

SONY DSCSONY DSC

 

 

 

 

 

 


 
ĮVYKO MOKYMAI POTENCIALIEMS PAREIŠKĖJAMS
Lapkričio 22 ir 23 dienomis Telšių rajono vietos veiklos grupė, įgyvendindama „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“ ( Nr. 42VS-KE-15-1-06740-PR001) Buožėnų kaimo bendruomenės namuose (Telšių raj.) ir Rietavo savivaldybėje organizavo mokymus „Viešieji pirkimai: 2017 metų didieji pasikeitimai“. Mokymų metu buvo pristatyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pasikeitimo pagrindai ir besikeičiantys poįstatyminiai aktai; esminiai teisės aktų pasikeitimai, susiję su bendruomenių vykdoma veikla; mažos vertės pirkimai bei mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas. Mokymų  metu buvo apžvelgta viešųjų pirkimų dokumentų tvarkymas, apskaita ir archyvavimas, ginčų procedūra, viešųjų pirkimų tarnybos, paaiškinimai, konsultacijos bei komentarai ir vertinimai.
Lapkričio 28 ir 29 dienomis Telšiuose ir Rietave organizuoti mokymai „Verslo pradžia: nuo plano rengimo“. Mokymų metu buvo aptarta verslo plano esmė, išoriniai ir vidiniai verslo plano tikslai, verslo plano vertė bei kūrimo fazės. Taip pat buvo apžvelgta verslo plano dalys, informacija apie verslą, verslo istoriją, produktą/paslaugą. Išsiaiškinta, kas yra rinka, konkurencija, aplinka, tiekėjai; paskirstymas, skatinimas, reklama; pozicionavimas bei kainodara; valdymas, žmogiškieji ištekliai, patalpos/veiklos vieta, veiklos reglamentavimas/ teisinė aplinka; biudžetas, pelno ir nuostolių prognozė, pinigų srautų prognozė, balanso prognozė. Taip pat buvo peržiūrėta, kaip rengti verslo planą, kokios dažniausios verslo plano rengimo klaidos, bendrasis verslo plano vertinimas ir ekonominio gyvybingumo vertinimas.
Mokymus vedė UAB „Pokyčių valdymas“ vadovas lektorius Tomas Vasiliauskas, turintis 13 metų praktinio darbo patirtį praktinio darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje, vadybos ir finansų srityje, konsultuojantis organizacijas verslo planavimo, veiklos efektyvumo, pokyčių valdymo klausimais, rengiantis ir vedantis mokymus įvairių lygių darbuotojams bei vadovams.
IMG_1157IMG_1140IMAG0844
 

TRADICINIS TELŠIŲ APSKRITIES VIETOS VEIKLOS GRUPIŲ SUSITIKIMAS
 
2017 m. spalio 25 d. Plungėje, jau tampančiu tradiciniu, į susitikimą rinkosi Telšių apskrities vietos veiklos grupių atstovai. Susitikime diskutuota apie vietos plėtros strategijų įgyvendinimą ir jų aktualijas. Didžiausias dėmesys skirtas teritorinio bendradarbiavimo klausimams aptarti. Galutinai sutarta  rengti vietos veiklos grupių bendradarbiavimo  projektą ir teikti LR Žemės ūkio ministerijai. Taip pat išgryninta projekto idėja, numatyti galimi projekto  partneriai. Kiekviena vietos veiklos grupė gavo „namų darbų“ užduotis, kurias turi paruošti  sekančiam susitikimui, įvyksiančiam  Mažeikiuose, 2017 m. lapkričio 9 d.
IMG_5311 IMG_5312

TELŠIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS ATSTOVAI — KONFERENCIJOJE
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos  ( – toliau NMA)  2017 m. spalio 24 d. Vilniuje organizavo tradicinę konferenciją „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Leader programa“  įgyvendinimo aktualijos“. Šioje konferencijoje dalyvavo ir mūsų vietos veiklos grupės atstovai. Konferencijoje aptarta Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo aktualijos. Pastebėta, kad 2017 m. spalio 17 d. duomenimis NMA   per visą laikotarpį patvirtinta 13 projektų .  Išsakytos ir skaudžiausios problemos, kurios neramina vietos veiklos grupes, strategijų vykdytojas. NMA pristatė esminius galimus pažeidimus įgyvendinant vietos projektus,  diskutuota apie dirbtinių sąlygų sukūrimą. Aptarti ir viešųjų pirkimų vykdymo, vertinimo  įgyvendinant vietos projektus, klausimai.
123

SAVAITGALĮ ĮVYKO PARODA „SPRENDIMŲ RATAS“
 
Spalio 5–7 d. Aleksandro Stulginskio universitetas organizavo dešimtąją  miško, medžioklės, ir gyvulininkystės technologijų parodą „Sprendimų ratas 2017“, kurioje dalyvavo ir Telšių rajono vietos veiklos  grupės atstovai. Džiugu, kad šioje  tradicinėje parodoje  savo produkciją demonstravo vietos bendruomenės iš  šalies rajonų. Be amatininkų gaminių ir maisto produktų, bendruomenės parodoje pristatė ir savo sukurtus tematinio turizmo maršrutus bei edukacines programas.  Parodos lankytojai galėjo grožėtis  gyvūnų ekspozicijomis – galvijais (belgų mėlynaisiais mišrūnais), dekoratyviniais paukščiais, alpakomis, poniais, triušiais, žirgais, ožkomis ir avimis ir susipažinti su naujausiomis gyvulininkystės technologijomis. Kaip ir kasmet parodos lankytojus stebino  gausi ir įvairiaspalvė sodinukų bei amatų mugė.
 IMAG0121IMAG0125IMAG0120

 

TELŠIŲ APSKRITIES VVG SUSITIKIMAS TELŠIUOSE
                                     
                                    
Š. m. rugsėjo 28 dieną Telšių rajono vietos veiklos grupė pakvietė  į tradicinį susitikimą, kuriame dalyvavo Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės, Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veikIMAG0110los grupės  administracijos darbuotojai. Susitikime diskutuota ir apie VPS įgyvendinimo problemas bei iššūkius. Taip pat aptarta teritorinio bendradarbiavimo projekto galimybės: teritorinio projekto idėjos, atitinkančios kiekvienos VVG įgyvendinamas VPS Strategijas,   praėjusio laikotarpio 2007-2014 m. įgyvendinto teritorinio projekto „Pieno kelias“ tęstinumo galimybė.

