1

Naujienos

Rietavo savivaldybės Tverų bendruomenė dalyvavo Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos sąskrydyje

Telšių rajono vietos veiklos grupė džiaugiasi savo bendruomenių aktyvumu. Šiemet, kasmetiniame Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos (LKBS) sąskrydyje Karklėje, kuris vyko birželio 14-16 dienomis, Telšių rajono vietos veiklos grupę atstovavo Rietavo savivaldybės Tverų bendruomenė. Šių metų bendruomenių sąskrydžio tema buvo orientuota į  Lietuvos narystės Europos Sąjungoje bei NATO 20-metį, todėl bendruomenės priėmė iššūkį pristatyti kitas ES šalis nares. Žemaičiai nebūtų žemaičiai, jie visada „drėbti truputį iš kito molio“, todėl, tegul aukštaičiai nesupyksta, bet Tverų bendruomenės atstovaujama šalis buvo Žemaitijos valstybė – kandidatė į Europos sąjungą.

Tveriškiai džiaugiasi, kad pavyko dalyvauti bendruomenių sąskrydyje. Anot, bendruomenės pirmininkės, tai buvo puikiai praleistas laikas, atrastos naujos pažintys, išbandytos naujos veiklos  bei rungtys, pasikrauta energijos visai likusiai vasarai.

Dėkojame Tverų bendruomenei už atstovavimą ir pasidalintomis akimirkomis bei nuotaikomis.

 


„TELŠIŲ IR RIETAVO SAVIVALDYBIŲ VIETOS PLĖTROS 2023-2027 METŲ STRATEGIJOS“  KVIETIMO NR. 2 GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ PAK POSĖDIS

2024 m. birželio 11 d. įvyko Telšių rajono vietos veiklos grupės Projektų atrankos komiteto posėdis (toliau – PAK), kurio metu buvo svarstomi vietos projektai, gauti pagal „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos 2023-2027 metų strategijos“ (toliau – 2023-2027 VPS) Kvietimo Nr. 2 dokumentaciją. Kvietimas Nr. 2 vyko pagal 2023-2027 VPS priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų puoselėjimas“. Gautos trys paraiškos, kurias pateikė Rietavo savivaldybės Tverų bendruomenė, Medingėnų bendruomenė „Medinga“ ir Telšių rajono savivaldybės Degaičių kaimo bendruomenė. PAK posėdyje taip pat dalyvavo  Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos L. e. p. Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento LEADER priemonių skyriaus patarėjas Karolis Klinavičius ir LR Žemės ūkio ministerijos Europos Sąjungos reikalų ir paramos politikos departamento Programos LEADER ir kaimo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Rėkutė-Bagdonė. Visos bendruomenės teikdamos paraiškas pagal minėtą priemonę, projekto sėkmės atveju, planuoja organizuoti tradicinius bendruomenės renginius, kurie prisideda prie bendruomenės narių sutelktumo, aktyvumo skatinimo, tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo, bendruomenės vardo populiarinimo. Visos pateiktos paraiškos surinko daugiau nei 40 balų, todėl buvo siūloma joms pritari ir rekomenduoti perduoti į kitą vertinimo etapą.  PAK nariai paraiškoms pritarė ir palinkėjo sėkmės įgyvendinti išsikeltus tikslus.

 


Aktuali informacija dėl Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės Kvietimo Nr. 30  VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6.) veiklos srities ,,Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2) Finansavimo sąlygų aprašo patikslinimo

Kvietimas Nr. 30 pagal VPS priemonę „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6.) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2)   vyko nuo 2024 m. vasario 1 d. , 8.00 val. iki 2024 m. vasario 29 d., 15.00 val.

Vadovaujantis LR Žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ (aktuali galiojanti redakcija nuo 2023-04-19) 62 punkto 62.2 papunkčiu, Finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) keitimas vietos projektų vertinimo laikotarpiu gali būti atliekamas tuo atveju, jeigu keitimu nepažeidžiamas pareiškėjų ir paramos gavėjų lygiateisiškumas ir teisėti lūkesčiai, t. y. visiems pareiškėjams yra suteikiama galimybė patikslinti paramos paraiškas, kiek tai susiję su FSA keitimu.

Informuojame, kad 2024 05 13 Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdyje Nr. 2024/09  pritarta  Kvietimo Nr. 30  VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6.) veiklos srities ,,Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2) Finansavimo sąlygų aprašo patikslinimui.

Plačiau apie priimtą sprendimą:

Telšių rajono vietos veiklos grupės 2024 05 15 valdybos posėdžio protokolas

Kvietimo Nr. 30 VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 6.) 1 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2) FSA (EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos)

Kvietimo Nr. 30 VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 6.) 1 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2) FSA (EURI lėšos)

 


BAIGĖSI KVIETIMAS NR. 2 TEIKTI VIETOS PROJEKTUS PAGAL „TELŠIŲ IR RIETAVO SAVIVALDYBIŲ VIETOS 2023-2027 METŲ STRATEGIJOS“ KULTŪROS PRIEMONĘ 

Gegužės 16 d. 15.00 val. baigėsi Kvietimas Nr. 2 pagal 2023-2027 Strategijos KULTŪROS SAVITUMO IŠSAUGOJIMO IR TRADICIJŲ TĘSTINUMO priemonę!
Gautos 3 vietos projektų paraiškos, kurias pateikė Telšių rajono Degaičių bendruomenė, Rietavo savivaldybės Tverų bendruomenė ir Medingėnų bendruomenė „Medinga“. 
Tikimės, kad paraiškos galės būti finansuojamos, o projektai sėkmingai įgyvendinami!
Informaciją apie Kvietimą rasite ČIA
Telšių rajono vietos veiklos grupė – parama spartesnei kaimo plėtrai įgyvendinti!!!

BAIGINĖJASI KVIETIMAS NR. 2 TEIKTI VIETOS PROJEKTUS PAGAL „TELŠIŲ IR RIETAVO SAVIVALDYBIŲ VIETOS 2023-2027 METŲ STRATEGIJOS“ KULTŪROS PRIEMONĘ 

Primename, kad gegužės 16 d. 15.00 val. baigiasi Kvietimas Nr. 2 pagal 2023-2027 Strategijos KULTŪROS SAVITUMO IŠSAUGOJIMO IR TRADICIJŲ TĘSTINUMO priemonę!
Norime atkreipti pareiškėjų dėmesį, kad paraiškos rengiamos parengtoje formoje Exsel formatu, todėl atidžiai užpildykite reikiamus paraiškos Exsel lapus (ypatingai atidžiai peržiūrėkite paraiškos 5 lapą, 6 lapą).
Kvietimo dokumentacija patalpinta http://trvvg.lt/strategija-2023-2029-m/kvietimai/
Kilus klausimams, kreipkitės į Telšių rajono vietos veiklos grupės administraciją!
Telšių rajono vietos veiklos grupė – parama spartesnei kaimo plėtrai įgyvendinti!!!

ĮVYKO PIRMOJO „TELŠIŲ IR RIETAVO SAVIVALDYBIŲ VIETOS PLĖTROS 2023-2027 METŲ STRATEGIJOS“  KVIETIMO NR. 1 GAUTŲ PROJEKTŲ PAK POSĖDIS

2024 m. gegužės 7 d. įvyko Telšių rajono vietos veiklos grupės Projektų atrankos komiteto posėdis (toliau – PAK), kurio metu buvo svarstomi vietos projektai, gauti pagal „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos 2023-2027 metų strategijos“ (toliau – 2023-2027 VPS) Kvietimo Nr. 1 dokumentaciją. Kvietimas Nr. 1 vyko pagal 2023-2027 VPS priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių ir kompetencijų ugdymas“. Gauta viena paraišką, kurią pateikė Telšių rajono ūkininkų sąjunga. PAK nariai paraiškai pritarė ir rekomendavo perduoti į kitą vertinimo etapą.

PAK posėdžio metu buvo patvirtintas naujas Projektų atrankos komiteto darbo reglamentas, kuris vadovaujantis LR Žemės ūkio ministro įsakymo Nr. 3D-528 „Dėl vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių, patvirtinimo“ 8 priedo 5 punktu,  turi būti patvirtintas pirmojo PAK posėdžio metu. PAK darbo reglamentas nustato PAK posėdžio darbo organizavimo tvarką, būdus, PAK narių teises, pareigas ir funkcijas. Yra pasikeitimų naujajame PAK darbo reglamente, palyginus jį su senuoju. Vadovaujantis LR Žemės ūkio ministro įsakymo Nr. 3D-4 „Dėl vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, įgyvendinimo taisyklių, patvirtinimo“  12.4  punktu, PAK posėdžio metu privaloma užtikrinti, kad nei viena interesų grupė nekontroliuotų sprendimo priėmimo, t. y. sprendimų priėmimo metu nei viena interesų grupė negali turėti 50 ir daugiau procentų balsų. Dėl šios nuostatos bus privalu kiekviename PAK posėdyje skaičiuoti dalyvaujančius kiekvieno sektoriaus PAK narius ir vertinti, ar nėra kurios nors interesų grupės daugiau nei 50 procentų. 


VVGT KONFERENCIJA „KARTU ESAME GALIMYBĖ”

2024 m. balandžio 25-26 dienomis Telšių rajono vietos veiklos grupės administratorė Sandra Valentinavičienė dalyvavo Vietos veiklos grupių tinklo (VVGT) organizuojamoje konferencijoje „Kartu esame galimybė”, kuri vyko Kauno rajone. 

Konferencijoje dalyvius sveikino ir mintimis dalinosi garbūs svečiai: LR Seimo narys Kazys Starkevičius bei Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento LEADER priemonių skyriaus vedėja Aida Markaitienė. Renginio metu išgirdome Helenos Naglazienės, Vietos veiklos grupių tinklo pirmininkės, Viktorijos Bražiūnaitės, Lietuvos socialinio verslo asociacijos vadovės, Eglės Antanaitienės, Vietos veiklos grupių tinklo administratorės, Kristinos Švedaitės, Kauno r. VVG pirmininkės ir administracijos vadovės, pranešimus. 

Konferencijos metu buvo unikali galimybė dalyvauti dirbtuvėse “3 banginiai- vienas tikslas“. Diskusijų ir darbo grupėse metu, svarstytos ir numatytos VVG, VVGT, LEADER ateities darbo modeliai, ateities vizijos, tikslai, uždaviniai. Labai smagu ir įdomu išgirsti kolegų nuomones, patirtis, iš kurių „išplaukia“ nauji pasiūlymai, idėjos ir galimybės. Konferencijos metu daug kalbėta  apie vietos veiklos grupių veikimą, procesų optimizavimą, bendradarbiavimą, gebėjimų stiprinimą, socialinį verslą bei ateities perspektyvas.

Akivaizdu, kad konferencijos pavadinimas KARTU ESAME GALIMYBĖ parinktas neatsitiktinai, nes tik veikimas kartu ta pačia kryptimi gali atnešti puikių rezultatų ir postūmių mūsų šalies kaimo gyvavime ir gyvenime. 

Dėkojame organizatoriams už suruoštą šventę ir galimybę pabūti kartu!


 TELŠIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ RINKOSI Į VALDYBOS POSĖDĮ

2024 m. balandžio 23 d. Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai rinkosi į valdybos posėdį. Paskutiniu metu daugiau buvo daromi nuotoliniai valdybos posėdžiai, todėl šįkart rinktasi gyvai.

Posėdžio metu svarstyti Telšių rajono bendruomenių projektai, kurie pateikti Telšių rajono savivaldybės administracijai pagal Telšių rajono 2024-2026 m. strateginio veiklos plano priemonę „Bendruomenių parengtų projektų dalinis finansavimas“. Telšių rajono bendruomenės pateikė 19 projektų paraiškų, kurioms finansuoti  lėšų poreikis yra 40 358,74 Eur. Kadangi turima Telšių rajono savivaldybės biudžeto lėšų suma yra dvigubai mažesnė nei prašoma bendra bendruomenių paramos suma, ieškota sprendimų, kokiu būdu paskirstyti lėšas. Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai iš 19 pateiktų paraiškų, 3 paraiškoms skyrė po 100 balų, vienai 75 balus ir visoms kitoms po 80 balų. Iš pateiktų paraiškų, vienos kaimo bendruomenės pateikta paraiška netinkama finansuoti, nes vadovaujantis Telšių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 29 d. sprendimu Nr. T1-42 „Dėl lėšų projektams finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“, projektai, kurie jau įgyvendinti 2023 m., yra netinkami finansavimui 2024 m. Valdybos nariai vienbalsiai pritarė, kad visos pateiktos paraiškos skatina bendruomeniškumą, kaimo gyventojų susitelkimą, jų aktyvinimą, todėl visoms pateiktoms paraiškoms turėtų būti skiriama bent dalis prašomos paramos sumos. Pasiūlyta, toms paraiškoms, kurioms vertinimo metu skirta po 100 balų, skirti 80 proc. prašomos projekto paramos sumos, toms, kurioms vertinimo metu skirta 75-80 balų, skirti 60 proc. prašomos projekto paramos sumos. Vadovaujantis šiuo principu, paskirstytos lėšos Telšių rajono bendruomenių patiektiems projektams.

Tikimės, kad Telšių rajono savivaldybės administracijos Ekspertų komisijos nariai pritars Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos priimtiems sprendimams ir visos pateiktos paraiškos nors ir su mažesne paramos suma, bet bus finansuojamos. Savo ruožtu, Telšių rajono vietos veiklos grupės valdyba linki bendruomenėms aktyvių ir sėkmingų veiklų įgyvendinant projektus.

 


ĮVYKO VIEŠINIMO AKTYVINIMO RENGINYS

2024 m. balandžio 19 d. Telšių rajono vietos veiklos grupė pakvietė visus į viešinimo aktyvinimo renginį nuotoliniu būdu apie „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2023-2027 metų strategijos“ (toliau – VPS) Kvietimo Nr. 2 dokumentaciją. Kvietimas teikti paraiškas paskelbtas pagal VPS priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų puoselėjimas“, kuris galioja nuo 2024 m. balandžio 15 d. iki 2024 gegužės 16 d.  Smagu, kad į viešinimo aktyvinimo renginį susirinko gausus dalyvių skaičius, kurie aktyviai domėjosi ir klausinėjo apie Kvietimo finansavimo sąlygas ir reikalavimus.

Su Viešinimo aktyvinimo renginio skaidrėmis susipažinti galite čia 

Kvietimo dokumentaciją rasti galite čia!


PAMAŽU ĮSIBĖGĖJA KVIETIMAI PAGAL TELŠIŲ IR RIETAVO SAVIVALDYBIŲ VIETOS PLĖTROS 2023-2027 METŲ STRATEGIJĄ 

Telšių rajono vietos veiklos grupė primena, kad balandžio 12 d. 12.00 val. baigiasi kvietimas teikti vietos projektus pagal „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2023-2027 metų strategijos“ (-toliau – 2023-2027 VPS)  priemonę „VIETOS PROJEKTŲ PAREIŠKĖJŲ IR VYKDYTOJŲ MOKYMAS, ĮGŪDŽIŲ IR KOMPETENCIJŲ UGDYMAS“:

 • kvietimo paraiška su visais priedais turi būti pasirašyta kvalifikuotu el. parašu ir pateikiama el. paštu telsiurajonovvg@gmail.com;
 • remiamos veiklos – mokymų organizavimas, gerosios patirties konferencijų, išvykų ir kitų veiklų, kuriomis siekiama susipažinti su kitų rajonų gerąją patirtimi organizavimas. Veiklos vykdomos LR teritorijoje;
 • tinkami pareiškėjai –  Telšių  rajone (išskyrus Telšių miestą) arba Rietavo savivaldybėje (išskyrus Rietavo miestą) registruotos kaimo bendruomenės ir kitos NVO, viešosios įstaigos, kurios veiklą vykdo Telšių VVG teritorijoje;

Kviečiame pareiškėjus būti aktyviais ir teikti vietos projektų paraiškas!

Balandžio 15 d. prasideda antras kvietimas pagal 2023-2027 VPS priemonę „KULTŪROS SAVITUMO IŠSAUGOJIMAS, TRADICIJŲ PUOSELĖJIMAS“:

 • kvietimas galios nuo 2024 04 15 8.00 val. iki 2024 05 16 15.00 val.;
 • remiamos veiklos – priemonė yra skirta veikloms, skatinančioms vietos gyventojų užimtumą, susijusios su tradicijų puoselėjimu ir kultūros savitumo išsaugojimu. Taip pat aktyvaus laisvalaikio vystymu. Vietos projektas vykdomas VVG teritorijoje;
 • tinkami pareiškėjai – Telšių rajone (išskyrus Telšių miestą) arba Rietavo savivaldybėje (išskyrus Rietavo miestą) registruotos kaimo bendruomenės ir kitos NVO, viešosios įstaigos, kurios veiklą vykdo Telšių VVG teritorijoje;

Kvietimo dokumentaciją rasti galite čia!

Pareiškėjai, kuriems įdomūs kvietimo reikalavimai, balandžio 16 d. yra kviečiami į viešinimo aktyvinimo renginį nuotoliniu būdu MICROSOFT TEAMS platformoje, kurio metu bus pristatoma Kvietimo Nr. 2 dokumentacija ir taisyklės. Renginio darbotvarkę rasite čia!


ĮVYKO TELŠIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS NARIŲ VISUOTINIS ATASKAITINIS SUSIRINKIMAS

2024 m. kovo 15 d. Telšių rajono vietos veiklos grupės nariai rinkosi į Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos salę, kurioje vyko Telšių rajono vietos veiklos grupės narių visuotinis ataskaitinis susirinkimas. 

Susirinkime:

 • pritarta metinėms veiklos ir finansinės atskaitomybės ataskaitoms už 2023 metus;
 • patvirtinta revizorės ataskaita už 2023 metus;
 • aptartas 2024 metų veiklos planas;
 • pristatyta Kvietimo Nr. 1 teikti vietos projektus  pagal 2023-2027 VPS priemonės “Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių ir kompetencijų ugdymas” dokumentacija;

Susirinkimo metu apibendrinta 2014-2020 metų VPS įgyvendinimo eiga: pristatyti buvę kvietimai, gauti projektai, jų įgyvendinimas ir kiti su 2014-2020 VPS įgyvendinimu susiję klausimai.

Po susirinkimo vyko mokymai Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos nariams ir administracijai  „LEADER įtaka darniam kaimo vystymuisi“, kuriuos vedė lektorius Dalius Žilinskas.  Mokymuose liko ir kiti VVG nariai, kuriems buvo įdomu pasiklausyti apie LEADER vystymąsi: vis dar ieškota atsakymų, kas yra kaimas, kaip galima rasti sumanius sprendimus ir juos taikyti kaimo vystymo kontekste, kas įtakoja ieškoti sumanių sprendimų norint gerinti ir vystyti gyvenimą kaime.  

Dėkojame visiems Telšių rajono vietos veiklos grupės nariams, radusiems laiko ir atvykusiems į Visuotinį Telšių rajono vietos veiklos grupės narių susirinkimą! Buvo smagu visus susitikti gyvai, pabendrauti, padiskutuoti! Ačiū, kad esate!

 

 


BAIGĖSI KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 30

Baigėsi Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 30 pagal VPS veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2).

Pareiškėjai buvo kviečiami teikti vietos projektų paraiškas verslui kaime pradėti.  Pareiškėjai turėjo pasirinkti pagal šį kvietimą finansavimo šaltinį, kadangi buvo  patvirtinti du skirtingi finansinių sąlygų aprašai, finansuojami iš skirtingų finansavimo šaltinių ir skirtingomis galimomis paramos sumomis vienam vietos projektui.  Atrankos kriterijai ir finansavimo sąlygos nesiskyrė.

Gautos 8 vietos projektų paraiškos. Atlikus vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimą, bus aišku, kurie vietos projektai bus perduoti tinkamumo skirti paramą vertinimui.  Deja, įvertinus kvietimo biudžetą ir gautų paraiškų prašomas paramos sumas, yra aišku, kad ne visi gauti vietos projektai galės būti finansuojami kvietimo biudžeto lėšų trūkumo. Pirmumo teisę turės tie vietos projektai, kurie surinks daugiausia balų. Surinkus vienodus balų skaičius, projektai toliau yra vertinami pagal sukuriamų darbo vietų kainą. Visas vertinimo procesas yra aprašytas  LR žemės ūkio ministro 2016 m. įsakyme Nr. 3D-544 „Dėl vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“.


TELŠIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBA RINKOSI Į NUOTOLINĮ PROJEKTŲ ATRANKOS IR VALDYBOS POSĖDŽIUS

2024 m. vasario 13 d. Telšių rajono vietos veiklos grupės valdyba nuotoliniu būdu Microsoft TEAMS platformoje rinkosi į Projektų atrankos komiteto (toliau – PAK) ir valdybos posėdžius.  

PAK posėdžio metu, komiteto nariai svarstė „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategijos“ paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 29 gautą MB „Šeštadienis“ vietos projektą  „Sveikas maistas“ (TELŠ-LEADER-6A-D-29-01-2023). Pareiškėjas, projekto sėkmės atveju, planuoja pradėti naują ekonominę veiklą, gaminti išskirtinės kokybės inovatyvius produktus ir įdarbinti darbuotojus numatytai veiklai vykdyti.  Pareiškėjas planuoja įsigyti įrangos trijų tipų batonėlių gamybai.  Projekto dėka, planuojama, kad bus sukurtos 3 darbo vietos: vadybininkui ir dviem operatoriams. Komiteto nariai pritarė projektui ir rekomendavo pradėti kitą vertinimo etapą.

Po PAK posėdžio įvyko Telšių VVG valdybos posėdis, kurio metu buvo aptarti Telšių rajono vietos veiklos grupės visuotinio ataskaitinio susirinkimo organizavimo klausimai: vieta, data, buvo patvirtinti klausimai, kurie bus teikiami visuotiniam susirinkimui svarstyti. Kitas svarbus klausimas, kuriam pritarė valdyba – patvirtinta Kvietimo teikti vietos projektus Nr.  dokumentacija pagal „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2023-2027 metų strategijos“ priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių ir kompetencijų ugdymas“.  Tai bus pirmasis Kvietimas pagal naująją Strategiją. Patvirtinta, kad:

 • kvietimas galios nuo 2024 03 12 8.00 val. iki 2024 04 12 12.00 val.
 • remiamos veiklos – mokymų organizavimas, gerosios patirties konferencijų, išvykų ir kitų veiklų, kuriomis siekiama susipažinti su kitų rajonų gerąją patirtimi organizavimas. Veiklos vykdomos LR teritorijoje;
 • tinkami pareiškėjai –  Telšių  rajone (išskyrus Telšių miestą) arba Rietavo savivaldybėje (išskyrus Rietavo miestą) registruotos kaimo bendruomenės ir kitos NVO, viešosios įstaigos, kurios veiklą vykdo Telšių VVG teritorijoje;

Daugiau informacijos apie kvietimo reikalavimus galite rasti ČIA arba kreiptis konsultacijos į Telšių rajono vietos veiklos grupės administraciją.


PASKELBTAS KVIETIMAS NR. 30 TEIKTI VIETOS PROJEKTUS

Telšių rajono vietos veiklos grupė skelbia Kvietimą Nr. 30 teikti vietos  projektus pagal VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 6.) 1 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2) 

Kvietimas teikti vietos projektus galios nuo 2024 m. vasario 1 d., 8.00 val. iki 2024 m. vasario 29 d. 15.00 val.

Atkreipiame dėmesį, kad tai pačiai veiklos sričiai yra patvirtinti du skirtingi finansavimo sąlygų aprašai, finansuojami iš skirtingų finansavimo šaltinių ir skirtingomis galimomis paramos sumomis vienam vietos projektui.  Svarbu pažymėti, kad atrankos kriterijai ir finansavimo sąlygos nesiskiria.

Su Kvietimo Nr. 30 dokumentacija susipažinti galite ČIA.


TELŠIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBO DALYVAVO IŠVAŽIUOJAMAME VALDYBOS POSĖDYJE

Šventinis laikotarpis diktavo savo tempą, todėl šventinį valdybos posėdį buvo nutarta organizuoti kalėdiniam šurmuliui nurimus, po gražiausių metų švenčių. Telšių VVG administracija prisiminė senus laikus, kai valdybos nariai vykdavo į projektus jų aplankyti. Todėl buvo nutarta 2024 metų sausio 5 d., Trijų Karalių šventės išvakarėse,  pakviesti valdybą į vieną iš 2014-2020 metų VPS įgyvendintų projektų, į sodybą „Laumžirgių slėnis“. 

Asociacija „Laumžirgių slėnis“ sėkmingai įgyvendina bendruomeninio tipo vietos projektą – iš paramos lėšų pastatytas didelis ūkinis pastatas, kuriame gyvena arkliai, alpakos, ožkos, triušiai, poniai. Gyvūnai sodyboje auginami edukaciniais tikslais – būtent tokia veikla užsiima „Laumžirgių slėnio“ vadovai – yra organizuojamos edukacinės veiklos su gyvūnais vaikams, čia yra galimybė švęsti gimtadienius šiltuoju metų laiku, organizuoti vaikų stovyklas ir kitas veiklas. Gyvūnai džiugina ne tik mažuosius sodybos lankytojus, prisiliesti prie arklių, galėti juos paglostyti, pašerti šypseną kelia ir neretam suaugusiam. Išbandyti šią edukaciją turėjo galimybę ir Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai.

Be edukacinės veiklos sodyboje, buvo aptarti du svarbūs klausimai 2014-2020 VPS įgyvendinimo tikslais: svarstytas Telšių 2014-2020 VPS keitimas dėl EURI virškontraktavimo lėšų, patvirtinta planuojamo Kvietimo Nr. 30 dokumentacija, aptartos kitos veiklos, planuojamos 2024 metais.

Esame labai dėkingi sodybos šeimininkams, kurie priėmė mūsų gausų būrį. Išduosime paslaptį, kad sodybą galite rasti Telšių rajono pakraštyje, Kirklių kaime (Lesikų g. 55, Kirkliai, Telšių rajonas)!

Taip pat labai dėkojame valdybos nariui, Upynos kaimo bendruomenės pirmininkui, Upynos kaimo ūkininkui, Andriui Norkūnui, kuris valdybos vardu  atvežė dovanų sodybos augintiniams – avižų maišą. Sotūs pilvai – šypsena veide – tokia nuotaika ir buvo užbaigtas šventinis Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis.


BAIGĖSI KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 29

Baigėsi Kvietimas teikti vietos projektus Nr. 29 pagal VPS veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2).

Kvietimui skiriama didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti lėšų suma 41 720,00 Eur. Kvietimas teikti vietos projektus galiojo nuo 2023 m. lapkričio  21 d., 8.00 val. iki 2023 m. gruodžio 21 d. 15.00 val. 

Pareiškėjų, besidominčių šiuo kvietimu, buvo labai daug. Todėl tikėtasi, kad bus gauta daug paraiškų, deja, gauta tik 1 paraiška, kurią pateikė mažoji bendrija „Šeštadienis“. 

Telšių rajono vietos veiklos grupė 2024 metais planuoja dar vieną kvietimą pagal „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014 – 2020 metų strategijos“   veiklos sritį verslo pradžiai. Kvietimas planuojamas kviesti nuo 2024 m. vasario 1 iki vasario 29 d. 15.00 val.

Kviečiame pareiškėjus būti aktyviais ir dalyvauti kvietime!

 


LEADER KONFERENCIJA

Metams baigiantis šiemet sukanka 20 metų, kai Lietuvoje pradėta įgyvendinti LEADER iniciatyva, skatinanti užimtumą, socialinę įtrauktį, vietos plėtrą kaimo vietovėse. Telšių rajono vietos veiklos grupės atstovai gruodžio 15 d. turėjo unikalią progą dalyvauti Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) surengtoje konferencijoje „LEADER strategijos. Pradžia“, kurioje sėkmės istorijomis dalijosi LEADER pradininkai, perspektyvas aptarė Europos Komisijos ekspertai, ministerijos, Lietuvos kaimo tinklo atstovai. Susitikimo dalyvius sveikino ŽŪM ministras Kęstutis Navickas, įtraukius pranešimus parengė Kristina Švedaitė, buvusi VVGT pirmininkė, Kauno r. VVG pirmininkė, Neringa Viršilienė, BŽŪP Europos vertinimo pagalbos tarnybos geografinė ekspertė Lietuvai, Egidijus Giedraitis, ŽŪM viceministras ir kiti.  Konferencijos dalyviai susitikti buvo kviečiami į Panevėžio rajone esantį Bistrampolio dvarą – tai Lietuvos kultūros paveldo objektas, turintis archeologinę, istorinę, kraštovaizdinę vertę. 

Renginio metu vyko LEADER projektų mugė iš visos Lietuvos. Tarp LEADER projektų Telšių rajono vietos veiklos grupę atstovavo Gyčio Šeršniovo vietos projektas „Iš Civilizacijos Į Gamtą“ – tai pareiškėjo šeimos sukurta „Off-grid” tipo stovyklavietė, nuostabus gamtos kampelis, kuriame ošia miškas, čiurlena Virvytės upė ir girdisi tik paukščių čiulbėjimas.

Gražiausioms metų šventėms artėjant, nuostabu turėti galimybę susitikti su kolegomis, aplankyti originalius savo turiniu įgyvendintus vietos projektus vienoje vietoje bei parsivežti nematytų idėjų pavyzdžių į savo kraštą.

Nuoširdžiai dėkojame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai už surengtą konferenciją ir galimybę dalyvauti joje!

Daugiau apie konferenciją paskaityti galite ŽŪM svetainėje ČIA.

 


„VERSLUS LEADER – BENDRUOMENĖ IR VERSLAS, SUDERINAMA?“ 

Lapkričio 10 d. Telšių rajono vietos veiklos grupė sukvietė savo narius, kitus bendruomenių atstovus  susitikti Ryškėnuose konferencijoje  „VERSLUS LEADER – BENDRUOMENĖ IR VERSLAS, SUDERINAMA?“

Konferencijos metu buvo pristatoma  „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2023-2027 metų strategijos“ (toliau – VPS)  įgyvendinimo planas, priemonės ir pagrindiniai reikalavimai. VPS pristatymo metu ypatingai buvo kviečiamos bendruomenės jau dabar svarstyti, kurti ir dėliotis planus ateičiai: ieškoti įdomių temų, veiklų, planuoti bendradarbiavimo galimybes su kitomis bendruomenėmis, ieškoti bendruomenės įveiklinimo versle galimybių ir nebijoti dalyvauti VPS planuojamuose kvietimuose.  

Konferencijoje sulaukta svečių iš Plungės rajono  Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijos.  Gimnazijos direktorius pristatė švietimo įstaigos įgyvendintą vietos projektą “Alsėdžių gimnazijos valgyklos pritaikymas bendruomenės poreikiams” – šis projektas unikalus pavyzdys, kaip įmanoma nedideliame miestelyje sukurti aukštos kokybės paslaugą, kuri neša naudą tiek mokyklos, tiek miestelio bendruomenėms, prisideda prie miestelio vardo garsinimo! Mokykla, projekto dėka, atnaujimo mokyklos virtuvės įrangą, pati savarankiškai pradėjo teikti maitinimo paslaugas tiek mokyklos mokiniams, tiek miestelio bendruomenės nariams ir svečiams. Švietimo įstaiga šalia turi bendrabutį, kuriame teikiamos nakvynės paslaugos vasaros ir vaikų atostogų metu, todėl Alsėdžių miesteliui buvo labai patogu ir naudinga tapti Camino Lituano kelio vieta, kurioje žygeiviai gali rasti nakvynę su maitinimu, be to vaikų stovyklų organizavimas tapo labai patogus. Įgyvendintas projektas tapo jungtis glaudžiam bendradarbiavimui tarp mokyklos ir bendruomenės – siekiant maksimalaus valgyklos įveiklinimo ir miestelio garsinimo, sukurta keletas edukacijų siekiant pritraukti turistus susipažinti su „Alsiediu respublika“.

Taip pat be galo buvo įdomu paklausyti asociacijos „Laumžirgių slėnis“ pristatymo apie jų įgyvendintus projektus “Žirgų edukacijų centras„ ir “Vaikų dienos centras naminių gyvunėlių apsuptyje„.  Laumžirgių slėnyje šiuo metu gyvena net 8 arkliai, alpakos, ožiukai! Nuostabi vieta, kurioje vaikams yra organizuojamos edukacijos ir pažintis su gyvūnais, netradicinės veiklos, tokios kaip vaflių kepimas ant laužo, yra galimybė švęsti vaikų gimtadienius. „Laumžirgių slėnis“ įkūrėjams kilo mintis įrengti tokią vietą, kurioje mažieji klientai galėtų susipažinti su gyvūnais, pajausti tikrą kaimo gyvenimą, kadangi šiuo metu pamažu vaikai jau nebežino, kaip atsiranda pienas, iš kur kiaušiniai ir pan. 

Telšių rajono vietos veiklos grupė nuoširdžiai dėkoja atvykusiems ir dalyvavusiems konferencijoje. Mes džiaugiamės, kad mus žinote, kad pažįstate, džiaugiamės, kad galim būti naudingi!  Nuoširdžiai dėkojame Ryškėnų Kultūros Centro direktorei už prisidėjimą prie renginio organizavimo, Ryškėnų kaimo bendruomenės pirmininkui Kaziui Lečkauskui už šiltą priėmimą!


KVIETIMAS Į KONFERENCIJĄ „VERSLUS LEADER – BENDRUOMENĖ IR VERSLAS, SUDERINAMA?“

Lapkričio 10 d. Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia visus susitikti Ryškėnuose konferencijoje  „VERSLUS LEADER – BENDRUOMENĖ IR VERSLAS, SUDERINAMA?“

Konferencijos metu turėsime svečių iš Šakių, Alsėdžių, bus pristatomas  „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2023-2027 metų strategijos“ įgyvendinimo planas, priemonės ir pagrindiniai reikalavimai!

Planuojama programa:

15.30 val. PASIVAIKŠČIOKIM! Pažintis su Ryškėnų bendruomenės įgyvendintais vietos projektais;

16:00 val. Konferencijos atidarymas;

16:15 val. „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2023-2027 metų strategija“ – kada ir kaip pradėsim įgyvendinti?;

16:30 val. svečiai iš Šakių, bendruomeninio verslo „Namai visiems“ pristatymas;

16:45 val. svečiai iš Alsėdžių, bendruomeninio verslo „Alsėdžių gimnazijos valgyklos pritaikymas bendruomenės poreikiams“ pristatymas;

17:00 val. diskusijos, gerosios patirties pasidalinimas prie kavos puodelio!

Būtina išankstinė dalyvių registracija iki lapkričio 9 d.:

 • internetu užsiregistruoti galima ČIA  

Susitinkame lapkričio 10 d. 15.30 val. aikštėje prie Ryškėnų kultūros centro (Masčio g. 5, Ryškėnai)!

 


 VVG valdyba rinkosi į PAK ir valdybos posėdžius

Spalio 27 d. Telšių rajono vietos veiklos grupės valdyba rinkosi į Telšių rajono vietos veiklos grupės Projektų atrankos komiteto (toliau – PAK) ir valdybos posėdžius nuotoliniu būdu. 

PAK posėdžio metu buvo svarstomas projektas, pateiktas pagal Kvietimo Nr. 28 reikalavimus pagal VPS priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-1). pagal minėtą kvietimą buvo gauta 1 paraiška, kuriai valdybos nariai pritarė ir rekomendavo pradėti kitą vertinimo etapą.

Po PAK posėdžio valdyba svarstė valdybos posėdžio klausimus, iš kurių vienas susijęs su naujo kvietimo dokumentacijos tvirtinimu. Telšių rajono vietos veiklos grupė spalio mėnesį gavo informacijos, jog pareiškėjas mažoji bendrija „Poilsio pakrantė“ nebeįgyvendins patvirtinto vietos projekto „MB Poilsio pakrantė verslo pradžia“, todėl  VPS verslo srities „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2) eilutėje liko nepanaudotų paramos lėšų. Dėl šios priežasties buvo patvirtinta Kvietimo Nr. 29 pagal minėtą veiklos sritį dokumentacija. Kvietimas teikti vietos projektus galios nuo 2023 m. lapkričio 21 d. iki 2023 m. gruodžio 21 d. 15.00 val. Su Kvietimo dokumentacija susipažinti galite jau šiandien, kuri patalpinta ČIA.

Atkreipiame dėmesį, jog paraiškėjai turi įsivertinti, kad projektą bus privaloma įgyvendinti vėliausiai iki 2023 m. spalio 1 d., kadangi vadovaujantis Vietos projektų administravimo taisyklių 24.12 papunkčiu, visos vietos projektų įgyvendinimo išlaidos pagal KPP priemonės „LEADER programa“ turi būti patirtos ne vėliau kaip iki 1 mėnesio konkrečios VPS įgyvendinimo pabaigos. Telšių 2014-2020 planuojama įgyvendinimo pabaiga yra 2024 m. spalio 31 d. 


 Įvyko Telšių vietos veiklos grupių apskrities susitikimas

 

Plungės rajono vietos veiklos grupė 2023 m. spalio 13 d. pakvietė Telšių rajono vietos veiklos grus ir Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės atstovus į svečius,  Telšių apskrities vietos veiklos grupių susitikimą!
Susitikimo metu aptarti aktualūs šių dienų vietos veiklos grupių klausimai ir aktualijos: naujo laikotarpio VPS gynimo patirtys, einamojo laikotarpio VPS įgyvendinimo eiga, džiaugsmai ir rūpesčiai, Šiaurės vakarų Lietuvos atstovai pasidalino Sumanių kaimų įgyvendinimo iššūkiai! 
Po diskusijos prie kavos puodelio, Plungės VVG atstovai pakvietė pasivaikščioti svečius po Plungės dvaro sodybą, aplankyti Plungės biblioteką, susipažinti su Plungės istorija ir žymiais šio krašto žmonėmis.
Dėkojame Plungės rajono vietos veiklos grupės kolektyvui už kvietimą atvykti ir šiltą priėmimą! Kitas apskrities susitikimas bus planuojamas Telšių rajono vietos veiklos grupės atstovų!

Baigėsi Kvietimas Nr. 28 teikti vietos projektus

 

Baigėsi KVIETIMAS Nr. 28 teikti vietos projektus pagal Telšių ir Rietavo 2014-2020 VPS priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“. Potencialių pareiškėjų, kurie domėjosi Kvietimo reikalavimais ir galimybėmis, netrūko, tačiau gauta tik viena paraiška.
Pagal VPS priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ galimi pareiškėjai galėjo būti viešieji juridiniai asmenys, nevyriausybinės organizacijos (išskyrus VVG). Kvietimui skirta VPS paramos lėšų suma – 29 855,00 Eur, iš kurių didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti – 29 855,00 Eur.  Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis 95 proc.
Pagal minėtą priemonę Kvietimų Telšių ir Rietavo 2014-2020 VPS įgyvendinimo laikotarpyje nebeplanuojama, tačiau ši priemonė vėl yra numatyta naujoje „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2023-2027 metų strategijoje“ (toliau 2023-2027 VPS).  Su 2023-2027 VPS susipažinti galite ČIA.

PATVIRTINTA

 

„Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2023-2027 metų strategijai“ (toliau – VPS) 2023 m. rugsėjo 25 d.  vykusiame LR Žemės ūkio ministerijos Projektų atrankos komiteto posėdyje buvo PRITARTA.

Telšių rajono vietos veiklos grupė tai reiškia pasiruošimą  naujų darbų etapui, o būsimiems pareiškėjams naujų kompetencijų, įgūdžių, žinių ir savęs atradimo etapus! 