 

 

 

 


 

TELŠIŲ RAJONO VVG SULAUKĖ SVEČIŲ IŠ  ŠVEDIJOS

IMAG0090Praėjusią savaitę Telšių rajono vietos veiklos grupę aplankė svečiai iš LEADER Malardalen (Švedija). Susitikimo tikslas – aptarti tarptautinio bendradarbiavimo galimybes ir parengti projekto planą.
2017 m. rugsėjo 25-27 d. planavimo susitikime bendrauta su Telšių rajono VVG valdybos atstovais, taip pat aplankyti įgyvendinti projektai bei kūrybinėse dirbtuvėse planuota projekto idėja.
Pirmą susitikimo dieną svečiai pristatė savo VVG, kuri yra įsikūrusi 100 km. nuo Stokholmo į vakarus ir apima 8 savivaldybių teritorijas. VVG valdyboje — 24 nariai. Svečiai trumpai pristatė 2016-2020 m. įgyvendinamą strategiją ir jos pagrindinius prioritetus:  socialinė įtrauktis, verslumas ir inovacijos,  klimatas, energija ir gamtosauga. Strategijos įgyvendinimui skirta apie 5 mln. eurų ir jos įgyvendinimo  rezultatas – sukurtos 45 darbo vietos. Šiuo metu — vykdoma 15 projektų. Susitikime Telšių rajono vietos veiklos grupė taip pat pristatė savo vykdomą strategiją. Kartu buvo diskutuojama apie Vietos plėtros strategijų (- toliau VPS) administravimo panašumus ir skirtumus. Po susitikimo aplankė VšĮ Telšių jaunimo centro įvykdytus VPS projektus Džiuginėnuose.
Kita diena — skirta tarptautinio bendradarbiavimo projekto idėjos sukūrimui, plano parengimui. Ši diena buvo pilna kūrybiškumo ir produktyvumo. Pasiektas rezultatas — abipusiai džiuginantis. Projekto idėja ypač patraukli turėtų būti jaunimui. Susitikimo dalyviai apgailestavo, kad planuojamame projekte negalės sudalyvauti dėl amžiaus limito. Projekto paraišką planuojama pateikti kitų metų pavasarį, tad realiai projektas bus vykdomas 2018 -2020 m. Vizito trečią dieną apibendrinome planuojamo projekto struktūrą ir kartu sutarta dėl darbų bei jų atlikimo terminų . Dar spalio mėn. planuojama pasirašyti ketinimo protokolą. Susitikimo pabaigai viešnios iš Švedijos aplankė šakočius gaminančią įmonę „Kontėna“, Telšių VVG valdybos pirmininką, Telšių miesto seniūną Kazį Lečkauską ir pasigrožėjo Telšiais.

DALYVAUTA KONFERENCIJOJE „TINKLAVEIKA VEIKIA!“
2017 m. rugsėjo 13-14 d. Telšių rajono vietos veiklos grupės atstovai dalyvavo Lietuvos kaimo tinklo, Vietos veiklos grupių tinklo bei Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro organizuojamoje tarptautinėje VVG bendradarbiavimo konferencijoje „Tinklaveika veikia!“. Pirmąją dieną dalyvauta surengtose išvykose po vietos veiklos grupių teritorijas, susipažinta su aktyviai veikiančiomis bendruomenėmis ir sėkmingai įgyvendintais vietos projektais. Antrą dieną vyko konferencija, kurioje Europos kaimo plėtros tinklo ir Europos Komisijos atstovai apžvelgė esamą situaciją. Estija, Suomija, Latvija, Lenkija, Portugalija pristatė bendradarbiavimo projektų reikalavimus bei reikalavimus partneriams. Taip pat konferencijos metu vyko ir kūrybinės dirbtuvės, kuriose šalių atstovai pristatinėjo savo sėkmės istorijas, dalijosi patirtimi ir diskutavo. Ypatingas dėmesys buvo skirtas kontaktams užmegzti ir partnerių paieškai – tam buvo skirta speciali susitikimų erdvė ir kontaktų lenta. 

IMAG0067 DSC_8962 copy

IMAG0075


VIEŠINIMO AKTYVINIMO RENGINYS TELŠIUOSE
IMAG0054
2017 m. birželio 27 d. įvyko viešinimo aktyvinimo „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“ renginys, kuris skirtas vietos plėtros strategijos įgyvendinimo aktualijoms pristatyti ir aptarti. Viena jų — viešųjų pirkimų organizavimas nuo 2017 m. liepos 1 d. Apie viešųjų pirkimų pokyčius ir kaip jiems pasiruošti, dalijosi Giedrius Ruseckas, VšĮ „Tamsus miškas“ׅ vadovas. Renginyje dalyvavo ne tik Telšių rajono vietos veiklos grupės ir bendruomenių atstovai, bet ir Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės bei Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės, jų bendruomenių nariai.

ALYTAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS ATSTOVAI TELŠIUOSE
IMAG0049
2017 m. birželio 16  d.  pavakare Telšių rajono vietos veiklos grupę aplankė tolimi draugai iš Alytaus rajono vietos veiklos grupės.  Telšių rajono vietos veiklos grupė yra vykdžiusi du projektus, kurių metu  vyko į Alytaus rajoną ir telšiškiams buvo pristatoma Alytaus rajono kaimo bendruomenių patirtis. Tad šį kartą nors ir trumpam, Dzūkijos krašto atstovai, keliaudami pakeliui į Lietuvos bendruomenių sąskrydį Karklėje, stabtelėjo Telšiuose ir susitiko su Telšių rajono VVG darbuotojais bei grožėjosi Telšių miestu, apie kurį patraukliai papasakojo Andrius Dacys bei skanavo tradicinį žemaitišką patiekalą — kastinį. Trumpos viešnagės metu aptartos vietos veiklų grupių aktualios temos, įgyvendinant vietos plėtros strategijas.

SUSITIKO TELŠIŲ APSKRITIES VIETOS VEIKLOS GRUPIŲ ATSTOVAI
2017 m. birželio 15 d. Mažeikiuose susitiko Telšių apskrities vietos veiklos grupių atstovai. Susitikimo darbotvarkėje numatyti aktualūs klausimai visoms trims vietos veiklos grupėms. Svarstyti Telšių apskrities VVG pasiūlymai vietos veiklos grupių tinklui (nacionalinė asociacija, vienijanti visas Lietuvoje veikiančias vietos veiklos grupes). Kalbėta apie VVG tinklo būtinumą atstovauti ne tik IMAG0045daugumos, bet ir mažumos arba pavienių VVG grupių interesus. Taip pat aptarta kiekvienos vietos veiklos grupės situacija ir pasidalinta patirtimi apie paskelbtus kvietimus teikti vietos projektų paraiškas. Susitikime dalyvavusios VVG yra pasiskelbusios pirmuosius kvietimus ir įvykę pirminiai vertinimai bei pakviesti pareiškėjai teikti galutines projektų paraiškas. Susitikime buvo analizuojamos iškilusios problemos, vertinimo ypatumai, pareiškėjų lūkesčiai. Pastebėta, kad kaimo bendruomenės tikėjosi daugiau jiems skirtų projektų. Diskutuota ir aktualiu mokymų VVG darbuotojams klausimu, ypač viešųjų pirkimų organizavimo tema, kadangi nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigalioja nauji Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai. Nuspręsta, kad Telšių apskrities vietos veiklos grupės inicijuos ir organizuos mokymus savo darbuotojams bei potencialiems pareiškėjams apie viešųjų pirkimų aktualijas dar šių metų birželio mėn.
Aptartos Žemės ūkio ministerijos patvirtintos Vietos plėtros strategijų administravimo taisyklės, kuriose pakoreguotos mokymų sąlygos, vietos projektų vertinimo sistema ir kiti pasikeitimai.

TELŠIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS ATSTOVAI SEMINARE GARGŽDUOSE
 
2017 m. birželio 8 d Telšių rajono vietos veiklos grupės administratorės Sandra Valentinavičienė ir Agnė Marozienė bei Medingėnų bendruomenės „Medinga“ pirmininkė Irena Bagdonienė ir Eigirdžių bendruomenės atstovas Gintautas Venclova, Baltininkų kaimo bendruomenės pirmininkė Lina Niaurienė dalyvavo Žemės ūkio ministerijos organizuotame seminare „Socialinio verslo 2017-06-08 01vietos projektų įgyvendinimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „LEADER“ ir  „Vietos plėtros strategijų administravimo sistema“ Gargžduose. Seminare pranešimus pateikė Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus patarėja Ilona Javičienė. Ji pristatė socialinio verslo vietos projektų įgyvendinimą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę „LEADER“ ir vietos plėtros strategijų administravimo sistemą.
Pranešėja supažindino su nauja bendra vietos plėtros strategijų administravimo modelio schema, pagal kurią strategijų administravimas bus vykdomas nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. Ilona Javičienė pateikė vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo rengimo ir derinimo su agentūra terminus, pirminių vietos projektų paraiškų vertinimą bei tolimesnę paraiškų vertinimo eigą. Taip pat buvo aptartos vietos projektų įgyvendinimo ir stebėsenos problemos, kurios gali kilti prasidėjus įgyvendinti naują administravimo modelį.
Antro pranešimo metu, Ilona Javičienė pasakojo apie socialinio verslo vietos projektų įgyvendinimą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „LEADER“ tema. Buvo pateiktas socialinio verslo gairių pareiškėjams, teikiantiems paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, projekto pristatymas. Pateikė informaciją apie tai, kas galės būti socialinio verslo vietos projektų vykdytojais, pristatyti socialinio verslo pavyzdžiai, socialiniam verslui taikomi kriterijai, finansiniai aspektai ir kita informacija. Po seminaro vyko diskusija.

.

 

DISKUSIJA „BENDRUOMENĖS NARIŲ Į(SI)TRAUKIMAS IR DALYVAVIMAS“

2017 m. gegužės 4 d. Telšių vietos veiklos grupė inicijavo bendruomenių susitikimą – diskusiją „Bendruomenės narių į(si)traukimas ir dalyvavimas“, kurioje dalyvavo Žadvainių, Tryškių miestelio, Baltininkų, Gadūnavo ir Liolių kaimo bendruomenių atstovai, moderatorius — darbo su bendruomenėmis ekspertas, VšĮ „Kitokie projektai“ partneris ir konsultantas Paulius Godvadas. Šios diskusijos tikslas — išsiaiškinti su kokiais sunkumais susiduria diskusijoje dalyvavusios bendruomenės bei ieškoti priemonių, būdų padėti joms tuos sunkumus įveikti.

Diskusijos metu išsakytos problemos, apžvelgta esama situacija ir aptarti tolimesni žingsniai, galintys padėti vietos bendruomenėms efektyviau vykdyti veiklą. Pastebėta, kad požiūris „iš šalies“ ar kitu kampu, priverčia permąstyti savo veiklą ir sudėlioti svarbiausius akcentus kartais ne ten kur pats, kaip bendruomenės pirmininkas, norėtų. Primename, kad ši tema diskusijoms pasirinkta neatsitiktinai, nes 2016-2020 metų Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpis nukreiptas į bendruomeniškas, ankstesnio laikotarpio metu sukurtos infrastruktūros, įveiklinimo veiklas. Todėl laibai svarbu ruošiant bei vykdant socialinio verslo ar kitus projektus bendruomenės narių į(si)traukimas ir dalyvavimas.

IMAG0021IMAG0019IMAG0024


SUSITIKIMAS SU NACIONALINĖS AGENTŪROS ATSTOVAIS VILNIUJE
2017 m. balandžio 11 d. Telšių rajono vietos veiklos grupės administratorės Sandra Valentinavičienė ir Agnė Marozienė dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos rengtame susitikime su vietos veiklos grupių atstovais „Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 m. programos priemonė „LEADER“: Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.
Susitikime buvo aptarti vietos projektų finansavimo sąlygų aprašų rengimas ir tvirtinimas, vietos projektų vertinimas: vertinimo proceso apžvalga, ką svarbu žinoti, atliekant vietos paraiškų vertinimą, klausimai, susiję su mokėjimo prašymų teikimu ir pildymu, dažniausiai pasitaikančios klaidos, vykdant viešuosius pirkimus ir kitos aktualijos, susijusios su viešųjų pirkimų vykdymu. Susitikimo dalyviai diskutavo, iškėlė daug visiems rūpimų klausimų, susijusių su vietos projektų paraiškų vertinimo kriterijais, prisidėjimo nuosavu indėliu, tinkamu  išlaidų pagrindimu ir kt.

TELŠIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS NARIAI RINKOSI Į VISUOTINĮ– ATASKAITINĮ SUSIRINKIMĄ

Jau tryliktus metus veikianti Telšių rajono vietos veiklos grupė sukvietė savo narius į visuotinį – ataskaitinį susirinkimą. Vietos veiklos grupės pirmininkas Vytautas Barsteiga pateikė 2016 metų veiklos ataskaitą, kurioje apžvelgti esminiai vykdyti organizacijos darbai bei projektai. Pirmininkas pastebėjo, kad šiuo metu vietos veiklos grupė turi 69 narius, per ataskaitinį laikotarpį buvo priimti 4 nauji nariai. 2016 m. įvyko 3 visuotiniai susirinkimai, viename jų buvo naujai formuojama Vietos veiklos grupės valdyba. Valdybą sudaro šešiolika narių, kuriai vadovauja valdybos pirmininkas Kazys Lečkauskas. Apžvelgdamas praėjusius metus, pirmininkas akcentavo, kad dauguma organizacijos veiksmų susiję su vietos plėtros strategija. Ir dar kartą pristatė „ Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategijos“ priemones bei atliktus veiksmus: pasirašyta strategijos vykdymo sutartis, vykdyti viešinimo/aktyvinimo renginiai, organizuojami mokymai potencialiems pareiškėjams. Priminsime, jog paramos suma šiai Vietos plėtros strategijai įgyvendinti numatyta 3 113 574,00 Eur , įgyvendinimo terminas: nuo 2016-06-17 iki 2023- 08-31, vieta: Telšių rajonas (be Telšių miesto) ir Rietavo savivaldybė ( be Rietavo miesto).
Ataskaitiniais metais vietos veiklos grupė įgyvendino projektą „Tarpteritorinės partnerystės stiprinimas, įgyvendinant 2014 -2020 m. strategiją“, kurio tikslas — skatinti tarpteritorinį bendradarbiavimą tarp VVG, siekiant kuo efektyviau įgyvendinti 2014-2020 metų strategiją. Projekto metu 2016 m. gruodžio 8-9- d. buvo organizuotas vietos veiklos grupių susitikimas Alytuje. Susitikime dalyvavo 18 Telšių rajono vietos veiklos grupės narių.  Buvo aplankytos Junčionių kaimo bei Kančėnų kaimo bendruomenės, susipažinta su jų vykdomais verslo projektais. Taip pat lankytasi ir Pivašiūnų bei Nemajūnų amatų centruose, kuriuose buvo pristatyti verslumo projektai.
Susirinkimo metu pateikta revizorės Akvilės Blažiūtės 2016 metų ataskaita bei 2016 m.  finansinės atskaitomybės ataskaita, kurią išsamiai pristatė finansininkė Birutė Baltuonienė. Patvirtinus ataskaitas, įvyko vietos veiklos grupės revizoriaus rinkimai, kurių metu, naujai revizoriaus kadencijai perrinkta Akvilė Blažiūtė.
Patvirtintas Telšių rajono vietos veiklos grupės 2017 metų veiklos planas, numatantis tokias kryptis: paskelbti du kvietimus teikti vietos projektų paraiškas, organizuoti viešinimo / aktyvinimo renginius bei mokymus potencialiems pareiškėjams.
Susirinkimo metu plačiau pristatytas paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr.1 pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategiją „ Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“. Jau nuo šių metų balandžio 18 d. Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos veiklos sritis: „Parama investicijoms į mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“. Kvietimas galioja nuo 2017 m. balandžio 18 d. nuo 8.00 val. iki 2017 m. gegužės 18 d. 15.00 val.  Daugiau informacijos ir visi vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šioje interneto svetainėje www.trvvg.lt taip pat Vietos veiklos grupės būstinėje adresu Sedos g. 6, Telšiai.
Susirinkimą užbaigė šiuolaikinių informacinių technologijų priemonių pagalba, Pauliaus Godvado, bendruomeninio darbo ir bendruomenės plėtros, darbo su  žmonių grupėmis eksperto, VšĮ „Kitokie projektai“ partnerio ir konsultanto skaitytas pranešimas „Bendruomeniškumas paprastai: kaip įtraukti bendruomenių žmones“.
Jis dar kartą priminė esminius principus kaip įtraukti bendruomenes narius į veiklą. Aptarė ir 7 pagrindinius žingsnius, kuriuos reikia vykdyti norint, kad bendruomenė gyvuotų ir veiktų kokybiškai. Paulius akcentavo, kad pranešime kalbama apie bendruomeniškumą plačiąja prasme, o ne bendruomenę, kaip organizaciją.
Ši pranešimo tema pasirinkta neatsitiktinai, nes 2016-2020 metų Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpis nukreiptas į bendruomeniškas, ankstesnio laikotarpio metu sukurtos infrastruktūros, įveiklinimo veiklas. Todėl laibai svarbu ruošiant bei vykdant socialinio verslo ar kitus projektus bendruomenės narių į(si)traukimas ir dalyvavimas.


VVG — PLATFORMOS DISKUSIJAI IR SOCIALINEI PARTNERYSTEI VYSTYTIS

Jau ketvirtus metus iš eilės Lietuvoje vyksta socialinio verslo forumas. Šių metų forumo pagrindinė tema — socialinė partnerystė: santykis tarp bendruomenės, socialinio verslo ir savivaldos. Organizatoriai dalijosi mintimis, kad šiemet sulaukta per 400 anketų ir norinčiųjų dalyvauti forume registracijos anketų, tačiau dėl resursų stokos galėjo atrinkti tik 180 dalyvių, todėl džiaugiasi matydami tokį susidomėjimą šia tema. Šiame forume dalyvavo ir Telšių rajono vietos veiklos grupės atstovai.

Forumo dalyvius sveikino ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius, kuris apžvelgė skirtumus tarp trijų sąvokų — socialiai atsakingas verslas, socialinis verslas ir socialinė įmonė.

LR Žemės ūkio ministras Bronius Markauskas, sveikindamas forumo dalyvius, pastebėjo, kad ši ministerija turėtų būti ne tik žemės ūkio, bet ir kaimo plėtros ministerija, kadangi veikla apima ne vien žemės ūkį, bet ir kaimo plėtrą. Ministras pastebėjo, kad vyriausybė savo priemonių plane yra išsikėlusi aiškius tikslus – ne tik skatinti žemės ūkio produkcijos gamybą, bet ir kelti kaime gyvenančių šeimų pajamas, o socialinis verslas gali padėti siekti šio tikslo. Kaip bebūtų keista, bet šiuo metu Žemės ūkio ministerija yra viena didžiausių investuotojų į socialinį verslą, nes  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonėje LEADER yra numatytos tam pakankamai didelės lėšos.

Taip pat sveikinimo žodį tarė Jungtinės Karalystės ambasadorė Lietuvoje Klerė Lorens (Claire Lawrence), Britų tarybos Lietuvoje direktorius Artūras Vasiliauskas. Jurgita Ribinskaitė – yra viena iš organizatorių ir sveikindama forumo dalyvius, pastebėjo, kad norint vystyti socialinį verslą reikia: „turėti daug vidinės laisvės veikti ir drąsos prisiimti atsakomybę“. To ir linkėjo forumo dalyviams.

Pranešėjai pristatė įžvalgas darnaus vystymąsi, skurdo mažinimą ir socialinę partnerystę temomis. Taip pat pristatytas valdžios institucijų vaidmuo gerinant socialinio verslo aplinką. Pasidžiaugta, kad Ūkio ministerija inicijuoja Socialinio verslo įstatymo ruošimą, kuris visapusiškai sureguliuotų socialinio verslo teisinę padėtį. Socialinio verslo įstatyme planuojama nustatyti, kad socialinis verslas turi vykdyti nuolatinę ekonominę veiklą siekdamas svarbiausio tikslo – išmatuojamo ir teigiamo socialinio poveikio.

Praktikės Monikos Juknienės pranešimas daugeliui dalyvių suteikė galimybę pažiūrėti į socialinį verslą kiek kitokiu kampu: per savo patirtį ir santykį. Anot prelegentės, socialinis verslas — nėra panacėja ir visų problemų neišspręs, tačiau tai puikus instrumentas, įgalinantis visuomenę veikti. Ragino bendruomenes ne deklaruoti savo atvirumą, o iš tiesų būti atviromis. Taip pat Monika pristatė regionuose vykdomą SOCIFACION programą, pasidalijo patirtimi.

Pristatytos ir socialinės partnerystės praktikos Lietuvoje.