Trumpai apie VPS:

 • patvirtinta VPS suma vietos projektams – apie 1,7 mln. Eur
 • pareiškėjai, norintys pasinaudoti VPS paramos lėšomis, privalo būti iš Telšių rajono ar Rietavo savivaldybės kaimiškųjų teritorijų;
 • VPS dėka pareiškėjams bus suteikta galimybė pasinaudoti ne žemės ūkio verslo pradžios ir plėtros, žemės ūkio pradžios ir plėtros, socialinio, bendruomeninio verslų, kultūros savitumo ir išsaugojimo, mokymų, įgūdžių ir kompetencijų ugdymo srityse;
 • su VPS susipažinti ir jau planuoti būsimus savo žingsnius galite ČIA.

Telšių rajono vietos veiklos grupė – parama spartesnei kaimo plėtrai įgyvendinti!!!


„LIETUVOS GALIA“

 

Startavo Lietuvos Respublikos Prezidento inicijuoto projekto „Lietuvos galia“ apdovanojimų konkurso viešas balsavimas, kurio metu Lietuvos žmonės kviečiami išreikšti savo pilietinę valią balsuojant už, jų manymu, labiausiai nusipelniusias projekto iniciatyvas „Stiprios“, „Teisingos“, „Žalios“ ir „Inovatyvios“ Lietuvos kategorijose.
Konkurso nugalėtojai bus renkami dviem etapais – viešu balsavimu ir komisijos vertinimu. Piliečiai už labiausiai patikusias iniciatyvas yra kviečiami balsuoti iki spalio 18 d. d. projekto interneto svetainėje https://www.lietuvosgalia.lt/pilieciu-iniciatyvos/.
15 daugiausiai balsų surinkusių iniciatyvų iš kiekvienos kategorijos (viso 60 iniciatyvų) bus pateiktos kompetentingai komisijai svarstyti. Įvairių sričių ekspertų komisija išrinks 20 šių metų konkurso laureatų, kurie bus apdovanoti iškilmingos ceremonijos metu gruodžio 9 dieną.
Iš Telšių rajono konkurse dalyvauja Degaičių kaimo bendruomenė ir VšĮ „Nelik vienas“. Kviečiame palaikyti šią iniciatyvą ir atiduoti savo balsą! Nuoroda į balsavimą rasite čia https://www.lietuvosgalia.lt/…/vsi-nelik-vienas-ir…/…
Nelikime abejingi, palaikykime vieni kitus!

Valdyboje: narių potyriai ir veiklos efektyvinimo idėjos

Vietos veiklos grupių tinklo valdyba patvirtino pirmininkės Helenos Naglazienės bei tinklo narių lūkestį ir tinklo pirmininko pavaduotoja išrinko Kristiną Švedaitę, Kauno r. VVG pirmininkę. Taip pat valdyboje išsamiai aptarti narių apklausos rezultatai. Naujos kadencijos tinklo valdyba į pirmąjį posėdį rinkosi rugsėjo  12 d. Pasvalyje.

Bemaž daugiausiai dėmesio buvo skirta analizuoti tinklo narių refleksijoms, kaip jie jaučiasi būdami tinklo nariais ir kokius lūkesčius turi. Nuomonių analizė rodo, kad nariai tinklo veiklą labiausiai sieja su jų interesų atstovavimu (95,9 proc. respondentų), tačiau pačių įsitraukimą į tinklo veiklą vertina vidutiniškai (jaučiasi įsitraukę tik 44,9 proc.). Emocinė savijauta daugelio VVG lyderių, kaip tinklo narių, yra arba labai gera, arba gera (bendras – 83,7 proc.), bet buvo respondentų, nors jų nedaug, kurie atsakė, kad tinklas neatliepia lūkesčių. Tinklo nariai pateikė nemažai pastabų, kiekvieną iš jų valdyba aptarė (anketos rezultatai teikiami prie pranešimo).  

Tinklo nariai taip pat buvo klausiami, kokią įsivaizduoja tinklo biuro struktūrą, kuri galėtų efektyvinti tinklo darbą. Narių vizijos stipriai pasidalijo, todėl valdyba, ilgai diskutavusi, visgi pasiūlyti galutinį sprendimo projektą paliko pirmininkei H.Naglazienei. Aiškėja modelis, kad šios kadencijos laikotarpiu bus siekiama išlaikyti VVGT projektų administratorės pareigybę bei sukurti sekretoriaus-asistento pareigybę. Struktūra, apmokamų pareigybių skaičius dar bus diskutuojami. Komandoje neatlygintinai dirbs patarėja viešųjų ryšių klausimais Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė, Rokiškio r. VVG VPS administravimo vadovė.

Valdyba nusprendė dalyvauti Kaimo tinklo projektų kvietime ir teikti dar vieną projektą. K.Švedaitė atkreipė dėmesį, kad projektus gali teikti ir pačios VVG suformuodamos kelioms VVG aktualias temas, – tokią patirtį yra pritaikiusi Kauno r. VVG. Ateityje valdybos posėdžiai bus atviri ir visi tinklo nariai galės dalyvauti juose nuotoliniu būdu. Tikimasi, kad valdyba rinksis bent kartą per mėnesį.

Pirmininkė H.Naglazienė jau po posėdžio, apibendrindama posėdžio diskusijas, pasidalijo noru, kad visi valdybos nariai patys įsipareigotų už vieną iš VVGT svarbių veiklos sričių ir ją savarankiškai kuruotų, kaip pavyzdžiui: ryšiai su nariais, teisės aktų grupė, santykiai su savivaldybių asociacija, su Kaimo tinklu, su bendruomeninių organizacijų asociacija ir miestų VVG, su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, su  NVO platforma,  tarptautiniai ryšiai. Santykius su ŽŪM stiprins ir šiame bare dirbs pati pirmininkė, o su ŽŪR – pavaduotoja. 

VVGT valdybos informacija

 


Įvyko Vietos veiklos grupių tinklo visuotinis ataskaitinis susirinkimas

Rugpjūčio 30 d., Zapyškyje įvyko Vietos veiklos grupių tinklo (VVGT) visuotinis narių susirinkimas, į kurį aktyviai susirinko vietos veiklos grupių atstovai iš visos Lietuvos.

Susirinkimo metu atlikti svarbūs darbai – išrinkta nauja tinklo vadovybė ateinantiems dvejiems metams. Naujoji Vietos veiklos grupių tinklo pirmininkė išrinkta Pasvalio rajono vietos veiklos grupės vadovė Helena Naglazienė.

Suformuota nauja valdyba iš apskričių teiktų atstovų:

– Agnė Kanapeckaitė (Ukmergės apskritis)

– Kristina Švedaitė (Kauno)

– Raimonda Damulienė (Klaipėdos)

– Nelė Želvienė (Šiaulių)

– Alvydas Varanis (Alytaus)

– Jolita Umbrasienė (Utenos)

– Lina Kružinauskienė (Marijampolės)

– Arūnas Stasiūnas (Tauragės)

– Kristina Kavaliauskienė (Telšių)

– ir pirmininkė H. Naglazienė, kuri yra Panevėžio apskrities atstovė.

Naujoji pirmininkė, H. Naglazienė, susirinkimo metu šmaikščiai pastebėjo, kad ji yra komandos žmogus ir jeigu taip nutiktų, kad darbus tektų nudirbti vienai, tie darbai liktų nepadaryti. Todėl linkime naujajai valdybai produktyvaus ir sklandaus komandinio darbo, „matymo“ viena kryptimi, konstruktyvių diskusijų ir lengvų sprendimų priėmimo. 

Be to, Telšių rajono vietos veiklos grupė nuoširdžiai dėkoja buvusiajai VVGT valdybos pirmininkei Kristinai Švedaitei už kompetetingą, be galo koordinuojančią ir visada pagalbos suteikiančią veiklą VVGT valdyboje!!! VVGT nariai visada buvo laiku informuoti, tinkamai nukreipti ir supažindinami su visa aktualia ir naujausia informacija!


Telšių rajono vietos veiklos grupės nariai dalyvavo LEADER metodo taikymo mokymuose

 

Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai rugpjūčio 22 d. dalyvavo VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros („Litfood“) organizuotuose nuotoliniuose mokymo kursuose „LEADER metodo taikymas kaimo plėtros procese“, skirtus vietos veiklos grupių valdybų nariams.
Lektorė dalyviams kalbėjo apie LEADER metodo įgyvendinimo raidą, principus, partnerystės organizacinius elementus ir jų tarpusavio sąsajas, jo vaidmenį kuriant kaimo vietovės pridėtinę vertę, skatinant ir konsultuojant vietos iniciatyvas, sprendžiant vietos problemas ir stiprinant kaimo vietovių konkurencingumą, diskutavo apie Lietuvos ir ES teisės aktų, reglamentuojančių LEADER metodo įgyvendinimą, reikalavimus, pristatė LEADER metodu įgyvendintų projektų gerosios patirties pavyzdžius, analizavo VVG informacijos kanalus ir jų pateiktį vartotojams, dalino pasiūlymus bei rekomendacijas. į ką atkreipti dėmesį siekiant maksimalaus rezultato.
Pasitaiko, kad nauji valdybos nariai neturi pakankamai žinių ir gebėjimų įgyvendinat vietos plėtros strategijas, todėl šiems asmenims aktualu perteikti LEADER metodo gerąją patirtį ir atskleisti šio metodo taikymo galimybes.
Dėkojame organizatoriams už greitą reakciją ir galimybę dalyvauti šiuose mokymuose, kurie, tikimės, labai pravers pradedant įgyvendinti naują 2023-2027 VPS!

Paskelbtas Kvietimas Nr. 28 teikti vietos projektus

Telšių rajono vietos veiklos grupė skelbia Kvietimą Nr. 28 teikti vietos  projektus pagal VPS priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-1).

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2023 m. rugpjūčio 31 d., 8.00 val. iki 2023 m. spalio 2 d. 15.00 val.

Su Kvietimo Nr. 28 dokumentacija susipažinti galite ČIA.


Baigėsi Kvietimas Nr. 27 teikti vietos projektus

 

Baigėsi KVIETIMAS Nr. 27 teikti vietos projektus pagal Telšių ir Rietavo 2014-2020 VPS priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“. Galimi potencialūs pareiškėjai domėjosi Kvietimo reikalavimais ir galimybėmis, tačiau paraiškų negauta.
Artimiausiame Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdyje bus svarstoma, kada vėl paskelbti kvietimą teikti paraiškas pagal socialinio/bendruomeninio verslo kūrimo priemonę. Kviečiame nevyriausybines organizacijas, veikiančias Telšių rajono vietos veiklos grupės teritorijoje, svarstyti galimybę dalyvauti kvietime ir mėginti įgyvendinti socialinio/bendruomeninio verslo projektą!
Susidomėję jau dabar gali analizuoti būsimo kvietimo dokumentaciją ir reikalavimus, kadangi būsimo kvietimo reikalavimai iš esmės keisis labai nežymiai nei buvo Kvietimo Nr. 27. Tikėtina, kad keisis tik kvietimo paskelbimo data ir paraiškų priėmimo terminas. 
 
Su Kvietimo Nr. 27 dokumentacija susipažinti galite ČIA.
 


Telšių rajono Mitkaičių bendruomenė kviečia

Telšių rajono Mitkaičių bendruomenė kviečia aktyviai dalyvauti visas bendruomenes florisotinių kilimų šventėje „Augimas. Žydėjimas. Branda“. Šventė organizuojama rugpjūčio 12 dieną.


Telšių rajono ir Rietavo savivaldybių bendruomenės rinkosi į sąskrydį „Ateitis per istorijos vingius 2023“

Liepos 22 d. prie Virvytės upės rinkosi Telšių rajono ir Rietavo savivaldybės bendruomenės į sąskrydį “ATEITIS PER ISTORIJOS VINGIUS 2023”, kuris šiemet vyko jau 4 kartą! Sąskrydis organizuotas įgyvendinant projektą “Bendruomenių sąskrydis “Ateitis per istorijos vingius 2023” (Nr. NPKB-23-R-85), kuriam lėšas įgyvendinti skyrė  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija. 

Renginio metu bendruomenių atstovai susibūrė ne tik  pasidalinti gerąja patirtimi, kartu praleisti laisvalaikį, bet ir paminėti Žemaičių pergalės Durbės mūšyje 763-ąsias metines, dar kitaip vadinamas “Žemaičių vienybės diena”.

Sąskrydžio atidarymo metu susirinkusius sveikino Telšių rajono vietos veiklos grupės pirmininkas Vytautas Barsteiga, LR Seimo narys Valentinas Bukauskas ir Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus. Valdžios atstovai palinkėjo bendruomenėms ir toliau aktyviai dalyvauti Vietos plėtros strategijų įgyvendinime, tampriai bendradarbiauti tarpusavyje ir aktyviai veikti savo gyvenamosiose teritorijose.

Po atidarymo sveikinimų, debesimis pasipuošęs dangus negąsdino, o išlindusi saulutė kartu su Telšių rajono vietos veiklos grupės atstovais kvietė aktyviai dalyvauti sąskrydžio programoje, kurioje veiklos rado tiek jaunesnės, tiek vyresnės kartos atstovas.

Sąskrydžio veiklų ciklą pradėjo bendruomenių vaišės, o po jų  Žemaičių kultūros draugijos prezidento prof. Algirdo Žebrausko pasakojimas. Prezidentas pasidalino istorijos žiniomis apie Durbės mūšį, kuris turi neįtikėtiną svarbą žemaičiams. Šiemet sukanka 763 metai nuo žymios žemaičių pergalės prieš Vokiečių ordiną Durbės mūšyje, kuris dar pažymimas kaip vienas iš trijų didžiųjų Lietuvos laimėtų mūšių (šalia Saulės ir Žalgirio) ir kuris įrašytas į Atmintinų dienų įstatymą. Žemaičiai šio mūšio dieną kartais neformaliai pavadina „Žemaičių vienybės diena“. Nuoširdi padėka profesoriui už  unikalų pasakojimą, kuris buvo pritraukiantis, neretai keliantis nuostabą apie mūsų protėvių stiprybę ir sumanumą.

Po istorijos pamokos, didžioji dalis renginio dalyvių išplaukė baidarėmis pasimėgauti Virvytės upės vingiais ir grožiu. Startavo net  40 dviviečių baidarių. Tuo tarpu neplaukiantys dalyvavo Žemaičių kaimo muziejaus edukacijoje “Žolynų magija”. Pasidalintos protėvių žinios ir magija apie vaistažoles, jų naudą sveikatai, gyvenimo būdui, namų puošybai. Edukacijos metu visais įmanomais būdais bandyta nubaidyti lietaus debesis.

Pasibaigus baidarių žygiui, visi sąskrydžio dalyviai mėgavosi žemaitiškų patiekalų degustacija: žemaitišku kąstiniu, spirgučiais, cibulyne su karštomis bulvėmis, troškulį malšino su namine gira užsikandant ruginių sausainiukų. Nors skoniai pažįstami ir ne kartą ragauti, jie  kiekvienąkart maloniai nuteikia gomurį, pasotina išalkusius pilvus. Pasistiprinus ir atgavus jėgas, dalyvių laukė folkloro edukacija, kurios metu mokintasi liaudiškų šokių motyvų ir žingsnelių, dainų. Visą renginį vainikavo vyrų TRIO koncertas, kurio metu dalyviai nepabūgę lietaus trypė po atviru dangumi ir mėgavosi emocijomis!!!

Telšių rajono vietos veiklos grupė dėkoja visoms Telšių rajono ir Rietavo savivaldybių bendruomenėms, dalyvavusioms renginyje: jūsų gera nuotaika,  jūsų bendrystė ir bendradarbiavimas,  šypsenos ir palaikymas nuteikė pozityviems ir stipriems ateities darbams.


Vidurvasaryje bendruomenių sąskrydis „Ateitis per istorijos vingius 2023“

Telšių rajono vietos veiklos grupė įgyvendina projektą Nr. NPKB-23-R-85 „Bendruomenių sąskrydis „Ateitis per istorijos vingius 2023““. Lėšas projektui įgyvendinti skyrė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.      

Istorija pasakoja, kad 1260 m. liepos 13 d. Žemaičiai laimėjo kautynes prieš jungtinę Kryžiuočių ir Livonijos ordinų, danų ir švedų pulkų kariuomenę. Ši pergalė sustabdė kryžiuočių veržimąsi į Žemaitiją, sukilo kai kurios baltų gentys, prasidėjo Didysis prūsų sukilimas. Šiemet sukanka 763 metai nuo žymios žemaičių pergalės prieš Vokiečių ordiną Durbės mūšyje, kuris dar pažymimas, kaip vienas iš trijų didžiųjų Lietuvos laimėtų mūšių (šalia Saulės ir Žalgirio) ir kuris įrašytas į Atmintinų dienų įstatymą. Žemaičiai šio mūšio dieną kartais neformaliai pavadina „Žemaičių vienybės diena“.

Istorijos prisiminimų įkvėpta, Telšių rajono vietos veiklos grupė organizuoja tradicinį, jau ketvirtą kartą kaimo bendruomenių sąskrydį, kuris suburia kaimo žmones praleisti laisvalaikį ir pasidalinti gerąja patirtimi. Sąskrydis bus skirtas  paminėti Žemaičiams prasmingą datą, prisiminti ar naujai susipažinti su Žemaitijos istorija bei  aktyvinti kaimo žmonių bendruomeniškumą, bendradarbiavimą, įvairinti  kaimo  bendruomenių laisvalaikį, organizuoti kultūrinę veiklą pagal bendruomenių poreikius bei dalintis gerąja patirtimi.

Renginio organizavimo tikslas – prasmingai paminėti Žemaičių pergalės Durbės mūšyje 763-iąsias metines surengiant tradicinį Telšių rajono kaimo bendruomenių sąskrydį „Ateitis per istorijos vingius 2023“.

Bendradarbiaudama su Telšių rajono ir Rietavo savivaldybės bendruomenėmis, Telšių rajono vietos veiklos grupė sukvies jas dalyvauti sąskrydyje, kurio metu numatyta gausa veiklų, susijusių su žemaitiškumo puoselėjimu, istorijos pažinimu ir išbandymu: Žemaičių kultūros draugijos prezidentas praves istorijos pamoką apie Durbės mūšį ir jo svarbą žemaitiškumui, bus suorganizuotos pažintinės-edukacinės veiklos, pristatančios žemaičių kultūrą, istoriją – vyks žemaitiškų patiekalų degustacija, žemaitiškų šokių ir dainų edukacija, žalvario dirbinių dirbtuvių edukacija, koviniai dvasiai sukurti vyks sportinės baidarių varžytuvės. Skirtingų bendruomenių narių draugystės užtvirtinimui sąskrydžio pabaigą vainikuos koncertinė programa, kurioje aktyviai dalyvaus sąskrydžio dalyviai.

Bendruomenių sąskrydis planuojamas liepos 22 d. šalia Virvytės upės („Virvyčios vingis“, Skliausčių kaimas, Luokės seniūnija, Telšių rajonas).

Kviečiame visas bendruomenes aktyviai dalyvauti!

 


 Įvyko Telšių rajono vietos veiklos grupės visuotinis ataskaitinis susirinkimas

2023 m. gegužės 23 d. Telšių rajono vietos veiklos grupės nariai rinkosi į antrą jau šiais metais kviestą Telšių rajono vietos veiklos grupės narių visuotinį  susirinkimą. Susirinkimo metu dar kartą buvo pristatyta „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2023-2027 metų strategija“: vizija, misija, tikslai, būsimos VPS priemonės ir reikalavimai joms ir pan.

Džiugu, kad susirinkimo dalyviai vienbalsiai patvirtino Strategiją, kurią Telšių rajono vietos veiklos grupė galės teikti Nacionalinei mokėjimo agentūrai vertinimui ir tikimės tvirtinimui.

„Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2023-2027 metų strategija“ patalpinta ČIA

Vykusio Visuotinio Telšių rajono VVG narių susirinkimo metu sulaukta svečių iš Litfood. Vaiva Petrauskienė ir Inga Kupčiūtė  pristatė projektą https://kaimasinamus.lt/ — tai unikali elektroninė parduotuvė, kuri padeda Lietuvos ūkininkams ir smulkiajam verslui prekiauti savo gaminama produkcija.

Šiuo projektu skatinama trumpųjų maisto tiekimo grandinių (TMTG) plėtra. Siekiama, kad natūralūs produktai būtų kuo mažiau perdirbami, o kelias nuo gamintojo iki vartotojo būtų kuo trumpesnis. „Kaimas į namus“ elektroninėje parduotuvėje produkcija bei paslaugos parduodamos be tarpininkų: prekės įsigijimas ir apmokėjimas vyksta tiesiogiai. Taip pat su daugeliu pardavėjų galima susisiekti nurodytais kontaktais.

Elektroninės parduotuvės pardavėjams (tiekėjams) nėra taikomi jokie mokesčiai. Norintiems pradėti prekiauti savo produkcija bei paslaugomis tereikia užpildyti PARDUOTUVĖS TIEKĖJO ANKETĄ.

„Kaimas į namus“ elektroninės parduotuvės administratorius yra VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra, kuri administruoja, prižiūri ir viešina šią platformą.

KVIEČIAME VISUS TELŠIŲ RAJONO IR RIETAVO SAVIVALDYBĖS  ŪKININKUS, GAMINTOJUS, PASLAUGŲ TEIKĖJUS IŠ KAIMIŠKŲ VIETOVIŲ REGISTRUOTIS ŠIOJE PLATFORMOJE IR TAIP POPULIARINTI SAVO VEIKLĄ AR PRODUKTĄ!


Paskelbtas Kvietimas Nr. 27 teikti vietos projektus

Telšių rajono vietos veiklos grupė skelbia Kvietimą Nr. 27 teikti vietos  projektus pagal VPS priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-1).

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2023 m. birželio 12 d., 8.00 val. iki 2023 m. liepos 31 d. 15.00 val.

Su Kvietimo Nr. 27 dokumentacija susipažinti galite ČIA


Telšių rajono vietos veiklos grupės valdyba rinkosi į posėdį

2023 m. gegužės 11 d. Telšių rajono vietos veiklos grupės valdyba rinkosi nuotoliniu būdu  į Projektų atrankos komiteto posėdį, kurio metu svarstė Kvietimo Nr. 26 pateiktas vietos projektų paraiškas.

Telšių rajono vietos veiklos grupė nuo 2023 m. vasario 13 d.  iki 2023 m. kovo 16 d. skelbė Kvietimą Nr. 26 teikti vietos projektus pagal VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 6.) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2) ir VPS priemonės „Infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas“ (kodas LEADER-19.2-7) veiklos sritį „Parama investicijoms į mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas LEADER-19.2 – 7.2). Pagal veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ gautos 5 paraiškos, pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į mažos apimties infrastruktūrą“ gauta 1 paraiška. Įvertinus Kvietimo Nr. 26  sumą (Kvietimo biudžetą) ir gautų vietos projektų  bendrą paramos sumą, trūkstama lėšų suma sudarė iki 119 260 Eur (tuo atveju, jei gauti vietos projektai bus įvertinti teigiamai ir skiriamas finansavimas).

Džiugu, jog atlikus „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategijos“ keitimą (aktuali redakcija nuo 2023 04 05), Telšių VVG vietos projektams finansuoti buvo skirtos virškontraktavimo lėšos, kurios galės būti panaudojamos Kvietimo Nr. 26 gautų vietos projektų  pagal VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 6.) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2) paraiškoms finansuoti, jei šios atitiks visus Taisyklėse ir Finansavimo sąlygų apraše keliamus reikalavimus. Tai reiškia, kad sėkmingai įgyvendinus projektus, bus sukurta dar papildomų darbo vietų Telšių rajone ar Rietavo savivaldybėje.

Po Projektų atrankos posėdžio vyko valdybos posėdis, kurio metu buvo patvirtintas didelis skaičius Telšių rajono bendruomenių projektų, kurie teikiami Telšių rajono savivaldybės administracijai siekiant gauti finansavimo iš savivaldybės biudžeto. Įvertinus bendruomenių paraiškas, visos buvo pripažintos tinkamos ir perduotos tolimesniam Telšių rajono savivaldybės administracijos specialistų vertinimui. Bendruomenių pateikti projektai – džiuginantys, nes projektų sėkmės atveju nusimato aktyvi renginiais vasara!


Dėmesio!

Patikslintas 2023 metų kvietimų teikti vietos projektus tvarkaraštis pagal „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014 – 2020 metų strategiją“!

Tvarkaraštį rasite ČIA

Vietos veiklos grupių tinklo konferencija „Sumanus LEADER“/

Balandžio 27 – 28 d. Karpynėje vyko Vietos veiklos grupių tinklo konferencija „Sumanus LEADER“, kuriame dalyvavo Telšių rajono vietos veiklos grupė atstovai.

Pirmąją renginio dieną pranešėjai pasakojo kaip panaudoti interneto, mobiliųjų telefonų funkcijas ir panaudoti jas sumaniam renginiui organizuoti, diskutavo aktualia sumanių kaimų projektų tema ir kitais VVG atstovų „gyvavimo“ klausimais. Smagu, kad dalyviai buvo išjudinami garso ir judesio edukacijose – nuotaikingo žavesio suteikianti emocija.

Konferencijos metu buvo organizuotos „VVG grandų išleistuvės“. Jų metu buvo pasveikinti du buvę vietos veiklos grupių pirmininkai – grandai, kurie daug metų atidavė save VVG veiklai ir bendruomenių telkimui ir aktyvinimui.

Antroji konferencijos diena – darbo grupėse dirbtuvės. Dalyviams buvo privalu ieškoti inovatyvių projektų idėjų, aptarti, kokie projektų finansavimo fondai būtų pasitelkiami toms idėjoms įgyvendinti.

 


PATVIRTINTAS  „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategijos“ KEITIMAS

Siekiant sėkmingo „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“ (toliau – VPS) įgyvendinimo, Telšių rajono vietos veiklos grupė inicijavo VPS keitimą, kurį pristatė Telšių rajono vietos veiklos grupės visuotiniame ataskaitiniame susirinkime, vykusiame 2023 m. balandžio 5 d.

VPS keitimas inicijuojamas dėl Žemės ūkio ministerijos suteiktos galimybės gauti papildomai VPS įgyvendinimui  virškontraktavimo lėšų, kurios Telšių VPS sudarytų 144 990 Eur. 

Telšių rajono vietos veiklos grupė nuo 2023 m. vasario 13 d.  iki 2023 m. kovo 16 d. skelbė Kvietimą Nr. 26 teikti vietos projektus pagal VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 6.) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2) ir VPS priemonės „Infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas“ (kodas LEADER-19.2-7) veiklos sritį „Parama investicijoms į mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas LEADER-19.2 – 7.2). Pagal veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ gautos 5 paraiškos, pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į mažos apimties infrastruktūrą“ gauta 1 paraiška. Įvertinus Kvietimo Nr. 26  sumą (Kvietimo biudžetą) pagal veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ ir gautų vietos projektų  bendrą paramos sumą, trūkstama lėšų suma, kad galėtų būti finansuojami visi gauti projektai sudaro iki 119 260 Eur. Tuo atveju, jei gauti vietos projektai bus įvertinti teigiamai ir jiems skiriamas finansavimas, planuojama, kad skirtos virškontraktavimo lėšos bus skirtos šiems projektams finansuoti. Virškontraktavimo lėšos suteiks galimybę patvirtinti daugiau vietos projektų, kuriančių darbo vietas. 

Taip pat VPS keitimu inicijuojamas  VPS veiklos srities  „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2) EURI lėšų likučio 4128,60 Eur perkėlimas  į VPS priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ eilutę ir pridedamos likusios virškontraktavimo lėšos. Tokiu atveju, VPS priemonėje „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“   atsiranda lėšų 29 858,60 Eur, o tai  suteiktų Telšių rajono vietos veiklos grupei galimybę bandyti skelbti dar vieną kvietimą pagal šią priemonę.

Naujos redakcijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“ rasite ČIA.


ĮVYKO TELŠIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VISUOTINIS ATSKAITINIS SUSIRINKIMAS 

Balandžio 5 d. vyko Telšių rajono vietos veiklos grupės (toliau – Telšių VVG) visuotinis ataskaitinis susirinkimas, į kurį VVG nariai rinkosi Telšių rajono Eigirdžių bendruomenės namų salėje.

Telšių rajono vietos veiklos grupės pirmininkas, Vytautas Barsteiga, tarė sveikinimo žodį susirinkusiems ir palinkėjo darbingo susirinkimo, malonių diskusijų ir gero laiko bendraujant. Susirinkime dalyvavo Telšių rajono savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas, naujai išrinktas Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus ir Rietavo savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Antanas Aužbikavičius. Vytautas Barsteiga padėkojo senajam merui Kęstučiui už bendradarbiavimą, sklandų dialogą tarp savivaldybės ir Telšių rajono VVG, naujajam merui Tomui Katkui palinkėjo stiprios komandos ir sklandaus tikslų siekimo, o Rietavo savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Antanui Aužbikavičiui perdavė parvežti sveikinimus ir linkėjimus Rietavo savivaldybės merui Antanui Černeckiui.

Susirinkimo metu:

 • priimta naujų narių į Telšių VVG;
 • patvirtinta Telšių VVG pirmininko veiklos ataskaita už 2022 m., revizoriaus ataskaita už 2022 m., Telšių VVG finansinė ataskaita už 2022 m., Telšių VVG 2023 m. veiklos planas;

Susirinkimo pirmininkas informavo, valdybos sudėtyje nusimato pokyčių. Du VVG nariai: Danutė Simanavičienė ir Mindaugas Norkus, kurie pateikė prašymą išstoti iš Telšių rajono VVG narių, buvo ir Telšių rajono VVG valdybos nariai, Kęstutis Vasiliauskas išreiškė norą išstoti iš valdybos narių gretų. Danutė Simanavičienė ir Kęstutis Vasiliauskas atstovavo verslo sektorių, o Mindaugas Norkus atstovavo valdžios sektorių. Būtina patvirtinti naujus valdybos narius. Vadovaujantis Telšių rajono VVG įstatų 32 punktu, valdyba yra kolegialus asociacijos valdymo organas, susidedantis iš 16 narių ir renkamas visuotinio vietos veiklos narių susirinkimo trejų metų laikotarpiui. Valdybos nariais gali būti renkami tik VVG nariai fiziniai asmenys ir VVG narių Juridinių asmenų atstovai. Valdybos narių sudėtis privalo atitikti LR Žemės ūkio ministro įsakymo Nr. 3D-4 „Dėl vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, įgyvendinimo taisyklių, patvirtinimo“ 12.4 ir 15.3 papunkčiuose nurodytus reikalavimus.  

Valdžios sektorių atstovavęs Telšių rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus vedėjas Mindaugas Norkus pateikė prašymą išstoti iš VVG narių, todėl Telšių rajono VVG valdybos valdžios sektoriuje lieka 3 atstovai, tai sudarytų 18,75 proc. visų valdybos narių dalį.

Į verslo sektorių buvo patvirtinti trys nauji nariai: Gintaras Antušas (ūkininkas iš Luokės seniūnijos), Rimantė Varkalienė (ūkininkė iš Rietavo Tverų seniūnijos) ir Edvardas Urvakis (ūkininkas iš Viešvėnų seniūnijos). Pilietinės visuomenės sektoriuje Degaičių kaimo bendruomenės pirmininkę pakeitė kita deleguojama Degaičių kaimo bendruomenės atstovė – Urtė Narmontaitė.

Po minėtų pasikeitimų, Telšių rajono VVG valdybą sudaro valdžios sektoriuje trys atstovai, verslo sektoruje – šeši, o pilietinės visuomenės sektoriuje – septyni:

 • valdžios sektorių atstovaus: Rolandas Bružas – Telšių rajono Varnių seniūnijos seniūnas, Šarūnė Žebrauskaitė – Lekavičienė – Telšių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja, Ričardas Astrauskas – Rietavo savivaldybės Rietavo seniūnijos seniūnas;
 • verslo sektorių atstovaus: Gintautas Činskis – ūkininkas, Viešvėnų seniūnija, Edvardas Urvakis – ūkininkas, Viešvėnų seniūnija, Valdas Katkus – verslininkas, Gadūnavo seniūnija, Andrius Norkūnas – ūkininkas, Upynos seniūnija, Rimantė Varkalienė – verslininkė Rietavo savivaldybės Tverų seniūnija, Gintaras Antušas – ūkininkas, Luokės seniūnija;
 • socialiniai ekonominiai partneriai: Angelė Arienė – asociacijos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija ,,Rietavo viltis“ pirmininkė, Sandra Valančienė – Gedrimų kaimo bendruomenės pirmininkė, Urtė Narmontaitė – Degaičių kaimo bendruomenės pirmininkė, Erika Žiulpienė – Nevarėnų bendruomenės „Ratas“ atstovė, Daiva Rimkuvienė – Budrikių kaimo bendruomenės pirmininkė, Birutė Juknevičienė – Ryškėnų kaimo bendruomenės atstovė, Lina Niaurienė – Baltininkų kaimo bendruomenės pirmininkė. 

Įpusėjus susirinkimui, buvo pasidžiaugta, kad įgyvendinant „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategiją“ jau yra patvirtinti 6 bendruomeninio verslo projektai. Džiugina, kad Telšių VVG teritorijos kaimo bendruomenės tampa drąsesnėmis ir dalyvauja tokio pobūdžio projektuose, kurių dėka atsiranda galimybių bendruomenei užsidirbti pajamų. Apie įgyvendinamus bendruomeninius projektus papasakojo ir savo patirtimi pasidalino Upynos kaimo bendruomenės pirmininkas Andrius Norkūnas, kuris papasakojo jų bendruomenės įgyvendinamą  projektą „Upynos kaimo bendruomenės verslo pradžia sukuriant darbo vietą rajono kaimo gyventojui“, Eigirdžių kaimo bendruomenės atstovė Adelė Srėbalienė pristatė Eigirdžių bendruomenės bendruomeninį vietos projektą ,,Eigirdžių miestelio bendruomenės verslo plėtra, atliekant Eigirdžių pagrindinės mokyklos patalpų kapitalinį remontą“. Apie Mitkaičių bendruomenės socialinį projektą „Mitkaičių bendruomenės patalpų pritaikymas trumpalaikei nuomai – ,,Kartų pastogė““ susirinkimo svečiai pažiūrėjo trumpą informacinį filmuką, kuriame buvo pristatyta  bendruomenės projektinė veikla.

Taip pat susirinkime dalyvavo konsultavimo įmonės „BonumSolutio“ atstovai Dalius Žilinskas ir Agnė Abželtytė, kurie pristatė paruoštą „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2023-2027 metų strategiją“: situacijos ir poreikių analizės tyrimo, kuris buvo vykdomas  siekiant išsiaiškinti esamą Telšių rajono ir Rietavo savivaldybių kaimiškų vietovių socialinę-ekonominę situaciją bei gyventojų ir organizacijų poreikius, rezultatus, SSGG analizę, tikslus ir uždavinius, planuojamas priemones, jų maksimalias sumas, reikalavimus ir kitą informaciją. Su „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2023-2027 metų strategija“ susipažinti galite čia (nuoroda žemiau). Be to, 2023-2027 metų Strategija bus patalpinta Telšių rajono vietos veiklos grupės interneto svetainėje www.trvvg.lt skiltyje VEIKLA poskiltyje STRATEGIJOS 2023-2029 RENGIMAS.

Telšių VVG administracija nuoširdžiai dėkoja visiems  susirinkusiems, savo užimtose darbotvarkėse radusiems laiko mums!

Telšių rajono vietos veiklos grupė – parama spartesnei kaimo plėtrai įgyvendinti!!!

Susirinkimo metu patvirtinta veiklos ataskaita

Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2023-2027 metų strategija

 


 BAIGĖSI KVIETIMAS NR. 26 TEIKTI VIETOS PROJEKTUS

Baigėsi KVIETIMAS Nr. 26 teikti vietos projektus pagal VPS veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2) ir veiklos sritį „Parama investicijoms į mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas LEADER-19.2 – 7.2).

Su informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas susipažinti galite ČIA


SVARBI INFORMACIJA VIETOS PROJEKTŲ PAREIŠKĖJAMS

Šiuo metu Telšių rajono vietos veiklos grupė yra paskelbusi KVIETIMĄ Nr. 26 teikti vietos projektų paraiškas pagal Telšių VPS veiklos sritis:

 • „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ 
 •  „Parama investicijoms į mažos apimties infrastruktūrą“

Kvietimas galioja iki šių metų kovo 16 d. 15.00 val.

Su kvietimo dokumentacija susipažinti galite ČIA

❗️SVARBU TEIKIANTIEMS PARAIŠKAS❗️

 • vietos projektų paraiškos teikiamos tik el. paštu telsiurajonovvg@gmail.com iki kovo 16 d. 15.00 val. (pavėluotai pateikta paraiška neregistruojama);
 • vietos projektų paraiška privalo būti pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu;
 • vietos projekto paraiška privalo būti pateikta lietuvių kalba;
 • vietos projekto paraiška privalo būti pateikta finansavimo sąlygų aprašu patvirtinta forma su privalomais priedais.

Jauskime, kad esame būryje, jauskime, kad esame TAUTA!
Su Vasario 16-ąja! 🇱🇹 🇱🇹 🇱🇹

 Valdybos posėdyje aptartos galimos ateinančios  „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2023-2027 metų strategijos“ priemonės

2023 m. vasario 14 d. Telšių rajono vietos veiklos grupė rinkosi į valdybos posėdį nuotoliniu būdu. Posėdyje dalyvavo svečias, konsultavimo įmonės „BonumSolutio“ direktorė Agnė Abželtytė, kuri papasakojo, kaip sekasi rengti naująją „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2023-2027 metų strategiją“ (toliau – VPS). Atlikus VVG gyventojų anoniminę apklausą, buvo pristatyti  išskirti VVG teritorijos poreikiai:

 • gerinti VVG teritorijos gyventojų užimtumo galimybes;
 • paslaugų gyventojams, įskaitant socialinės pagalbos paslaugas, kaime prieinamumo gerinimas;
 • turizmo bei sveikatingumo infrastruktūros ir paslaugų vystymas;

Pagal išskirtus teritorijos poreikius, išrinktos, būsimos VPS įgyvendinimui, siūlomos priemonės. Kaip ir šio laikotarpio VPS, taip ir ateinantis laikotarpis fokusuosis į darbo vietų kūrimą remiant ne žemės ūkio verslo pradžios, plėtros, žemės ūkio verslo pradžios ir plėtros, socialinio bei bendruomeninio verslo vietos projektus, kurių dėka bus sprendžiamos VVG teritorijos gyventojų užimtumas, trūkstamų paslaugų plėtra. Be darbo vietas kuriančių priemonių, planuojama, kad naujoje VPS bus ir kultūros savitumo išsaugojimo, tradicijų puoselėjimo, mokymų, įgūdžių ir kompetencijų ugdymo priemonių, kuriose dalyvauti galės Telšių VVG teritorijoje registruotos kaimo bendruomenės ir kitos nevyriausybinės organizacijos. 

Pristatyti planuojamų VPS priemonių aprašymai, projektų skaičius, galimas jų biudžetas. Pristatyta kiekviena priemonė pagal priemonės remiamas veiklas, kokie tinkami pareiškėjai, tinkamumo sąlygos, atrankos kriterijai ir intensyvumas.