Renginio dalyviai iš Jungtinės Karalystės ir Švedijos skaitė pranešimus apie socialinio verslo politikos formavimo šiose valstybėse patirtį.

Darbo grupėse buvo diskutuojama apie etniškai mišrių bendruomenių integraciją per socialinį verslą, apie investicijas į socialinį verslą ir viešuosius pirkimus, socialinio verslo galimybes ir potencialą, siekiant spręsti švietimo, kultūros paveldo, socialinių ir viešųjų paslaugų, vaikų teisių apsaugos ir kitų sričių problemas.

 

Forumą smagiai užbaigė trumpi ir įkvepiantys pranešimai bei Socifaction programos dalyvių mugė.

Apibendrinant forume išsakytas įvairias mintis, galima teigti, kad daug tikimasi iš vietos veiklos grupių, kurios įvardijamos kaip platforma, kur gali vystytis diskusijos apie socialinį verslą, socialinę partnerystę. Šitoks pasitikėjimas mus, vietos veiklos grupes, viena vertus — džiugina, kita vertus — kelia ir nerimą…

 


 

VIETOS VEIKLOS GRUPIŲ SUSITIKIMAS TYTUVĖNUOSE

20170322_111232 (3)Šių metų kovo 22 d. Tytuvėnuose (Kelmės raj.) Kelmės rajono vietos veiklos grupė organizavo regiono  vietos veiklos grupių susitikimą aktualiems klausimams aptarti.  Šitie susitikimai, kuriuose dalyvauja  Kelmės, Joniškio, Pakruojo, Akmenės, Šiaulių, Radviliškio, Raseinių, Mažeikių rajonų VVG , tampa tradiciniais.  Džiugu, kad  šį kartą buvome pakviesti ir mes, žemaičiai, Telšių rajono VVG ir Plungės rajono VVG. Susitikime buvo diskutuojama apie situaciją vietos veiklos grupėse, aktualius klausimus ir problemas, susijusias su Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės LEADER įgyvendinimu. Kiekviena vietos veiklos grupė trumpai pristatė savo situaciją, kaip sekasi įgyvendinti VPS, kas jiems šiuo metu aktualiausia, su kokiais iššūkiais susiduria.
Kai kurios vietos veiklos grupės jau pasiskelbė kvietimus teikti vietos projektų paraiškoms , kitos —  dar tik rengiasi skelbti kvietimus.
Šiame susitikime dalyvavo Telšių rajono vietos veiklos grupės finansininkė Birutė Baltuonienė.  Sekantis toks susitikimas planuojamas Raseiniuose.


Kovo 30 – balandžio 1 d. Aleksandro Stulginskio universitete (Akademija, Kauno r.) vyks tarptautinė žemės ūkio paroda „Ką pasėsi… 2017“. Tai dvidešimt antroji  „Ką pasėsi…“ ir iš viso keturiasdešimt ketvirtoji paroda rengiama Universitete.

Parodoje „Ką pasėsi… 2017“ dalyvaus virš 300 įmonių ir organizacijų  bei apie 200 smulkiųjų augintojų, gamintojų ir amatininkų. 19 kompanijų atvyks iš užsienio – Čekijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Švedijos, Ukrainos, Vokietijos. Parodos dalyviai laukia svečių iš 16 pasaulio šalių. 13 proc. dalyvių parodoje dalyvaus pirmą kartą.

Kvietimas KP2017

Schema


DĖL UŽBAIGTŲ VIETOS PROJEKTŲ ATASKAITŲ

sauktukas (1) 

Primename, kad vadovaujantis Vietos projektų vykdymo sutarties 17 punktu, po vietos projekto įgyvendinimo pabaigos, kol sueis 5 metai nuo vietos projekto vykdymo sutarties pasirašymo, per 4 mėnesius kiekvienais kalendoriniams metams pasibaigus – vietos projekto vykdytojas pateikia užbaigto vietos projekto metinę ataskaitą.

Ketvirto kvietimo projektų ataskaitos turi būti pateiktos per 20 dienų pasibaigus ataskaitiniams metams.

 

 

 

 

 

 


PRODUKTYVI DISKUSIJA RIETAVE

 

Šių metų vasario 13 d. Telšių rajono vietos veiklos grupė Rietave organizavo diskusiją su vietos bendruomenėmis. Diskusijos tikslas – dar kartą aptarti „2014-2020 m. Rietavo ir Telšių rajono savivaldybių vietos plėtros strategiją“ ( toliau —Strategija), jos įgyvendinimo aktualijas, planuojamus kvietimus paraiškoms teikti. Turėjome tikslą išsiaiškinti, kaip įgyvendinsime Strategijos rodiklius. Telšių rajono vietos veiklos grupės administracijos darbuotojai supažindino su vietos veiklos grupės 2017 m. sausio 5 d. valdybos sprendimu, kuriame teigiama: Strategiją pradedame įgyvendinti nuo šių veiklos sričių: „Parama investicijoms į mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas LEADER-19.2-7.2) ir  „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ (kodas LEADER-19.2-7.6).

Džiugu, kad vietos bendruomenės aktyviai dalyvavo, išsakydamos savo mintis apie planuojamus projektus ir siekiamus tikslus. Diskusijoje dalyvavęs Rietavo savivaldybės meras Antanas Černeckis, pasidalijo mintimis apie aktyvią Rietavo bendruomenių veiklą, jų pakankamai geras sąlygas tolesnei veiklai, kartu paragino bendruomenes būti aktyviomis ir  kartu bendradarbiauti sėkmingai ir efektyviai įgyvendinant Strategiją. Diskusijai baigiantis nutarta, kad kovo mėn. paskelbus pirmąjį kvietimą paraiškoms teikti, dar kartą susitiksime ir aptarsime jau konkrečias veiklos priemonėms parengtas administravimo taisykles bei kitą dokumentaciją.

12


SOCIALINIO VERSLO PLĖTROS LIETUVOJE GALIMYBIŲ STUDIJA

Kviečiame susipažinti su Socialinio verslo plėtros Lietuvoje galimybių studija, kurią rasite čia.

soc verslas

 

 

 

 

 

 

 

 


KAI BENDRUOMENĖ IR VŠĮ TELŠIŲ JAUNIMO CENTRAS DIRBA KARTU

Dar 2012 m,. VšĮ Telšių jaunimo centrui  pradėjus vykdyti  mobilų darbą su jaunimu ( profesionalūs jaunimo darbuotojai vyksta į kaimiškas vietoves ir pagal grafiką dirba su vietos jaunimu), daug klausimų kildavo tiek vietos politikams, tiek pačioms bendruomenėms: kodėl?, kur?, kaip? Tačiau šiandien jau matomi bendro darbo su vietos bendruomene rezultatai: šios suteikia patalpas jaunimui vykdyti savo veiklą ir kartu, o neretai ir bendromis pastangomis jas įsirengia. Toks rezultatas pasiektas ir Baltininkų bendruomenėje, kurioje kaip minėjo pirmininkė Lina Niaurienė,  jaunimas vietiniams yra ypač svarbus, ir bendruomenė stengiasi jiems padėti. VšĮ Telšių jaunimo centras kartu su Baltininkų bendruomene parengė projektą LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos konkursui ir gavo finansavimą. Projekto metu vietos jaunimas pats įsirengė ir susitvarkė patalpas, pasisiuvo sėdmaišius, įsigijo stalo futbolą, o vėliau vykdė įvairias komandos formavimo, kūrybinių dirbtuvių veiklas.