Tai buvo pirmasis detalesnis „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2023-2027 metų strategijos“ priemonių skaitymas, tarp kurių planuojama kuriančios darbo vietas sudarys 89,32 proc., nekuriančios darbo vietų – 10,68 proc.

Valdybos narių paprašyta per atitinkamą laiką pateikti pasiūlymus ar pastabas, jei tokių turi. Tikimasi „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2023-2027 metų strategiją“ parengti iki planuojamo Telšių rajono vietos veiklos grupės visuotinio susirinkimo, kurio metu vyktų pirmasis VPS skaitymas ir analizė. Visuotinis ataskaitinis vietos veiklos grupės susirinkimas planuojamas 2023 m. kovo mėnesio gale ar balandžio pradžioje.

 


Ar reikia Telšių rajono ir Rietavo savivaldybių bendruomenių sąskrydžio?

Telšių rajono vietos veiklos grupė teikia paraišką pagal NMA prie ŽŪM paramą pagal 2023 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles.

Paraiška teikiama  gauti finansavimui, kuris būtų skirtas organizuoti Telšių rajono ir rietavo savivaldybių bendruomenių sąskrydį „Ateitis per istorijos vingius 2023“, kuris vyktų Telšių rajono Baltininkų kaime prie Virvytės upės. 

Norime išsiaiškinti, ar būtų poreikis organizuoti Telšių rajono ir Rietavo savivaldybės bendruomenių sąskrydį, kurio metu paminėtume Durbės mūšio 763-čiąsias metines, pasimėgautume plaukimu baidarėmis, edukacijomis, pabūtume visi kartu šalia Virvytės upės. Prašome atsakyti į  pateiktus klausimus, kuriuos rasite ČIA

Dėkojame už bendradarbiavimą.

Atsakymų lauktume iki pirmadienio (vasario 13 d.)

 


Biuro patalpų nuomos paslaugų pirkimas

Perkančioji organizacija: Telšių   rajono   vietos veiklos grupė (kodas 300059343),

Sedos. g. 6, Telšiai, LT-87112, tel. +370 616 38 484,  telsiurajonovvg@gmail.com. 

Pirkimo pavadinimas: biuro patalpų nuomos paslaugų pirkimas.

Pirkimo objekto apibūdinimas: administracinės paskirties (biuro) patalpos Telšių mieste.

Pirkimo būdas: skelbiamų derybų.

Pirkimo dokumentai ČIA

Pasiūlymų ir nekilnojamųjų daiktų dokumentų pateikimo terminas: 2023 m. vasario 17 d. 12 val. 00 min.

 

 


Paskelbta Kvietimo Nr. 26 teikti vietos projektus dokumentacija

Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014 – 2020 metų strategija“ (toliau – VPS) veiklos sritis:

 •  „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2)
 • „Parama investicijoms į mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas LEADER-19.2 – 7.2)

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma – 85 410,00 Eur EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šiose interneto svetainėse www.trvvg.lt ir www.nma.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu Sedos g. 6, Telšiai.

Kvietimas teikti vietos projektus galios nuo 2023 m. vasario 13 d., 8.00 val. iki 2023 m. kovo 16 d. 15.00 val.

Atkreipiame dėmesį, kad  nuo 2022 m. balandžio 1 d. priimamos tik tos vietos projektų paraiškos, kurios pasirašytos el. parašu ir atsiųstos el. paštu telsiurajonovvg@gmail.com

Su Kvietimo reikalavimais susipažinti galite ČIA


Gadūnavo bendruomenė įsirengė patalpas

“Gadūnavo miestelio bendruomenės – gera pradžia-puse darbo”- tokiu pavadinimu bendruomenė pateikė Telšių rajono vietos veiklos grupei vietos projektą pagal Telšių rajono ir Rietavo savivaldybės 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos veiklos sritį “Parama investicijoms į mažos apimties infrastruktūrą”. Bendruomenė projekto dėka įsirengė patalpas, kurias pritaikė savo veiklai.
2022 m. lapkričio 19 d.  vyko iškilmingas Gadūnavo miestelio bendruomenės namų atidarymas, kuriame dalyvavo gausus būrys bendruomenės narių ir svečių. Patalpas palaimino ir pašventino Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas, prelatas Juozas Šiurys. Prelatas pasidžiaugė, kad šios patalpos prikeltos naujam gyvenimui: gražios, jaukios, telkiančios narius veikloms ir gražioms iniciatyvoms.
Susirinkusieji turėjo unikalią progą paklausyti prof. Algirdo Žebrausko paskaitos apie Žemaitiją, jos istoriją. Po profesoriaus paskaitos visus klausytojus apėmė pasididžiavimo jausmas, kad yra žemaičiai, mat jų reikšmė tiek Lietuvos, tiek Europos istorijoje yra labai svarbi.
Po paskaitos, muzikiniu sveikinimu visus džiugino Nevarėnų kultūros centro atstovai, gerų žodžių bendruomenei negailėjo Telšių rajono savivaldybės tarybos nariai, Telšių rajono vietos veiklos grupės atstovai, administracijos direktorius Tomas Katkus, bendruomenės nariai ir kiti svečiai.
 
Telšių rajono vietos veiklos grupė linki bendruomenei įgyvendinti dar ne vieną projektą, telkti ir aktyvinti bendruomenės narius prasmingoms veikloms!!!

 

 


Telšių rajono vietos veiklos grupė pradeda rengti 2023-2027 metų Strategiją 

Telšių rajono vietos veiklos grupė 2022 metų lapkričio 7-9 dienomis organizavo susitikimus – mokymus „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2023-2027 metų strategija“ su Telšių rajono, Rietavo savivaldybės kaimiškų vietovių bendruomenių, jaunimo, verslo, biudžetinių įstaigų atstovais.

Susitikimų metu pristatyta 2014-2020 metų Strategijos įgyvendinimo eiga, kokie rodikliai pasiekti, kiek projektų įgyvendinama. Pagal kiekvieną Strategijos priemonę pristatytas įgyvendintas vietos projektas: jo įsisavinta paramos suma, atlikti darbai ir kitos investicijos, atliktos paramos lėšomis bei kokia vykdoma veikla, užimtumas ar teikiama nauda visuomenei plačiąja prasme. 

Po trumpos 2014-2020 metų Strategijos apžvalgos, Telšių rajono vietos veiklos grupės konsultantas Dalius Žilinskas,  pristatė 2023 -2027 metų Strategijos būsimas temines kryptis, paramos sumą bei kaip ji apskaičiuota, galimus projektų pavyzdžius. Pagrindiniai  būsimų Strategijų teminiai tikslai tokie kaip užimtumo skatinimas, lyčių lygybė, moterų dalyvavimas ūkininkavimo veikloje, vietos plėtra kaimo vietovėse, įskaitant žiedinę bioekonomiką ir tvarią miškininkystę, sektoriaus modernizavimas, inovacijos, skaitmeninimas, buvo aptarti, pristatyti ir paaiškinti, ką tai galėtų reikšti. Konsultantas išsamiai pateikė galimų vietos projektų pavyzdžių, kokius būtų galima bandyt kurt ir įgyvendint pagal planuojamas temines kryptis. Mokymų metu dalyvių paprašyta užpildyti SSGG analizę iš atstovaujančios organizacijos pusės, be to, siekiant išsiaiškinti esamą rajono socialinę-ekonominę situaciją bei gyventojų ir organizacijų poreikius, buvo pristatyta  parengta situacijos ir poreikių analizės anketa, kurios duomenys bus naudojami rengiant 2023-2027 metų vietos plėtros Strategiją, apibrėžiant jos tikslus, formuojant stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizę, numatant veiklos ir finansinius planus.

Glaudus bendradarbiavimas su vietos savivalda yra svarbus svertas rengiant rajonų Strategijas. Šalia susitikimų su gyventojais, buvo susitikta su Telšių rajono ir Rietavo savivaldybės merais, administracijų vadovais bei seniūnais. Vienos iš pagrindinių vietos plėtros Strategijų dalių bus rajono socialinės, ekonominės ir aplinkos situacijos analizė, kuri bus neatskiriama vietos plėtros Strategijos tikslų, veiklos ir finansinio plano dalis. Siekdama išsiaiškinti esamą rajono socialinę, ekonominę ir aplinkos situaciją, Telšių rajono vietos veiklos grupė paprašė seniūnų pateikti duomenis pagal parengtą situacijos analizės anketą, kurios duomenys bus naudojami rengiant 2023- 2027 metų vietos plėtros Strategiją, apibrėžiant jos tikslus, formuojant stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizę, numatant veiklos ir finansinius planus.

SITUACIJOS IR POREIKIŲ ANALIZĖS ANKETĄ RASITE ČIA

Telšių rajono vietos veiklos grupė prašo būti ypatingai aktyviems ir užpildyti anketą, nes tik Jūsų dėka matysime realią Telšių VVG teritorijos socialinę-ekonominę, kultūrinę situaciją, tik šių anketų duomenų analizė leis suprasti, kuria linkme turi būti rengiama nauja Strategija.

 


Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai ir administracijos atstovai dalyvavo mokymuose „LEADER metodo taikymas kaimo plėtros procese“

Kaip smagu, kai atsiranda galimybės tobulėti!!!

Spalio 18 d. Telšių VVG administracijos atstovai ir valdybos nariai turėjo unikalią progą tobulinti savo žinias apie LEADER metodo taikymą kaimo plėtros procesuose.
Mokymus nuotoliniu būdu organizavo VšĮ kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra, o žiniomis dalinosi Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos prof. dr. Vilma Atkočiūnienė!
Mokymų dalyviai sužinojo LEADER/BVIP metodo įgyvendinimo principus, raidą, patirtį bei aktualijas Lietuvoje ir ES, vaidmenį kuriant kaimo vietovės pridėtinę vertę ir daug kitos naudingos informacijos.
Dėkojame gerbiamai Vilmai Atkočiūnienei už pasidalintas žinias, o dalyviams už aktyvų dalyvavimą!

Kurkime Strategiją kartu!

Prasideda įdomus laikotarpis – naujos 2023-2027 metų ES  finansavimo laikotarpio  vietos plėtros strategijos kūrimas.

Padėkite Strategiją mums kurti kartu!!! Tik su Jumis žinosime rajono kaimiškų gyventojų poreikius ir norus, kuriuos bandysime įgyvendinti Strategijos dėka ateinančiame laikotarpyje.

Kviečiame Jus į nemokamus mokymus  „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2023-2027 metų strategija“. Mokymų metu diskutuosime apie rajono poreikius, problemas, ieškosime būdų joms spręsti, aptarsime ateities viziją ir planus.

Mokymuose kviečiami dalyvauti po 2-3 asmenis iš kiekvienos organizacijos, bendruomenės, seniūnijos, tarp kurių džiugu būtų matyti seniūnaičių, jaunimo atstovų, verslininkų, ūkininkų, biudžetinių įstaigų atstovų bei aktyvių ir savo kraštą mylinčių žmonių.

Mokymai bus organizuojami tris kartus Telšių rajone ir vieną kartą Rietavo savivaldybėje.

Kad dalyvių srautai pasidalintų tolygiai, dalinamės registracijos forma ir datomis, kada planuojami mokymai. Prašome pasirinkti jums tinkamą datą ir užsiregistruoti  iki lapkričio 4 d.

Pasidalinkite šia informacija su kitais asmenimis, kuriems tai gali būti aktualu.

Numatomos šios mokymų datos:

 • lapkričio 7 d. nuo 9 iki 13 val. Telšių VVG biuras (Sedos g. 6, Telšiai) ———–registracija ČIA (SPAUSKITE)
 • lapkričio 7 d. nuo 14 iki 18  val. Luokės kultūros centras ————– registracija ČIA (SPAUSKITE)
 • lapkričio 8 d. nuo 9 iki 13 val. Telšių VVG biuras (Sedos g. 6, Telšiai)————registracija ČIA (SPAUSKITE)
 • lapkričio 9 d. nuo 13 iki 17 val. Rietavo savivaldybės salė  ————registracija ČIA (SPAUSKITE)

 

 


 Pokyčiai Telšių rajono vietos veiklos grupėje: išrinktas pirmininkas ir suformuota nauja VVG valdyba

Balandžio 21 d. vyko Telšių rajono vietos veiklos grupės (toliau – Telšių VVG) visuotinis ataskaitinis susirinkimas, į kurį VVG nariai rinkosi Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos salėje, dar kitaip vadinamoje „Rojumi“. Susirinkimo metu:

 • priimta naujų narių į Telšių VVG;
 • patvirtinta Telšių VVG pirmininko veiklos ataskaita už 2021 m., revizoriaus ataskaita už 2021 m., Telšių VVG finansinė ataskaita už 2021 m., Telšių VVG 2022 m. veiklos planas;

Vadovaujantis Telšių VVG įstatų 39 punktu, vietos veiklos grupės pirmininką trejų metų kadencijai renka ir atšaukia visuotinis narių susirinkimas. Asmuo laikomas išrinktu pirmininko pareigoms eiti, jei už jį balsuoja daugiau visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių narių, negu prieš. Šiemet yra tie metai, kai turi būti renkamas pirmininkas ir naujai formuojama valdyba. Naujai kadencijai išrinktas Telšių VVG pirmininkas, kuriuo tapo Vytautas Barsteiga. 

Susirinkimo pirmininkas informavo, kad šie metai yra rinkiminiai ir Telšių VVG valdybai. Vadovaujantis Telšių rajono VVG įstatų 32 punktu, valdyba yra kolegialus asociacijos valdymo organas, susidedantis iš 16 narių ir renkamas visuotinio vietos veiklos narių susirinkimo trejų metų laikotarpiui. Valdybos nariais gali būti renkami tik VVG nariai fiziniai asmenys ir VVG narių Juridinių asmenų atstovai. Valdybos narių sudėtis privalo atitikti Kaimo plėtros programos priemones ,,LEADER“ reglamentuojančių teises aktų reikalavimus. Vadovaujantis LR Žemės ūkio ministro įsakymo Nr. 3D-343 „Dėl vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių patvirtinimo“ 12.4 ir 15.3 papunkčiais, valdyba turi būti sudaryta iš trijų sektorių: valdžios, verslo, bendruomenių, turi būti asmenų iki 40 metų, bei išlaikyta 40:60 lyčių proporcija (nesvarbu kuri dalis, kurios lyties).  Suformuota ir patvirtinta nauja valdyba:

 • valdžios sektorių atstovaus: Mindaugas Norkus – Telšių rajono savivaldybės administracijos Statybos ir Urbanistikos skyriaus vedėjas, Rolandas Bružas – Telšių rajono Varnių seniūnijos seniūnas, Šarūnė Žebrauskaitė – Lekavičienė – Telšių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja;
 • verslo sektorių atstovaus: Gintautas Činskis – ūkininkas, Viešvėnų seniūnija, Kęstutis Vasiliauskas – Smulkiųjų verslininkų asociacijos atstovas, Valdas Katkus – verslininkas, Gadūnavo seniūnija, Andrius Norkūnas – ūkininkas, Upynos seniūnija, Danutė Simanavičienė – verslininkų, Rietavo savivaldybės Budrikių kaimas;
 • socialiniai ekonominiai partneriai: Angelė Arienė – asociacijos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija ,,Rietavo viltis“ pirmininkė, Sandra Valančienė – Gedrimų kaimo bendruomenės pirmininkė, Gabrielė Narmontaitė – Degaičių kaimo bendruomenės pirmininkė, Erika Žiulpienė – Nevarėnų bendruomenės „Ratas“ atstovė, Daiva Rimkuvienė – Budrikių kaimo bendruomenės pirmininkė, Birutė Juknevičienė – Ryškėnų kaimo bendruomenės atstovė, Lina Niaurienė – baltininkų kaimo bendruomenės pirmininkė. 

Valdybos pirmininke išrinkta Gedrimų kaimo bendruomenės pirmininkė Sandra Valančienė.

Vadovaujantis Telšių rajono VVG įstatų 49 punktu, revizorius renkamas ta pačia tvarka kaip ir VVG valdybos narys 3 metų kadencijai. Į revizores išrinkta Viešvienų kaimo bendruomenės „Judra“ pirmininkė Birutė Pocienė. 

Susirinkime dalyvavo svečių iš VDU Žemės ūkio akademijos. Savo apsilankymu mus nudžiugino prof. dr. Vilma Atkočiūnienė, kuri susirinkimo dalyviams pristatė ”Sumaniųjų kaimų koncepcijos įgyvendinimą Lietuvoje”. Kas yra sumanu, kokia turi būti sumani bendruomenė, sumanus kaimas – buvo ieškoma atsakymų į šiuos klausimus.

Telšių VVG administracija nuoširdžiai dėkoja visiems  susirinkusiems, savo užimtose darbotvarkėse radusiems laiko mums!

Telšių rajono vietos veiklos grupė – parama spartesnei kaimo plėtrai įgyvendinti!!!


Įvyko Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos ir projektų atrankos posėdis

Balandžio 21 d. Telšių vietos veiklos grupė organizavo Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos ir Projektų atrankos komiteto posėdžius. 

Valdybos posėdžio metu buvo aptartas tarptautinio bendradarbiavimo projekto Akademija „Nuotykių LEADER“ (ACADEMY ADVENTURE LEADER) įgyvendinimas. Situacija Ukrainoje kelia didelį nerimą visame Pasaulyje, tai įtakoje ir keičia daug veiksnių ir situacijų. Ne išimtis šis tarptautinis projektas. Švedai pranešė, kad neatvažiuos šiais metais į Lietuvą, nes bijo vežti jaunus žmones kažkur už savo šalies ribų, kol situacija Europoje įtempta.

Projektų atrankos komiteto posėdžio metu buvo svarstomi pagal Kvietimą Nr. 23 pateikti vietos projektai pagal VPS priemonę „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 6.) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti“(kodas LEADER-19.2- 6.4). Gauti 3 kokybiški verslo vietos projektai, kurie deja, dėl kvietimo biudžeto lėšų trūkumo, ne visi bus finansuojami. Iš gautų 3 vietos projektų du vietos projektus rekomenduojama perduoti į kitą vertinimo etapą.


VVGT konferencija „LEADER 20. Partneriai. Projektai. Patirtis. Rezultatai. Sumanumas.“

 
Kovo 31 – balandžio 1 dienomis Telšių rajono vietos veiklos grupės atstovės dalyvavo VVGT konferencijoje „LEADER 20. Partneriai. Projektai. Patirtis. Rezultatai. Sumanumas.“.
Konferencija pradėta įnešant vėliavas ir pagerbiant Ukrainos didvyrius!
Konferencijoje dalyvavo LR Žemės ūkio ministerijos viceministras Egidijus Giedraitis bei visa ŽŪM komanda, Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento direktorius Kšištof Dokudovič, laikinai einanti LEADER priemonių skyriaus vedėjo pareigas Roma Kvedarienė, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė Virginija Šetkienė bei VšĮ “Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros” Socialinio bendradarbiavimo skatinimo skyriaus vedėja Kristina Mockutė ir gausus būrys VVG atstovų iš visos Lietuvos.
Konferenciją savo pranešimu „LEADER 20: Partneriai, projektai, rezultatai, patirtis, sumanumas“ pradėjo Kristina Švedaitė, Vietos veiklos grupių tinklo pirmininkė. Toliau Molėtų r. VVG “Keisdamiesi keičiame” pirmininkė Dalia Mikelinskienė pristatė projektą, kuris veda Sumanaus kaimo link Molėtų rajone. Kitas pranešimas „Sumanaus kaimo projektų kūrimas Lenkijoje. “Sumanumas” reiškia sumaniai galvoti. Gerieji pavyzdžiai.“, kurį pristatė Ireneusz Kostka, VVG „Lider Pojezierza“ pirmininko pavaduotojas. Sumanu, nauja ir įdomu, nes konferencijos dalyviai dalyvavo VVG judesio edukacijoje, kurią vedė Aida Rubel, Akmenės r. VVG pirmininkė. Jos metu buvo atlikta lengva mankšta siekiant palaikyti gerą dalyvių savijautą ir nuotaiką konferencijos metu. Po mankštos vyko pristatymas tema „Lietuvos kaimiškų teritorijų raidos aktualijos: socio-demografiniai pokyčiai ir kaimo bendruomenių organizacijų vaidmuo“. Pristatė Edis Kriaučiūnas, Lietuvos socialinių mokslų centras, Regionų ir miestų tyrimų skyrius bei kolegė.
Kaišiadorių r. VVG pirmininkė Janina Augustinavičienė ir Vilūnų kaimo bendruomenės pirmininkas Eugenijus Cikanavičius dalyviams dalyvius supažindino su Sumanaus kaimo link žengiančiu Kaišiadorių r., pristatė bendruomeninių vykdomus verslus Kaišiadorių r.
 
Po pietų antrojoje renginio dalyje vyko Sumanaus kaimo projektų rengimo dirbtuvės. Darbas grupėse buvo padalintas į:
♦️I grupę. Vietos ekonomikos projektai.
Moderatorius Mindaugas Kiznis.
♦️II grupę. Įtraukios vietos infrastruktūros ir paslaugų projektai.
Moderatorė Ieva Kudabaitė.
♦️III grupę. Sumanios vietos bendruomenės projektai.
Moderatorė dr. Ligita Smagurauskienė.
 
Telšių rajono vietos veiklos grupės atstovės dalyvavo I darbo grupėje. Buvo sukurtas unikalus sumanaus kaimo projektas „Emocinis turizmas“.  Projekto tikslas – sukurti kaimo įveiklinimo sistemą sumaniai panaudojant apibūdintos vietovės žmogiškuosius, gamtos, verslo, turizmo, kultūros paveldo išteklius. Sistema turi veikti vieningai, kurios dėka vietovėje veikiantis verslas gyvuoja ir išsilaiko, bendruomenė yra aktyvi ir stipriai veikianti, gamta džiaugiamasi atsakingai. Kuriant šį modelį, kolegos pasidalino idėjomis, mintimis, patirtimi, proveržiu. 


Vietos veiklos grupių susitikimas Renavo dvare

Kovo 25 d. Šiaurės Vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė pakvietė Joniškio rajono partnerystės, Plungės rajono savivaldybės ir Telšių rajono vietos veiklos grupes į susitikimą, kuris vyko Renavo dvaro sodyboje.

Susitikimo metu kolegos diskutavo apie vietos projektų administravimo problemas, džiaugsmus ir iššūkius, apie sumanaus kaimo plano rengimą, būsimų Strategijų rengimą, tarptautinio ir tarpteritorinio projektų įgyvendinimą.

Diskusijom pasibaigus, svečiai turėjo unikalią galimybę susipažinti su Renavo dvaru ir jo  istorija, pamatyti pirmąjį “Šikšnosparnių viešbutį” Lietuvoje, paragauti tradicinės žemaičių pusmarškonės košės su raugintu pienu.

Atsisveikinus su dvaro šeimininkais, Šiaurė Vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės atstovės pakvietė svečius pakeliui namo stabtelti ir aplankyti socialinio verslo projektą “Labdaros ir paramos fondo “G vaikų pasaulis” socialinio verslo kūrimas Mažeikių rajone” ir vietos projektą “Mažeikių rajono Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos sporto aikštelės statyba”.

Dėkojame Šiaurės Vakarų Lietuvos vietos veiklos grupei už kvietimą pasikalbėti, padiskutuoti, susipažinti ir pabūti KARTU.


Atnaujintas KVIETIMŲ teikti vietos projektų paraiškas 2022 metų TVARKARAŠTIS!


„Verslo galimybės Telšiuose“

 

Kiekvienas verslininkas, norintis idėją paversti verslu, turi žinoti, kad anksčiau ar vėliau teks pagalvoti, iš kur gauti pinigų svajonei paversti realybe. Pasigilinus į skirtingų tyrimų duomenis aiškėja, kad mums, lietuviams, verslumo netrūksta. Nuosavo verslo norėtų imtis bemaž kas antras šalies gyventojas. Tačiau realybėje kalbos apie darbą sau į verslo liudijimą, individualiąją įmonę, mažąją bendriją ar akcinę bendrovę transformuojasi šiek tiek rečiau. Mąstant apie nuosavo verslo galimybes, daug kam Achilo kulnu tampa finansų planavimas. Ar įmanoma ir kaip pradėti verslą, jei neturi „laisvų“ pinigų? Kokius namų darbus reikia padaryti?

Į šiuos klausimus bandyta atsakyti 2022 m. kovo 9 d.  Užimtumo tarnybos Telšių skyriaus organizuotame informaciniame renginyje „Verslo galimybės Telšiuose“. Renginys buvo skirtas supažindinti Telšių rajono gyventojus apie verslo galimybes Telšiuose: kokios yra  verslo finansavimo  galimybės pagal  Telšių rajono vietos veiklos grupės administruojamą „Telšių ir Rietavo savivaldybių 2014-2020 metų vietos plėtros strategiją“, kokias verslo skatinimo priemones  siūlo Telšių rajono savivaldybės administracija, kokias paslaugas teikia Žemaitijos verslo centras, Užimtumo tarnyba. 

Tikimasi, kad išgirstos žinios paskatins dalyvius žengti pirmuosius žingsnius tapti sėkmingais verslininkais, kurie išpildo savo svajones ir jas paverčia realybe praturtindami rajono teikiamų paslaugų ar prekių ratą klientams.


Paskelbta Kvietimo Nr. 23 teikti vietos projektus dokumentacija

2022 m. sausio 26 d. vykusiame Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdyje buvo patvirtinta  „Telšių ir Rietavo savivaldybių 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos“ kvietimo Nr. 23 dokumentacija, veiklos sritys, pagal kurias planuojamas kvietimas. Kvietimas Nr. 23 planuojamas kviesti pagal VPS  priemonę  „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6) 1 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2) ir 2 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti“ (LEADER – 19.2-6.4).  Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma  203 543,60 Eur, iš jų:

 • 84 936,60 Eur EURI lėšos (veiklos sričiai „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 42 468,30 Eur);
 • 118 607,00 Eur EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos (veiklos sričiai „Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti“, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 50 803,50 Eur).

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2022 m. vasario 21 d., 8.00 val. iki 2022 m. kovo 31 d. 15.00 val.

Su Kvietimo reikalavimais susipažinti galite ČIA

 


KAIME GYVENTI GERA

KAIME GYVENTI GERA, nes:
 • čia kuriamas ir sėkmingai vystomas verslas;
 • čia gerinama vietovių infrastruktūra, grąžinama aplinka;
 • čia kuriama daug ir geros kultūros tiek jaunam, tiek vyresniam;
 • čia gyvena nuoširdūs, paprasti ir bendruomeniški žmonės;
Neįtikinome?
 
Kviečiame pažiūrėti Telšių rajono vietos veiklos grupės ir MESKATV bendrai kurtą siužetą ir įsitikinti patiems.
Nenustebsime, jei pažiūrėję užsinorėsite tapti kaimo gyventoju.
 
Siužetą pažiūrėti galima ČIA
 

Aktuali informacija

Dėmesio!
Nepraleiskite progos ir pasinaudokite galimybe!

Kviečiame gyventojus pasidomėti būsto prijungimo prie centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos galimybėmis. 

Išsamesnę informaciją apie prisijungimo galimybes suteiks gyvenvietę aptarnaujantis viešasis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas. 

Prisijungti prie centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos – verta!

Daugiau informacijos: www.prisijungsiu.lt


Įvyko Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos ir projektų atrankos posėdis

 

Lapkričio 12 d. Telšių vietos veiklos grupė organizavo Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos ir Projektų atrankos komiteto posėdžius.

Valdybos posėdžio metu pasidžiaugta, kad Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministras 2021 m. lapkričio 4 d. pasirašė įsakymą Nr. 3D-690 „Dėl vietos plėtros strategijų, finansuojamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę „LEADER programa“, kurioms skiriamas papildomas finansavimas vietos plėtros strategijoms įgyvendinti Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos pereinamuoju laikotarpiu, sąrašo patvirtinimo“, kuriuo yra patvirtinta, kad Telšių vietos plėtros strategijai įgyvendinti yra papildomai skiriamos EURI lėšos – 163 150,00 Eur bei Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (toliau – EŽŪFKP) ir nacionalinio biudžeto lėšos (toliau – NB) – 190 191,00 Eur.  Papildomų lėšų dėka, ateinančiais metais Telšių VVG planuoja kaimo vietovių pareiškėjus kviesti teikti vietos projektus verslo pradžiai ir plėtrai vykdyti.

Tuo pačiu buvo pasidžiaugta, kad  Vietos veiklos grupių tinklo  konferencijoje  „LEADER. Pažangus kaimas. Dabartis. Vizija“ Telšių rajono vietos veiklos grupė buvo pastebėta ir įvertinta Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro Kęstučio Navicko padėkos raštu už laimėjimus skatinant užimtumą ir teritorinę bendrystę. Telšių rajono vietos veiklos grupė yra daugiausiai darbo vietų sukūrusi VVG tarp visos Lietuvos VVG įgyvendinant vietos plėtros strategiją. Telšių rajone, įgyvendinant vietos projektus, jau sukurtos net 72 darbo vietos kaimo vietovėje.

Kiekvienais metais gruodžio mėnesio pradžioje būdavo šaukiamas Telšių rajono vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas. Pasitarus su valdyba, dėl neaiškios situacijos dėl COVID-19, augančių atvejų skaičiaus, buvo nutarta šiais metais susirinkimo nekviesti. Planuojama visuotinį narių susirinkimą kviesti 2022 metų pavasarį, kai tikėtina, kad situacija dėl COVID-19 grėsmės bus geresnė.

Projektų atrankos komiteto posėdžio metu buvo svarstomi pagal Kvietimą Nr. 22 pateikti vietos projektai pagal VPS priemonę „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 6.) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“(kodas LEADER-19.2- 6.2). Gauti 8 kokybiški verslo vietos projektai, kurie deja, dėl kvietimo biudžeto lėšų trūkumo, ne visi bus finansuojami.

 


Lietuvos žemės ūkio ministerija patvirtino Telšių vietos plėtros strategijos keitimus 

 

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministras 2021 m. lapkričio 4 d. pasirašė įsakymą Nr. 3D-690 „Dėl vietos plėtros strategijų, finansuojamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę „LEADER programa“, kurioms skiriamas papildomas finansavimas vietos plėtros strategijoms įgyvendinti Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos pereinamuoju laikotarpiu, sąrašo patvirtinimo“. Šiuo įsakymu patvirtinta, kad Telšių vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) keitimams yra pritarta. VPS keitimai buvo pristatyti ir patvirtinti Telšių rajono vietos veiklos grupės visuotiniame narių susirinkime rugsėjo 7 d. 

Telšių VPS papildomos lėšos pereinamajam laikotarpiui, kurios yra  EURI lėšos – 163 150,00 Eur bei Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (toliau – EŽŪFKP) ir nacionalinio biudžeto lėšos (toliau – NB) – 190 191,00 Eur, kurios paskirstytos tarp priemonių /priemonių veikos sričių:

1.163 150,00 Eur EURI lėšos paskirstytos:

1.1. 84 937,00 Eur (2 vietos projektams, kurie sukurs 2 darbo vietas) skirta Telšių VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6.) veiklos sričiai „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2). Veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2)  didžiausia paramos suma vietos projektui EURI lėšomis dėl sklandaus lėšų išskaičiavimo ir paskirstymo yra 42 468,50 Eur (EŽŪFKP ir NB lėšomis buvo 48 918,00 Eur).

1.2. 78 213,00 Eur skirta (2 vietos projektams, kurie sukurs 1,5 darbo vietų) VPS priemonės  „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-1);

2.papildomai gauta 190 191,00 Eur EŽŪFKP ir NB lėšų, kurios paskirstytos:

2.1. 101 607,00 Eur (2 vietos projektams, kurie sukurs 2 darbo vietas) skirta VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6.) veiklos srities „Parama  ne žemės ūkio verslui plėtoti“. Dėl sklandaus lėšų išskaičiavimo ir paskirstymo padidinta šios priemonės maksimali paramos suma nuo 48 915,23 Eur iki 50 803,50 Eur;

2.2. 88 584,00 Eur (2 vietos projektams) skirta VPS priemonei „Infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas“ (kodas LEADER-19.2-7.) veiklos sričiai „Parama investicijoms į mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas LEADER-19.2-7.2). VPS priemonėje  „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-4) EŽŪFKP ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų  likutis yra 5878,00 Eur, šios priemonės rodikliai pasiekti (gauta 10 vietos projektų, kurie yra patvirtinti ir šiuo metu dauguma jau įgyvendinti), todėl šis likutis keliamas į VPS veiklos sritį „Parama investicijoms į mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas LEADER-19.2-7.2), kad visos lėšos būtų panaudojamos dar dviem projektams pagal minėtą veiklos sritį įgyvendinti.

 

Kviečiame susipažinti su atnaujinta Telšių vietos plėtros strategija.

Ateities kaimo problemos ir jų sprendimo būdai

 

Lapkričio 10 d. Telšių VVG organizavimo mokymus tema „Ateities kaimo problemos ir jų sprendimo būdai“.
Mokymus vedė Nerijus Šėža – vadovų ugdymo konsultantas nuo 2001 m., apmokęs bei konsultavęs virš 500 įmonių ir daugiau nei 8000 specialistų. Ekspertinės sritys: vadovų konsultavimas veiklos efektyvumo, žmonių išteklių valdymo, strateginio organizacijų valdymo bei kitomis temomis.
Ilgametės darbinės veiklos aspektų tyrinėjimai rodo, kad geriausiai dirba tie, kurie efektyviai valdo save. Tik gerai suprasdami patys save, savo stipriąsias bei silpnąsias puses, galėsime dirbti optimaliai efektyviai spręsdami tiek asmenines, tiek kaimo problemas.
Mokymai buvo labai informatyvūs apie DiSC elgsenos valdymo sistemą. Ši sistema mokina atpažinti veiksnius, kurie teigiamai arba neigiamai įtakoja veiklą. Naudojant DiSC sistemą kuriamas savęs valdymo planas, kuris remiasi unikaliu elgesio stiliumi ir pagerina asmens ar bendruomenės veiklos rezultatus.

Įvyko NMA PAK posėdis

2021 m. spalio 27 d. įvyko NMA PAK posėdis, kurio metu Telšių VVG administratorė Ingrida Šeršniovienė pristatinėjo Varnių regioninio parko direkcijos posėdį  „Jomantų miško pažintinio tako atnaujinimas“  (Nr. TELŠ-LEADER-6B-I-18-01-2021). 

Telšių VVG administracija labai džiaugiasi, kad projektui pritarta ir jis galės būti pradedamas įgyvendinti. 

Projekto tikslas – Jomantų miško pažintinio tako atnaujinimas.

Projekto uždaviniai:

 • paruošti techninį projektą „Varnių regioninio parko Jomantų miško pažintinio tako, esančio Jomantų k., Viešvėnų sen., Telšių r. sav. atnaujinimas“;
 • įgyvendinti parengtą techninį projektą;
 • atnaujinti informacinius stendus, nuorodas, lipynes/atrakcijas;
 • atnaujinti informaciją stenduose;
 • išmontuoti nebenaudotinus tako infrastruktūros elementus.
Atlikus Jomantų miško pažintinio tako atnaujinimą, naudą dėl pagerintos infrastruktūros pajaus ne tik Telšių rajono, bet ir visos Žemaitijos gyventojai, padidės Telšių rajono vietos veiklos teritorijos turizmo gyvybingumas.

Vietos veiklos grupių tinklo  konferencija  „LEADER. Pažangus kaimas. Dabartis. Vizija“

Spalio 6-7 d.  Kaune vyko tarptautinė Vietos veiklos grupių tinklo  konferencija  „LEADER. Pažangus kaimas. Dabartis. Vizija“. Konferencijoje dalyvavo Telšių VVG atstovės.

Konferenciją savo pranešimu ”LEADER/CLLD and our role in society today – How do we keep constantly reinventing ourselves?” pradėjo ELARD prezidentė Marion Eckardt. Toliau pranešimų sesiją tęsė VVGT ir Kauno r. VVG pirmininkė Kristina Švedaitė tema „Pažangaus kaimo link. Kaip žengiame šiuos žingsnius“. Dalyviai suformavo nuomonę, kas yra Pažangus kaimas! Zarasų-Visagino r. VVG pirmininkas Arvydas Veikšra pranešimu „Zarasų-Visagino r. VVG žingsniai Pažangaus kaimo link“ pristatė šios VVG teritorijoje įgyvendintus LEADER projektus, kurie tarsi žingsnis į pažangaus kaimo kelią! VVG ‘Lider Pojezierza“ pirmininko pavaduotojas Ireneusz Kostka savo pristatymu supažindino dalyvius su Pažangaus kaimo koncepcijos rengimu Lenkijoje. VDU Žemės ūkio akademijos Verslo ir kaimo vystymosi tyrimų instituto dėstytoja prof. dr. Vilma Atkočiūnienė pranešimu „Pažangaus kaimo vystymosi tendencijos“ pristatė sumanaus kaimo koncepciją bei kelią link sumanių kaimų koncepcijos įgyvendinimo! Sumanus kaimas = sumani bendruomenė! Vyko diskusijos ir pokalbiai su kolegomis, kaip jie įsivaizduoja  Pažangaus kaimo vystymą Lietuvoje.

Labai džiaugiamės ir didžiuojamės, kad Telšių rajono vietos veiklos grupė buvo pastebėta ir įvertinta Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro Kęstučio Navicko padėkos raštu už laimėjimus skatinant užimtumą ir teritorinę bendrystę. 

 


Telšių vietos veiklos grupė dalyvavo Turizmo dienos Telšiuose renginiuose

Rugsėjo 27 dieną Žemaitijos turizmo informacijos centras kartu su EUROPE DIRECT Telšiai organizavo tarptautinės turizmo dienos proga konferenciją  „Inovacijos turizmo versle“. Konferencijoje pranešimus skaitė l. e. p. Kaimo plėtros, žuvininkystės programų ir nacionalinės paramos departamento patarėja Laura Bružienė tema  „Nacionalinė mokėjimo agentūra: galimybės turizmui kaime“, Telšių rajono turizmo plėtros gaires pristatė Telšių rajono savivaldybės kultūros ir turizmo skyriaus vedėja Eglė Tarvainytė, Jelgavos savivaldybės Turizmo departamento projektų vadovė, EUROPE DIRECT Jelgava vadovė Tabita Škerberga papasakojo apie Latvijos miestelio Jelgavos  turizmą ir verslo vystymą, Kuldigos technologijų ir turizmo technikumo direktorė Dace Cine pristatė  Kuldigos miesto žavesį, Birutė Jaškūnienė  atskleidė, kad Ignalinos rajone esąs nuostabus Paliesiaus dvaras. Konferencijoje pasisakyti buvo pakviesti ir Telšių rajono vietos veiklos grupės atstovai. Viešųjų ryšių specialistė Kristina Kavaliauskienė papasakojo apie  verslo projektus, kurie vienaip ar kitaip savo teikiamomis paslaugomis ar gaminama produkcija prisideda prie Telšių rajono turizmo plėtros.


Teisingai atlikti viešieji pirkimai – įgyvendinta puse projekto

Rugsėjo 14 d. Telšių VVG organizavimo mokymus tema „Viešieji pirkimai: paprastai“, kuriuos vedė Tomas Vasiliauskas, POKYČIŲ VALDYMAS vadovas. Tomas – konsultantas, lektorius, turintis 13 metų praktinio darbo patirtį vadybos ir finansų srityje, konsultuoja organizacijas verslo planavimo, veiklos efektyvumo, pokyčių valdymo klausimais, rengia ir veda mokymus įvairių lygių darbuotojams bei vadovams.

Mokymų metu dalyviai pagilino žinias apie viešųjų pirkimų organizavimą, vykdymą, susipažino su teisės aktais ir tvarkomis, kurie reglamentuoja viešųjų pirkimų vykdymo procedūras ir reikalavimus. Kaip lektorius minėjo, jei pareiškėjas gerai ir teisingai atliko pirkimus projekto įgyvendinimo metu, tai jis jau sėkmingai įgyvendino puse projekto.

Tikimės, kad mokymų metu įgytos žinios dalyviams palengvins biurokratinę naštą įgyvendinant projektus ar pasitarnaus kitose srityse, kur reikalinga atlikti viešuosius pirkimus.

 


Įvyko Telšių rajono vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas

Šių metų rugsėjo 7 d. Telšių rajono VVG nariai rinkosi į visuotinį narių susirinkimą, kuriame buvo svarstomas Telšių vietos plėtros strategijos pakeitimas.

Telšių rajono vietos veiklos grupės viešųjų ryšių specialistė pristatė, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, vadovaudamasi Vietos plėtros strategijų (toliau – VPS) administravimo taisyklių 80 papunkčiu ir VPS lėšų metodikos nuostatomis, atliko Telšių vietos plėtros strategijos rezultatyvumo vertinimą dėl papildomų lėšų pereinamajam laikotarpiui skyrimo. Papildomai skiriamos EURI lėšos – 163 150,00 Eur bei Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (toliau – EŽŪFKP) ir nacionalinio biudžeto lėšos (toliau – NB) – 190 191,00 Eur, kurias siūloma paskirstyti tarp priemonių /priemonių veikos sričių:

 1. 163 150,00 Eur EURI lėšų, kurios būtų paskirstomos:

1.1. 84 937,00 Eur (2 vietos projektams, kurie sukurs 2 darbo vietas) skirta Telšių VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6.) veiklos sričiai „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2). Veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2)  didžiausia paramos suma vietos projektui EURI lėšomis dėl sklandaus lėšų išskaičiavimo ir paskirstymo yra 42 468,50 Eur (EŽŪFKP ir NB lėšomis buvo 48 918,00 Eur).

1.2. 78 213,00 Eur skirta (2 vietos projektams, kurie sukurs 1,5 darbo vietų) VPS priemonės  „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-1);

 1. papildomai gauta 190 191,00 Eur EŽŪFKP ir NB lėšų, kurios būtų paskirstomos:

2.1. 101 607,00 Eur (2 vietos projektams, kurie sukurs 2 darbo vietas) skirta VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6.) veiklos srities „Parama  ne žemės ūkio verslui plėtoti“. Dėl sklandaus lėšų išskaičiavimo ir paskirstymo padidinta šios priemonės maksimali paramos suma nuo 48 915,23 Eur iki 50 803,50 Eur;

2.2. 88 584,00 Eur (2 vietos projektams) skirta VPS priemonei „Infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas“ (kodas LEADER-19.2-7.) veiklos sričiai „Parama investicijoms į mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas LEADER-19.2-7.2). VPS priemonėje  „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-4) EŽŪFKP ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų  likutis yra 5878,00 Eur, šios priemonės rodikliai pasiekti (gauta 10 vietos projektų, kurie yra patvirtinti ir šiuo metu dauguma jau įgyvendinti), todėl šis likutis keliamas į VPS veiklos sritį „Parama investicijoms į mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas LEADER-19.2-7.2), kad visos lėšos būtų panaudojamos dar dviem projektams pagal minėtą veiklos sritį įgyvendinti.

Gautų lėšų paskirstymas tarp Telšių VPS priemonių /priemonių veikos sričių įtakoja Telšių VPS 9  dalies „Priemonių ir veiklos sričių aprašymas“ papunkčių  9.1.3.1.; 9.2.4.1.; 9.2.4.7.; 9.2.5.1.; 9.2.5.7.; 9.2.12.1.  patikslinimus, 10 VPS dalies „VPS įgyvendinimo veiksmų planas“ patikslinimą, 11 VPS dalies „VPS finansinis planas“ ir 12 VPS  dalies „VPS įgyvendinimo rodikliai“ patikslinimus (pridedama Telšių VPS sekimo režimu).

Susirinkimo nariai klausimų neturėjo, strategijos keitimams buvo pritarta. 

 

 


Vietos veiklos grupių tinklo konferencija „LEADER 2014-2020 m. pusiaukelės rezultatai ir lūkesčiai“

2021 m. rugpjūčio 30 d. Telšių ir Rietavo rajono  vietos veiklos grupės atstovai – pirmininkas Vytautas Barsteiga ir viešųjų ryšių specialistė Kristina Kavaliauskienė dalyvavo Vietos veiklos grupių tinklo organizuotoje konferencijoje „LEADER 2014-2020 m. pusiaukelės rezultatai ir lūkesčiai“, kuri vyko Raudondvario dvare, Kauno raj.

Apskričių VVG pristatė pranešimus apie 2014-2020 m. Vietos plėtros strategijų įvairią įgyvendinimo patirtį, įžvalgas, iššūkius ir ateities lūkesčius.
Telšių apskrities vietos veiklos grupės pasidalino patirtimi įgyvendinant tarptautinį projektą „AKADEMIJA „NUOTYKIŲ LEADER“! Šį projektą įgyvendina visos Telšių apskrities VVG – Telšių rajono vietos veiklos grupė, Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupė, Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė kartu su projekto partneriais iš Švedijos VVG LEADER MALÄRDALEN ir VVG LEADER NEDRE DALALVEN. Pranešimą „Tarptautinio bendradarbiavimo „gėris“ ir „blogis“, pristatė Kristina Kavaliauskienė, Telšių ir Rietavo VVG viešųjų ryšių specialistė.

Konferencijoje buvo perinkta VVGT valdyba. Džiaugiamės, kad nuo šiol valdybos nariu tapo Telšių apskrities atstovas,  Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės pirmininkas Algirdas Pečiulis. Sveikiname!


Pasiekti pažangos rodikliai

Nacionalinė mokėjimo agentūra atliko Telšių r. VVG vietos plėtros strategijos (VPS) rezultatyvumo vertinimą dėl papildomų lėšų pereinamajam laikotarpiui skyrimo. Džiaugiamės, kad VPS rezultatyvumo vertinimo metu pagrindinių rodiklių – finansinio rezultatyvumo (pasiekta 87 proc.), fizinio rezultatyvumo (96 proc.) bei naujų darbo vietų kūrimo (137 proc.) pažangos lygis yra itin geras ir dėl to bus skiriama papildoma paramos suma tolimesniam VPS įgyvendinimui.

VPS įgyvendinimas numatomas iki 2025 m.

 

 

 

 


Susitiko Telšių apskrities VVG atstovai

2021 m rugpjūčio 10 d. po ilgo nesimatymo susitiko Telšių rajono, Plungės rajono savivaldybės ir Šiaurės Vakarų Lietuvos vietos veiklos grupių atstovai.

Susitikimo metu buvo susipažinta su naujai išrinktu  Plungės rajono savivaldybės  vietos vietos veiklos grupės pirmininku Algirdu Pečiuliu, aptartas kandidato delegavimas į Vietos veiklos grupės tinklo (toliau – VVGT) valdybos narius nuo Telšių apskrities vietos veiklos grupių, apskrities pristatymo VVGT visuotiniame susirinkime tema, pasidalinta patirtimi apie vietos plėtros strategijų įgyvendinimą.

Visi vienbalsiai pasiūlė nuo Telšių apskrities vietos veiklos grupių į VVGT valdybos narius deleguoti naująjį Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės pirmininką Algirdą Pečiulį. Susitikimo metu buvo nuspręsta, kad VVGT visuotiniame susirinkime bus pristatomas tarptautinis bendradarbiavimo projektas Akademija „Nuotykių LEADER (ACADEMY ADVENTURE LEADER)“  – jo įgyvendinimo džiaugsmai ir iššūkiai. Šio tarptautinio projekto koordinatoriai – Telšių VVG, Plungės ir Šiaurės Vakarų Lietuvos VVG yra projekto partneriai. Be visų aptartų klausimų, kolegos dalinosi patirtimi, kaip sekasi įgyvendinti vietos plėtros Strategijas, kaip naujai keis Strategijas, gavus papildomą finansavimą ir kiti aktualūs klausimai.

Atsisveikinant buvo pasidžiaugta gyvu susitikimu ir viltasi, kad kitam susitikimui gyvai nereikės laukti taip ilgai, kaip šįkart.

 


Kviečiame teikti vietos projektus pagal Kvietimo Nr. 22 veiklos sritis

2021 m. liepos 26 d. prasidėjo Kvietimas Nr. 22 teikti vietos projektus. Pareiškėjai vietos projektus gali teikti pagal   VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 6.) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2) ir pagal VPS priemonės „Infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas“ (kodas LEADER-19.2-7) veiklos sritį „Parama investicijoms į mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas LEADER-19.2 – 7.2).  Kvietimui Nr. 22 skiriama VPS paramos lėšų suma 168 404,33 Eur. Kvietimas teikti vietos projektus galios nuo 2021 m. liepos 26 d., 8.00 val. iki 2021 m. rugsėjo 16 d. 15.00 val.

Daugiau informacijos apie Kvietimą http://trvvg.lt/strategija-2014-2020-m/kvietimas/

KVIETIMAS NR. 22


Įvyko NMA PAK posėdis

 

2021 m. liepos 23 d. įvyko NMA PAK posėdis, kuriame buvo svarstomi ir patvirtinti 2 vietos projektai, pateikti Telšių rajono vietos veiklos grupei pagal Kvietimo Nr. 20 VPS priemonės VPS priemonę „Jaunimui skirtų paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEDAER-19.2-SAVA-5)
 
Sveikiname vietos projektų pareiškėjus, kurių projektai patvirtinti ir linkime sklandaus ir sėkmingo projektų įgyvendinimo. 

 

 


„Būryje mūsų stiprybė-2021“

 

Vasarai įpusėjus,  per Lietuvos Karaliaus Mindaugo šventę, Telšių rajono vietos veiklos grupė pakvietė Telšių rajono ir Rietavo savivaldybės kaimo bendruomenių atstovus susiburti į sąskrydį „Būryje mūsų stiprybė-2021“. 

Sąskrydis buvo organizuotas pagal 2021 m. nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai parengtą projektą „Būryje mūsų stiprybė-2021“ (Nr. NPKB-21-R-394), kuriam lėšas  įgyvendinti skyrė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija bei Telšių rajono savivaldybės administracija.

Gausus būrys dalyvių, juoko klegesys, atviros ir nuoširdžios šypsenos tik patvirtino, kad žmonės pasiilgę paprasto ir nuoširdaus bendravimo, bendrystės jausmo, gero laiko kartu. Sąskrydį savo apsilankymu džiugino Telšių rajono Eigirdžių miestelio, Luokės, Ryškėnų kaimo, Gedrimų kaimo, Lauko Sodos, Kaunatavos, Žarėnų, Degaičių kaimo, Upynos kaimo, Viešvėnų kaimo, Lieplaukės, Rūdupių kaimo, Mitkaičių kaimo bendruomenių nariai,  iš Rietavo savivaldybės atvyko Tverų, Giliogirio bei Budrikių kaimo bendruomenių atstovai. Žinoma, neapsieita ir be Nevarėnų miestelio bendruomenės „Ratas“ atstovų, kurie visus svečius priėmė ir gera nuotaika džiugino Nevarėnų miestelio bendruomenės „Ratas“ poilsiavietėje „Šilaunė“. Ši vieta susitikimui pasirinkta neatsitiktinai – Nevarėnų miestelis šiemet yra paskelbtas „Mažąja kultūros sostine“, todėl sąskrydžio dalyviai dar turėjo papildomą galimybę susipažinti su Nevarėnų miesteliu, bei jų svetingais žmonėmis –  visi sąskrydžio dalyviai buvo kviečiami „Tautiškos giesmės“ giedojimui miestelio centre.

Sąskrydyje sulaukta garbių svečių. Labai džiugu, kad Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas Jurgis Razma, Seimo narys Valentinas Bukauskas ir rajono šeimininkas, Telšių rajono savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas savo įtemptose darbotvarkėse rado laisvo laiko bei galėjo skirti pasibuvimui su renginio dalyviais.  

Sąskrydis buvo skirtas aktyvinti kaimo žmonių bendruomeniškumui, bendradarbiavimui, paįvairinti  kaimo  bendruomenių laisvalaikį,  organizuoti kultūrinę veiklą pagal bendruomenių poreikius bei dalintis gerąja patirtimi. Renginio svečiai turėjo  progą įvairiapusiškai susipažinti ir  pasidžiaugti žemaitiška kultūra.  Į programą buvo įtraukta kulinarija – tradicinės žemaitiškos virtuvės pristatymas. Sąskrydžio metu savo kulinarinius sugebėjimus pristatė kelios bendruomenės: Žarėnų  kaimo bendruomenė  šventės dalyvius vaišino kastiniu su bulvėmis, Luokės kaimo bendruomenė išvirė savo šiupinį,   Kaunatavo kaimo bendruomenė sąskrydžio dalyvius vaišino savo gaminama arbatžolių arbata, džiovintų obuolių ir kitų džiovintų vaisių skanėstais, Eigirdžių bendruomenė šventės metu  pristatė  žemaitišką košę ,,Pusinė“, buvo išsikepę net vėdarų, Nevarėnų bendruomenė visus sotino šiupiniu, o Mitkaičių kaimo moterys neleido praeiti pro šalį neparagavus kleckų. Ši šventės dalis visada yra mėgstama ir laukiama, nes yra galimybė paragauti ir įvertinti žemaitiškus patiekalus.

Paragavus gausių vaišių, visi norintys buvo kviečiami dalyvauti sportinėse varžybose: tradicinį lauko tinklinį pakeitė paklodžių ir gimnastikos kamuolio tinklinis. Drąsiausi galėjo išbandyti rungtis su kojūkais bei triviečių slidžių rungtis. Būta daug ir smagaus juoko. 

Renginį į visumą subūrė koncertinė programa. Šokti ir dainuoti visus kvietė  muzikinė grupė „Sandra ir Viktoras“. Grupės nariai yra kilę iš Nevarėnų miestelio, tad sava vietovė, artimi ir pažįstami žmonės grupės nariams tik padėjo sustiprinti bendrystės jausmą tarp sąskrydžio dalyvių. Renginį užbaigė linksmi šokiai su didžėjumi.

Telšių rajono vietos veiklos grupė nuoširdžiai dėkoja visoms bendruomenėms, atsiliepusioms į kvietimą dalyvauti sąskrydyje. Šūkis „Jau laikas susitikti, laikas pabūti kartu“ išsipildė su kaupu – vienybės jausmas ir džiugi nuotaika visus dalyvius lydėjo viso renginio metu.


Įvyko Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos ir Projektų atrankos posėdžiai

 

2021 m. liepos 1 d. įvyko pirmasis šiais metais Telšių VVG valdybos ir projektų atrankos posėdis gyvai.

Valdybos posėdžio metu buvo patvirtinta Kvietimo Nr. 22 dokumentacija ir data. Kvietimas planuojamas kviesti pagal  VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 6.) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2) ir pagal VPS priemonės „Infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas“ (kodas LEADER-19.2-7) veiklos sritį „Parama investicijoms į mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas LEADER-19.2 – 7.2).  Kvietimui Nr. 22 skiriama VPS paramos lėšų suma 168 404,33 Eur. Kvietimas teikti vietos projektus galiotų nuo 2021 m. liepos 26 d., 8.00 val. iki 2021 m. rugsėjo 16 d. 15.00 val. 

Projektų atrankos komiteto metu valdybos nariai pritarė, kad  Luokės bendruomenės ir asociacijos „Laumžirgių slėnis“ vietos projektai būtų perduoti tolimesniam tinkamumo skirti paramą vertinimui. 

Be darbotvarkėje numatytų klausimų, valdybos nariai diskutavo, su kokiais sunkumais susiduria bendruomenės, pasiryžusios vykdyti socialinį verslą, koks vietos valdžios požiūris į tokias bendruomenes ir kaip būtų galima padėti joms. Diskusijos metu pasidžiaugta, kad „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014 – 2020 metų strategijos“ dėka, Telšių VVG pirmauja tarp Lietuvos VVG pagal sukurtų darbo vietų skaičių. 

Baigiantis posėdžiui, visiems dar kartą buvo priminta, kad liepos 6 d. visi laukiami bendruomenių sąskrydyje  „Būryje mūsų stiprybė 2021“, kuris vyks  Nevarėnų miestelio poilsiavietėje „Šilaunė“ (Skaudučių k., Nevarėnų sen., Telšių raj.).  Noras susitikti ir pabūti kartu labai stiprus, visi pasiilgę gyvo ir paprasto bendravimo gamtos apsuptyje.

 


Ateities kaimo kūrėjų apdovanojimai 2021

Apdovanoti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) paramos gavėjai, kurių sėkmės istorijos įrodo, kad žmogaus darbštumas ir parama projektams bei ūkininkams gali sėkmingai įkvėpti gyvybingumo visam kaimui. 

Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas, sveikindamas nugalėtojus ir renginio dalyvius, pabrėžė inovacijų svarbą įgyvendinant idėjas. Kalbėdamas apie naujoves ir inovacijas, ministras minėjo, jog ne tik naujų inovacijų ar technologijų diegimas teikia naudą kaimo vietovėms, tačiau labai svarbūs išlieka ir bendradarbiavimo projektai, atliepiantys kaimo gyventojų poreikius. Pagirtinos ir gražios tos iniciatyvos, kurias įgyvendinant kuriamas ateities kaimas.

Ateities kaimo kūrėjų apdovanojimuose, atsižvelgiant į skirtingas KPP priemones, išskirtos 5 nominacijos ir paskelbti jų I, II ir III vietų nugalėtojai. Visų 15 geriausių projektų išsamius aprašymus su nuotraukomis galite rasti Lietuvos kaimo tinklo interneto svetainės skiltyje.

 


Bendruomenių sąskrydis  „Būryje mūsų stiprybė 2021“

Maloniai kviečiame dalyvauti Telšių rajono ir Rietavo savivaldybės bendruomenės narius bendruomenių sąskrydyje  „Būryje mūsų stiprybė 2021“, kuris vyks  2021 m. liepos 6 d. Nevarėnų miestelio poilsiavietėje „Šilaunė“ (Skaudučių k., Nevarėnų sen., Telšių raj.).

Programa:

14.00-15.00 val. atvykimas, registracija, įsikūrimas;

15.00 val. – sąskrydžio atidarymas;

15.30 – 16.30 val. žemaitiškų patiekalų degustacija;

16.30 – 18.00 val. šventinis koncertas, sportinės rungtys ir žaidimai;

18.00 val. – jaunimo vakaras su didžėjumi.

Jau laikas susitikti, laikas pabūti kartu!!!

Kate and Paul's Wedding (3)


Ryškėnuose atidarytas vaikų dienos centras

 

Pagal VPS priemonės „Infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas“ (kodas LEADER-19.2- 7) veiklos sritį „Parama investicijoms į mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas LEADER-19.2- 7.2) pareiškėja Ryškėnų kaimo bendruomenė 2018 m. buvo pateikusi vietos projektą „Dalies Ryškėnų seniūnijos administracinio pastato patalpų kapitalinis remontas, pritaikant dienos centro veiklai“. Paramos lėšos sudarė 37 944,19 Eur, savivaldybė prie šio projekto prisidėjo ir skyrė 11 675,97 Eur, bendruomenė – 1176 Eur. 2020 m. III ketvirtį projektas buvo baigtas vykdyti, tačiau patalpose dar trūko baldų.
2020 metų pabaigoje bendruomenė vykdė Telšių rajono savivaldybės finansuojamą projektą „Užimtumas Ryškėnų kaimo bendruomenėje“, kuriam buvo skirta 5 000,00 Eur, o bendruomenė prisidėjo 1 510,00 Eur suma. Projektas buvo skirtas atremontuotų patalpų įveiklinimui – centrui nupirkti baldai, virtuvinė bei kompiuterinė įrangos, sportui, žaidimams ir kitoms veikloms reikalingos priemonės.
Šių metų birželio 3 d. įvyko Ryškėnų vaikų dienos centro atidarymas, kuriame Ryškėnų kaimo bendruomenė teikts akredituotas vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas. Naujai suremontuotos patalpos pritaikytos kūrybiškam vaikų ugdymui, aktyviam laisvalaikio praleidimui.
Akredituotos socialinės priežiūros paslaugos teikiamos vaikams, patiriantiems socialinę riziką, turintiems negalią ar likusiems be tėvų globos, ir jų šeimoms. Paslaugos taip pat teikiamos ir kitiems seniūnijos vaikams bei jų šeimoms. Šiuo metu laiką čia leidžia 29 vaikai ir jų šeimos.
Telšių rajono vietos veiklos grupės administracija džiaugiasi, kad tokių projektų dėka įveiklinamos patalpos kaimiškose vietovėse, kurie teikia didelę naudą mažųjų kaimo gyventojų ugdymui ir laisvalaikiui.

 

 

 


Įvyko NMA PAK posėdis

2021 m. gegužės 31 d. įvyko NMA PAK posėdis, kuriame buvo svarstomi ir patvirtinti 2 vietos projektai, pateikti Telšių rajono vietos veiklos grupei pagal Kvietimo Nr. 20 VPS priemonės VPS priemonę „Jaunimui skirtų paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEDAER-19.2-SAVA-5)
 
Sveikiname vietos projektų pareiškėjus, kurių projektai patvirtinti ir linkime sklandaus ir sėkmingo projektų įgyvendinimo. Į vasarą darbingai!!!

Nevarėnai – mažoji Lietuvos kultūros sostinė

2021 m. gegužės 29 d. visi Telšių rajono ir ne tik gyventojai buvo kviečiami į Nevarėnus, į “Nevarėnai – mažoji Lietuvos kultūros sostinė„ atidarymo šventę „Kai legendos prabyla“.

Nevarėnai tarp 10 – ies mažųjų kultūros sostinių buvo atrinkti praėjusių metų vasarą Kultūros ministerijoje vykusiame Lietuvos mažųjų kultūros sostinių projektų atrankos posėdyje. Atrankoje didelis dėmesys buvo skirtas mažosios kultūros sostinės renginių pristatymui, vietos tapatybę ir įvaizdį įtvirtinančioms, partnerystės tinklą bendruomenėje stiprinančioms veikloms, naujų kultūros tradicijų kūrimui bei senų atgaivinimui ir puoselėjimui, bendruomenių jubiliejinių datų minėjimui.
Mažąją kultūros sostinę simbolizuojanti vėliava jau plazda prie Nevarėnų kultūros centro pastato, o visus įvažiavimus į miestelį puošia stendai, pranešantys, jog Nevarėnai – 2021 m. Lietuvos mažoji kultūros sostinė.
 
Atidarymo šventėje žiūrovai turėjo galimybę išvysti teatralizuotą Nevarėnų praeities pristatymą, Nevarėnų kultūros centro tautinių šokių kolektyvo „Žemaitukai“, mėgėjų teatro „Žibintas“, moterų vokalinio ansamblio „SVAJA“ bei Lietuvos Šaulių sąjungos orkestro pasirodymus. Renginio pabaigą vainikavo Liudo Mikalausko ir Egidijaus Bavikino pasirodymai. Renginį vedė visiems puikiai žinoma ir mylima aktorė Nijolė Narmontaitė.
Didžiuojamės Nevarėnų, Nerimdaičių ir Mitkaičių bendruomenėmis, Nevarėnų kultūros centro kolektyvu už jų iniciatyvą, aktyviai puoselėjamą kultūrą ir žmonių įtraukimą į ją.

Įvyko NMA PAK posėdis

2021 m. gegužės 24 d. įvyko NMA PAK posėdis, kuriame buvo svarstomi ir patvirtinti vietos projektai, pateikti Telšių rajono vietos veiklos grupei pagal:
👉Kvietimo Nr. 11 VPS priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-1) – 1 projektas;
👉Kvietimo Nr. 13 VPS priemonės „Infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas“ (kodas LEADER-19.2-7.2) veiklos sritį ,,Parama investicijoms į mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas LEADER-19.2-7.2) – 2 projektai;
👉Kvietimo Nr. 17 VPS priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-4) – 6 projektai.
👏Sveikiname vietos projektų pareiškėjus, kurių projektai patvirtinti ir linkime sklandaus ir sėkmingo projektų įgyvendinimo. Į vasarą darbingai!!!

Įvyko Telšių rajono vietos veiklos grupės visuotinis ataskaitinis susirinkimas

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikoje vis dar yra paskelbtas  karantinas, nutarta visuotinį narių susirinkimą (toliau – VNS) organizuoti rašytine procedūra el. paštu telsiurajonovvg@gmail.com. 

Organizuojant Visuotinį narių susirinkimą rašytiniu būdu, buvo išlaikomi visi reikalavimai, nustatyti asociacijų įstatyme ir organizacijos įstatuose. Asociacijų įstatymo „7 str. 7 d. Asociacijos organų struktūra, kompetencija, sušaukimo ir sprendimų priėmimo tvarka nustatoma asociacijos įstatuose“, „8. str. 6. d. Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas asociacijos įstatuose nustatyta tvarka“. Mūsų įstatų 26 punkte nurodyta, kad „Susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip du kartus per metus“, 27 punkte „Visuotinis narių susirinkimus šaukia pirmininkas. Susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė asociacijos narių. Apie šaukiamą visuotinį susirinkimą VVG pirmininkas ne vėliau kaip 7 (septynios) kalendorinės dienos iki susirinkimo dienos praneša kiekvienam nariui įstatų 63 punkte nurodyta tvarka“.

Balandžio 14 d. visiems Telšių rajono vietos veiklos grupės nariams elektroniniu paštu buvo išsiųsta visuotinio susirinkimo darbotvarkė ir medžiaga. Nariai balsuoti galėjo iki balandžio 21 d. 12.00  val. Kilus klausimams, nariai juos pateikti galėjo iki balandžio 19 d. 17.00 val. 

Darbotvarkėje buvo numatyti 8 klausimai. 

Telšių rajono administracija džiaugiasi, kad iš 66 narių net 51 narys pasisakė darbotvarkės klausimais elektroniniu paštu. Taigi, kvorumas buvo, susirinkimas laikomas įvykęs.

Susirinkimo metu nariai patvirtino Telšių rajono vietos veiklos grupės veiklos, finansinę ataskaitas už 2020 m., pritarė revizoriaus ataskaitai. 

Telšių rajono vietos veiklos grupės administracija buvo gavusi valdybos narės Editos Kuliešienės prašymą išstoti iš VVG narių bei iš VVG valdybos. Vietoj jos, visuotinis narių susirinkimas patvirtino naują valdybos narę, deleguotą Telšių rajono mero, savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėją Šarūnę Lekavičienę.

Sveikiname!!!

 


Įvyko NMA PAK posėdis

 

2021 m. kovo 29 d. įvyko NMA PAK posėdis, kuriame buvo svarstomi vietos projektai, pateikti Telšių rajono vietos veiklos grupei pagal Kvietimų Nr. 13 VPS priemonės „Žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 4.) veiklos sritį „Parama žemės ūkio verslo plėtrai“ (kodas LEADER-19.2- 4.2) – 1 projektas ir Nr. 16 VPS priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-4) – 1 projektas.

NMA PAK posėdžio nariai pritarė šiems vietos projektams:

 • Ūkininko Antano Šakio projektui „Limuzinų mėsa ir gaminiai“ (paraiškos registracijos Nr. TELŠ-LEADER-6A-D-13-05-2020);
 • Upynos kaimo bendruomenės projekui „Šventa Ona – duonos ponia“ (paraiškos registracijos Nr. TELŠ-LEADER-6B-K-16-04-2020);

Sveikiname vietos projektų pareiškėjus, kurių projektai patvirtinti ir linkime sklandaus ir sėkmingo projektų įgyvendinimo.


Įvyko NMA PAK posėdis

2021 m. kovo 22 d. įvyko NMA PAK posėdis, kuriame buvo svarstomi 3 vietos projektai, pateikti Telšių rajono vietos veiklos grupei pagal Kvietimo Nr. 16 VPS priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-4).

NMA PAK posėdžio nariai pritarė šiems vietos projektams:

 • Nevarėnų kaimo bendruomenės vietos projektui „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (TELŠ-LEADER-6B-K-16-02-2020)
 • Telšių rajono savivaldybės Ryškėnų kultūros centro vietos projektui ,,Ryškėnų vasara žemaitiškai‘‘ (TELŠ-LEADER-6B-K-16-01-2020)
 • Baltininkų kaimo bendruomenės vietos projektui ,,Taradicinės šventės Baltininkuose‘‘ (TELŠ-LEADER-6B-K-16-03-2020)

Džiaugiamės, kad visi vietos projektai buvo patvirtinti ir tikimės, kad karantino reikalavimai netaps kliūtimi sėkmingai įgyvendinti projektus.

 


Kviečiame į seminarą „Informacinių technologijų pritaikymas VVG veikloje“

 

Kviečiame dalyvauti VVG tinklo organizuojamame seminare  „Informacinių technologijų pritaikymas VVG veikloje“, kuris vyks kovo 30 d. 10.00 val. nuotoliniu būdu MICROSOFT TEAMS platformoje.
Seminaro metu Jūs būsite supažindinami su  technologijų galimybėmis ir rizikomis, kodėl svarbu saugoti privačius duomenis, kokios yra  vizualinių programų panaudojimo galimybės kasdieniame darbe. Mokymus ves moderatorius Tomas Gaudinskas.
Kviečiame registruotis ir aktyviai dalyvauti!
Dalyvių skaičius ribotas, todėl būtina išankstinė registracija!!!

Dalyvių registracija


Įvyko NMA PAK posėdis

2021 m. kovo 4 d. įvyko NMA PAK posėdis, kuriame buvo svarstomi net 6 vietos projektai, pateikti Telšių rajono vietos veiklos grupei pagal Kvietimo Nr. 14 VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER – 19.2 – 6.) veiklos sritį  „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2) – 3 vietos projektai ir veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti“ (kodas LEADER-19.2- 6.4) – 3 vietos projektai. 

NMA PAK posėdžio nariai pritarė šiems vietos projektams:

 • UAB „Neibas“ vietos projektui „UAB „Neibas“ verslo pradžia specializuotos statybos veikloje, įsigyjant komercinį mikroautobusą bei keltuvą“ (TELŠ-LEADER-6A-D-14-05-2020);
 • MB „Maisto taškas“ vietos projektui „ MB „Maisto taškas“ verslo pradžia, įsigyjant mobilų maisto ruošos paviljoną ir drive-in pastogę su nuotolinio aptarnavimo pultu“ (TELŠ-LEADER-6A-D-14-04-2020);
 • MB „Impra plius“ vietos projektui „MB ,,Impra plius‘‘ verslo pradžia įsigyjant automatines medienos impregnavimo vonias“;
 • IĮ „Apetito eglė“ vietos projektui „Maisto gaminimo ir išvežiojimo verslo plėtra Individualioje įmonėje „Apetito eglė“;
 • UAB „Kontėna“ vietos projektui „UAB „Kontėna“ vykdomos veiklos plėtra įsigyjant konvekcinę krosnelę, produktų gamybos, išpilstymo ir pakavimo įrangą“;
 • UAB „Repalis“ vietos projektui „UAB „Repalis“ verslo plėtra įsigyjant obliavimo stakles ir smulkintuvą“.

Džiaugiamės, kad visi vietos projektai buvo patvirtinti ir tikimės, kad galės būti sėkmingai įgyvendinti. 


Įvyko viešinimo aktyvinimo renginys

 

Vasario 25 d. Telšių rajono vietos veiklos grupė organizavo viešinimo aktyvinimo renginį, kuriame dalyvavo Telšių rajono ir Rietavo savivaldybių nevyriausybinių organizacijų atstovai.
Renginio metu buvo pristatomos Kvietimo Nr. 17 pagal VPS priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-4) ir Kvietimo Nr. 20 pagal VPS priemonę „Jaunimui skirtų paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5) finansavimo sąlygos, pristatoma, kaip reikia pildyti paraišką, kokius priedus privalu pateikti prie paraiškos. Klausytojai pristatė savo idėjas, domėjosi, ar tinkamos projektui rengti ir teikti paraišką. Labai džiugu, kad į renginį prisijungė nemažas būrys dalyvių.
Tikimės, kad klausytojai parengs kokybiškas paraiškas, kurios bus tinkamos finansuoti.

 

viešinimo renginys fc

 


Aktuali informacija dėl Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės Kvietimo Nr. 6  VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6.) veiklos srities ,,Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2) Finansavimo sąlygų aprašo patikslinimo

Kvietimas Nr. 6 pagal VPS priemonę „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6.) veiklos sritį ,,Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2)   vyko nuo 2018 m. lapkričio 7 d. , 8.00 val. iki 2018 m. gruodžio 19 d., 15.00 val.

Vadovaujantis LR Žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ (aktuali galiojanti redakcija nuo 2020-12-03) 62 punkto 62.2 papunkčiu, Finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) keitimas vietos projektų vertinimo laikotarpiu gali būti atliekamas tuo atveju, jeigu keitimu nepažeidžiamas pareiškėjų ir paramos gavėjų lygiateisiškumas ir teisėti lūkesčiai, t. y. visiems pareiškėjams yra suteikiama galimybė patikslinti paramos paraiškas, kiek tai susiję su FSA keitimu.

Informuojame, kad 2021 02 19 Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdyje Nr. 2021/02  pritarta  Kvietimo Nr. 6  VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6.) veiklos srities ,,Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2) Finansavimo sąlygų aprašo patikslinimui.

Plačiau apie priimtą sprendimą:

Telšių rajono vietos veiklos grupės 2021 02 19 valdybos posėdžio protokolas

Kvietimo Nr. 6 VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6.) veiklos srities ,,Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2) FSA

 


Įvyko Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos ir Projektų atrankos komiteto posėdžiai

2021 m. vasario 19 d. Telšių rajono vietos veiklos grupės valdyba rinkosi į valdybos ir Projektų atrankos komiteto posėdžius nuotoliniu būdu MICROSOFT TEAMS platformoje.

Valdybos posėdžio metu valdyba patvirtino Kvietimų Nr. 17,18,19,20 dokumentacijas, kurie prasidės jau nuo 2020 m. vasario 22 dienos. Posėdyje buvo pritarta ir kvietimo Nr. 11 pagal VPS priemonę „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6.) veiklos sritį ,,Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2)  Finansavimo sąlygų aprašo patikslinimui. Pareiškėjas, teikęs vietos projektą pagal Kvietimo Nr. 6  veiklos sritį ,,Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2), pateikė prašymą leisti įgyvendinti projektą per 36 mėn., nes dėl pandemijos COVID-19 įtakos tiekėjai vėluoja pristatyti reikalingas medžiagas ir atlikti reikalingus darbus projekto įgyvendinimui. 

Projektų atrankos komiteto posėdyje buvo pritarta ir rekomenduojama perduoti kitam vertinimo etapui Kvietimo Nr. 13  Antano Šakio vietos projektui „Limuzinų mėsa ir gaminiai“ Nr. TELŠ-LEADER-6A-D-13-05-2020, pagal I VPS prioriteto „Ekonominės veiklos kaimo vietovėse plėtojimas“ priemonės „Žemės ūkio verslo plėtra“ veiklos sritį  „Parama  žemės ūkio verslo plėtrai“ (kodas LEADER-19.2- 4.2) bei Kvietimo Nr. 16 Nevarėnų bendruomenės „Ratas“ vietos projektui ,,Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas Nevarėnų seniūnijoje“ Nr. TELŠ-LEADER-6B-K-16-02-2020, Upynos kaimo bendruomenės vietos projektui „Šventa Ona – duonos ponia“ TELŠ-LEADER-6B-K-16-04-2020, Baltininkų kaimo bendruomenės vietos projektui „Tradicinės šventės Baltininkuose“  TELŠ-LEADER-6B-K-16-03-2020, Ryškėnų kultūros centro vietos projektui „Ryškėnų vasara žemaitiškai“ TELŠ-LEADER-6B-K-16-01-2020 pagal  III VPS prioriteto „Kaimo vietovių patrauklumo didinimas“ priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-4) pagal  III VPS prioriteto „Kaimo vietovių patrauklumo didinimas“ priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-4).

Tikimės, kad greitu laiku visi projektai bus patvirtinti ir NMA Projektų atrankos komiteto posėdžiuose ir galės būti sėkmingai įgyvendinami!!! 


Baigėsi Kvietimas Nr. 16 teikti vietos projektų paraiškas

 

2020 m. lapkričio 30 d. baigėsi Kvietimas Nr. 16 teikti vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014 – 2020 metų strategija“ (toliau – VPS) priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-4).
Gautos 4 vietos projektų paraiškos.
Labai tikimės, kad įvertinus paraiškas, jos bus tinkamos finansuoti ir paraiškose numatytos veiklos galės būti įgyvendintos.
Telšių rajono vietos veiklos grupė – parama spartesnei kaimo plėtrai įgyvendinti!!!

 

129015567_429136598473115_2557910626315558053_n


Baigėsi Kvietimas Nr. 15 teikti vietos projektų paraiškas

 

Gruodžio 17 d. baigėsi Kvietimas Nr. 15 teikti vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014 – 2020 metų strategija“ (toliau – VPS) priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-1).
Gautos 2 vietos projektų paraiškos.
Džiugu, kad pateiktos net 2 paraiškos iš 3 galimų. Labai tikimės, kad jos bus tinkamos
finansuoti ir bus sėkmingai įgyvendintos.
Telšių rajono vietos veiklos grupė – parama spartesnei kaimo plėtrai įgyvendinti!!!

 

Have A Happy Birthday!

Aktuali informacija dėl Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės Kvietimo Nr. 11  VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6.) veiklos srities ,,Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2) Finansavimo sąlygų aprašo patikslinimo

Kvietimas Nr. 11 pagal VPS priemonę „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6.) veiklos sritį ,,Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2)   vyko nuo 2020 m. vasario 5 d., 8.00 val. iki 2020 m. kovo 16 d. 15.00 val.

Vadovaujantis LR Žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ (aktuali galiojanti redakcija nuo 2020-12-03) 62 punkto 62.2 papunkčiu, Finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) keitimas vietos projektų vertinimo laikotarpiu gali būti atliekamas tuo atveju, jeigu keitimu nepažeidžiamas pareiškėjų ir paramos gavėjų lygiateisiškumas ir teisėti lūkesčiai, t. y. visiems pareiškėjams yra suteikiama galimybė patikslinti paramos paraiškas, kiek tai susiję su FSA keitimu.

Informuojame, kad 2020 12 14 Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdyje Nr. 2020/15  pritarta  Kvietimo Nr. 11  VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6.) veiklos srities ,,Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2) Finansavimo sąlygų aprašo patikslinimui.

Plačiau apie priimtą sprendimą:

Telšių rajono vietos veiklos grupės 2020 12 14 valdybos posėdžio protokolas

Kvietimo Nr. 11 VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6.) veiklos srities ,,Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2) FSA

Kvietimo Nr. 11 VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6.) veiklos srities ,,Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2) vietos projekto paraiškos forma

 


 

Aktuali informacija dėl Kvietimo Nr. 15 vietos projektų paraiškų priėmimo

NVO kvietimo pabaiga

 


Įvyko Telšių rajono vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas rašytine procedūra

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikoje yra paskelbta ekstremali padėtis ir karantinas, nutarta  Telšių rajono vietos veiklos grupės  visuotinį  narių susirinkimą organizuoti rašytine procedūra elektroniniu paštu telsiurajonovvg@gmail.com gruodžio 2 d. 17.00 val. Telšių rajono vietos veiklos grupės nariai visuotinio ataskaitinio susirinkimo medžiagą gavo lapkričio 25 d. (kilus klausimams, juos pateikti Telšių rajono vietos veiklos grupės administracijai galėjo iki lapkričio 30 d.), sprendimus į pateiktus darbotvarkės klausimus pateikti galėjo iki gruodžio 2 d. 17.00 val. 