2017 m.. sausio 17 d. įvyko Baltininkų jaunimo erdvės atidarymas, kuriame dalyvavo ne tik jaunimas, bet ir kiti vietos bendruomenės nariai. Džiugina, kad ir vietos bendruomenė domisi tuo, kuo gyvena jų aplinkos jauni žmonės.

Atidarymo metu kalbinti jaunuoliai minėjo, kad neretai tikrai buvo nelengva, ypač sunkūs buvo sienų paruošimo darbai dažymui. Jauni žmonės džiaugėsi matydami rezultatą, o ir saugoti viską norisi.

Tokie pavyzdžiai įkvepia. Norisi tikėti, kad tai nepaskutiniai tokie bendri projektai skirti bendruomenių jaunimui.

 

IMG_0864IMG_0866

IMG_0856

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ĮVYKO MOKYMAI APIE BENDRUOMENIŲ NARIŲ VERSLUMĄ

Baigiantis 2016 metams Telšių rajono vietos veiklos grupė, įgyvendindama „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“ ( Nr. 42VS-KE-15-1-06740-PR001) ( toliau – Strategija) pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „LEADER“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“,  gruodžio 28 d. ( Labarždiuose, Rietavo s.) ir 29 d. ( Kaunatavoje, Telšių r.) organizavo mokymus potencialiems pareiškėjams tema: „Bendruomenių narių verslumo skatinimas“. Mokymus vedė VšĮ „Domus solis“ lektorė Irena Pranskevičiūtė, turinti 15 metų dėstymo patirtį, socialinės ekonomikos doktorantė VGTU, Ekonomikos magistrė Stokholmo ekonomikos mokykloje, turinti socialinio verslumo vystymo patirtį Lietuvoje, Latvijoje, Švedijoje, Suomijoje, apmokiusi socialinio verslo daugiau nei penkis šimtus dalyvių. Mokymų medžiaga.   

img_0851img_085320161229_123948

20161229_12400720161229_123948

20161229_12475620161229_124026


VIEŠINIMO, AKTYVINIMO RENGINIAI

Telšių rajono vietos veiklos grupė, įgyvendindama projektą „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“ ( Nr. 42VS-KE-15-1-06740-PR001) ( toliau – Strategija) pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „LEADER“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, šių metų lapkričio mėn. organizavo viešinimo, aktyvinimo renginius, kurie įvyko Kaunatavoje, Buožėnuose, Rietave, Telšiuose ir Varniuose.  Šie renginiai buvo skirti pristatyti ir informuoti visuomenę, projekto tikslines grupes apie Strategijos įgyvendinimą, aktyvinti potencialius vietos projektų vykdytojus, siekiant jos efektyvaus vykdymo.
Informacinių renginių darbotvarkę sudarė trys dalys: viena jų — interaktyvi – Protmūšis, kitos dvi dalys skirtos pristatyti Strategiją ir jos įgyvendinimo priemones bei apžvelgti Vietos projektų administravimo taisykles. Pastebėta, kad informaciniuose renginiuose vieni iš pagrindinių klausytojų — vietos verlsininkai arba asmenys, planuojantys pradėti verslą. Tai ypač džiugina, kadangi šioje Strategijoje ir numatytas pats didžiausias dėmesys – darbo vietų kūrimui, verslui pradėti, plėtoti, NVO socialinio  verslo galimybės.


svetainei


IŠVAŽIUOJAMASIS RENGINYS

Telšių rajono vietos veiklos grupė, įgyvendindama projektą „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“ ( Nr. 42VS-KE-15-1-06740-PR001) ( toliau – Strategija) pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „LEADER“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, šių metų gruodžio 8-9 dienomis organizavo išvažiuojamąjį renginį į Alytaus rajono vietos veiklos grupę.

Išvažiuojamojo renginio tikslas — skatinti tarpteritorinį bendradarbiavimą tarp VVG, siekiant kuo efektyviau įgyvendinti 2014-2020 metų strategiją.

Aplankytos Alytaus rajono vietos veiklos grupės teritorijoje veikiančios bendruomenės, verslo subjektai. Kančėnų kaimo bendruomenės pirmininkė Monika Ražanauskienė išsamiai pristatė savo bendruomenės veiklą ir vykdomus verslus. Vienu sėkmingiausiu verslu įvardija — sulčių spaudimas. Įgyvendinę projektą, įsigijo sulčių spaudimui reikalingą įrangą, sezono metu įdarbina vietos gyventojus. Taip pat bendruomenės pirmininkė pasidžiaugė aktyviais nariais, kurie savo darbais ir net sodo bei daržo gėrybėmis dalijasi su visa bendruomene laimėje ar nelaimėje. „Mūsų bendruomenė vienija visus — nuo gimimo iki senyvo amžiaus“ — kalbėjo pirmininkė Monika. Ši bendruomenė yra aktyvi visų mugių, vykstančių tiek vietiniu, tiek nacionaliniu lygmeniu, dalyvė, pelniusi įvairiausių apdovanojimų. Šios bendruomenės išskirtinis produktas: keramikinės rožės su koteliu.

Šiuo metu Alytaus rajono savivaldybė vykdo bendruomenės patalpų remontą, kur bus įrengta pirtis, skalbykla. Anot pirmininkės: „ na, gal dar ir masažo kabinetas atsiras“. Mus labai nustebino, kad ši bendruomenė ypač daug dirba su emigravusiais savo kaimo žmonėmis — jų per 200. Jau tapo tradicija, kad kiekvienų metų rugpjūčio pirmąjį savaitgalį sugrįžta visi emigrantai ir kartu švenčia bendruomenės šventę. Taip pat pirmininkė pasidžiaugė, kad kai buvo sunku išlaikyti bendruomenės  patalpas ( 650 kv. metrų plotas), emigrantai surinkdavo lėšas ir siųsdavo bendruomenei susimokėti  už kurą, kad galėtų šildyti patalpas.