Džiugu, kad susirinkime dalyvavo 42 asociacijos nariai iš 65, taigi kvorumas sprendimams priimti buvo.

Susirinkimo dalyviai pritarė naujos Viešvėnų bendruomenės „Judra“ bei naujo nario, Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Tomo Katkaus, įstojimui į Telšių rajono vietos grupės narius.

Susirinkime taip pat buvo pritarta naujo Telšių rajono valdybos nario  – Tomas Katkus kandidatūrai, kurį į vietos valdžios atstovus delegavo Telšių rajono meras Kęstutis Gusarovas.  Tomas Katkus valdyboje pakeis Gintautą Lukauską, kuris dėl atsistatydinimo iš Telšių rajono savivaldybės Statybos ir urbanistikos skyriaus  vedėjo pareigų dėl Kaimo plėtros programos priemones ,,LEADER“ reglamentuojančių teises aktų reikalavimų valdybos sudėčiai, nebegalėjo būti toliau kolegialaus valdymo organo nariu.

Smagu, kad Telšių rajono vietos veiklos grupės nariai nuogąstavo, kad susitikti gyvai būtų smagiau: pabendrauti prie kavos puodelio, pasidalinti naujienomis, galų gale tiesiog pasilabinti. Tikimės, kad ateinančiais metais visuomenei vėl bus atvertos galimybės bendrauti gyvai ir susirinkimą pavyks suorganizuoti mums visiems įprastu ir labai pasiilgtu būdu.

 


Baigėsi kvietimas Nr. 14 teikti vietos projektus 

 

2020 m. spalio 19 d. baigėsi Kvietimas Nr. 14 teikti vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014 – 2020 metų strategija“ (toliau – VPS) priemones:
👉 pagal „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 6.) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti (kodas LEADER-19.2- 6.2) gautos 5 vietos projektų paraiškos;
👉pagal „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 6.) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti“ (kodas LEADER-19.2- 6.4) gautos 3 vietos projektų paraiškos.
Sulaukta 8 vietos projektų paraiškų, kai tuo tarpu finansuojamos bus tik 7. Bet kokiu atveju, labai džiugu, kad vietos verslininkai teigiamai mąsto apie verslo pradžios ir plėtros galimybes.  
Telšių rajono vietos veiklos grupė – parama spartesnei kaimo plėtrai įgyvendinti!!!

 

BAIGĖSI KVIETIMAS NR. 14 TEIKTI VIETOS PROJEKTUS


Informacija dėl Kvietimo Nr. 14 vietos projektų priėmimo

nuo spalio 27 d. Telšių rajono vietos veiklos grupės administracija dirba nuotoliniu būdu. (1)


Telšių rajono vietos veiklos grupės darbo laikas nuo spalio 27 d.

Šalyje siaučiant COVID-19 virusui ir Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui skirstant Lietuvą į žalią, geltoną ir raudoną zonas, Telšių rajono savivaldybė pateko į aukštos pavojaus zonos-raudonų savivaldybių sąrašą. 

Informuojame, kad nuo spalio 27 d. Telšių rajono vietos veiklos grupės administracija dirba nuotoliniu būdu. Reikalingus dokumentus galite siųsti mums el. paštu telsiurajonovvg@gmail.com arba atnešti į Telšių rajono vietos veiklos grupės biurą adresu Sedos g. 6 Telšiuose ir palikti juos pirmame aukšte esančioje Telšių VVG pašto dėžutėje.

Konsultacijos teikiamos telefonais:

 • projekto vadovas Vytautas Barsteiga, Tel. +370 610 24 303
 • finansininkė Birutė Baltuonienė Tel. +370 616 57 986
 • viešųjų ryšių specialistė Kristina Kavaliauskienė, Tel. +370 616 58 021
 • administratorė Sandra Valentinavičienė Tel.+370 616 38 484
 • administratorė Ingrida Šeršniovienė Tel. +370 616 57746
Linkime saugoti vieniems kitus ir nesirgti!!!

Apskritojo stalo diskusija “Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos įgyvendinimo aktualijos“

 

2020 m. spalio 23 d.  Telšių VVG posėdžių salėje vyko LKBS apskritojo stalo diskusija “Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos įgyvendinimo aktualijos“. Diskusijos metu ypatingas dėmesys skirtas bendruomenėje aktyviai veikiančių žmonių iššūkiams žvelgiant iš psichologinės pusės. Buvo ieškoma atsakymų į klausimus:
👉Kaip susiję aktyvių žmonių ir bendruomenės poreikiai?“
👉Kokių psichologinių motyvų/ poreikių vedini bendruomenėje atliekame vaidmenis, kuriuos atliekame?
👉Kaip tie poreikiai veikia mūsų elgesį, pasirinkimus ir veiklos kryptis būnant aktyviais bendruomenės žmonėmis?
👉Kaip tai veikia mūsų emocinę būseną?
Renginio metu Telšių VVG atstovai pristatė Telšių VPS šiandieną bei perspektyvas, įgyvendinamus projektus.
Telšių rajono vietos veiklos grupė – parama spartesnei kaimo plėtrai įgyvendinti!!!

„Kartos kartu“ Molėtuose

2020 m. spalio 14 d. viena iš projekto „Kartos kartu“ veiklų įvyko Molėtų rajone. Projekto dalyviai iš Joniškio, Prienų, Telšių ir Molėtų rajonų turėjo galimybę pažinti Molėtų krašto istorijos bei kultūros paveldo dalelę, lankantis Molėtų mieste, Etnokosmologijos muziejuje bei Mindūnų apžvalgos bokšte ir Žvejybos, Medžioklės muziejuose.


 Sea Princess CollectionKviečiame susipažinti su „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategijos“  pakeitimais

2020 m. spalio 7 d. vykusiame Telšių rajono vietos veiklos grupės posėdyje buvo pritarta siūlomiems „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategijos“ (toliau -VPS) pakeitimams. Telšių rajono vietos veiklos grupės administracija labai džiaugiasi, kadangi jau spalio 12 d. gavo patvirtinimą, kad Nacionalinėje mokėjimo agentūroje siūlomi „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategijos“ pakeitimai patvirtinti. 

Telšių VPS patvirtinti šie pakeitimai:

 • papildomas VPS priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (LEADER-19.2-SAVA-1) priemonės apibūdinimas, tikslinamos priemonės tinkamumo sąlygos bei vietos projektų atrankos kriterijai;
 • papildomas VPS priemonės „Jaunimui skirtų paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19,2-SAVA-5) tinkamų paramos gavėjų ratas, koreguojamos tinkamumo sąlygos bei vietos projektų atrankos kriterijai;
 • papildomas VPS priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (LEADER-19.2-SAVA-4) tinkamų paramos gavėjų ratas, koreguojama priemonės tikslinė grupė, koreguojamos ir tikslinamos tinkamumo sąlygos bei vietos projektų atrankos kriterijai;
 • tikslinami VPS priemonės „Infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas“ (kodas LEADER-19.2-7.) vietos projektų atrankos kriterijai;
 • tikslinami VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6) 1 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (LEADER – 19.2-6.2) ir 2 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti“ (LEADER – 19.2-6.4) bei VPS priemonės „Žemės ūkio verslo plėtra“ (LEADER-19.2-4) 1 veiklos srities „Parama žemės ūkio verslo plėtrai “ (LEADER-19.2-4.2) veiklos srities apibūdinimai bei keičiama VPS priemonės „Žemės ūkio verslo plėtra“ (LEADER-19.2-4) 1 veiklos srities „Parama žemės ūkio verslo plėtrai “ (LEADER-19.2-4.2) didžiausia paramos suma vietos projektui (Eur);
 • numatomi VPS finansinio plano 11.2.1. ir 11.2.2. eilutės keitimai, kurie susiję su veiklos srities „Parama žemės ūkio verslo plėtrai“ (kodas LEADER-19.2- 4.2) lėšų perkėlimu į veiklos srities: „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“   (kodas LEADER-19.2- 6.2) ir „Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti“ (kodas LEADER-19.2- 6.4) lėšas;
 • atsižvelgiant į veiklos srities „Parama žemės ūkio verslo plėtrai“ (kodas LEADER-19.2- 4.2) lėšų perkėlimą į veiklos srities: „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“   (kodas LEADER-19.2- 6.2) ir „Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti“ (kodas LEADER-19.2- 6.4) atitinkamai išsidėsto ir persiskirsto rodikliai tarp šių veiklos sričių ,koreguojama 12 VPS lentelė „VPS įgyvendinimo rodikliai“;

                      Inicijuojami „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros  2014-2020 metų strategijoje“ pakeitimai padės pritraukti potencialius pareiškėjus, sukuriama didesnė bei natūrali konkurencija, bus gaunami ir patvirtinami geriausi projektai. Atsižvelgiant į patvirtintus Telšių VPS keitimus, Telšių VVG planuoja spalio antroje pusėje skelbti kvietimus pagal šias Telšių VPS priemones/veiklos sritis:

 • „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (LEADER-19.2-SAVA-1);
 •  „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (LEADER-19.2-SAVA-4);
 •  „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (LEADER – 19.2-6.2); 
 • „Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti“ (LEADER – 19.2-6.4). 

Informaciją apie Kvietimų paskelbimą teikti vietos projektus sekite Telšių rajono vietos veiklos grupės svetainėje www.trvvg.lt/kvietimai bei socialinio tinklo  Facebook paskyroje.

Su Telšių VPS susipažinti galite www.trvvg.lt/Strategija 2014-2020


„Kartos kartu“ kviečia!!!

KVIEČIAME DALYVAUTI TARPTERITORINIO PROJEKTO „KARTOS KARTU“ RENGINIUOSE (3)

 

 


Įvyko mokymai “Verslo plano rengimas”

 

2020 m. rugsėjo 24 d. vyko visos dienos mokymai tema “Verslo plano rengimas”. Mokymus vedė Tomas Vasiliauskas, konsultantas, lektorius, turintis 14 metų praktinio darbo patirtį vadybos ir finansų srityje, konsultuoja organizacijas verslo planavimo, veiklos efektyvumo, pokyčių valdymo klausimais, rengia ir veda mokymus įvairių lygių darbuotojams bei vadovams.
Mokymų metu dalyviai buvo supažindinami su vietos projektų renginio gairėmis, verslo plano sąvoka ir jo rengimo reikalavimais bei taisyklėmis.

Birštone vykusi konferencija „LEADER galimybės Lietuvoje ir ES – geroji patirtis“ subūrė pranešėjus iš visos Lietuvos

Lietuvos kaimiškosios vietos veiklos grupės rugsėjo 17 dieną rinkosi į Vietos veiklos grupių tinklo (toliau – VVG tinklas) organizuojamą konferenciją „LEADER galimybės Lietuvoje ir ES – geroji patirtis“. Šioje VVG tinklo organizuotoje konferencijoje buvo dalinamasi patirtimi įgyvendinant tarptautinius ir teritorinius projektus bei skirtas dėmesys socialinio verslo sampratai, pažangaus kaimo judėjimui bei LEADER ateičiai.

Svarbu LEADER vaidmuo kaimo plėtros procese

Nežinantiems apie LEADER, tai – viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų (kitos – INTERREG, URBAN, EQUAL), ES startavusi 1991 metais, kuri skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Pagrindinis LEADER principas – skirtingų partnerių bendradarbiavimas arba partnerystė. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą. LEADER iniciatyva Lietuvoje pradėta 2001 metais, o už šios priemonės įgyvendinimą yra atsakingos vietos veiklos grupės (toliau – VVG). VVG yra skėtinės nevyriausybinės organizacijos, kurių tikslas – veiksmingai pasinaudoti ES skiriama parama siekiant sustiprinti atstovaujamos teritorijos kaimiškųjų vietovių plėtrą. Šiuo metu VVG tinklas vienija 49 Lietuvos kaimiškąsias VVG ir šių metų pabaigoje minės jau 13-ąsias veiklos metines.

Konferencijos šūkis „TU esi GALImybė“

Konferencijos svečiai sveikino susirinkusius ir linkėjo gerų emocijų bei rezultatų. Sveikinimo žodį tarė ir renginio vietos šeimininkas – Birštono savivaldybės vicemeras Vytas Kederys. Jis pasidžiaugė VVG veikla Lietuvoje ir padėkojo Alytaus r. VVG, kuri atsakinga už Birštono savivaldybės kaimiškosios teritorijos LEADER priemonės įgyvendinimą. Toliau pirmuoju ir visus dalyvius įkvėpusiu pranešimu – „TU esi GALImybė“ konferenciją pradėjo renginio organizatorė, VVG tinklo pirmininkė Kristina Švedaitė. „Šiame pranešime, leidau sau LEADER perfrazuoti į tokį žodžių junginį – „Tu esi galimybė“. Jeigu tu žinai, kad esi galimybė – vadinasi, jau žinai daug ir tuo gali užkrėsti kitus bei daug ką nuveikti.“ – kalbėjo K. Švedaitė. Pranešime pristatyta VVG tinklo įgyvendinamų trijų projektų veiklos, kuriose pagrindinis dėmesys skirtas VVG kompetencijų tobulinimui bei veiklos viešinimui, gerųjų projektų pavyzdžių sklaidai. Pranešimą vainikavo „premjera“ – įspūdingai, raidė po raidės, buvo atidengtas naujos VVG tinklo interneto svetainės pavadinimas www.leadertinklas.lt. „Nuo šiol čia galima rasti informaciją apie VVG tinklo veiklą ir visas Lietuvos kaimiškąsias VVG bei, žinoma, geruosius LEADER projektų pavyzdžius iš visų Lietuvos kraštų“ – džiaugėsi K. Švedaitė.

Patirčių ir informacijos mainai iš visos Lietuvos

Informacinę konferencijos dalį tęsė Utenos krašto VVG pirmininkė Jolita Umbrasienė savo pranešimu „Trys žingsniai nuo dvisektorio iki daugiasektorio LEADER. Praktinė Utenos krašto VVG patirtis“, kuriuo skatino kolegas savo tikslams pasiekti ieškoti ir kitų finansavimo šaltinių. Pasidalino patirtimi įgyvendinat ne tik Vietos plėtros strategiją ir tarptautinius projektus, tačiau ir iš  Europos regioninės plėtros fondo lėšų įgyvendintus projektus.

Taip pat buvo apžvelgti ir Vietos plėtros strategijų (toliau – VPS) tarpinio pažangos vertinimo rezultatai iki 2019 m. gruodžio 31 d. bei pateikta VPS įgyvendinimo statistika. Žemės ūkio ministerijos 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus patarėja Ilona Javičienė pastebėjo, kad nerimą kėlusi mintis dėl itin sunkiai įgyvendinamos užduoties – VVG pasiekti darbo vietų kūrimo rodiklius, nepasitvirtino. „Džiugu, kad su šiuo rodikliu VVG tvarkosi puikiai“- kalbėjo I. Javičienė.

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento LEADER priemonių skyriaus vedėja Virginija Liukpetrytė apžvelgė šiuo metu turimą vietos plėtros strategijų įgyvendinamą statistiką bei pasidžiaugė, kad dauguma VVG jau yra įgyvendinusios daugiau nei pusę savo VPS suplanuotų veiklų.

Nepaprastai didelio susidomėjimo sulaukė Alytaus r. VVG atstovės Henrietos Miliauskienės pranešimas „Lėtojo turizmo praktikos taikymas Lietuvoje. Tarptautinio bendradarbiavimo patirtis“. Pranešėja pristatė dar mažai kam girdėtą lėtojo turizmo sampratą bei pavyzdžius Lietuvoje. „Sustokime. Prie autentikos ir unikalumo. Lėtai.“ – sako H. Miliauskienė.

Kaišiadorių r. VVG pasidalino tarptautinio bendradarbiavimo patirtimi. Projekto administratorė Auksė Lebeckienė pristatė vykdomą tarptautinį projektą „Atsinaujinanti energija kaimo plėtrai. Tarptautinio bendradarbiavimo patirtis“. Pranešėja akcentavo, kad projekto įgyvendinimo metu Kaišiadorių r. jaunimas turėjo puikią galimybę gilintis į atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą tiek teoriškai, tiek ir praktiškai. Projektų veiklos užfiksuotos video reportažuose, kuriuos galima rasti Kaišiadorių r. VVG YouTube kanale.

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Verslo ir kaimo vystymosi tyrimų instituto prof. dr. Vilma Atkočiūnienė skaitė seminarų „Pažangaus kaimo link“ apibendrinamąjį pranešimą. Seminarai, šiais metais vykę visose apskričių centruose, leido sudaryti bendrą pažangaus kaimo sampratą ir modelį – ko reikia, kad atokiau nutolę regionai būtų darniai besivystantys ekonomikos, ekologijos, švietimo, kultūros ir socialinėje plotmėje.

Teritorinio bendradarbiavimo patirtį pristatė ir Trakų krašto VVG pirmininkė Alvyda Kazakavičiūtė-Staniunaitienė pranešimu „Dzūkijos piliakalnių kelias. Teritorinio bendradarbiavimo patirtis“. Kaip sakė pranešėja – projekto iššūkiu tapo neįgaliųjų integracija į projektų veiklas. Buvo organizuotas jų žygis. Tačiau pranešimo metu rodyta vaizdinė medžiaga parodė, kad visos veiklos buvo įgyvendintos aktyviai dalyvaujant bendruomenių ir kitų organizacijų atstovams. Plačiau apie projekto veiklas Trakų krašto VVG interneto puslapyje.

Nepamiršta buvo ir socialinio verslo tema. Konferencijoje dalyvavusios Socialinio verslo asociacijos vadovė Viktorija Bražiūnaitė ir VšĮ „Geri norai LT“ vadovė  Jurgita Ribinskaitė-Glatzer, kurios gvildeno socialinio verslo temą pristatydamos pranešimą „Socialinio verslo plėtra Lietuvoje: kryptys ir galimybės“ bei vykdė konsultacijas socialinio verslo kūrimo ir plėtros klausimais.

LEADER svarba ir pasiūlymai ateičiai

Konferenciją užbaigė dalyvių darbas atskirose grupėse: individualiose socialinio verslo konsultacijose ir pažangaus kaimo prototipo kūrimo tema. Visos konferencijos metu dalyviai teikė pasiūlymus LEADER/VVG ateičiai, kuriuos Vietos veiklos grupių tinklas apibendrins tolimesnei diskusijai su nariais ir atsakingoms institucijoms dėl pasiūlymų realizavimo. Svarbu paminėti, kad tik LEADER programos pagalba VVG ir vietos projektų vykdytojai įgyvendina įvairias idėjas, aktyvina bendruomenes ir jaunimą kaime, kuria darbo vietas, skatina bendruomeninį ir socialinį verslą. „Gaila, kad ne visada geri darbai „skamba garsiai“ – teigia K. Švedaitė – „bendruomenės atlikdamos gražius darbus ne visada jais pasigiria, išlieka kuklūs. Taigi svarbiausia visas vykdomas veiklas „kuo garsiau“ viešinti, kad ir kiti „užsikrėstų“ geraisiais pavyzdžiais!”

Labai tikimės, kad perskaitę šį straipsnį apsilankysite VVG tinklo internetinėje svetainėje www.leadertinklas.lt arba Facebook puslapyje ir seksite naujienas apie geruosius projektų pavyzdžius.

Ir atmink – TU esi GALImybė! Kreipkis į savo kaimo teritorijos VVG ir apie tai sužinok plačiau!

© Vietos veiklos grupių tinklas. Visos teisės saugomos

 


Viešinimo aktyvinimo renginių ciklas Telšių rajono seniūnijose ir Rietavo savivaldybėje 

 

Telšių VVG atstovai rugsėjo pradėjo viešinimo aktyvinimo renginių ciklą, kurio metu lankysis Telšių rajono seniūnijose, Rietavo savivaldybėje. Renginių metu bus pristatomi planuojami “Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategijos” pakeitimai ir kita aktuali informacija.
 
Rugsėjo 21 d. Telšių VVG atstovės lankėsi Nevarėnų seniūnijoje, rugsėjo 22 d. planuojama susitikti su Varnių seniūnijos bendruomenės nariais.
 
Kviečiame aktyviai dalyvauti!!!

Konferencija „LEADER galimybės Lietuvoje ir ES – geroji patirtis“

Rugsėjo 17-18 dienomis Birštone vyko VVG tinklo organizuojama konferencija „LEADER galimybės Lietuvoje ir ES – geroji patirtis“. Konferencijoje dalyvavo gausus būrys Lietuvos vietos veiklos grupių atstovų, kurių tarpe buvo ir Telšių VVG atstovai. Pirmąją konferencijos dieną  buvo aptariama, kas nuveikta šiuo laikotarpiu, kas planuojama LEADER srityje, kiti aktualūs klausimai. Antroji diena prasidėjo įdomiu Trakų krašto VVG pirmininkės Alvydos Kazakevičiūtės – Staniunaitienės pranešimu „Dzūkijos piliakalnių kelias. Teritorinio bendradarbiavimo patirtis“ bei Lietuvos socialinio verslo asociacijos vadovės Viktorijos Bražiūnaitės ir VšĮ „Geri norai“ vadovės  Jurgitos Ribinskaitės – Glatzer pranešimu „Socialinio verslo plėtra Lietuvoje: kryptys ir galimybės“. Vėliau darbas nusikėlė į grupines diskusijų erdves, individualios socialinio verslo konsultacijas. Antrąją dieną taip pat įvyko VVG tinklų susirinkimas.


„Kartos kartu“ vyko į Prienus

 

Rugsėjo 15 d. Telšių rajono vietos veiklos grupės atstovai vyko į Prienus, į teritorinio projekto „Kartos kartu“ istorinio – kultūrinio pažinimo renginį!
 
Taikydami tiek tradicinius, tiek šiuolaikinėmis technologijomis grįstus metodus dalyviai susipažino išskirtinėmis Prienų krašto įdomybėmis. Renginio programoje buvo Veiverių Šaulių namų lankymas, pašto stoties pastatų kompleksas, Veiverių kašto istorijos muziejus, Rimorystės muziejus, A.Majaus karšykla – verpykla Skriaudžiuose. Tikrų atradimų, dvasinės stiprybės ir pasišventimo pavyzdžiu nustebins Šilavoto davatkynas.

Įvyko teritorinio bendradarbiavimo projekto „Kartos kartu“ renginys Joniškyje

 

Telšių rajono vietos veiklos grupės atstovai rugsėjo 11 d. vyko į Joniškį, į tarpteritorinio projekto „Kartos kartu“ renginį!
Dalyviai susipažino su Joniškiu, nuvyko į Skaistgirio miestelį, kuriame aplankė Koplystulpių skverelį, Basų kojų taką, susipažino su Joniškio, Prienų ir Molėtų VVG atstovais!

Rugsėjo 15-ąją teritorinio projekto „Kartos kartu“ partneriai Prienų VVG kviečia į istorinio – kultūrinio pažinimo renginį.


Konferencija „Įsijunk verslumą“

Rugsėjo 11 d. Rietavo turizmo ir versli informacijos centre vyko konferencija „Įsijunk verslumą“. Konferencijos metu  pranešėjai ir diskusijų dalyviai diskutavo diskutavo apie verslumo skatinimą regionuose, labiau įsigilino į turizmo sektoriaus sritis, aptarė socialinio verslo vystymo ypatumus, galimybes ir teikiamą paramą bei regionų perspektyvas naujajame programavimo laikotarpyje.

Taip pat konferencijos metu buvo pristatoma socialinio verslo sąvoka, šio verslo ypatumai, pristatyti vystomi socialiniai verslai Lietuvoje. 

Klausytojų laukė itin įdomi panelinė diskusija, kurioje dalyvavo Plungės rajono meras Audris Klišonis, Rietavo savivaldybės meras Antanas Černeckis, Ekonomikos ir inovacijų viceministrė Vitalija Jankauskaitė – Milčiuvienė, Smulkaus ir vidutinio verslo tarybos pirmininkė Dalia Mundėnienė ir kiti dalyviai. Diskusijos metu aptariami turizmo aplinkos gerinimo, darbo vietų kūrimo, smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo klausimai.

Sėkmės istorijas apie vystomus smulkius verslus pristatė miško poilsiavietės „Miško rojus“ įkūrėjai, namų restorano „Pasaulio pakrašty“ įkūrėja i rkitu smulkaus verslo atstovai.


Telšių VVG atstovai dalyvavo renginyje „Socialinio verslo kūrimo ir plėtros skatinimas Telšių regione“

 

Rugsėjo 10 d. Telšių VVG atstovės dalyvavo viešinimo ir aktyvinimo renginyje “Socialinio verslo kūrimo ir plėtros skatinimas Telšių regione”.
Renginio metu informacinius pranešimus skaitė Telšių apskrities verslo inkubatoriaus direktorė Jolanta Norvaišienė, “Versli Lietuva” projektų vadovė Aušra Pulauskaitė, Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo Tarybos pirmininkė Dalia Matukienė, Telšių VVG atstovė Kristina Kavaliauskienė ir kiti pranešėjai.
Klausytojai buvo supažindinti su socialinio verslo sąvoka, jo kūrimo ir plėtros galimybėmis, socialinio verslo vystymo ypatumais, Europos sąjungos ir valstybės paramos instrumentais šiam verslui, kreditavimo sprendimais verslo pradžiai ir kita aktualia informacija.

Įvyko teritorinio bendradarbiavimo projekto „Kartos kartu“ žygis Joniškyje

 

Liepos 16-17 dienomis įvyko tarpteritorinio projekto “Kartos kartu” pirmoji veikla – dviejų dienų žygis Joniškio rajone! Į žygį susirinko 40 dalyvių, po 10 dalyvių iš Telšių, Prienų ir Molėtų ir Joniškio VVG. Pirmąją dieną dalyviai įveikė 17 km maršrutą, kurio metu aplankė Stupurų kaimo bendruomenės namus, susipažino su bendruomenės veikla, dalyvavo šakočio kepimo edukacijoje. Po kelionės dalyviai turėjo unikalią progą dalyvauti mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie KAM Pilietinio pasipriešinimo skyriaus patarėjo atsagos majoro Algirdo Daugirdo pažintinėje pamokoje, kaip gebėti išgyventi taikos ar bet kokios krizės metu efektyviai panaudojant standartines, žmogaus pagamintas priemones, kurias galima įsigyti, pasiruošti iš anksto arba tiesiog rasti savo aplinkoje. Antrąją dieną dalyviai įveikė 24 km maršrutą dviračiais, kurio metu aplankė Ežeikiškių kaimelį, kuriame laukė bičių terapijapa, pažintis su prieskoniniais augalais. 
Džiugu, kad dalyviai maloniai bendravo tarpusavye, žavėjosi kiekvieno krašto skirtingomis tarmėmis, susipažino su Joniškio kraštu.
Rugpjūčio mėnesį numatyta kita tarpteritorinio projekto “Kartos kartu” veikla – dviejų dienų žygis Molėtų rajone.

 Įvyko viešinimo aktyvinimo renginys

Šiandien Telšių rajono savivaldybės administracijos salėje įvyko mokymai potencialiems pareiškėjams.
Pranešimus skaitė Žemės ūkio rūmų savivaldos organizatorė Telšių rajone Edita Šerlinskienė ir Telšių rajono vietos veiklos grupės viešųjų ryšių specialistė Kristina Kavaliauskienė.
Pranešėja Edita Šerlinskienė klausytojus supažindino su KPP 2014-2020 m. programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklos “Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ tinkamumo gauti paramą sąlygomis ir reikalavimais, įsipareigojimais pareiškėjams ir kita aktualia informacija.
Telšių rajono vietos veiklos grupės viešųjų ryšių specialistė Kristina Kavaliauskienė pristatė „Telšių ir Rietavo savivaldybių 2014-2020 metų vietos plėtros strategiją“. Taip pat klausytojams detaliai buvo pristatyta priemonės „Žemės ūkio verslo plėtra“ veiklos srities „Parama žemės ūkio verslo plėtrai“ tinkamumo gauti paramą sąlygos ir reikalavimai ir kita klausytojams aktuali informacija.

2021 metų Lietuvos mažąja kultūros sostine Telšių apskrityje tapo Nevarėnai

Kultūros ministerijoje vykusiame Lietuvos mažųjų kultūros sostinių projektų atrankos posėdyje išrinkta dešimt 2021 metų mažųjų kultūros sostinių.

Konkursui pateiktas paraiškas vertinusios komisijos sprendimu, 2021 metų Lietuvos mažąja kultūros sostine Telšių apskrityje tapo Nevarėnai!!!

Mažųjų kultūros sostinių atrankos dalyviai didelį dėmesį skyrė mažosios kultūros sostinės renginių pristatymui, vietos tapatybę ir įvaizdį įtvirtinančioms, partnerystės tinklaveiką bendruomenėje stiprinančioms veikloms, naujų kultūros tradicijų kūrimui bei senų atgaivinimui ir puoselėjimui, bendruomenių jubiliejinių datų minėjimui.

Kultūros ministerija palaiko ir remia mažųjų Lietuvos kultūros sostinių iniciatyvą. Nuo 2018 m. Lietuvos kultūros taryba kasmet skiria 50 tūkst. eurų svarbiausiems jų projektams. Daugelyje mažųjų sostinių vietinių entuziastų, kultūros darbuotojų ir savanorių pastangomis sukuriami įsimintini kultūriniai renginiai vietos bendruomenei, auga profesionalaus meno prieinamumas ir sklaida, atsiranda naujų kultūrinio turizmo iniciatyvų.

Lietuvos mažųjų kultūros sostinių konkursą inicijuoja Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga. Projekto partneriai – Kultūros ministerija, Lietuvos savivaldybių asociacija, Lietuvos seniūnų asociacija.

Sveikiname Nevarėnų bendruomenę ir linkime sėkmės, susiklausymo komandoje ir sklandaus darbo įgyvendinant projektą!!!

mazoji-kulturos-sostine-5d2f18412d371

 


Pradedamas įgyvendinti teritorinio bendradarbiavimo projektas „Kartos kartu“

Telšių rajono vietos veiklos grupė kartu su Joniškio Partnerystės, Prienų rajono ir Molėtų rajono vietos veiklos grupėmis pradeda įgyvendinti teritorinio bendradarbiavimo projektą „Kartos kartu“ (toliau – Projektas).

Projekto tikslas – aktyvinti visų partnerių teritorijose socialinę veiklą įtraukiant į 33 projekto renginius ne mažiau nei 1206 dalyvius. Į visas Projekto veiklas įtraukti bent po vieną jaunimo atstovą iš kiekvienos VVG teritorijos. Projekto veiklomis bus skatinamas kultūros ir krašto savitumo išsaugojimas ir tradicijų tęstinumas bei kartų bendravimas.

Visų Projekto partnerių teritorijų gyventojus, o taip pat ir pareiškėjus, projektų vykdytojus ir ypač projektų naudos gavėjus sudaro skirtingo amžiaus žmonės. Pastebėta, kad rengiančių ir vykdančių projektus NVO branduolį dažniausiai sudaro vienos amžiaus grupės asmenys – jei NVO vadovauja jaunas žmogus, tai ir pagrindinis NVO aktyvas panašaus amžiaus arba atvirkščiai – jei vadovas vyresnis ir aktyvas vyresni asmenys. Glaudus bendradarbiavimas ir kartų susikalbėjimas svarbus ir verslo projektams. Darbuotojai įvairėja, mažinti atotrūkį tarp skirtingų kartų ir išnaudoti kelias kartas vienijančių darboviečių privalumus kaip niekad svarbu tvirtos ir motyvuotos kelių kartų komandos sukūrimui. Siekiant sustiprinti visų Projekto partnerių įgyvendinamų strategijų rezultatus būtina skatinti bendravimą ir bendradarbiavimą tarp skirtingų amžiaus grupių.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama organizuoti:

 • 12 dviejų dienų trukmės renginius – žygius gamtoje;
 • 4 vienos dienos renginius lauke;
 • 8 vienos dienos bendrų veiklų stovyklas kulinarijos tema;
 • 4 vienos dienos bendrų veiklų stovyklos folkloro tema;
 • 4 vienos dienos bendrų veiklų stovyklas fotografijos tema;
 •  Projekto dalyvių susitikimo renginys Projekto rezultatams apibendrinti ir pridėtinei vertei aptarti.

Visose teritorijojse organziuojami renginiai-žygiai ar vienos dienos renginiai  Projekto dalyvius paskatins peržiūrėti jau esamus maršrutus, juo stobulinti arba kurti naujus, domėtis savo krašto kultūriniu išskirtinumu ir mokytis jį pristatyti. Laukiama, kad įgyvendinus projektą, visų partnerių teritorijose atsiras žygiams ir trumpoms pažintinėms kelionėms pritaikyti maršrutai su tradicinio vietos maisto ragavimu, folkloro pristatymu.

Birželio 17 d. Joniškyje įvyko pirmasis koordinavimo grupės susitikimas, kurio metu buvo aptartas projekto veiklų planas, artimiausi darbai, jų organizavimas ir kiti klausimai. Pirmosios Projekto veiklos numatytos jau šių metų liepos antroje pusėje.


Džiugi žinia – NMA PAK posėdyje patvirtinti 6 Telšių VVG skelbto kvietimo Nr. 10 vietos projektai

Telšių rajono vietos veiklos grupė (toliau – Telšių VVG) skelbė kvietimą teikti vietos projektų paraiškas Nr. 10 (toliau – Kvietimas Nr. 10) nuo 2019-11-04 iki 2019-12-19. Sulaukta 8 vietos projektų paraiškų: pagal VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ 1 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“  gauti 2 vietos projektai, pagal 2 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti“ gauti 4 vietos projektai, pagal VPS priemonės „Parama atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimui ir (arba) energijos efektyvinimo didinimui“ gauti 2 vietos projektai.

2020 m. gegužės 26 d. NMA organizavo Projektų atrankos komiteto posėdį, kurio metu buvo patvirtinti 6 Telšių VVG  Kvietimo Nr. 10 vietos projektai. Parama skirta šiems vietos projektams: Rūdupių kaimo bendruomenės vietos projektui „Rūdupių kaimo bendruomenės namų energetinio efektyvumo didinimas“ ,  Akvilės Bukinienės vietos projektui „Poilsio pramogų sukūrimas Kalnėnų kaime“, MB „Minrona“ vietos projektui „„MB „Minrona“ verslo plėtra“, MB „Remagra“ vietos projektui „MB „Remagra“ autoserviso paslaugų bazės plėtra diegiant naujas technologijas ir pritaikant bendruomenės poreikiams“, T. Matučio individualios įmonės vietos projektui „T. Matučio įmonės verslo plėtra“ ir UAB „Telšių hidrostatyba“ vietos projektui „UAB „Telšių hidrostatyba“ teikiamų paslaugų plėtra diegiant naujas technologijas“.

Telšių VVG džiaugiasi kartu su projektų pareikškėjai ir linki jiems sklandaus ir nesudėtingo projektų įgyvendinimo!!!


 Patvirtinti Telšių rajono vietos veiklos grupės kvietimo Nr. 11 vietos projektai

Šių metų gegužės 18 d. pirmą kartą po ilgo nesimatymo rinkosi Telšių rajono vietos veiklos grupės Projektų atrankos komiteto nariai, kurie svarstė Telšių r. VVG kvietimo Nr. 11 gautus vietos projektus. Švelnėjant karantino sąlygoms, Projektų atrankos komiteto posėdis rinkosi pirmą kartą. Komiteto nariai svarstė 13 vietos projektų: 7 vietos projektai pagal VPS priemonės „Žemės ūkio verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“, 4 vietos projektai pagal veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti“ ir 2 vietos projektai pagal priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“. 

Posėdžio pradžioje komiteto nariai buvo informuoti, kad pagal Telšių rajono vietos veiklos grupės kvietimo Nr. 11 VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“  veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“  finansuojami yra 5 projektai. Telšių rajono vietos veiklos grupė pagal minėtą veiklos sritį gavo 7 vietos projektus, todėl ne visiems gautiems minėtos veiklos srities vietos projektams pakanka kvietimo Nr. 11 biudžeto lėšų. Esant tokiai situacijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ 4 priedo 1.2. punktu, posėdyje turi dalyvauti ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos atstovas. NMA atstovas, Karolis Klinavičius,  posėdyje dalyvavo tiesioginės transliacijos programos SKYPE dėka. 

Projektų atrankos komiteto nariai pritarė visiems kvietimo Nr. 11 gautiems vietos projektams. Kadangi, kvietimo Nr. 11 VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“  veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ finansuojami gali būti tik 5 projektai iš 7, Projektų atrankos komiteto nariai pritarė, kad dviejų pareiškėjų vietos projektai būtų įtraukti į rezervinių vietos projektų sąrašą, kurie dar gali būti vertinami toliau, atsiradus atitinkamoms aplinkybėms. Į rezervinių vietos projektų sąrašą buvo įtraukti projektai, surinkę atitinkamai 90 ir 70 balų iš 100 galimų,  tuo tarpu kiti minėto kvietimo veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ gauti vietos projektai surinko po 100 balų. 

 

 


Tarptautinio bendradarbiavimo projekto Akademija „Nuotykių LEADER“ (ACADEMY ADVENTURE LEADER) įgyvendinimas nukeliamas į 2021 m.

2020 m. pasauliui pradėjęs „vadovauti“ virusas COVID-19  koreguoja visų planus, keičia darbotvarkes. Ne išimtis ir Telšių rajono vietos veiklos grupės administruojamas tarptautinis bendradarbiavimo projektas Akademija „Nuotykių LEADER (ACADEMY ADVENTURE LEADER)“   (toliau-Projektas).

Pasaulinės pandemijos pasekmė – uždarytos valstybių sienos, paskelbti karantinai valstybėse, įvesta nuotolinė švietimo įstaigų veikla „surišo“ projektų partnerių rankas sėkmingai planuoti ir įgyvendinti numatytas Projekto veiklas 2020 m.: janunimo stovykla ir baigiamoji Projekto konferencija nukeliami į 2021 m.

Todėl, jaunime, jei skaitai šią žinutę, sek mūsų naujienas, stebėk mūsų paskyrą socialiniame tinkle Facebook ir nepraleisk progos kitais metais dalyvauti tarptaunėje jaunimo verslumo stovykloje!!!

Tarptautinio stovykla_2021

 

 


Įvyko Telšių rajono vietos veiklos grupės narių visuotinis ataskaitinis susirinkimas rašytine procedūra

Dėl Lietuvos Respublikoje paskelbtos ekstremalios padėties ir karantino, balandžio 22 d. Telšių rajono vietos veiklos grupės valdyboje buvo nuspręsta organizuoti Telšių rajono vietos veiklos grupės narių visuotinį ataskaitinį susirinkimą rašytine procedūra. Telšių rajono vietos veiklos grupės narių visuotinis ataskaitinis susirinkimas vyko iki balandžio 29 d. 17.00 val. el. paštu telsiurajonovvg@gmail.com. Nariams visa posėdžio medžiaga buvo siųsta el. paštu. Nariai galėjo iki balandžio 27 d. teikti Telšių rajono vietos veiklos grupės administracijai klausimus apie pateiktą medžiagą. Susirinkime savo sprendimus į darbotvarkės klausimus pateikė 46 iš 65 Telšių rajono vietos veiklos grupės narių, todėl sprendimams priimti reikalingas kvorumas yra, sprendimai patvirtinti.

Susirinkimo metu patvirtinti šie klausimai:
1. Dėl pritarimo visuotinio narių susirinkimo organizavimui rašytine procedūra pagal pateiktą darbotvarkę;
2. Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės pirmininko 2019 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo;
3. Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės 2019 m. finansinės atskaitomybės patvirtinimo;
4. Dėl revizoriaus ataskaitos tvirtinimo;
5. Dėl Telšių rajono vietos veiklos grupės 2020 m. veiklos plano patvirtinimo.

Su Telšių rajono vietos veiklos grupės narių visuotinio ataskaitinio susirinkimo protokolu susipažinti galima http://trvvg.lt/veikla/dokumentai/protokolai/

Labai tikimės, kad greitu laiku susirinkimai galės vykti kaip įprastai ir su Telšių rajono vietos veiklos grupės nariais bus galima susitikti ir pabendrauti gyvai.

Įvyko telši

 

 


Kviečiame susipažinti su Telšių rajono vietos veiklos grupės veiklos ataskaita už 2019 m.


Informuojame, kad Telšių rajono vietos veiklos grupės administracija dėl COVID-19 prevencinių veiksmų dirbs nuotoliniu būdu. Kilus klausimams, skambinkite arba rašykite:

VVG Pirmininkas +370 610 24 303

Finansininkė +370 616 57 986

Administratorės +370 616 57 746 arba  +370 616 38 484

Viešųjų ryšių spec. +370 616 58 021

El. p. telsiurajonovvg@gmail.com

Linkime likti sveikiems!!!


Sveikiname su Kovo 11-ąja, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena!!!

Sveikinimas

 

 


Vyko Telšių rajono vietos veiklos grupės posėdis

2020 m. kovo 4 d. vyko Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis, kuriame:

☑️patvirtinta Telšių rajono vietos veiklos grupės visuotinio ataskaitinio susirikimo data ir darbotvarkė. Susirinkimas planuojamas balandžio 23 d.
☑️patvirtinta Telšių rajono vietos veiklos grupės veiklos už 2019 m. ataskaita;
☑️patvirtintos Telšių rajono vietos veiklos grupės finansinės ataskaitos už 2019 metus;
☑️apžvelgtos 2020 m. Telšių rajono vietos veiklos grupės veiklos kryptys.

Telšių rajono vietos veiklos grupė – parama spartesnei kaimo plėtrai įgyvendinti!


Vyko tarptautinio bendradarbiavimo projekto Akademija „Nuotykių LEADER“ (ACADEMY ADVENTURE LEADER) Lietuvos projekto partnerių susitikimas

Šiandien (2020 m. vasario 19 d.) vyko tarptautinio bendradarbiavimo projekto Akademija „Nuotykių LEADER“ (ACADEMY ADVENTURE LEADER) Lietuvos projekto partnerių susitikimas. Susitikime dalyvavo Plungės rajono, Šiaurės vakarų Lietuvos ir Telšių rajono vietos veiklos grupių atstovai. Projekto partneriai aktyviai ruošiasi vienai pagrindinių projekto veiklų – verslumo akademijai – stovyklai, kuri vyks šių metų birželio 28 – liepos 4 dienomis! 

Susitikimo metu:

👉 buvo sudėliota preliminari verslumo akademijos – stovyklos „Nuotykių LEADER“ darbotvarkė;

👉 suderintos veiklos ir užduotys, kurios lauks stovyklos dalyvių;

👉 aptarta verslumo stovyklos dalyvių atranka.

Primename, kad šiuo metu yra paskelbta stovyklos dalyvių atranka, kuri vyks iki kovo 16 d. Tad jei norite bandyti savo sėkmę ir sudalyvauti stovykloje, turite atitikti šiuos reikalavimus:

 • turite būti nuo 18 iki 25 metų amžiaus;
 • turite gyventi kaimiškoje vietovėje;
 • gebėti kalbėti anglų kalba, švedų kalbos mokėjimas – didelis privalumas;
 •  būti susipažinę su pagrindinėmis ekonomikos, verslumo žiniomis (t. y. turi būti lankę ekonomikos, verslumo pamokas, ar studijas);
 • būti motyvuoti ir žingeidūs, nebijoti iššūkių.

Įdomu? Pildyk dalyvio anketą ir dalyvauk! Užpildytą anketą siųsk el. paštu telsiurajonovvg@gmail.com arba užnešk į Telšių rajono vietos veiklos grupės biurą adresu Sedos g. 6, Telšiuose. 

VERSLUMO STOVYKLOS DALYVIO ATRANKOS ANKETA 

Adventures in America (2)

 


Įkyko antrasis Telšių rajono vietos veiklos grupės Projektų atrankos komiteto posėdis

2020 m. vasario 19 d. įvyko antrasis Telšių rajono vietos veiklos grupės Projektų atrankos komiteto posėdis. Projektų atrankos komiteto posėdžio metu buvo patvirtinti kvietimo Nr. 10 gauti vietos projektai pagal VPS priemonę „Parama atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimui ir (arba) energijos efektyvinimo didinimui“ (kodas LEADER – 19.2-SAVA-6). Pagal šią piemonę buvo gauti du bendruomenių vietos projektai, kuriuos pateikė Rūdupių kaimo  bendruomenė ir Viekšnalių  bendruomenė ,,Šatrijos vingis“.   Svarstomiems projektams buvo pritarta ir pasiūlyta perduoti tolimesniam tinkamumo skirti paramą vertinimui. Daugiau informacijos apie patvirtintus projektus galite rasti www.trvvg.lt puslapyje, skiltyje PAREIŠKĖJAMS.

 


STARTUOJA TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO PROJEKTO  AKADEMIJA „NUOTYKIŲ LEADER“ (ACADEMY ADVENTURE LEADER) VERSLUMO STOVYKLOS DALYVIŲ ATRANKA

2018 m. rugsėjo 10 d. Telšių rajono vietos veiklos grupė su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pasirašė Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „LEADER“ veiklos srities „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“ paramos sutartį Nr. 44TT-KE-17-2-03769 įgyvendinti projektą akademija „Nuotykių LEADER“ (ACADEMY ADVENTURE LEADER) Nr. 44TT-KE-17-2-03769-PR001 (toliau-Projektas).

Projekto partneriai yra Plungės rajono vietos veiklos grupė, Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė bei partneriai iš Švedijos. Pagrindinis projekto uždavinys yra suorganizuoti dvejas 5 dienų trukmės  jaunimo verslumo Akademijas Švedijoje ir Lietuvoje, kurių metu jaunimas tobulintų verslumo įgūdžius, gautų žinių apie LEADER programą ir apie jų galimybes dalyvauti VVG kaimo plėtros procesuose. Pirmoji Akademija vyko Švedijoje 2019 metų birželį, antroji vyks  2020 m. birželio 28 – liepos 4 dienomis Lietuvoje.

Atsižvelgiant į Projekto veiksmų planą,  iki balandžio mėnesių bus vykdoma Projekto dalyvių (jaunų žmonių 18-25 m. amžiaus) atranka, kurie dalyvaus  Akademijoje Lietuvoje.

Šių metų sausio 29 d. Telšių rajono vietos veiklos grupės valdyba pritarė ir patvirtino Projekto Akademija „Nuotykių LEADER“  verslumo stovyklos dalyvių atrankos anketos formą, pagal kurią yra kviečiami jauni žmonės dalyvauti atrankoje dėl dalyvavimo 5 dienų trukmės Akademijoje (stovykloje).

Pagrindiniai kriterijai, kuriais vadovaujantis bus atrenkami jauni žmonės:

 • Jie turi būti nuo 18 iki 25 metų amžiaus;
 • Dalyvių gyvenamoji vieta turi būti deklaruota kaimiškoje vietovėje;
 • Gebėti kalbėti anglų kalba, švedų kalbos mokėjimas – didelis privalumas;
 • Turi būti susipažinę su pagrindinėmis ekonomikos, verslumo žiniomis (t. y. turi būti lankę ekonomikos, verslumo pamokas, ar studijas);
 • Būti motyvuoti ir žingeidūs, nebijoti iššūkių.

Atrinkti jauni asmenys, dalyvaudami Verslumo akademijoje, turės unikalią progą:

 • Susipažinti su LEADER programa, sužinos apie savo galimybes dalyvauti VVG kaimo plėtros procesuose;
 • Pagilinti anglų kalbos žinias;
 • Susirasti draugų iš Švedijos, susipažinti su jų kultūra;
 • Patirti daug nuotykių, džiugių akimirkų;
 • Dalyvavimas Akademijoje – nemokamas.

Visus norinčius ir atitinkančius reikalavimus, kviečiame pildyti dalyvio atrankos anketą ir ją iki šių metų kovo 16 d. atsiųsti el. paštu telsiurajonovvg@gmail.com arba užnešti į Telšių rajono vietos veiklos grupės biurą adresu Sedos g. 6, Telšiuose. 

Atkreipiame dėmesį, kad iš Telšių rajono ir Rietavo savivaldybės bus atrenkami tik 8 kandidatai, todėl nedvejok, užpildyk anketą ir bandyk sėkmę! Geras laikas, naujos žinios, nauji draugai – garantuoti!

VERSLUMO STOVYKLOS DALYVIO ATRANKOS ANKETA 

Adventures in America (2)        

 


Apdovanoti konkurso „Krašto auksas“ Telšių apskrities nugalėtojai

2020 m. vasario 1 d. Kuliuose (Plungės raj.) už sėkmingai įvykdytus projektus, įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą, skleidžiant gerąją patirtį, apdovanoti Žemės ūkio ministerijos inicijuoto konkurso „Krašto auksas“ Telšių apskrities nugalėtojai.

Pretendentus konkursui „Krašto auksas“ galėjo teikti visos organizacijos bei fiziniai asmenys. Nugalėtojus išrinko Apdovanojimų atrankos komisija, didelį dėmesį skyrusi pretendentų verslumui, projektų naudai visuomenei. 

Iš Telšių rajono vietos veiklos grupės pareiškėjų, sėkmingai įgyvendinusių projektus, konkurso „Krašto auksas“ nugalėtojai:

MB „Remagra“ (Telšių r.) projektas „MB „Remagra“ autoserviso paslaugų bazės sukūrimas diegiant naujas technologijas ir pritaikant bendruomenės poreikiams“ įvertintas už verslo kaimo vietovėje modernizavimą, naujų darbo vietų sukūrimą.

Vaidas Mekionis (Telšių r.) apdovanotas už projektą „Vaido Mekionio verslo pradžia įsigyjant komercinį mikroautobusą su įmontuota virtuvės įranga, priekaba bei elektros generatoriumi“ – sukurtą ne žemės ūkio srities verslą ir naujas darbo vietas.

MB ,,Ąžuolina“ (Telšių r.) apdovanota už projektą „MB ,,Ąžuolina“ veiklos plėtra įsigyjant konvekcinę medienos džiovyklos įrangą“ – įmonės modernizavimą ir plėtrą, naujų darbo vietų kaimo gyventojams sukūrimą.

Konkursas „Krašto auksas“ surengtas siekiant didinti 2014–2020 m. Lietuvos kaimo plėtros programos žinomumą, viešinti programos įgyvendinimo gerąją patirtį bei pasiektus rezultatus, skatinti aktyvesnį dalyvavimą kaimo plėtros procesuose, viešinti Europos inovacijų partnerystės veiklos grupių veiklą, skatinti inovacijas kaimo vietovėse.

LR Žemės ūkio ministerijos informacija


Vyko Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos ir Projektų atrankos komiteto posėdžiai

2020 m. sausio 29 d. Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai rinkosi į valdybos ir Projektų atrankos komiteto posėdžius. Valdybos posėdžio metu buvo aptariamas  Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategijos  bandomojo tarpinio vertinimo rezultati, patvirtinta tarptautinio bendradarbiavimo projekto „Akademija Nuotykių LEADER (ACADEMY ADVENTURE LEADER)“ dalyvių atrankos anketa,  kvietimo teikti vietos projektus  Nr. 11 dokumentacija.

Projektų atrankos komiteto posėdžio metu buvo patvirtinti kvietimo Nr. 10 gauti vietos projektai (6 verslo projektai). Visiems svarstomiems projektams buvo pritarta ir pasiūlyta perduoti tolimesniam tinkamumo skirti paramą vertinimui. Daugiau informacijos apie patvirtintus projektus galite rasti www.trvvg.lt puslapyje, skiltyje PAREIŠKĖJAMS.

kvietimas teikti vietos projektus Nr. 11 (3)

 


Atliktas Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategijos bandomasis tarpinis vertinimas

Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategijos (toliau – Telšių-Rietavo VPS) bandomasis tarpinis vertinimas atliktas siekiant pasirengti 2020 m. numatytam  visų VPS tarpiniam vertinimui (išbandyti parengtą VPS tarpinio vertinimo metodiką ir VVG apklausos klausimyną bei parengti pasiūlymus dėl rezervų  paskirstymo principų). Iš visos Lietuvos VVG buvo pasirinktos 4 bandomajam tarpiniam vertinimui, tarp kurių  pateko Telšių-Rietavo VVG. Vertinimą Žemės ūkio ministerijos užsakymu atliko UAB „ESTEP Vilnius“ ekspertai. Bandomųjų vertinimų metu analizuota VPS įgyvendinimo pažanga nuo VPS įgyvendinimo pradžios iki 2018-12-31. Atliekant visų VPS tarpinį vertinimą (įskaitant ir tų, kurias apėmė bandomieji vertinimai) bus analizuojama VPS įgyvendinimo pažanga nuo VPS įgyvendinimo pradžios iki 2019-12-31. Vertinimas atliktas VPS ir VPS priemonių/ veiklos sričių lygiu (neatliekant projektų lygio analizės). Vertinimo metu siekiama pagal objektyvius kiekybinius rodiklius įvertinti ir tarp skirtingų VPS palyginti VPS įgyvendinimo pažangą ir rezultatus. VPS įgyvendinimo pažanga vertinama pagal proceso, finansinius ir fizinius (produkto ir rezultato) rodiklius (bandomojo tarpinio vertinimo ataskaita pridedama ). Planuojamas tarpinis visos Lietuvos VVG vertinimas bus atliekamas 2020 m.

Susipažinti su bandomojo tarpinio vertinimo ataskaita

 


Telšiuose vyko seminaras „Pažangaus kaimo link“

Šiandien Telšiuose Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje vyko seminaras „Pažangaus kaimo link“. Šio seminaro metu Telšių, Plungės ir Mažeikių kaimo bendruomenių, biudžetinių įstaigų ir vietos verslo atstovai susipažino su pažangių kaimų koncepcija, diskutavo, koks turėtų būti pažangus kaimas jų apskrityje, aptarė LEADER priemonės įgyvendinimo aktualijas, pasidalino įgyvendintų projektų patirtimi. Seminare dalyvavo LR Seimo narė Rimantė Šalaševičiūtė bei Telšių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Kazys Lečkauskas.
Renginiai organizuojami įgyvendinant projektą „Bendra vietos veiklos grupių iniciatyvų platforma pažangiam kaimui kurti“, kuriam finansavimas skirtas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“.


Kviečiame dalyvauti seminare „PAŽANGAUS KAIMO LINK“

Dar pernai gruodžio mėnesį Vietos veiklų grupių tinklas organizavo pirmuosius seminarus „Pažangaus kaimo link“ Kauno ir Panevėžio apskrityse. Renginiuose dalyvavo apskričių VVG atstovai ir kiti kaimo plėtros proceso dalyviai (kaimo bendruomenių, biudžetinių įstaigų ir vietos verslo atstovai). Dalyviai susipažino su pažangių kaimų koncepcija, diskutavo, koks turėtų būti pažangus kaimas jų apskrityje, aptarė LEADER priemonės įgyvendinimo aktualijas, pasidalino įgyvendintų projektų patirtimi. 
Šių metų sausį ir vasarį šie seminarai vyks Telšių, Vilniaus, Šiaulių, Alytaus, Utenos, Marijampolės, Tauragės ir Klaipėdos apskrityse!
Renginiai nemokami. Norintys dalyvauti renginyje registruokitės savo gyvenamosios teritorijos vietos veiklos grupėje.
Renginiai organizuojami įgyvendinant projektą „Bendra vietos veiklos grupių iniciatyvų platforma pažangiam kaimui kurti“, kuriam finansavimas skirtas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“.

VVGT informacija.

82780505_1471435126363404_923953383558086656_o

 


VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros atstovai kviečia į informacinį renginį
„Tautinis paveldas – žemaičių ir tautodailės metų sandūroje“

Renginio tikslas – supažindinti kuriančią ir aktyvią vietos bendruomenę su tautinio paveldo filosofija, valstybės parama ir veikla, skirta tautinio paveldo išsaugojimui ir puoselėjimui. Atskleisti tautinio paveldo kūrėjų specifikos ypatumus ir palyginti su kitų kūrėjų veiklomis. Pristatyti tautinio paveldo gaminių sertifikavimo idėją, tikslus ir naudą visuomenei bei kūrėjui. Paskatinti vietos bendruomenę ir jos lyderius puoselėti tautinį paveldą, vienyti jėgas, steigti tradicinių amatų centrus.

Primename, kad Telšių r. VVG bus galimybė teikti vietos projektų paraiškas pagal Vietos plėtros strategijos priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-4). Norint pateikti paraišką, reikės, kad projektas būtų tiesiogiai susijęs su sertifikuotų tautinio paveldo produktų plėtra ir rinkodara.

Labai rekomenduojame dalyvauti renginyje, pasisemti naujų ar pagilinti jau turimas žinias apie tautinio paveldo gaminių sertifikavimą.

Telšių rajono vietos veiklos grupė – parama spartesnei kaimo plėtrai įgyvendinti!

Tautinis paveldas - žemaičių ir tautodailės metų sandūroje

 


Aktuali informacija kaimo bendruomenėms dėl 2020 metų nacionalinės paramos:

 • nuo š. m. sausio 13 d. iki vasario 14 d. skelbiamas kvietimas kaimo bendruomenėms ir jų asociacijoms teikti paramos paraiškas pagal 2020 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, patvirtintas žemės ūkio ministro 2020 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. 3D-7 ,,Dėl 2020 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo“;
 • paramos paraiškos forma skelbiama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) interneto svetainėse (www.zum.lrv.lt, www.nma.lt). Paramos paraiškas priima Agentūra nuo 2020 m. sausio 13 iki vasario 14 d. darbo laiku: pirmadienį–ketvirtadienį 8.00–17.00 val., penktadienį 8.00–15.45 val.; pietų pertrauka 12.00–12.45 val.;
 • Paramos paraiška Agentūrai gali būti pateikta vienu iš būdų:– spausdintine forma (vienas originalus egzempliorius) ir paramos paraiška elektronine forma (įrašyta į kompiuterinę laikmeną doc arba docx formatu). Šiuo būdu teikiami dokumentai turi būti pateikti asmeniškai arba per įgaliotą asmenį, arba atsiųsti per kurjerį, arba paštu registruota pašto siunta Agentūrai (adresas  Blindžių g. 17, 08111 Vilnius);– elektronine forma, pateikiant užpildytus dokumentus (suformuotus į bylą ir sunumeruotus PDF formatu) ir paramos paraiškos formą (doc arba docx formatu). Šiuo būdu teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą ir pateikti Agentūrai el. p. dokumentai@nma.lt; 
 • Papildomą informaciją teikia Agentūra bendruoju telefonu (8 5) 252 6999 arba 1841, el. p. info@nma.lt.

2020 METŲ NACIONALINĖS PARAMOS KAIMO BENDRUOMENIŲ VEIKLAI

 


Vyko mokymai „Verslo plėtros galimybės: verslo formos, mokesčiai ir paskaitos ypatumai“

2019 m. gruodžio 18 d. Telšiuose, o gruodžio 19 d.  Rietave vyko mokymai potencialiems pareiškėjams „Verslo plėtros galimybės: verslo formos, mokesčiai ir paskaitos ypatumai“
Mokymus veda lektorė Vilma Kardišauskienė, buhalterė, projektų finansininkė, turinti 22 metų patirtį dirbant uždarose akcinėse bendrovėse bei viešosiose įstaigose.
Mokymų metu dalyviai pagilins žinias apie verslo formas, verslo apskaitos ypatumus, verslo mokamus mokesčius ir kitus su verslo organizavimu aktualius klausimus.

Telšių rajono vietos veiklos grupė – parama spartesnei kaimo plėtrai įgyvendinti!


Telšių VVG darbuotojos dalyvavo susitikime

2019 gruodžio 10 dieną Telšių rajono VVG administracijos darbuotojos vyko į susitikimą Vilniuje Nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Čia buvo aptartas VPS tarpinis vertinimas: bandomųjų vertinimų rezultatai, pasiūlymai dėl rezervų paskirstymo principų ir vertinimo proceso organizavimo, kurį pristatė ESTEP partnerė ir Vertinimo grupės vadovė Neringa Viršilienė. 2-ojo Europos sąjungos paramos skyriaus patarėja Ilona Javičienė bei NMA prie ŽŪM skyriaus vedėja Virginija Liukpetrytė apžvelgė Vietos veiklos grupių tinklo narių probleminius klausimus dėl vietos plėtros strategijų įgyvendinimo ir bendradarbiavimo projektų.


Budrikių kaimo bendruomenė šventes sutiks naujuose bendruomenių namuose

2018 m. Budrikių kaimo bendruomenė pateikė Telšių rajono vietos veiklos grupei vietos projektą „Pastato Budrikių kaime remontas ir pritaikymas bendruomenės reikmėms“. Projektas buvo parengtas pagal kvietimo Nr. 3 dokumentaciją, pagal VPS priemonę „Infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas“ (kodas LEADER-19.2- 7) veiklos sritį „Parama investicijoms į mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas LEADER-19.2- 7.2). Projektas praėjo visus vertinimo etapus ir buvo pripažintas kaip tinkamas finansuoti. 

Budrikių kaimo bendruomenė neturėjo tinkamų patalpų, kuriose galėtų rinktis: organizuoti renginius, įvairias veiklas, susirinkimus. Tai paskatino bendruomenę teikti paraišką paramai gauti ir susitvarkyti savivaldybei nuosavybes teise priklausančias patalpas, kurios yra perduotos bendruomenei. Patalpos projekto dėka buvo suremtotuotos, o šių metų gruodžio 7 d. vyko Budrikių kaimo bendruomenės naujai įrengtų namų atidarymas, kuriame dalyvavo ir Telšių rajono vietos veiklos grupės administratorė Agnė Marozienė. Agnė palinkėjo bendruomenei gyvuoti dar ilgus metus, būti aktyviai ir veikliai, burti savo bendruomenės narius įvairiom progom.

Burikių kaimo bendruomenės pirmininkė Daiva Rimkuvienė džiaugėsi, kad bendruomenė dabar turės kur sutikti Naujuosius metus, nes patalpos dabar jaukios, gražios ir šiltos, tarsi antri namai, kuriuose laukiami visi!


Vyko mokymai „Verslo plano rengimas“

Gruodžio 5 d. Telšių rajono vietos veiklos grupės administracija kvietė visus besidominčius į nemokamus vienos dienos mokymus „Verslo plano rengimas“.

Mokymus vedė Tomas Vasiliauskas – UAB „Pokyčių valdymas“ vadovas, konsultantas, lektorius, turintis 13 metų praktinio darbo patirtį vadybos ir finansų srityje.
Mokymų metu dalyviai sužinojo, kas yra verslo planas, kam jis reikalingas, kokia yra verslo plano vertė bei kokios verslo plano kūrimo fazės. Mokymų dalyviams buvo atsakyti klausimai, kaip parengti verslo planą ir išvengti pagrindinių verslo plano rengimo klaidų. Dalyviai buvo supažindinti su Telšių rajono vietos veiklos grupės administruojamos  „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategijos“ priemonėmis ir jų reikalavimais bei į ką reiktų atkreipti dėmesį rengiant vietos projektų verslo planus.

Telšių rajono vietos veiklos grupė – parama spartesnei kaimo plėtrai įgyvendinti!


Bendruomenių telkimas ir žinių sklaida 15 metų su VVG 

Bendruomenių telkimas ir žinių sklaida 15 metų su VVG – tokiu kreipiniu buvo pradėta lapkričio 26 d. vykusi Telšių rajono vietos veiklos grupės organizuota konferencija, į kurią gausiai susirinko Telšių rajono ir Rietavo savivaldybės bendruomenių atstovai.
Konferencijoje apžvelgta Telšių rajono vietos veiklos grupės veikla: įgyvendinta „Vietos plėtros 2008-2014 metų strategija“ ir šiuo metu įgyvendinama „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“.

Asociacija įkurta 2004 metais, apjungdama vientisą Telšių rajono savivaldybės, o nuo 2015 m. ir Rietavo savivaldybės kaimo gyvenamosios vietovės teritoriją ir gyventojus. Misija –siekti suaktyvinti kaimo bendruomenes, skatinti jos narių gebėjimus aktyviau dalyvauti ekonominėje, socialinėje, aplinkosaugos ir kultūros paveldo priežiūros ir išsaugojimo veikloje, rengti ir įgyvendinti kaimo plėtros planus.

Sėkmė ir patirtis įgyvendinus „Vietos plėtros 2008-2014 metų strategiją“ – projektas įgyvendintas ir jo sėkmė akivaizdi, nes į rajoną buvo pritraukta 7 mln. 400 tūkst. litų ES paramos, įgyvendinti 85 projektai. Padaryta daug: sutvarkytos miestelių viešosios erdvės, bendruomenių namai, koplyčios, įrengtos estrados, sustiprintos materialinės bendruomenių bazės, įgyvendinti verslo projektai, kurie sukūrė 14 darbo vietų.  Įgyvendinant strategiją, bendruomenių nariai turėjo puikias galimybes mokytis bei tobulinti savo įgūdžius projektų įgyvendinimui, nes buvo organizuojama daug ir įvairių mokymų.

Šiuo metu įgyvendinama „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“.  Strategijai skirta beveik 2 mln. 500 tūkst. Eur. ES paramos. Ši strategija  skirta kurti patrauklius Telšių ir Rietavo rajonus, skirtus darbui, poilsiui ir gyvenimui, kuriame gyvena pilietiškos bendruomenės. Įgyvendinami 17 projektų, kurių bendra vertė 721 tūkst. Eur., sukurta 10 darbo vietų. Planuojama, kad įgyvendinus šią strategiją bus sukurtos 49 darbo vietos, bus įgyvendinti 66 projektai.

Renginyje dalyvavo gausus būrys svečių: Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai, seimo nario Valentino Bukausko patarėja Aušra Blaževičienė, Telšių rajono meras Kęstutis Gusarovas, vicemeras Kazys Lečkauskas, Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius Imantas Motiejūnas ir direktoriaus pavaduotojas Almantas Lukavičius, Rietavo savivaldybės vicemeras Jonas Eugenijus Bačinskas ir administracijos direktoriaus pavaduotojas Antanas Aužbikavičius. Sveikinimo žožius taip pat tarė Nacionalinės mokėjimo agentūros Telšių paramos skyriaus vedėja Laima Mikalauskienė, Telšių rajono seniūnų vardu – Varnių seniūnas Rolandas Bružas ir Upynos seniūnas Donatas Želvys, Telšių rajono bendruomenių vardu kalbėjo Nevarėnų bendruomenės „Ratas“ pirmininkas Albinas Šmukšta, Rietavo savivaldybės bendruomenių vardu – Budrikių kaimo bendruomenės pirmininkė Daiva Rimkuvienė. Pasisakyti ir pasveikinti panoro Varnių regioninio parko direktorė Irena Zimblienė, Telšių apskrities verslo inkubatoriaus direktorė Jolanta Norvaišienė. Telšių rajono VVG labai džiaugėsi, kad į konferenciją atvyko kaimynai: Plungės rajono vietos veiklos grupės atstovės Gražina Lukošienė ir Daiva Gricienė, Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės atstovės Loreta Rubežienė ir Daiva Baranauskienė.

Po konferencijos visi dalyviai buvo pakviesti paklausyti Juvento Radzio ir grupės koncerto, pabendrauti prie kavos puodelio.Dėkojame Vidai Čėjauskienei, kuri su „žemaitišku prieskoniu“ vedė visą konferenciją taip neleidama pamiršti, kad šie metai – ŽEMAITIJOS METAI.Dėkojame mūsų rėmėjams, kurių dėka įvyko ši šventė: Telšių rajono savivaldybei, kredito unijai „Germanto lobis“, gėlių salono „Skinta“ vadovei Birutei Lekavičiūtei.Ir YPATINGAI dėkojame VISIEMS, kurie galėjote skirti savo laiko Telšių rajono vietos veiklos grupei: pabūti kartu, pasidžiaugti nuveiktais darbais ir aptarti būsimus, pabendrauti.

Nuotraukos: Modestas Normantas.


 Maloniai kviečiame į konferenciją „Bendruomenių telkimas ir žinių sklaida 15 metų su VVG“

 


Tęsiamas „Telšių ir Rietavo savivaldybių 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos“  pristatymo ciklas Telšių ir Rietavo savivaldybių seniūnijose

Tęsiamas „Telšių ir Rietavo savivaldybių 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos“ (toliau – VPS) pristatymo ciklas Telšių ir Rietavo savivaldybių seniūnijose.
Šių metų lapkričio 19 d. Rietavo savivaldybės Daugėdų seniūnijoje, o lapkričio 20 d. Rietavo savivaldybės Medingėnų seniūnijoje ir Rietavo savivaldybės Žadvainių pagrindinėje mokykloje buvo kalbama apie VPS: kokie strategijos prioritetai, priemonės, kokie kvietimai teikti paraiškas jau paskelbti, kokie dar planuojami, kuo gali Telšių rajono vietos veiklos grupė būti naudinga kaimo gyventojams, verslininkams.

Telšių rajono vietos veiklos grupė – parama spartesnei kaimo plėtrai įgyvendinti!


Telšių VVG atstovai lanko bendruomenes

Telšių rajono VVG darbuotojai toliau lanko Telšių ir Rietavo bendruomenes.
Šių metų lapkričio 8 d. Liolių bendruomenės namuose, o lapkričio 14 d. Labardžių bendruomenės „Mūsų Labardžiai“ namuose buvo aptariama ir pristatoma „Telšių ir Rietavo savivaldybių 2014-2020 metų vietos plėtros strategija“: kokie strategijos prioritetai, priemonės, kokie kvietimai teikti paraiškas jau paskelbti, kokie dar planuojami.

Telšių rajono vietos veiklos grupė – parama spartesnei kaimo plėtrai įgyvendinti!


NMA patvirtino „Telšių ir Rietavo savivaldybių 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos“ keitimą

Lapkričio 8 d. NMA pritarė „Telšių ir Rietavo savivaldybių 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos“ (toliau -VPS) keitimui. Padaryti šie VPS keitimai:
* VPS įgyvendinimo veiksmų planas už 2019 m. keičiamas pagal faktinę VPS įgyvendinimo eigą;
* Indikatyvus VPS lėšų poreikis pagal metus ir VPS administravimo išlaidų finansinis planas koreguojami pagal žinomas faktines 2018 m. ir 2019 m. bei preliminarias kitų metų planuojamas sumas;
* svarbiausias pakeitimas – VPS priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ paramos lyginamoji dalis keičiama iš 80 procentų į 95 procentus. Tai reikškia, kad būsimiems pareiškėjams teikiant paraišką pagal šią priemonę reikės tik 5 procentų prisidėjimo projekto įgyvendinimui (seniau reikėjo 20 proc. prisidėjimo).

Su pakeista strategija susipažinti galite Telšių VVG svetainės „Strategija 2014-2020 m.“ skiltyje.

Telšių rajono vietos veiklos grupė – parama spartesnei kaimo plėtrai įgyvendinti!

 


Įvyko mokymai „SOCIALINIŲ TINKLŲ NAUDOJIMO GALIMYBĖS ĮGYVENDINANT VIETOS PLĖTROS STRATEGIJĄ“

Telšių rajono vietos veiklos grupė lapkričio 7 d. organizavo mokymus „Socialinių tinklų naudojimo galimybės įgyvendinant vietos plėtros strategiją“. Mokymų turinys aktualus tiek verslininkui, tiek bendruomenei siekinat socialinius tinklus naudoti kaip viešinimo, reklamos priemonę. Šiuo laikotarpiu reikia gebėti atskirti ir suvokti internetinės platformos paskirtį ir kam vartotojai ją naudoja. Mokymų metu buvo ieškota atsakymų į šiuos teiginius:

 • socialinių tinklų auditorija praktiškai neatsilieka nuo paieškos sistemų naudotojų skaičiaus, socialinių tinklų naudotojai dažniausiai yra aktyvūs ir lengviau skatinami;
 •  įmonės ar bendruomenės  paskyros (puslapio) sukūrimas socialiniame tinkle nepareikalaus didelių investicijų, tačiau padidins įmonės ar bendruomenės žinomumą, pagerins įvaizdį bei konkurencinį pranašumą;
 • didelė dalis naudotojų socialiniuose tinkluose praleidžia ženkliai daugiau laiko, nei žiūrėdami televiziją ar naršydami naujienų portalus;
 • unikalios reklamavimosi galimybės socialiniuose tinkluose leidžia pritraukti potencialius pirkėjus ir paskatinti tiesioginius prekių ar paslaugų pardavimus, bendruomenėms – pritraukti renginių dalyvių iš kitų bendruomenių, būti konkurencingomis formuojant savo įvaizdį rajono ar net šalies mastu;
 • aktyvi ir struktūrizuota komunikacija socialiniuose tinkluose stiprina glaudžius santykius su klientais, bendruomenių nariais ir tai skatina lojalumą;
 • pakankamai paprastai ir lengvai valdoma ir administruojama informacija, realiu laiku atliekamos korekcijos;
 • galima lengvai sekti ir vertinti savo įmonės ar bendruomenės pristatymo socialiniuose tinkluose naudą;
 • socialiniai tinklai – viena iš geriausių nemokamos reklamos platformų.

Mokymai praturtino tiek renginio dalyvių, tiek VVG administracijos turimas žinias apie socialinių tinklų teikiamą naudą.

Telšių rajono vietos veiklos grupė – parama spartesnei kaimo plėtrai įgyvendinti!


Telšių VVG atstovai lankėsi Varnių seniūnijoje

Telšių rajono vietos veiklos grupė, pakviesta Telšių rajono Varnių seniūnijos seniūno Rolando Bružo, dalyvavo Varnių seniūnijos susitikime su bendruomenių atstovais. Susitikimo metu pristatyta „Telšių ir Rietavo savivaldybių 2014-2020 metų vietos plėtros strategija“: strategijos priemonės, projektų finansavimo sąlygos ir taisyklės, strategijos įgyvendinimo šiandiena ir perspektyvos. Dalyviams  informuota ir pristatyta, kad Telšių rajono VVG yra paskelbusi kvietimą Nr. 10, kuris galios nuo lapkričio 4 d. iki gruodžio 19 d. 

Norite, kad atvyktume į jūsų bendruomenę? Rašykite telsiurajonovvg@gmail.com

Telšių rajono vietos veiklos grupė – parama spartesnei kaimo plėtrai įgyvendinti!

 


Vyko Telšių rajono valdybos posėdis

2019 m. spalio 30 d. vyko Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis. Posėdžio metu buvo aptarti šie klausimai: „Telšių ir Rietavo savivaldybių 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos“ dalinis keitimas, patvirtinta Kvietimo nr. 10 dokumentacija ir kvietimo data, pritarta Lieplaukės bendruomenės bei VVG administracijos  iš Telšių rajono savivaldybės biudžeto finansavimui gauti pateiktiems projektams, aptarti kiti klausimai. 


Telšių rajono vietos veiklos grupė toliau svečiuojasi seniūnijose

Telšių rajono vietos veiklos grupė dalyvauja Telšių rajono seniūnijų organizuojamuose susitikimuose su bendruomenių pirmininkais ir seniūnaičiais. Šiandien (spalio 24 d.)  buvo aplankyta Gadūnavo seniūnija ir ten pristatyta „Telšių ir Rietavo savivaldybių 2014-2020 metų vietos plėtros strategija“: strategijos priemonės, projektų finansavimo sąlygos ir taisyklės, strategijos įgyvendinimo šiandiena ir perspektyvos. Susirinkimo dalyviai buvo kviečiami pasinaudoti teikiama Europos Sąjungos parama, kilus klausimams kviečiami konsultuotis su Telšių rajono vietos veiklos grupės specialistais. 

Telšių rajono vietos veiklos grupė – parama spartesnei kaimo plėtrai įgyvendinti!

Norite, kad atvyktume į jūsų bendruomenę? Rašykite telsiurajonovvg@gmail.com


Telšių rajono vietos veiklos grupė lankėsi Telšių rajono Nevarėnų seniūnijoje

2019 m. spalio 21 d. Telšių rajono vietos veiklos grupė buvo pakviesta Telšių rajono Nevarėnų seniūnės Vilmos Šakienės atvykti į seniūniją ir pristatyti „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategiją“ (toliau-Strategija)  bendruomenės nariams. Susirinkusiems buvo papasakota, kokie Strategijos prioritetai, kokios yra priemonės ir kiek skirta kiekvienai priemonei Strategijos tikslams pasiekti. Taip buvo pateikta pavyzdžių, kokie projektai yra įgyvendinti ir įgyvendinami šiuo metu, kokios yra projektų finansavimo sąlygos ir taisyklės. Susirinkimo dalyviai buvo kviečiami pasinaudoti galimybe ir bandyti rašyti projektus Europos Sąjungos paramai gauti. Susirinkime taip pat dalyvavo ir pranešimo klausėsi Telšių rajono meras Kęstutis Gusarovas su patarėja Rugile Kumžaite. Tikimės, kad renginio dalyviams išgirsta informacija suteiks naujų minčių ir idėjų kaip pasinaudoti Europos Sąjungos parama per LEADER priemonę.

Telšių rajono vietos veiklos grupė – parama spartesnei kaimo plėtrai įgyvendinti!

Norite, kad atvyktume į jūsų bendruomenę? Rašykite telsiurajonovvg@gmail.com


Telšių rajono VVG atstovai lankėsi Švedijoje

Telšių rajono VVG atstovai kartu su Plungės rajono savivaldybės ir Šiaurės Vakarų Lietuvos VVG atstovais spalio 9-11 dienomis lankėsi Švedijoje Hallstahammar miestelyje, tarptautinio bendradarbiavimo projekto Akademija „Nuotykių LEADER“ (Acagemy Adventure LEADER) konferencijoje.

Spalio 9 d. lietuvius Stokholme pasitiko Švedijos Leader Nedre Dalälven VVG atstovai. Šią dieną Lietuvos VVG atstovai buvo vežiojami po Švedijos bendruomenių projektus, tokius kaip „Salnecke slottscafé“, „Fjärdhundraland“, Härnevi mötesplats“. Lietuvius žavėjo, kad projektai yra įgyvendinami daug paprasčiau nei Lietuvoje, stengiamasi maksimaliai išnaudoti apylinkių gamtos ir reljefo ypatumus (dviračių takų, bėgiojimo takų infrastruktūra, poilsio zonų įrengimas šalia įvairių bendruomenės veiklų), bendruomenės narių gebėjimus kurti verslą ir pan.

Spalio 10 d. Åsby viešbutyje prasidėjo konferencija, kuri buvo skirta  aptarti ir įvertinti įvykusią Akademiją „Nuotykių LEADER“ 2019 m. Švedijoje, detalizuoti būsimos Akademijos „Nuotykių LEADER“ Lietuvoje 2020 m. veiklas, pasiruošimo procesus, bendradarbiavimo tarp VVG galimybes.