Dzūkiškas bandas ragavome ir skanavome Pivašiūnų amatų centre. Darbuotoja papasakojo apie centro atsiradimą, įgyvendinamas veiklas bei pagal situaciją ir nutaikiusi progą porino anekdotus dzūkiškai. Ten aplankėme ir SOS vaikų kaimų Pivašiūnų vaikų dienos centrą „Parama šeimai“ bei ypač modernius ir neseniai įrengtus senelių globos namus. Daug ir išsamios informacijos pateikė minėtų įstaigų vadovai bei darbuotojai. Toliau mūsų kelionė tęsėsi Junčionių kaimo bendruomenėje, kuri įsikūrusi buvusioje kaimo parduotuvėje. Dabar šiltose ir jaukiose bendruomenės patalpose pradėtos teikti asmens higienos bei priežiūros paslaugos. Šeštadieniais bendruomenės nariai renkasi rytmetinei kavai, prie kurios aptaria įvairius darbus bei savo planus. Ypač nuoširdžiai apie savo VVG teritorijos bendruomenes, jų įvykdytus projektus pasakojo Alytaus rajono vietos veiklos grupės pirmininkė Vida Vrubliauskienė, Taip pat pateikė keletą įžvalgų bei idėjų, kaip pagelbėti vietos bendruomenėms pradedančioms verslą. Pirmininkė pastebėjo, kad daug iniciatyvų sukuria su bendruomenėmis kartu, jas išbando ir po to pateikia savivaldybės administracijai kaip gerąją patirtį. Tokiu būdu atsirado ir anksčiau minėtų paslaugų pirkimas iš vietos bendruomenės.

Pirmosios dienos pabaigai – aplankėme Algimanto Žemaičio, Alytaus rajono vietos veiklos grupės nario, gėlininkystės ūkį. Ūkis pasitiko su gražiausiomis, šventinėmis gėlėmis: raudonos, rožinės ir kreminės spalvų puansetijos, įvariaspalviai ciklomenai. raktažolės. Šeimininkė pristatė modernų gėlininkystės ūkį, parodė šiltnamius, kurių plotas siekia net 32900 kvadratinius metrus.

Kitą dieną lankėme Birštono savivaldybės bendruomenes bei įstaigas. Nemajūnų amatų centre gavome paragauti sausų dzūkiškų bandų, keptų ant kopūstų lapų. Šis centras vykdo edukacines dzūkiškų bandų kepimo programas. Bandų užsisako ne tik dzūkai, bet ir iš kitų regionų žmonės. Pagrindiniai edukacijų programų naudotojai — moksleiviai. Kartais, kaip pasakojo bendruomenės atstovė, „šeima sekmadienį užsisako edukacinę programą, atvažiuoja, patys pasigamina ir po to papietauja, o kas liko — išsiveža namo“. Anot pašnekovės, žmonės, nežinodami iš ko gaminamos dzūkiškos bandos, jie kalbasi tarpusavyje ir sako, kad vieni valgys su cinamonu, kiti —su džemu. O ji galvoja: negausite jūs čia nei su džemu, nei su cinamonu, nes dzūkiškos bandos gaminamos iš bulvių, panašiai kaip žemaitiškas patiekalas – kugelis. Užsukome ir į šalia įsikūrusį Birštono socialinių paslaugų centrą, kuriame veikia ir vaikų dienos centras. Sužavėjo Nemajūnų Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios, kuriai puošnumo suteikia karūnuoti bažnyčios bokštai. Maldos namai unikalūs pieštais langais (iš lauko žiūrint atrodo, kad tai tikri stiklo langai). Bažnyčia išsaugojo XIX a. jaunamarčių kilimą. Šis kilimas yra susiūtas iš jaunamarčių austų ir prieš vestuves padovanotų bažnyčiai, 64 juostų, kaip pasakojo lydėjusi parapijietė : „ Šeši ir keturi – tai dešimt Dievo įsakymų“. Kurį laiką kilimas buvo A. ir J. Juškų muziejuje Vilkijoje bei taip jį išgarsino ( sklido kalbos, kad jis turi stebuklingų galių, nes žmonės, žiūrėdami į jį, – pasveikdavo), tad vietos klebonas susigrąžino atgal į Nemajūnų bažnyčią.

Patyrę daug įspūdžių, pamatę, ką veikia dzūkai, grįždami patys svarstėme kaip galėtume gerinti savo veiklą. Pakvietėme Alytaus rajono VVG kitais metais atvykti į Žemaitiją ir aplankyti mūsų bendruomenes — ir mes turėsime ką parodyti ir kuo pasidžiaugti.

img_0807img_0830
img_0768
img_0763

 


KONFERENCIJA

2016 m. lapkričio 23 d. Telšiuose įvyko konferencija „ Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategijos įgyvendinimas: aktualijos ir galimybės“. Konferencijos tikslas — pristatyti VVG nariams Strategiją, įgyvendinimo kryptis, apžvelgti Vietos plėtros projektų administravimo taisykles bei supažindinti su bendruomenių galimybėmis pradėti verslą. Telšių rajono vietos veiklos grupės pirmininkas Vytautas Barsteiga pristatė dar kartą vietos plėtros strategiją, įgyvendinamas kryptis, planuojamą įgyvendinti projektų skaičių. Svečiai iš kaimyninių vietos veiklos grupių : Giedrė Kazakevičienė, Plungės vietos veiklos grupės pirmininkė, detaliai ir išsamiai pristatė Lietuvos vietos veiklos grupių tinklo veiklą prisidedant prie vietos projektų administravimo taisyklių kūrimo, tobulinimo. Taip pat akcentavo esminius minėtų taisyklių punktus, kurie dar šiai dienai yra diskutuotini. Viešnia iš „Pajūrio kraštas“ vietos veiklos grupės pirmininkė Raimonda Damulienė atsivežė pilną krepšį gerosios patirties iš savo krašto bendruomenių verslumo. Kalbėjo apie įgyvendintus ankstesnio laikotarpio verslumo projektus bei pasidalijo įžvalgomis kaip šios bendruomenės toliau plėtos savo verslus šiame 2014 m. – 2020 m. LEADER programos įgyvendinimo laikotarpyje.

Ši konferencija — pasiruošimas konkretiems Strategijos įgyvendinimo žingsniams, kurie jau planuojami kitų metų pradžioje.


Konferencijos pranešimai čia

 


Pranešimas „Telšių rajono ir Rietavo savivaldybių 2014-2020 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimas“

 

Šios konferencijos tikslas — pristatyti bendruomenių inicijuotų viensektorių kaimo vietovių vietos plėtros strategijų, įgyvendinamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „LEADER“. Pagal šią priemonę patvirtinta „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 m. strategija“, kurios įgyvendinimui 2016 m rugpjūčio 24 d. buvo pasirašyta paramos sutartis Nr. 42VS-KE-15-1-06740. Paramos suma šiai Vietos plėtros strategijai (toliau – VPS) įgyvendinti numatytas 3 113 574,00 Eur Įgyvendinimo terminas: 2016-06-17 iki 202308-31. Įgyvendinimo vieta: Telšių rajonas (be Telšių miesto) ir Rietavo savivaldybė ( be Rietavo miesto).