Visų pirmiausia Švedijos VVG atstovės pristatė savo VVG strategijas, trumpai papasakojo, kaip šios strategijos įgyvendinamos, koks projektų paramos intensyvumas, kokio tipo projektai finansuojami ir pan. Vėliau buvo pereita prie 2019 m. vykusios Akademijos „Nuotykių LEADER“ aptarimo: su kokiais sunkumais susidurta organizuojant akademiją, kokių baimių turėta atrenkant akademijos dalyvius, kaip sektasi derinti akademijos dalyvių ir LEADER projektus įgyvendinančių verslininkų, bendruomenių atstovų susitikimus ir pan. Apie vykusią Akademiją Švedijoje savo įspūdžiais pasidalino ir Lietuvos delegacijos atstovės Agnė ir Aistė, kurios 2019 m. buvo Akademijos dalyvės Švedijoje. Merginos pasidžiaugė, kad Akademija atvėrė suvokimą apie galimą Europos sąjungos paramą per LEADER programą, suteikė galimybę patobulinti anglų kalbos žinias, susipažinti su švedų kultūra bei žmonėmis, susirasti draugų.

Pirmoji konferencijos diena buvo užbaigta tarpusavio užsiėmimais – komandiniais žaidimais. Dalyviai buvo padalinti į keturias grupes, kurios turėjo įveikti 5 užduotis. Parinktos tokios užduotys, kurias sėkmingai įveikti būtinas darnus komandinis darbas ir susiklausymas.

Antroji konferencijos diena pradėta švedų Leader Malärdalen VVG atstovės Sophia pristatymu apie mobiliąją programėlę, kuri yra sukurta įgyvendinti šiam projektui. Programėlė naudojama Akademijos metu kaip vienas pagrindinių įrankių: pateikti užduotis Akademijos  dalyvių komandoms, maršrutus, kur jie turi nuvykti, dalyvių teisingų atsakymų pateikimui, aplankytų projektų nuotraukų sukėlimui ir kt.

Toliau konferencijoje Telšių rajono VVG atstovė Agnė Marozienė pristatė visų trijų Lietuvos projekto partnerių  vietos veiklos grupių strategijas, įgyvendinamus projektus, VVG valdymo struktūrą. Taip pat Agnė supažindino konferencijos dalyvius su preliminaria 2020 m. planuojamos Akademijos „Nuotykių LEADER“  Lietuvoje programa, kokie projektai bus lankomi, kokios aktyvios veiklos ir užduotys laukia jaunimo vakarais. Visų detalių Lietuvos atstovai atskleisti nenorėjo, tegul tai lieka staigmena. Gi ne veltui akademija vadinasi – Akademija „Nuotykių LEADER“. Tad švedų Lietuvoje laukia ne ką mažiau nuotykių, nei lietuvių Švedijoje!


Telšiuose vyko tarptautinis bendruomenių forumas „Telšiai-2019“

Spalio 4-ąją žemaičių muziejuje „Alka“ įvyko Tarptautinio bendruomenių forumo „Telšiai-2019“ atidarymas. Į Žemaitiją atvyko gausus būrys svečių: Estijos Pärnu miesto vyrų choras „Pärnu M. Ludigi nim. Meeskoor“, Kirovo miesto folkloro kolektyvas „Sloboda“, Latvijos moterų vokalinis ansamblis „Vereteno“, Lietuvos bendruomenių atstovai. Atidarymo metu svečius sveikino Telšių rajono meras Kęstutis Gusarovas, gerąja patirtimi dalinosi vidurio Anglijos gyvenančių lietuvių bendruomenės atstovė Aldona Grupas, Telšių rajono vietos veiklos grupės pirmininkas Vytautas Barsteiga. Po forumo atidarymo atvykusios bendruomenės išvyko į Telšių rajono bendruomenes, į gerosios praktikos seminarus, pasisemti idėjų, pasidalinti savo patirtimis, susipažinti, susibendrauti.

Spalio 5-ąją svečiai buvo pakviesti sudalyvauti Telšių  didžiojoje rudens šventėje „Turgus-2019“. Renginys skirtas Žemaitijai ir jos vardo paminėjimo 800 metų jubiliejui, todėl visos šventinėje eisenoje nuo Nepriklausomybės aikštės iki Turgaus aikštės dalyvavusios įmonės, organizacijos, bendruomenės pasidabino ne tik įstaigą reprezentuojančia atributika, bet ir gražiausiomis Žemaitijos spalvomis, vėliavomis. Popiet forumo dalyviai susitiko Telšių Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje, kur galėjo klausytis įvairių pranešimų, susijusių su bendruomenių  veikla, jų vaidmeniu valstybės politikoje, funkcionalumu ir pan.

Spalio 6-ąją svečiai turėjo galimybę susipažinti su Telšių miesto mažosiomis puošmenomis, pasigrožėti Telšių miesto Masčio ežero pakrante, pasidalinti patirtais įspūdžiais.


57070921_348003542728423_6445220738344419328_nĮvyko tarptautinio bendradarbiavimo projekto Akademija „Nuotykių LEADER“ (ACADEMY ADVENTURE LEADER)

Lietuvos projekto partnerių susitikimas

 

Telšių rajono vietos veiklos grupė įgyvendina tarptautinį bendradarbiavimo projektą Akademija „Nuotykių LEADER“ (ACADEMY ADVENTURE LEADER) Nr. 44TT-KE-17-2-03769-PER001 pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „LEADER“ veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“.  Pagrindinės projekto veiklos  – dvejos verslumo Akademijos Švedijoje ir Lietuvoje, kuriose atrinkti jaunuoliai iš Lietuvos ir Švedijos susipažins ir tobulins verslumo gebėjimų ir žinių apie LEADER programą lygį. Pirmoji Akademija vyko šių metų birželio 14-19 dienomis Švedijoje, 2020 m. vyks Lietuvoje.

2019 m. rugsėjo 27 d. Telšiuose rinkosi  projekto  partneriai iš Lietuvos: Plungės savivaldybės, Telšių rajono ir Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupių atstovai. Pasitarimo metu buvo aptarta  tolimesnė projekto vykdymo veikla: sudaryta preliminari būsimos Akademijos „Nuotykių LEADER“ Lietuvoje programa, nustatyta Akademijos data (kada ji vyks), apsvarstytos galimybės ir vietos, kur bus apgyvendinami dalyviai ir kiti aktualūs organizaciniai klausimai.

Tolimesnė projekto veikla – konferencija Švedijoje, kuri vyks spalio 8-12 dienomis. Į konferenciją vyks po 4 atstovus iš  Plungės savivaldybės, Telšių rajono ir Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupių. Deleguojami asmenys yra atsakingi už Projekto veiklų koordinavimą ir vykdymą savo VVG. Konferencijos Švedijoje metu bus aptariami šie klausimai:

1. 2019 m. Akademijos „Nuotykių LEADER“ Švedijoje įvertinimas;

2. Pasidalijimas patirtimi tarp penkių VVG ir penkių ofisų;

3. Įkvepiantys vizitai į Švedijos LEADER projektus;

4. Ryšiai tarp VVG;

5. Pasiruošimas 2020 m. Akademijai „Nuotykių LEADER“.

Tarptautinis bendradarbiavimo projektas Akademija „Nuotykių LEADER“ (ACADEMY ADVENTURE LEADER) jau įpusėjo. Greitu laiku projekto vykdytojai Lietuvoje sulauks būrio Švedijos jaunimo, kuris kartu su atrinktu jaunimu iš Plungės savivaldybės, Telšių rajono ir Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupių dalyvaus jau lietuviškumu „kvepiančioje“ verslumo Akademijoje. 


Telšių rajono VVG atstovai vakar lankėsi parodoje „Inno panorama 2019“

Telšių rajono VVG atstovai vakar lankėsi Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos organizuojamoje tarptautinėje inovacijų sklaidos parodoje „Inno panorama 2019“, kurios šūkis – „Sprendimai regionų plėtrai!“.

Parodos lankytojams siūloma susipažinti su dinamiškiausiai besivystančių Lietuvos ekonomikos sričių: bioekonomikos, agroinovacijų ir rekreacijos laimėjimais. Ūkininkams ir regionų verslininkams parodoje bus sudarytos sąlygos užmegzti naudingus verslo ryšius ir ieškoti naujų rinkų savo produkcijai.
Parodos lankytojus konsultuos LR žemės ūkio ir LR aplinkos ministerijoms pavaldžių institucijų specialistai. Parodoje dalyvaujančių mokslo, konsultavimo įstaigų ir inovacijų paramos paslaugas teikiančių valstybės agentūrų specialistai taip pat konsultuos bioekonomikos inovacijų diegimo klausimais. Informacija bus teikiama ir lankytojams, kurie planuoja rengti saulės, vėjo ar kitų atsinaujinančios energetikos šaltinių panaudojimo projektus.

Paroda vyks rugsėjo 26-28 dienomis!


ĮVYKO MOKYMAI „EKONOMIŠKAI TVARUS SOCIALINIS VERSLAS“

2019 m. rugsėjo 23 d. Telšių Kunigų seminarijos posėdžių salėje vyko mokymai tema „Ekonomiškai tvarus socialinis verslas“.

Mokymus vedė Irena Blaževičė – socialinės ekonomikos doktorantė, ES ir EBPO tarptautinė ekspertė socialinio verslo srityje. Irenos kompetencijos apima 20 metų konsultavimo ir dėstymo patirtį ne tik įvairiuose sektoriuose: versle, kultūroje, švietime, bet ir įvairias šalis: JAV, Latvija, Švedija, Suomija, Danija, Ukraina. Kaip profesionali atvirų diskusijų, debatų facilitatorė, Irena dirbdama su bendruomenėmis ir organizacijomis, taiko praktinius metodus, leidžiančius žymiai greičiau sukurti pasitikėjimu grįstą partnerystės ir saviraiškos erdvę.

Mokymų metu dalyviai sužinojo, kuo skiriasi bendruomeninis verslas nuo socialinio verslo, susipažino su teigiamo socialinio poveikio, jo matavimo sąvokomis, socialinio verslo nišomis. Lektorė pateikė daug praktinių pavyzdžių, kokios galėtų būti bendruomeninio verslo sritys, kaip išnaudoti bendruomenės narių kompetencijas, įgūdžius bei talentus siekiant sukurti bendruomeninį verslą. Buvo analizuojami konkretūs socialiniai verslai, pasidalinta jų sėkmės istorijomis, iškilusiais iššūkiais.

Rugsėjo 24 d. tokie pat mokymai vyksta Rietave, Labardžių bendruomenės „Mūsų Labardžiai“ namai.

Šie mokymai yra tiesiogiai susiję su Telšių rajono vietos veiklos grupės paskelbtu kvietimu Nr. 9  pagal VPS priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“. Kvietimas dar galioja iki šių metų spalio 18 d. 15.00 val.


2019 m. spalio 4-6 dienomis Telšiuose vyks TARPTAUTINIS BENDRUOMENIŲ FORUMAS!!! 

KVIEČIAME AKTYVIAI VISUS DALYVAUTI!!!

 

plakatas (1)  programa

 

 


ĮVYKO NMA PAK KOMISIJOS POSĖDIS

Šiandien, Telšių rajono VVG finansininkė Birutė Baltuonienė nuotoliniu būdu dalyvavo Agentūros VP Atrankos komiteto posėdyje, svarstant VP paraiškas, pateiktas pagal VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“. Buvo pristatytas vietos projektas bei atsakyta į komisijos pateiktus klausimus.

70261146_384165125817125_1810914840860950528_n

 


ĮVYKO VIEŠINIMO/AKTYVINIMO RENGINYS

2019 m. rugpjūčio 8 d. Telšių rajono vietos veiklos grupės biure vyko „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategijos“ (toliau – VPS) viešinimo/aktyvinimo renginys, kurio metu buvo pristatoma kvietimo Nr. 8 dokumentacija. Susirinkusieji buvo supažindinti su  VPS priemonės „Jaunimui skirtų paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5) finansavimo sąlygų aprašu.  Projektai, parengti pagal VPS priemonės „Jaunimui skirtų paslaugų kūrimas ir plėtra“, turėtų būti orientuoti į jaunų žmonių problemų sprendimo galimybes, susijusias su jų iniciatyvos ir informacijos trūkumu, nepakankamu papildomu mokinių ugdymu ir ribota mokinių poreikius užsiimti norima veikla pasiūla, bei menkai išvystyta laisvalaikio praleidimo infrastruktūra, darbo vietų trūkumu, per daug tradiciniu neformaliu ugdymu ir kt. Didžiausias dėmesys bus skirtas jaunimui ir jaunimo organizacijoms skirtoms paslaugoms kurti ir plėtoti, bei didinti jų įvairovę ir paslaugų prieinamumą. Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 14 696,00 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 2 939,20 Eur.

Su viešinimo aktyvinimo informacine medžiaga susipažinti galite ČIA.


ĮVYKO TELŠIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOS BEI PROJEKTŲ ATRANKOS KOMISIJOS POSĖDŽIAI

2019 m. liepos 24 d. Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos nariai rinkosi į Telšių rajono VVG valdybos bei projektų atrankos komisijos posėdžius. Valdybos posėdyje buvo svarstyti planuojamų kvietimų Nr. 8 ir Nr. 9 dokumentacija be datos. 

Administratorė Agnė Marozienė pristatė „Telšių ir Rietavo savivaldybių 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos“ kvietimų Nr. 8 ir Nr. 9 dokumentaciją, priemones ir veiklos sritis, pagal kurias planuojami kvietimai.

Kvietimas Nr. 8 planuojamas kviesti pagal  VPS priemonę „Jaunimui skirtų paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5) (kvietimo dokumentacija pridedama).  VPS priemonės „Jaunimui skirtų paslaugų kūrimas ir plėtra“ skiriama VPS paramos lėšų suma 14 696,00 Eur,  didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti  2 939,20 Eur. Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 14 696,00 Eur  iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Kvietimas teikti vietos projektus galiotų nuo 2019 m. rugpjūčio 5 d., 8.00 val. iki 2019 m. spalio 4 d. 15.00 val.

Kvietimas Nr. 9 planuojamas kviesti pagal VPS priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“  (kodas LEADER-19.2-SAVA-1) (kvietimo dokumentacija pridedama).  VPS priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ skiriama VPS paramos lėšų suma 156 426,00 Eur didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti – 39 106,50 Eur. Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 156 426,00 Eur  iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Kvietimas teikti vietos projektus galiotų nuo 2019 m. rugpjūčio  19 d., 8.00 val. iki 2019 m. spalio 18 d. 15.00 val.

Patvirtintų kvietimų dokumentacija bus skelbiama Telšių rajono vietos veiklos grupės ir Telšių bei Rietavo rajonų svetainėse, vietinėje spaudoje. 

Projektų atrankos komisijos posėdyje buvo svarstomas kvietimo Nr. 7 gautas vietos projektas. Pareiškėjo Vacio Rėkašiaus  vietos projektui „Vacio Rėkašiaus žemės ūkio produktų perdirbimo veiklos plėtra įsigyjant komercinį mikroautobusą ir traktorių“ NR. TELŠ-LEADER-3A-D-7-01-2019 komisijos nariai pritarė ir rekomendavo pradėti kitą vertinimo etapą.

 


ĮVYKO NMA PAK KOMISIJOS POSĖDIS

2019 m. liepos 15 d. NMA vyko Projektų atrankos komiteto posėdis, kuriame nuotoliniu būdu pasinaudojant „Skype“ kompiuterine programa dalyvavo Telšių rajono VVG administratorė Sandra Valentinavičienė ir finansininkė Ingrida Šeršniovienė pristatydamos 3 vietos projektus, pateiktus pagal Vietos plėtros strategijos priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“.  Džiaugiamės, kad pareiškėjos Gintarės Klainauskaitės vietos projektui „Gintarės Kalinauskaitės individualios veiklos pradžia, atliekant pastato, esančio, Telšių r. sav. Varnių sen. Drobūčių k., Domanto g. 13, rekonstrukciją, pritaikant gyvūnų viešbučio veiklai“ buvo pritarta projektas galės būti pradėtas įgyvendinti. Dėl kitų dviejų projektų NMA PAK komisijos nariams kilo klausimų, todėl jų svarstymas atidėtas kitam posėdžiui.

IMAG0190

 


Telšių rajono VVG valdyboje – pasikeitimai

2019 m. liepos 2 d. buvo šaukiamas Telšių rajono vietos veiklos grupės narių visuotinis susirinkimas. Tačiau nesusirinkus reikiamam dalyvių skaičiui (nesusidarius kvorumui), susirinkimas neįvyko. Pakartotinis visuotinis Telšių VVG narių susirinkimas įvyko liepos 4 d. Susirinkimo metu buvo patvirtinta nauja valdybos narė Erika Adomaitienė, kuri pakeitė UAB „Kontėna“ direktorę Sandrą Valančienę. Erika Adomaitienė yra svečių namų „Lavender Inn“, įsikūrusių Viešvėnų seniūnijoje, savininkė. Naujoji narė atstovaus verslo sektorių.

Linkime naujajai Telšių rajono VVG valdybos narei sėkmingo darbo valdyboje.

 


Telšių VVG administratorės dalyvavo NMA mokymuose

2019 metų birželio 26 dieną Telšių rajono VVG administratorės Sandra Valentinavičienė ir Agnė Marozienė dalyvavo NMA organizuotuose Verslo planų vertinimo mokymuose, kuriuos vedė NMA vyr. specialistė Marija Tumienė. Mokymų metu buvo nagrinėjamas ekonominės dalies vertinimas. Buvo aptarti bei išanalizuoti Kaimo plėtros programos 13 punkto reikalavimai: ar ataskaitinių arba praėjusių ataskaitinių metų finansinės atskaitomybės ataskaitose pateikiama informacija tarpusavyje nesusieta, ar planuojamojo laikotarpio metais finansinės atskaitomybės ataskaitose pateikiama informacija tarpusavyje nesusieta, ar ūkio subjekto verslo plane pateiktos finansinių prognozių sudarymo prielaidos planuojamuoju laikotarpiu žymiai skiriasi nuo Lietuvos statistinių ir Ūkių apskaitos duomenų tinklo duomenų, rinkoje esančios situacijos, arba praėjusio ir/ar ataskaitinio laikotarpio duomenų ir pateikti jas pagrindžiantys dokumentai, paaiškinimai ar skaičiavimai, ar pagrįstas projekto finansavimas iki paramos gavimo (atsižvelgiant į taikomą paramos mokėjimo būdą), ar pateikti duomenys, būtini ekonominio gyvybingumo rodikliams apskaičiuoti. 

 

 

 


nnn

Jaunimo projektas – Akademija „Nuotykių LEADER“ prasidėjo Švedijoje

2018 m. rugsėjo 10 d. Telšių rajono vietos veiklos grupė ir Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau-Agentūra) pasirašė Lietuvos kaimo plėtros 2018-2020 metų programos priemonės „LEADER“ veiklos srities „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“ paramos sutartį Nr. 44TT-KE-17-2-03769 ir pradėjo įgyvendinti tarptautinį bendradarbiavimo projektą Akademija „Nuotykių LEADER“ (ACADEMY ADVENTURE LEADER) (toliau-Projektas). Projekto partneriai yra Švedijos LEADER Nedre Dalalven  ir LEADER Malardalen vietos veiklos grupės, Plungės rajono savivaldybės ir Šiaurės Vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės. Pagrindinis projekto uždavinys yra suorganizuoti dvejas 5 dienų trukmės  jaunimo verslumo Akademijas Švedijoje ir Lietuvoje, kurių metu jaunimas tobulintų verslumo įgūdžius, gautų žinių apie LEADER programą ir apie jų galimybes dalyvauti VVG kaimo plėtros procesuose.

Šių metų sausio-balandžio mėnesiais buvo vykdoma Projekto dalyvių (jaunų žmonių 18-25 m. amžiaus) atranka. Į akademiją buvo atrinkti 20 jaunų žmonių: 6 iš Plungės rajono, 6 iš Mažeikių rajono ir 8 iš Telšių bei Rietavo rajonų. Dalyviai privalėjo gebėti gerai kalbėti anglų kalba, būti susipažinę su verslo bei ekonomikos pagrindais.

Birželio 13 d. atrinkti dalyviai kupini energijos, ryžto, noro tobulėti bei įgyti naujų žinių, išplaukė keltu iš Rygos jūrų uosto į Stokholmą. Švedijos sostinėje svečius pasitiko LEADER Nedre Dalalven  ir LEADER Malardalen vietos veiklos grupės atstovės: Charlotta Heimersson ir Ewa Wrede. Po trumpos ekskursijos Stokholmo senamiestyje, verslumo akademijos Lietuvių grupė buvo nuvežta į Sala miestą, kuriame gyveno visos stovyklos metu.

Pirmąjį stovyklos vakarą verslumo akademijos Lietuvių grupė buvo supažindinta su verslumo akademijos švedų grupe. Organizatoriai dalyvius suskirstė į 7 mišrias lietuvių-švedų grupes, kurios visos akademijos metu turėjo atlikti įvairias užduotis. Dalyvių laukė įvairūs iššūkiai: nuo verslo plėtros plano sukūrimo iki idėjų, kaip pritraukti daugiau turistų, pagerinti bičių ūkio gaunamos produkcijos transportavimą, kaip vietinius gyventojus įtraukt į turizmo veiklą, kaip efektyviai panaudoti pagamintos saulės energijos perteklių ūkio produktyvumui padidinti ir pan. Jaunimo darbo grupės stovyklos metu iš viso aplankė 35 verslo, ūkio ir turizmo objektus, kurie susiję su LEADER programa. Lietuvių atstovus ypatingai domino švediško ūkio specifikacija, naudojama technika ir metodai, turizmo plėtros galimybės, verslo ypatumai. Be verslo ir ūkio subjektų, dalyviai aplankė LEADER Nedre Dalalven  ir LEADER Malardalen būstines, kuriose dar plačiau buvo supažindinti su LEADER programa. Jaunimas pabuvojo ypatingai patraukliuose turizmo objektuose: Sala sidabro kasykloje, kuri yra 155 metrų po žeme, laukinių briedžių parke Gardsjo Algpark,  Švedijos Färnebofjärden nacionaliniame parke. Be praktinių užduočių, dalyvių laukė verslumo paskaitos, kurių metu buvo nagrinėjamos ekonominės – socialinės problemos, mokoma verslo planų parengimo pagrindų ir subtilybių. Išmoktas žinias dalyviai pritaikė atlikdami užduotis grupėse. Ypatingai sudomino Marcus Eldh, kuris yra organizacijos WILD SWEDEN įkūrėjas, paskaita. Marcus Eldh yra entuziastingas laukinės gamtos nuotykių propaguotojas, kuris organizuoja laukinių briedžių, meškų, vilkų, bebrų stebėjimo ekskursijas. Turistai iš viso pasaulio atvyksta į Švediją pamatyti laukinės gamtos grožio, išbandyti laukinės gamtos jausmo. Įdomiausia tai, kad Marcus Eldh savo verslą pradėjo nuo nulio, bet su svajone ir didele meile gamtai.

Verslo sėkmės variklis – tai ne tik žinių gausa ir jų taikymas, bet darnus ir sklandus komandinis darbas, sėkmingas vadovo vadovavimas. Tai yra be galo svarbu, todėl akademijos dalyviams buvo paruoštos aktyvaus sporto užduotys – plaukimas kanojomis ir laipiojimo medžiais išbandymas bei ugnies įkūrimo varžybos turint mažai šiam procesui reikalingų įrankių. Darnaus irklavimo ritmo suderinimas ir išmokimas taisyklingai vairuoti kanoją sustiprina žmonių grupę siekiant bendro tikslo – kranto. Laipiojimas medžiais 5-9 metrų aukštyje suteikia daug adrenalino, išryškina tokias asmenybių savybes kaip drąsa bei pasiryžimas. Ugnies įkūrimo varžybos atskleidė, kaip dalyviai organizuotai geba grupėje pasidalinant darbą siekiant maksimalaus ir greito rezultato – didelio laužo. Šių fizinių užduočių atlikime išryškėjo dalyvių kai kurios asmeninės savybės: gebėjimas draugiškai ar įsakmiai vadovauti, noras nuoširdžiai padėti, patarti, padrąsinti, palaikyti.

Be visų gautų žinių, dalyviai turėjo progą pažinti kitą kultūrą, kurios, nors ir europietiškos, tačiau turi skirtingų elgesio normų ir supratimo. Švedai noriai mokinosi kai kuriuos žemaitiškus žodžių junginius, tokius kaip: „Kon to?“, noriai bandė pataikyti į lietuvių liaudies šokio „Bitute pilkoji“ žingsnelio ritmą ir taisyklingai jį atlikti. Juos žavėjo lietuvių draugiškumas, aktyvumas, paprastumas. Ne vienas akademijos švedų dalyvis išreiškė norą aplankyti Lietuvą, rajonus, iš kurių esame atvykę. Beja, savaitę laiko kalbėti anglų kalba – tai dar vienas iššūkis lietuvių grupei. Kaip sakė jaunieji lietuvaičiai – iš pradžių reikėjo galvoti, kaip pasakyti, ką mastai, o jau po kelių dienų net mintys dėliojosi angliškai.

2020 m. vasarą Lietuvoje vyks antra pagrindinė projekto dalis – 5 dienų verslumo stovykla, kurioje dalyvauti bus renkami nauji dalyviai iš Plungės, Mažeikių, Telšių, Rietavo rajonų bei laukiama atvykstant akademijos dalyvių iš Švedijos. Planuojama, kad Lietuvos dalyvių atranka prasidės 2020 m. vasario – balandžio mėnesiais.

Tikimės,  kad tarptautinio bendradarbiavimo projektas Akademija „Nuotykių LEADER“ – tai startas jaunimui imtis savų iniciatyvų verslo, bendruomenių veiklose pritaikant įgytas žinias ir gerąją patirtį, parsivežtą iš Švedijos bei pasitelkiant LEADER programą.


Telšių rajono VVG atstovai dalyvavo tarptautiniame seminare „LEADER programos gerosios patirties sklaida Graikijoje“

Šių metų birželio 6-9 dienomis Telšių rajono vietos veiklos grupės pirmininkas Vytautas Barsteiga, administratorė Sandra Valentinavičienė, Telšių rajono VVG valdybos pirmininkė Sandra Valančienė ir valdybos narys Andrius Norkūnas dalyvavo dalykinėje kelionėje – tarptautiniame seminare „LEADER programos gerosios patirties sklaida Graikijoje“. Kartu su Telšių rajono VVG seminare dalyvavo ir Skuodo vietos veiklos bei Šakių krašto vietos veiklos grupės atstovai. 

Pirmąją dieną Graikijoje Lietuvos atstovai buvo supažindinti su partnerystės programos „AGRO-KALATHI TINKLAS“, skirtos kolektyvinio verslumo žemės ūkio produktų sektoriuje skatinimu.  Lietuvos VVG atstovų laukė susitikimas su Chaldikos savivaldybės atstovais, kurie pristatė turizmo plėtros programą. Paskutinę dieną  svečiams buvo pristatytas  Sterea Ellada regiono vieno svarbiausių projektų „Oidipo kultūros kelias“, skirtas kultūrinių erdvių naudojimui, turizmo stiprinimui ir verslumo skatinimui Centrinėje Graikijoje. Dėl palankios šalies geografinės padėties ir turtingos, ilgos Senovės Graikijos istorijos bei kultūrinio paveldo, valstybėje turizmas itin populiarius tiek vasarą, tiek žiemą – šalis kasmet pritraukia daugiau nei 16 mln. turistų, o turizmo pajamos sudaro 15% BVP pajamų. 


ĮVYKO VIEŠINIMO AKTYVINIMO RENGINYS

Birželio 5 d. Rietavo turizmo ir verslo informacijos centro salėje Telšių rajono vietos veiklos grupė, įgyvendindama „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“,  organizavo viešinimo/ aktyvinimo renginį. Jo metu buvo pristatytas  kvietimas Nr. 7 teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“ priemones ir (arba) veiklos sritis: „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-4) ir „Žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 4.) veiklos srities „Parama  žemės ūkio verslo plėtrai“ (kodas LEADER-19.2- 4.2) bei priemonės „Parama atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimui ir (arba) energijos efektyvinimo didinimui“ (kodas LEADER – 19.2-SAVA-6). Telšių rajono vietos veiklos grupės administracija tikisi, kad viešinimo aktyvinimo renginio metu būsimai galimiems pareiškėjams išgirsta informacija bus paskata rengti ir teikti vietos projektus pagal minėto kvietimo priemones.

 


IŠRINKTAS TELŠIŲ RAJONO VVG PIRMININKAS IR NAUJA TELŠIŲ RAJONO VVG VALDYBA

2019 m. gegužės 23 d. vyko Telšių rajono vietos veiklos grupės visuotinis susirinkimas, kurio metu buvo rinktas naujas Telšių rajono VVG pirmininkas, valdyba. Telšių rajono vietos veiklos grupės pirmininku sekantiems trejiems metams buvo perrinktas Vytautas Barsteiga, kuris yra ir „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“ projekto vadovas.

Susirinkimo dalyviai buvo informuoti, kad vadovaujantis Telšių rajono VVG įstatų 32 punktu, valdyba yra kolegialus asociacijos valdymo organas, susidedantis iš 16 narių ir renkamas visuotinio vietos veiklos narių susirinkimo trejų metų laikotarpiui. Šie metai yra rinkiminiai. Valdybos nariais gali būti renkami tik VVG nariai fiziniai asmenys ir VVG narių Juridinių asmenų atstovai. Valdybos narių sudėtis privalo atitikti Kaimo plėtros programos priemones ,,LEADER“ reglamentuojančių teises aktų reikalavimus. Vadovaujantis LR Žemės ūkio ministro įsakymo Nr. 3D-343 „Dėl vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių patvirtinimo“ 12.4 ir 15.3 papunkčiais, valdyba turi būti sudaryta iš trijų sektorių: valdžios, verslo, bendruomenių, turi būti asmenų iki 40 metų, bei išlaikyta 40:60 lyčių proporcija (nesvarbu kuri dalis, kurios lyties), 1/3 valdybos narių turi būti išklausę mokymo kursus, tiesiogiai susijusius su BIVP metodo taikymu. Valdyba išrinkta laikantis visų reikalavimų: valdyboje 5 asmenys yra iki 40 metų, ją sudaro 7 vyrai ir 9 moterys, 7 valdybos nariai yra išklausę reikiamus mokymo kursus.

Į valdybos valdžios sektorių Telšių rajono meras delegavo Telšių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjos pavaduotoją Editą Kuliešienę ir Statybos ir urbanistikos skyriaus vedėją Gintautą Lukauską, Telšų rajono taryba delegavo tarybos narį Petrą Kuiziną. Rietavo savivaldybės taryba į Telšių rajono VVG valdybą delegavo Rietavo savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją Antaną Aužbikavičių. Valdybos verslo sektorių atstovaus Žarėnų bendruomenės atstovė Sandra Riepšienė, Gadūnavo seniūnijos atstovas Kęstutis Vasiliauskas,  Gadūnavo bendruomenės atstovė Rimantė Katkienė, Upynos seniūnijos atstovas Andrus Norkūnas ir Budrikių kaimo bendruomenės atstovė Danutė Simanavičienė. Į Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos bendruomenių sektorių išrinkti šie nariai: Valdas Kubilius (Pavandenės bendruomenės atstovas), Raimundas Rekašius (Eigirdžių miestelio bendruomenės atstovas), Vitalija Dzieverš (Ryškėnų kaimo bendruomenės atstovė), Sandra Valančienė (Gedrimų kaimo bendruomenės atstovė), Vita Kazlauskienė  (Degaičių kaimo bendruomenės atstovė), Erika Žiulpienė (Nevarėnų bendruomenės „Ratas“ atstovė) ir Budrikių kaimo bendruomenės atstovė Daiva Rimkuvienė. Valdybos pirmininke išrinkta Sandra Valančienė.

Sveikiname naujai išrinktą valdybą ir jos pirmininkę bei linkime sklandaus, darnaus ir efektyvaus darbo!


VIETOS VEIKLOS PROJEKTŲ TVIRTINIMAS ĮSIBĖGĖJA

2019 m. gegužės 20 d. NMA vyko Projektų atrankos komiteto posėdis, kuriame nuotoliniu būdu  dalyvavo Telšių rajono VVG administratorės Sandra Valentinavičienė ir Agnė Marozienė pristatydamos vietos projektus, pateiktus pagal Vietos plėtros strategijos priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ ir „Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti“ bei pagal Vietos plėtros strategijos priemonės „Infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas“ veiklos sritį „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“. Projektų atrankos komiteto posėdžio metu buvo patvirtinti dar trys vietos veiklos projektai, susiję su verslo pradžia ir plėtra. Ypatingai įdomų ir išskirtinį projektą „Vydmantų, Vembūtų piliakalnio (kodas 3486) pritaikymas lankymui“ pateikė Varnių regioninis parkas. Projekte numatyta sutvarkyti erdvę ties Vydmantų, Vembūtų piliakalniais: bus įrengti lankytojams pritaikyti takai, pastatytos rodyklės, stendai, suoliukai, įrengta automobilių stovėjimo aikštelė. Projektu bus prasmingai prisimintas bei įamžintas Žemaičių kunigaikštis Vykintas. Prie projekto įgyvendinimo prisidės net penki partneriai: Telšių rajono savivaldybės administracija, Varnių seniūnija, Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija, Žemaičių kultūros draugija ir Žemaičių muziejus „Alka“.  

IMAG0179


PATVIRTINTI  DU VIETOS VEIKLOS PROJEKTAI

2019 m. gegužės 13 d. NMA vyko Projektų atrankos komiteto posėdis, kuriame nuotoliniu būdu pasinaudojant „Skype“ kompiuterine programa dalyvavo Telšių rajono VVG administratorės Sandra Valentinavičienė ir Agnė Marozienė pristatydamos 2 vietos projektus, pateiktus pagal Vietos plėtros strategijos priemonę „Parama atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimui ir (arba) energijos efektyvumo didinimui“.  Džiaugiamės, kad Lauko Sodos kaimo bendruomenės vietos veiklos projektui  „Lauko Sodos bendruomenės namų energetinio efektyvumo didinimas“ bei Varnių senolių bendruomenės vietos veiklos projektui „Varnių senolių bendruomenės patalpų energinio efektyvumo didinimas“ buvo pritarta ir projektai galės būti pradėti įgyvendinti.

IMAG0173-22222


TELŠIŲ RAJONO VVG DARBUOTOJAI DALYVAVO NMA MOKYMUOSE

2019 m. gegužės 9 d. NMA administracijos darbuotojai dalyvavo NMA organizuotuose mokymuose. Nacionalinės mokėjimo agentūros Kaimo vystymo skyriaus vedėja V. Liukpetrytė  trumpai pristatė statistinę informaciją apie Lietuvos vietos veiklos grupių administruojamus projektus, informavo, kokie yra KOS įkainiai, diskutavo apie probleminius klausimus, kuriuos Nacionalinei mokėjimo agentūrai pateikė VVG tinklas. Lektorė Renata Padalevičiūtė vedė mokymus  tema „Netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma vietos projektuose“, kurių metu VVG atstovai buvo supažindinti su netiesioginių išlaidų sąvoka, jų apskaičiavimu vietos projektuose. Kviečiame susipažinti su mokymų medžiaga, kuri yra patalpinta žemiau.

                                                                                                         

Mokymų „Netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma vietos projektuose“ medžiaga

 


TRADICINIS TELŠIŲ APSKRITIES VIETOS VEIKLOS GRUPIŲ SUSITIKIMAS

2019 m. kovo 27 d. Telšiuose, jau tampančiu tradiciniu, į susitikimą rinkosi Telšių apskrities vietos veiklos grupių atstovai. Susitikime diskutuota apie vietos plėtros strategijų įgyvendinimą ir jų aktualijas, pasikeitusius teisės aktus, vietos  projektų vertinimo procedūras ir pan. Taip pat  aptartas tarptautinio bendradarbiavimo projekto „AKADEMIJA „NUOTYKIŲ LEADER““ įgyvendinimas, dalyvių atrankos kelionei į Švediją rezultatas ir numatytos tolesnės 2019 m. projekto įgyvendinimo veiklos.

Apskrities susitikimas


TELŠIŲ RAJONO VVG ADMINISTRACIJOS ATSTOVAI DALYVAVO INFORMACINIAME RENGINYJE-MOKYMUOSE 

2019 m. kovo 21 dieną Telšių r. VVG administratorė  A. Marozienė dalyvavo informaciniame renginyje-mokymuose „Europos Sąjungos investicijų teikiamos galimybės neįgaliųjų reikmėms“ Rietavo turizmo ir verslo informacijos centre. Renginio metu buvo aptartos bendruomeninių paslaugų kaip alternatyvos socialinei globai galimybės, aplinkos prieinamumas visaverčiam gyvenimui, Rietavo sav. įgyvendintų bei įgyvendinamų projektų pritaikymas neįgaliesiems. A. Marozienė taip pat pristatė, jog Telšių r. VVG įgyvendinti bei planuojami įgyvendinti projektai turi atitikti horizontaliajai ES politikos sričiai „Nediskriminavimo skatinimui dėl tautinės kilmės, religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus, šeimyninės padėties, lytinės orientacijos ir kt.“ skirtus reikalavimus.


VIETOS PROJEKTŲ KONTROLĖS LAIKOTARPIS -TRUMPESNIS

 

Šių metų vasario 7 d. žemės ūkio ministro įsakymu pakeitus Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenės inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisykles (Taisyklės), buvo sutrumpintas vietos projektų kontrolės laikotarpis.
Nuo šiol, pagal naujas Taisyklių nuostatas, vietos projektų priežiūros laikotarpis bus nebe 5, o 3 metai. 3 metų projektų kontrolės laikotarpis taikomas ir tiems projektams, kuriems parama jau patvirtinta ir kurie yra įgyvendinami. Taigi vietos projekto metines įgyvendinimo ataskaitas reikės teikti tik už 3 kontrolės laikotarpio metus.
Taip pat atkreipiame dėmesį, jog pasikeitus Taisyklių bei Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių nuostatoms, įgyvendinus bei užbaigus kontrolės laikotarpį vietos projektams nebus tikrinama, ar pasiekta vidinės grąžos norma (VGN)
Naudinga informacija:
Nacionalinės mokėjimo agentūros prie LR Žemės ūkio ministerijos informacija


ĮVYKO TELŠIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VISUOTINIS ATASKAITINIS SUSIRINKIMAS

Šių metų kovo 15 dieną įvyko Telšių rajono vietos veiklos grupės visuotinis ataskaitinis susirinkimas. Susirinkimą pradėjo Telšių rajono mero visuomeninė patarėja Valė Beržienė pristatydama tarptautinį bendruomenių forumą „Telšiai-2019“. Planuojama, kad forumas vyks Telšiuose jau šių metų spalio 4-6 dienomis. Tai puiki galimybė bendruomenių atstovams pasisemti gerosios patirties, žinių, idėjų iš kitų Lietuvos, užsienio šalių bendruomenių, surasti bendraminčių, galbūt būsimų projektų partnerių ir pan. Todėl Valė Beržienė kvietė aktyviai dalyvauti forume, siūlyti savo idėjas, pasiūlymus.