Patvirtintoje Strategijoje numatyti 3 prioritetai: Prioritetas Nr. 1 „Ekonominės veiklos kaimo vietovėse plėtojimas“ ; Prioritetas Nr. 2 „Kompetencijų ir įgūdžių ugdymas“ ; 3 prioritetas —  „Kaimo vietovių patrauklumo didinimas“.

Kiekvienas prioritetas turi numatytas priemones bei veiklos sritis, pagal kurias ir bus kviečiama teikti projektų paraiškas paramai gauti. Šiek tiek plačiau pristatysime prioritetus ir veiklos sritis.

Didžioji dalis strategijos lėšų numatyta 1 prioriteto įgyvendinimo priemonėms, kuriomis bus kuriamos darbo vietos. Paminėtina priemonė: Ne žemės ūkio verslo plėtra“, ir šiai priemonei vykdyti numatytos dvi veiklos sritys. Viena — parama ne žemės ūkio verslui pradėti, kita — parama ne žemės ūkio verslui plėtoti. Pagal pirmąją veiklos sritis bus remiami projektai, skirti ne žemės ūkio sektoriaus ekonominei veiklai kaimo vietovėse pradėti, kiti – plėtoti, įskaitant produktų gamybą ir pardavimą, paslaugų teikimą ir kt. Projektais turi būti kuriamos darbo vietos, ypač jaunimui iki 40 metų. Tinkami paramos gavėjai privatūs juridiniai asmenys (labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės) arba fiziniai asmenys, ūkininkai ir dirbantys su individualios veiklos pažyma. Didžiausia paramos suma vietos projektui eurais numatoma suma 48 900,00. Šioje priemonėje planuojama įgyvendinti per visą Strategijos įgyvendinimo laikotarpį 26 projektus ir sukurti 26 darbo vietas. Pirmam prioritetui numatyta dar ir kita priemonė — „Žemės ūkio verslo plėtra“. Šios priemonės veiklos sritis — „Parama žemės ūkio verslo plėtrai“ Veiklos sritimi remiami projektai, skirti žemės ūkio sektoriaus ekonominei veiklai kaimo vietovėse kurti ir (arba) plėtoti, įskaitant produktų gamybą, pardavimą, perdirbimą ir rinkodarą. žemės ūkio produkcijos perdirbimas ir (ar) rinkodara, perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas, naujų  inovacijų diegimas. Tinkami paramos gavėjai — privatus juridinis asmuo arba fizinis asmuo. Didžiausia paramos suma vietos projektui eurais numatoma iki 48 900,00. Strategijos įgyvendinimo laikotarpiu planuojama įgyvendinti 9 projektus ir sukurti 13 darbo vietų. Pirmojo prioriteto didžiausias iššūkis tiek mums, tiek paramos gavėjams – tai priemonė  „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“, skirta socialiniam verslui vykdyti. Šios priemonės projektais siekiama kurti ir plėtoti vietos bendruomenei reikalingas paslaugas bei kitus verslus, didinančius kaimo vietovių patrauklumą bei skatinančius kaimo ekonomikos ir bendruomenių plėtrą. Tinkami paramos gavėjai — nevyriausybinės organizacijos. Didžiausia paramos dalis vienam projektui — 39100 Eur. Planuojama įgyvendinti 4 projektus ir sukurti 4 darbo vietas.

Strategijos 2 prioritetas „Kompetencijų ir įgūdžių ugdymas“, skirtas šio laikotarpio vienai iš  prioritetinių tikslo grupių — jaunimui.

VPS priemonė „Jaunimui skirtų paslaugų kūrimas ir plėtra“. Šia priemone didžiausias  dėmesys bus skirtas  paslaugų, skirtų jaunimui, kūrimui bei plėtojimui, didinant jų įvairovę ir prieinamumą. Tinkami paramos gavėjai — nevyriausybinės organizacijos. Pagal priemonę numatyta įgyvendinti 5 projektus, darbo vietų sukurta nebus. Vieno projekto maksimali paramos vertė — 2900 Eurų.

3 prioritetas —  „Kaimo vietovių patrauklumo didinimas“. VPS priemonė „Parama atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimui ir (arba) energijos efektyvumo didinimui. Veiklos sritimi remiami projektai, investuojantys į energijos išteklių panaudojimo ir (arba) energijos efektyvumo didinimo priemones. Tinkami paramos gavėjas — viešasis juridinis asmuo ( NVO, viešoji įstaiga, bendruomeninė organizacija, biudžetinė įstaiga). Planuojama įgyvendinti keturis projektus .Vieno projekto maksimali paramos vertė — 39100 Eurų.

VPS priemonė „Infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas“ . Šiai priemonei įgyvendinti numatytos atskiros veiklos sritys. Viena jų — Infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas“. Pagal priemonės veiklos sritį remiama viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir (arba) sukūrimas; kaimo vietovei svarbių statinių statyba, rekonstravimas, remontas, atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatomis. Tinkami paramos gavėjai — VVG teritorijoje registruoti ir veiklą vykdantys pelno nesiekiantys juridiniai asmenys. Planuojama įgyvendinti penkis projektus .Vieno projekto maksimali paramos vertė —  47 200 Eurų.

Veiklos sritis „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ skirta investuoti į kaimo vietovių kultūros paveldo, gamtos paveldo ir kraštovaizdžio infrastruktūrą. Pagal veiklos sritį numatoma įgyvendinti  3 projektus. Didžiausia paramos suma vienam projektui — 39100 Eurų.

Įgyvendinus strategiją planuojama, kad bus įgyvendinta ne mažiaus kaip 66 projektai ir sukurtos 49 darbo vietos.

Aktualiausia informacija potencialiems pareiškėjams — kvietimai teikti paraiškas planuojami kitų metų pavasarį.

Taip pat planuojami informaciniai renginiai, kurių metu bus pristatoma VPS ir jų administravimų taisyklės, reikalavimai pareiškėjams ir pan. Tokie renginiai planuojami organizuoti jau lapkričio mėn. Pateikiam preliminarų grafiką:

2016 m. lapkričio 14 d. 15 val. Amatų    kiemelyje     –

klėtelėje

Sodų    g.    38,    Kaunatavos    k.,

Upynos sen., Telšių r. sav.

 

2016 m. lapkričio 15 d. 16 val. Buožėnų        kultūros namuose Buožėnų    g.    5,    Buožėnų     k.,

Gadūnavo sen., Telšių r. sav.

2016 m. lapkričio 21 d. 16 val. Rietavo savivaldybės administracijoje Laisvės a. 3, Rietavas
2016 m. lapkričio 28 d. 16 val. KU „Germanto lobis“

III a. salėje

Sedos g. 6 Telšiai
2016 m. lapkričio 30 d. 16 val. Varnių         seniūnijos

salėje

Vytauto g. 2, Varniai, Telšių r.

 

Daugiau informacijos galima rasti interneto svetainėje www.trvvg.lt; arba atvykus į Telšių rajono vietos veiklos grupės biurą (Sedos g. 6, Telšiai ) III a.