Toliau susirinkime buvo aptartos ir patvirtintos Telšių rajono vietos veiklos grupės veiklos, finansinės, revizoriaus ataskaitos už 2018 m., patvirtintas numatytas preliminarus 2019 m. vietos veiklos grupės veiksmų planas. Administratorė Agnė Marozienė pristatė planuojamo kvietimo Nr. 7 priemones ir veiklos sritis. Kvietimo dokumentacija šiuo metu kol kas yra derinama su Nacionaline mokėjimo agentūra. 

Taip pat susirinkimo metu buvo patvirtintas naujas Telšių rajono VVG valdybos narys Telšių rajono seniūnijos vyriausiasis specialistas Henrikas Adomaitis. Henrikas Adomaitis valdyboje pakeis buvusį Telšių miesto seniūną Kazį Lečkauską ir atstovaus valdžios sektoriui.

Susirinkimą užbaigėme pasidžiaugdami, kad respublikinio konkurso vietos bendruomenėms „BENDRUOMENĖ – ŠVYTURYS 2018 – KELIAS Į SĖKMĘ“ laureatais tapo Nevarėnų bendruomenės „Ratas“atstovai už nominaciją  „Kultūros kolektyvais garsi vietos bendruomenė“.

Tarptautinio bendruomenių forumo „Telšiai-2019“  preliminari programa

Telšių rajono Vietos veiklos grupės pirmininko už 2018 m. veiklos ataskaita ir 2019 m. veiklos planas

Telšių rajono Vietos veiklos finansinė ataskaita už 2018 m

Planuojamo kvietimo Nr. 7 teikti vietos projektų paraiškų konkrečių priemonių ir jų veiklos sričių apžvalga


PATVIRTINTI DAR TRYS VIETOS VEIKLOS PROJEKTAI

Kovo 14 d.  NMA vyko Projektų atrankos komiteto posėdis, kuriame nuotoliniu būdu pasinaudojant „Skype“ kompiuterine programa dalyvavo Telšių rajono VVG administratorė Sandra Valentinavičienė pristatydama 3 vietos projektus, pateiktus pagal Vietos plėtros strategijos veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ ir  „Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti“. Džiugu, kad visiems projektams buvo pritarta.


Tarp respublikinio konkurso vietos bendruomenėms „BENDRUOMENĖ – ŠVYTURYS 2018 – KELIAS Į SĖKMĘ“ laureautų ir Telšių rajono atstovai

Kovo 13 d. Telšių rajono savivaldybės vicemeras Mantas Serva, Telšių miesto seniūnijos seniūnaičių sueigos pirmininkė Valė Beržienė,  Nevarėnų bendruomenės „Ratas“ pirmininkas Albinas Šmukšta ir Telšių rajono Vietos veiklos grupės valdybos narė Erika Žiulpienė dalyvavo Mykolo Romerio universitete VI-oje tarptautinėje viešojo valdymo pokyčių konferencijoje „Tarp efektyvumo ir socialinio poveikio“. Konferencijoje buvo pristatyti klausimai apie viešojo valdymo reformas ir socialinius pokyčius, valstybės tarnybos etiką, savivaldą ir bendruomeniškumą, sporto politikos formavimą ir įgyvendinimą bei kiti klausimai. Konferencijoje dalyvavo svečiai iš Nyderlandų, Latvijos, Estijos, Ukrainos.

Taip pat konferencijos metu buvo apdovanoti respublikinio konkurso vietos bendruomenėms „BENDRUOMENĖ – ŠVYTURYS 2018 – KELIAS Į SĖKMĘ“ nugalėtojai. Respublikinį konkursą vietos bendruomenėms skelbė Mykolo Romerio universitetas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei informacinis partneris „Savivaldybių žinios“  su verslo partneriu VšĮ „Pro Partners“ .

Pirmoji nominacija – „Vietos bendruomenės lyderio – vadybininko“. Šiai nominacijai buvo prašoma pateikti vietos bendruomenes arba bendruomeninės organizacijos atstovą, kurio veikloje yra geram vadybininkui būdingi planavimo, vadovavimo, organizavimo, kontrolės ir kiti bruožai .

Antroji nominacija – „Vietos bendruomenės sėkmės istorija“. Šiai nominacijai buvo prašoma pateikti vietos bendruomenę ar vietos bendruomeninę organizaciją, kurią pastaruosius trejus metus lydėjo sėkmė.

Trečioji nominacija – „Bendruomeniškiausios seniūnijos arba savivaldybės“. Šiai nominacijai buvo teikiamas pretendentas, kuris matavo savo bendruomeniškumą pagal Mykolo Romerio universiteto mokslininkų sudarytą bendruomeniškumo indeksą.

Ketvirtoji  nominacija –  „Kultūros kolektyvais garsi vietos bendruomenė“.  Šiai nominacijai buvo teikiamas pretendentas, kuris per pastaruosius 3 metus džiaugėsi esančiais kultūros kolektyvais (u) ir jų veikla.

Nominacijų nugalėtojus rinko komisija, sudaryta iš Mykolo Romerio universiteto mokslininkų, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir vietos bendruomeninių organizacijų atstovų.

Galime pasidžiaugti ir didžiuotis, kad nominaciją  „Kultūros kolektyvais garsi vietos bendruomenė“  laimėjo Telšių rajono Nevarėnų bendruomenė „Ratas“, kuri savo kolektyvais garsina Telšių rajoną ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Apdovanojimus nugalėtojams įteikė Mykolo Romerio universiteto Rektorė Inga Žalėnienė ir VšĮ „Pro Partners“ atstovas Elijus Romanovas. Nevarėnų bendruomenės pirmininkas Albinas Šmukšta pajuokavo atsiimdamas apdovanojimą: „Kol žemaičiai gyvi, jie dainavo ir dainuos!“.

Džiugu, kad konferencijos metu buvo pasirašyta Partnerystės deklaracija dėl V-ojo tarptautinio bendruomenių forumo „Telšiai-2019“, kuris vysk jau šių metų spalio 4-6 dienomis Telšiuose. Deklaraciją pasirašė Telšių rajono savivaldybės meras Petras Kuizinas, Mykolo Romerio universiteto Viešojo valdymo fakulteto dekanas prof. dr. Vainius Smalskys, VšĮ „Pro Partners“ atstovas Elijus Romanovas, Telšių miesto seniūnijos seniūnaičių sueigos pirmininkė Valė Beržienė, Telšių rajono vietos veiklos grupės pirmininkas Vytautas Barsteiga ir Telšių rajono kultūros centro vadovas Linas Ulkštinas. Deklaracijoje numatyta, kad forume bus siekiama:

 • stiprinti bendruomenių veiklą, sutelktumą ir bendruomeniškumą, bendruomenių gyvenimo kokybę ;
 • supažindinti Forumo dalyvius ir Telšių visuomenę su Lietuvos bendruomenių iniciatyvomis;
 • aptarti Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymo vykdymo praktiką;
 • dalintis patirtimi, ieškoti naujų bendradarbiavimo formų;
 • skatinti bendradarbiavimą tarp seniūnų, seniūnaičių, vietos bendruomenių ir vietos veiklos grupių (VVG);
 • aktyvinti bendruomenes, įtraukiant jaunimą, ugdant jaunų žmonių pareigingumą, atsakomybę ir savanorišką veiklą;
 • susipažinti su gerąja užsienio bendruomenių veiklos praktika.

Forumo organizatoriai tikisi, kad  bendruomenės aktyviai dalyvaus tarptautiniame bendruomenių forume „Telšiai-2019“, pasiims ir pritaikys gerąją patirtį savo veikloje, pasisems idėjų ir naujų žinių!


Telšių rajono VVG valdyboje pasikeitimai

2019 m. vasario 27 d. vyko Telšių rajono vietos veiklos grupės Projektų atrankos komiteto ir Valdybos posėdžiai.

Projektų atrankos komitetas svarstė kvietimo Nr. VI gautų vietos projektų kokybės tinkamumą. Visiems projektams buvo pritarta ir rekomenduojama pradėti kitą vertinimo etapą.

Valdybos posėdžio metu buvo apsvarstyta Telšių rajono vietos veiklos grupės visuotinio susirinkimo data, darbotvarkė, veiklos, finansų ataskaitos, 2019 m. veiklos planas. Taip pat valdybos posėdžio metu buvo atsisveikinta su Valdybos pirmininku, Telšių miesto seniūnu Kazimieru Lečkausku. Valdybos pirmininkui padėkota už puikų darbą valdyboje, pasidžiaugta priimtais sprendimais. Telšių miesto seniūnas Telšių rajono VVG valdyboje valdybos nario įgaliojimų netenka dėl pasitraukimo iš Telšių miesto seniūno pareigų.


Priimtas bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas

Seimas priėmė Bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymą (projektas Nr. XIIIP-2402(2), kuriuo nutarta reglamentuoti bendruomeninių organizacijų plėtros politikos formavimo ir įgyvendinimo principus, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bendradarbiavimą su bendruomeninėmis organizacijomis, Nacionalinės bendruomeninių organizacijų tarybos ir savivaldybių bendruomeninių organizacijų tarybų sudarymą ir veiklą. Už šį įstatymą balsavo 76 Seimo nariai, susilaikė 21 parlamentaras.

Pagal priimtą įstatymą bendruomeninių organizacijų plėtros politika bus įgyvendinama šiose srityse: darnios plėtros ir pilietiškumo ugdymo, neformalaus ugdymo, aplinkosaugos ir gamtos apsaugos, darbo ir užimtumo, laisvalaikio, poilsio, kūrybos ir kultūros, socialinės ir sveikatos apsaugos, sveikatingumo, kūno kultūros ir sporto, socialinių paslaugų, nusikalstamumo prevencijos bei kitose tarptautinių sutarčių, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytose srityse.

Įstatyme reglamentuoti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bendradarbiavimo su bendruomeninėmis organizacijomis būdai, t. y. teikiant informaciją, konsultuojantis ir finansuojant programas, projektus ir iniciatyvas.

Priimtu dokumentu taip pat reglamentuotas Nacionalinės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymas ir veikla. Šią patariamąją instituciją sudarys 20 narių (8 valstybės institucijų ir įstaigų atstovai, 1 Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovas, 1 Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos atstovas ir 10 nacionalinės skėtinės bendruomeninės organizacijos deleguotų atstovų). Ji teiks pasiūlymus valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms dėl bendruomeninių organizacijų plėtros politikos ir jos įgyvendinimo prioritetų, programų ir priemonių finansavimo, rengs ir viešai skelbs bendruomeninių organizacijų būklės Lietuvoje ataskaitą ir kt.

Seimas įstatymu įtvirtino ir savivaldybės vietos bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo tvarką ir veiklą. Ši taryba bus sudaroma savivaldybės tarybos sprendimu 3 metų kadencijai. Ne daugiau kaip 1/2 šios tarybos narių sudarys savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovai ir ne mažiau kaip 1/2 tarybos narių – bendruomeninių organizacijų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, atstovai. Ji teiks siūlymus savivaldybių institucijoms ir išplėstinėms seniūnaičių sueigoms dėl savivaldybės teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų veiklos skatinimo, iniciatyvų finansavimo tikslingumo, dėl viešųjų paslaugų teikimo, atstovų delegavimo dalyvauti savivaldybių tarybų sudaromų komitetų, darbo grupių, komisijų darbe, vietos verslumo skatinimo ir dėl kitų savivaldybės gyventojams svarbių reikalų ir viešųjų poreikių.

Įstatymas turėtų įsigalioti 2019 metų kovo 1 dieną.

Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymo projektas

LR Seimo informacija


KVIETIMAS VIETOS BENDRUOMENĖMS DALYVAUTI respublikiniame konkurse „BENDRUOMENĖ – ŠVYTURYS 2018 – KELIAS Į SĖKMĘ“

Mykolo Romerio universitete rengiama VI tarptautinė konferencija „Tarp efektyvumo ir socialinio poveikio“, kuri vyks kovo 13 dieną. Konferencijos metu vyks konkurso bendruomenėms „Bendruomenė – Švyturys 2018 – kelias į sėkmę“ apdovanojimai. (Konferencijos programa pridedama).  

Mykolo Romerio universitetas ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei informacinis partneris „Savivaldybių žinios“ ir verslo partneris VšĮ „Pro Partners“ skelbia respublikinį konkursą vietos bendruomenėms „BENDRUOMENĖ – ŠVYTURYS 2018 – KELIAS Į SĖKMĘ“ (toliau – Konkursas) ir kviečia teikti paraiškas konkursui pagal nominacijas (keturios nominacijos). 

Prašome savo seniūnijose, vietos veiklos grupėje ir bendruomenių sąjungoje apsvarstyti ir pagalvoti kokią vietos bendruomenę, bendruomeninę organizaciją ar bendruomenės organizacijos atstovą pagal numatytas nominacijas galėtumėte pasiūlyti teikti Konkursui.

Prašome pagal numatytas nominacijas užpildyti pretendentų paraiškos formas (priedai Nr. 1, 2, 3 ir 4) ir el.paštu laima.brasiene@telsiai.lt  atsiųsti iki vasario 15 dienos.

KONFERENCIJOS PROGRAMA

PRETENDENTŲ PARAIŠKOS FORMA

 


DĖMESIO!!! SKELBIAMA ATRANKA DALYVAUTI TARPTAUTINIAME BENDRADARBIAVIMO PROJEKTE  AKADEMIJA „NUOTYKIŲ LEADER“

2018 m. rugsėjo 10 d. Telšių rajono vietos veiklos grupė ir Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau-Agentūra) pasirašė Lietuvos kaimo plėtros 2018-2020 metų programos priemonės „LEADER“ veiklos srities „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“ paramos sutartį Nr. 44TT-KE-17-2-03769 ir pradėjo įgyvendinti tarptautinį bendradarbiavimo projektą Akademija „Nuotykių LEADER“ (ACADEMY ADVENTURE LEADER) (toliau-Projektas). Projekto partneriai yra Švedijos LEADER Nedre Dalalven  ir LEADER Malardalen vietos veiklos grupės, Plungės rajono savivaldybės ir Šiaurės Vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės.

Pagrindinis projekto uždavinys yra suorganizuoti dvejas 5 dienų trukmės  jaunimo verslumo Akademijas Švedijoje ir Lietuvoje, kurių metu jaunimas tobulintų verslumo įgūdžius, gautų žinių apie LEADER programą ir apie jų galimybes dalyvauti VVG kaimo plėtros procesuose. Pirmoji Akademija numatyta Švedijoje 2019 metų birželį, antroji 2020 m. birželį Lietuvoje.

Atsižvelgiant į Projekto veiksmų planą, jau nuo šių metų sausio iki balandžio mėnesių turi būti vykdoma Projekto dalyvių (jaunų žmonių 18-25 m. amžiaus) atranka, kurie vyks dalyvauti į Akademiją Švedijoje. Atrankos vykdymui, projektų partnerių susitikimo metu, kuris vyko 2018 m. spalio mėnesį Telšiuose, buvo aptarta Akademijos dalyvių atrankos anketos forma.

Šių metų sausio 17 d. Telšių rajono vietos veiklos grupės valdyba pritarė ir patvirtino tarptautinio bendradarbiavimo projekto Akademija „Nuotykių LEADER“ dalyvių atrankos anketos formą, pagal kurią bus kviečiami jauni žmonės dalyvauti atrankoje vykti šiais metais (numatoma data dar derinama, bet manoma, kad tai bus 2019 m. birželio galas)  į Švediją ir dalyvauti 5 dienų trukmės Akademijoje.

Pagrindiniai kriterijai, kuriais vadovaujantis bus atrenkami jauni žmonės

1. Jie turi būti nuo 18 iki 25 metų amžiaus;

2. Dalyvių gyvenamoji vieta turi būti deklaruota kaimiškoje vietovėje;

3. Gebėti kalbėti anglų kalba, švedų kalbos mokėjimas – didelis privalumas;

4. Turi būti susipažinę su pagrindinėmis ekonomikos, verslumo žiniomis (t. y. turi būti lankę ekonomikos, verslumo pamokas, ar studijas);

5. Būti motyvuoti ir žingeidūs, nebijoti iššūkių.

Tad kviečiame norinčius ir atitinkančius pagrindinius kriterijus dalyvauti atrankoje užpildant ANKETĄ.

Anketų lauksime iki šių metų vasario 28 d. el. adresu telsiurajonovvg@gmail.com.

Informuosime ir pokalbiui kviesime tik atrinktus kandidatus.

DĖMESIO! Vietų skaičius labai ribotas, bus atrenkami tik 8 jauni žmonės iš Telšių ir Rietavo rajonų. 


ĮVYKO PIRMASIS 2019 M. TELŠIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO IR VALDYBOS POSĖDIS

2019 m. sausio 17 d. įvyko pirmasis Telšių rajono vietos veiklos grupės Projektų atrankos komiteto ir Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdžiai. Projektų atrankos komiteto posėdžio metu buvo patvirtintas Projektų atrankos komiteto darbo reglamentas, svarstomos paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 4 gauta vietos projekto paraiška bei  paprasto kvietimo teikti vietos projektus Nr. 5 gautos vietos projekto paraiškos (su Projektų atrankos komiteto posėdžio nutariamąja dalimi galite susipažinti skiltyje „PAREIŠKĖJAMS“).

Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdžio metu svarstoma 2018 m. „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategijos“  metinė įgyvendinimo ataskaita, taip pat valdybos nariai patvirtino tarptautinio bendradarbiavimo projekto Akademija „Nuotykių LEADER“ dalyvių atrankos anketos formą (su Valdybos posėdžio protokolu galite susipažinti skiltyje „PROTOKOLAI“).


V-asis BENDRUOMENIŲ FORUMAS VYKS ŽEMAITIJOS SOSTINĖJE TELŠIUOSE

Ketvirtadienį Savivaldybėje meras Petras Kuizinas susitiko su bendruomenių forumo organizatoriumi Elijumi Romanovu ir aptarė galimybes šiais metais Telšiuose organizuoti Tarptautinį bendruomenių forumą.

Sutarta, kad 2019 m. spalio 4–6 d. Žemaitijos sostinėje vyks dviejų dienų konferencija su praktiniais seminarais, kurių metu bus pristatyta įvairių Lietuvos ir užsienio šalių kaimo ir miesto bendruomenių ir seniūnaičių veikla, aptartas naujai parengtas Bendruomenių įstatymas, taip pat bus pasidalinta gerąja patirtimi bei skatinamas tarpusavio bendradarbiavimas.

Forumo organizavimu Telšiuose rūpinsis Valė Beržienė, LRK Telšių skyriaus vadovė ir Telšių seniūnaitė. Jai taip pat talkins Telšiu vietos veiklos grupė ir Telšių kultūros centras.

Telšių rajono savivaldybės informacija.


Įsigaliojo nauja VVG pateiktų projektų vertinimo tvarka

Lapkričio 29 d. žemės ūkio ministro įsakymu buvo patvirtintos Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių korekcijos, kuriomis buvo pakeista vietos projektų vertinimo tvarka.
 
Naujieji taisyklių keitimai numato, jog nuo šiol vietos veiklos grupėms (VVG) pateiktas paraiškas vertins nebe Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA), o pačios VVG. Šis taisyklių keitimas – minėtų darbų perdavimas VVG – buvo atliktas siekiant, kad veiklos grupėms pateiktos paraiškos būtų kuo skubiau įvertintos ir greičiau įsisavinta parama. Projektų vertinimo procedūrų keitimų buvo nuspręsta imtis sutartinai – tiek NMA, tiek VVG atstovai sutiko, jog tai geriausias būdas paspartinti paraiškų vertinimo procesą. 
Žemės ūkio ministro įsakymą, kuriuo pakeistos taisyklės, rasite čia.
Nacionalinės mokėjimo agentūros prie LR Žemės ūkio ministerijos informacija


Red-Christmas-decorations-christmas-22228015-1920-1200

 

Lai 2019 metai suteikia Jums daugiau drąsos svajoti ir didesnio ryžto siekti tikslų, atneša Jums ypatingą sėkmę, netikėtus atradimus ir gausą prasmingos veiklos rezultatų!!!

Linksmų artėjančių Šventų Kalėdų ir laimingų 2019 Naujųjų metų!!!

 


TELŠIŲ RAJONO VVG ADMINISTRACIJOS ATSTOVAI DALYVAVO NMA ORGANIZUOTOJE KONFERENCIJOJE “VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMO AKTUALIJOS”

2018 m. lapkričio 22 d. Telšių rajono vietos veiklos grupės atstovai kartu su kitų Lietuvos VVG atstovais dalyvavo Kaune vykusioje konferencijoje „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo aktualijos“. Konferenciją pradėjo ir sveikinimo žodį tarė Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktorius Erikas Bėrontas. Konferencijos metu Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos  Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Kaimo vystymo programų skyriaus vedėja V. Liukpetrytė ir kiti skyriaus darbuotojai pristatė Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo pažangą, vietos projektų vertinimo (PVA rengimą, verslo planų vertinimo gaires, rodiklių skaičiuokles, agreguotos ataskaitos rengimą) svarbiausius aspektus bei pristatė „AgriRenaissance“ projektą.


ĮVYKO MOKYMAI POTENCIALIEMS PAREIŠKĖJAMS

Šių metų lapkričio 22 d. Telšių rajono vietos veiklos grupė, įgyvendindama „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“ ( Nr. 42VS-KE-15-1-06740-PR001) Telšiuose organizavo mokymus „Verslo pradžia: nuo plano rengimo“. Mokymų metu buvo aptarta verslo plano esmė, išoriniai ir vidiniai verslo plano tikslai, verslo plano vertė bei kūrimo fazės. Didelis dėmesys skirtas  verslo plano dalių apžvalgai. Išsiaiškinta, kas yra rinka, konkurencija, aplinka, tiekėjai, paskirstymas, skatinimas, reklama, pozicionavimas bei kainodara, valdymas, žmogiškieji ištekliai ir kt. Taip pat buvo peržiūrėta, kaip rengti verslo planą, kokios dažniausios verslo plano rengimo klaidos, bendrasis verslo plano vertinimas ir ekonominio gyvybingumo vertinimas.

Mokymus vedė UAB „Pokyčių valdymas“ vadovas lektorius Tomas Vasiliauskas, turintis 13 metų praktinio darbo patirtį praktinio darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje, vadybos ir finansų srityje, konsultuojantis organizacijas verslo planavimo, veiklos efektyvumo, pokyčių valdymo klausimais, rengiantis ir vedantis mokymus įvairių lygių darbuotojams bei vadovams.


KVIEČIAME DALYVAUTI KONFERENCIJOJE „DARBO TEISĖS NAUJOVĖS DARBDAVIAMS, PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ATSTOVAMS, NVO IR VISUOMENEI“

        Kviečiame į Editos Šerlinskienės, Žemės ūkio rūmų savivaldos organizatorės Telšių rajone, organizuojamą konferencija „Darbo teisės naujovės darbdaviams, profesinių sąjungų atstovams, NVO ir visuomenei“, kuri vyks š.m. gruodžio 4 d. Konferencijos metu susirinkusieji bus supažindinti su Darbo kodekso pakeitimais, apie darbo ir apmokėjimo sąlygas: jų dydžius, darbo normas ir teisingą apmokėjimą. Į programą įtraukti ir kolektyvinių derybų bei kolektyvinių sutarčių reguliavimo galimybių pranešimai, konsultacijos apie profesinių sąjungų ir darbo tarybų kompetencijas.

Platesnė informacija kvietime. Renginys nemokamas!

      SVARBU: Pageidaujantiems dalyvauti konferencijoje privaloma išankstinė registracija. Registracijai būtina pateikti projekto dalyvio apklausos anketą ir vienos įmonės deklaraciją, kurios yra priede. Taigi jei norėsite dalyvauti,  parašykite ar paskambinkite man, o užpildytas ir pasirašytas formas nuskenuokite ir atsiųskite. Originalus atsivešite į konferenciją.

       Jei iš vienos įmonės dalyvauja keli žmonės, tai kiekvienam reikia  dalyvio apklausos anketos ir tik vieno egz. vienos įmonės deklaracijos, kurią pasirašo įmonės vadovas.

Konferencijos „Darbo teisės naujovės darbdaviams, profesinių sąjungų atstovams, NVO ir visuomenei“ programa

Dalyvio apklausos anketa

Vienos įmonės deklaracijos forma


ĮVYKO TELŠIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

IMAG0089

Spalio 26 d. Telšių rajono vietos veiklos grupė sukvietė Telšių rajono vietos veiklos grupės visuotinį narių susirinkimą, kuris buvo pradėtas ne tradiciškai – narius trumpu muzikiniu sveikinimu pasveikino Telšių muzikos mokyklos auklėtinis Vaclovas Vilhelmas Akavickis.

Susirinkime buvo svarstomi du klausimai: dėl Telšių VVG valdybos formavimo bei dėl Dėl „Telšių ir Rietavo savivaldybių 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos“ (toliau – VPS) paprastojo kvietimo teikti vietos projektus Nr. 6 dokumentacijos patvirtinimo ir kvietimo datos nustatymo.

Taigi, susirinkimo metu buvo patvirtinta nauja Telšių VVG valdybos narė Edita Kuliešienė, kuri atstovaus valdžios sektorių valdyboje. Edita Kuliešienė yra Telšių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja.

Taip pat susirinkimo metu nariai patvirtino „Telšių ir Rietavo savivaldybių 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos“ paprastojo kvietimo teikti vietos projektus Nr. 6 dokumentaciją bei kvietimo datą.  Pareiškėjai galės teikti  kaimo vietovių vietos projektus pagal VPS priemones „Infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas“ (kodas LEADER-19.2-7) veiklos sritį „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą“ (kodas LEADER-19.2-7.6), VPS priemonę „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 6.) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2) bei VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 6.) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti“ (kodas LEADER-19.2- 6.4). Kvietimas teikti vietos projektus pradės galioti nuo 2018 m. lapkričio 7 d. , 8.00 val. iki 2018 m. gruodžio 19 d., 15.00 val. (platesnė informacija bus patalpinta svetainėje lapkričio 7 d. adresu www.trvvg.lt ).

Telšių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistė Neringa Urbonienė pristatė susirinkimo dalyviams apie Telšių rajono savivaldybės paramos formas smulkiajam ir vidutiniam verslui.  Telšių rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo bei kaimo plėtros programos lėšos numatytos naudoti palūkanų kompensavimui už paskolas, parodoms, konferencijoms ir kitiems renginiams organizuoti, internetinės svetainės sukūrimo išlaidoms,  įregistravimo išlaidoms bei detaliųjų planų rengimo išlaidoms kompensuoti.          Išsamiau apie savivaldybės paramą verslui susipažinti galite čia.


TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO PROJEKTO AKADEMIJA „NUOTYKIŲ LEADER“ (ACADEMY ADVENTURE LEADER) PARTNERIŲ SUSITIKIMAS TELŠIUOSE

2018 m. spalio 11-12 d. Telšiuose vyko tarptautinio bendradarbiavimo projekto  Akademija „Nuotykių LEADER“ (ACADEMY ADVENTURE LEADER) (toliau-Projektas) partnerių susitikimas. Susitikime dalyvavo Projekto partneriai iš Švedijos LEADER Nedre Dalalven  ir LEADER Malardalen vietos veiklos grupių, Plungės rajono savivaldybės, Šiaurės Vakarų Lietuvos ir Telšių rajono vietos veiklos grupių.  Susitikimo tikslas – aptarti ir suderinti tolimesnę Projekto vykdymo eigą, suderinti Projekto veiklų turinį, pagrindinių Projekto veiklų datas.

Pagrindinis projekto uždavinys yra suorganizuoti dvejas 5 dienų trukmės  jaunimo verslumo Akademijas Švedijoje ir Lietuvoje, kurių metu jaunimas tobulintų verslumo įgūdžius, gautų žinių apie LEADER programą ir apie jų galimybes dalyvauti VVG kaimo plėtros procesuose. Būtent susitikimo metu su partneriais išdiskutuota ir priimta vieninga nuomonė, kad tinkamiausias laikas organizuoti Akademijas būtų birželio mėnesio galas (2019 m. Švedijoje, 2020 m. Lietuvoje). Konkrečios dienos dar bus derinamos, nes tai priklausys nuo dalyvių apgyvendinimo galimybių ir kitų klausimų, susijusių su Akademijos organizavimu.  Taip pat aptartos ir Akademijų turiniai, kokios veiklos ir užduotys bus skiriamos jaunimui, kaip jie jas turės įveikti ir pristatyti. Pasidžiaugta, kad partneriai iš Švedijos ir Lietuvos turi skirtingas vizijas Akademijų užduočių jaunimui formavimui, nors iš esmės tikslas tas pats – stiprinti jaunų žmonių dalyvavimą LEADER programoje.

Kitas, ne ką mažiau svarbesnis Projekto tikslas – mobiliosios aplikacijos sukūrimas. Mobilioji aplikacija numatoma kaip viena pagrindinių priemonių Akademijos įgyvendinimui, kadangi jaunimas gaus visas užduotis, maršrutą, vykdytų užduočių rezultatus, informaciją,  kaip sekasi kitoms komandoms būtent per šią mobiliąją aplikaciją. Susitikimo metu pasitarta, kokios  techninės specifikacijos reikalingos programėlėje, kokias galimybes ir kokį funkcionalumą ji turėtų turėti ir atitikti.

Didelių diskusijų sukėlė klausimas, kokiu būdu bus atrenkami jauni žmonės, norintys dalyvauti Akademijoje. Sutarta, kad turi būti parengta anketa, kuri bus platinama rajonų švietimo įstaigose. Pagrindiniai kriterijai, kuriuos turėtų atitikti kandidatai – tai gebėjimas kalbėti laisvai angliškai, būti motyvuotam bei turėti bent pagrindines verslo ar ekonomikos žinias. Jaunimo amžius turi būti nuo 18 iki 25 metų.

Projekte taip pat numatyta suorganizuoti dviejų dienų trukmės dvejas konferencijas Švedijoje ir Lietuvoje.  Vidurio projekto konferencija bus organizuojama Švedijoje, o baigiamoji  konferencija – Lietuvoje. Projektų partnerių susitikimo metu taip pat sutarta, kad konferencijas planuojama organizuoti rugsėjo mėnesiais. Sutarta, kad I-oji diena bus skirta projektų lankymui, II-oji diena skirta projekto rezultatų įvertinimui, pristatymui visuomenei, tolimesnio bendradarbiavimo galimybių numatymui ir projekto tęstinumo užtikrinimui.

Kiekvienas Projekto partneris vykdys viešinimo veiklas. Projekto rezultatų pristatymas 10 mokyklų (kiekvienoje VVG po 2 mokyklas) naudojant šiuolaikines technologijas: virtualios realybės akinius, mobiliąją aplikaciją. Visi projekto Partneriai sutiko, kad šis rezultatų pristatymas orientuotas į jaunus žmones, siekiant juos supažindinti su LEADER programa.

Susitikimo metu visi Projekto partneriai pasidžiaugė, kad paliesti svarbiausi Projekto klausimai, susiję su Projekto įgyvendinimu, susitarta dėl pagrindinių dalykų: suderintos Akademijos ir Konferencijų datos, preliminariai aptartas jų turinys, išdiskutuota dėl dalyvių atrankos procesų, priimta bendra nuomonė dėl mobiliosios aplikacijos turinio.

Kadangi susitikimo metu Projekto partneriai ne tik susitarė dėl tolimesnės Projekto eigos, bet ir susipažino, maloniai pabendravo, o viso  to rezultatas –  suteiktas reikšmingas ir stiprus impulsas Projekto AKADEMIJA „Nuotykių LEADER“ (ACADEMY ADVENTURE LEADER) įgyvendinimo pradžiai!

Projekto Akademija „Nuotykių LEADER“ (ACADEMY ADVENTURE LEADER) pristatymas.

 


TELŠIŲ RAJONO VVG ADMINISTRACIJOS ATSTOVAI DALYVAVO SUSITIKIME SU NMA ATSTOVAIS

Spalio 3 d. Telšių rajono vietos veiklos grupės atstovai kartu su kitų Lietuvos VVG atstovais dalyvavo susitikime su Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos  Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Kaimo vystymo programų skyriaus vedėja V. Liukpetryte ir kitais šio skyriaus darbuotojais. Susitikimo metu buvo trumpai pristatyta vietos projektų pirkimų vykdymo tvarka pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir pirkimų vykdymo tvarka, kuomet vietos projekto vykdytojas yra ne perkančioji organizacija. Taip pat buvo aptarti probleminiai vietos projektų vertinimo aspektai, atkreiptas dėmesys į dažniausiai pasitaikančias vietos plėtros strategijų įgyvendinimo problemas, susijusias su atrankos kriterijais ir specialiaisiais tinkamumo kriterijais numatytais vietos plėtros strategijose. 

Susitikimo medžiaga:

1.  KPP pirkimo taisyklės

2.  Mažos vertės pirkimai


PASIRAŠYTA ANTROJI „TELŠIŲ IR RIETAVO SAVIVALDYBIŲ VIETOS PLĖTROS 2014-2020 METŲ STRATEGIJOS“ VIETOS PROJEKTO VYKDYMO SUTARTIS

 2018 metų rugsėjo mėnesį pasirašyta antroji „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategijos“ I prioriteto priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ 2 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti“ vietos projekto vykdymo sutartis su UAB „R. Sinkevičiaus veterinarijos ambulatorija“. 

Projekto paramos sumą sudaro 46 188 Eur visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų be PVM, iš kurių 39 259,80 Eur yra Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai skirtos lėšos, 6 928,20 Eur –  Lietuvos valstybės biudžeto lėšos.

UAB „R. Sinkevičiaus veterinarijos ambulatorija“ pagrindinė veikla – veterinarinė veikla, kita specializuota mažmeninė prekyba  ir naminių gyvūnėlių  bei jų ėdalo mažmeninė prekyba. Projekto tikslas – įmonės modernizavimas, sukuriant dvi naujas darbo vietas kaimo gyventojams, didinant ne žemės ūkio srities veiklos įvairovę ir apimtis kaime, skatinti paslaugų plėtrą. Projekte numatyta paslaugos inovacija rajono mastu – teikti paslaugas, susijusias su skydliaukės ir kitomis smulkiomis kūno dalimis, kardiologijai, akušerijai, ginekologijai, urologijai, pediatrijai, ortopedijai, periferinių kraujagyslių ir muskuloskeletiniams  tyrimams atlikti, bei anestezijos sistema  – sklandžios chirurginės operacijos eigai užtikrinti, atliekant ilgas bei sudėtingas operacijas, kurios bus ypač  saugesnės ir sveikesnės gyvūno organizmui. 

Tikimės, kad šio Projekto dėka įdiegiamos inovacijos UAB „R. Sinkevičiaus veterinarijos ambulatorija“ mažins rajono segančių naminių gyvūnų ratą, o segantiems padės greičiau pasveikti!!!


PRADEDAMAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS AKADEMIJA „NUOTYKIŲ LEADER“ (ACADEMY ADVENTURE LEADER)

2018 m. rugsėjo 10 d. Telšių rajono vietos veiklos grupė su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pasirašė Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „LEADER“ veiklos srities „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“ paramos sutartį Nr. 44TT-KE-17-2-03769 įgyvendinti projektą akademija „Nuotykių LEADER“ (ACADEMY ADVENTURE LEADER) Nr. 44TT-KE-17-2-03769-PR001 (toliau-Projektas). Projekto trukmė iki 2020 m. spalio 1 d.

Projekto partneriai yra Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupė, Šiaurės Vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė bei dvi Švedijos  vietos veiklos grupės: LEADER Målardalen ir LEADER Nedredalålven. Šių metų spalio 11-12 dienomis yra planuojamas Projekto partnerių susitikimas, kuris vyks Telšiuose. Pasitarimo metu tikimasi aptarti ir suderinti tolimesnę Projekto vykdymo eigą, partnerių įsipareigojimus, Projekto veiklų turinį, tęstinumo užtikrinimo bei komandinio darbo aspektus. Su planuojamo susitikimo darbotvarke susipažinti galite čia.

Siekiant, kad Projektas būtų patrauklus tikslinei grupei, aktyvių projekto veiklų planavimas bus atliekamas kartu su jaunais žmonėmis. Suorganizuotose dviejose akademijose po 5 dienas, kuriose dalyvaus jaunimo atstovai iš abiejų šalių, bus pakeltas jaunimo verslumo gebėjimų ir žinių apie LEADER programą lygis. Taikant įvairiausius ugdymo metodus jauni asmenys patobulins asmenines, edukacines, socialines kompetencijas, kalbos gebėjimus, įgis tolerancijos įgūdžių, tarpkultūrinės patirties, gebės spręsti problemas, tobulėti. Projekte dalyvaujantys verslo atstovai, kuriuos vizituos jaunimo grupės su atitinkamomis užduotimis, užmezgę kontaktą su jaunimu, turės realią galimybę gauti konkrečių pasiūlymų paketą, kaip tobulinti, plėtoti verslą ar savo gaminamą produkciją eksportuoti į Švediją, taip pat įsijungti į sukurtą bendradarbiavimo platformą konsultuojant jaunus žmones imantis verslo ar savo idėjos įgyvendinimo klausimais. Projekto metu numatyta sukurti mobiliąją aplikaciją, kuri bus puiki platforma VVG, jaunimo, NVO ir verslo atstovų komunikavimui. Taip pat Projekto metu bus organizuojamos 2 tarptautinės konferencijos, projektų rezultatų pristatymai išleistuose žurnaluose bei mokyklose.

Tikimės, kad projekto akademija „Nuotykių LEADER“ (ACADEMY ADVENTURE LEADER) įgyvendinimas pateisins savo pavadinimą ir jauni žmonės, patyrę daug nuotykių, įsijungs į verslo plėtrą kaimiškose vietovėse pritaikydami Projekto metu įgytus gebėjimus bei žinias!


ĮVYKO VIEŠINIMO/AKTYVINIMO RENGINYS

Rugsėjo 20 dieną Telšių rajono vietos veiklos grupė, įgyvendindama „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“, Telšiuose organizavo viešinimo/ aktyvinimo renginį. Jo metu buvo pristatytas Nr. 5 kvietimas teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „.Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“ priemones ir (arba) veiklos sritis: VPS priemonė „Žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 4.) veiklos sritis „Parama  žemės ūkio verslo plėtrai“ ir VPS priemonė „Parama atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimui ir (arba) energijos efektyvumo didinimui“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6).

Su renginio medžiaga susipažinti galite čia.


2018 m. rugsėjo 30 d. Telšių rajono savivaldybės administracijos LUOKĖS SENIŪNIJA kviečia visus į DIDIJĮ TRADICINĮ MYKOLO JOMARKĄ LUOKĖJE!!!

Renginio programa

didysis trad mykolo jomarkas luokeje (1)


PATVIRTINTI TELŠIŲ RAJONO VVG STRATEGIJOS PAKEITIMAI

Nacionalinė mokėjimo agentūra informavo, kad  Telšių rajono vietos veiklos grupės teiktas prašymas pakoreguoti „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategiją“ yra patvirtintas.

2018 m. rugpjūčio 24 d. vykusiame Telšių rajono VVG valdybos posėdyje buvo pristatyti būtini strategijos pakeitimai: papildomos VPS priemonių „Jaunimui skirtų paslaugų kūrimas ir plėtra“  ir priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ paramos lyginamosios dalies aprašymas. Teikiant paraiškas pagal minėtas priemones didžiausia paramos lėšų vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis gali sudaryti iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų, o kai įgyvendinamas veiklos projektas, didžiausia paramos lėšų vietos projektui įgyvendinti  lyginamoji dalis gali sudaryti iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų. Pakoreguotas VPS priemonės „Infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas “ 2 veiklos srities „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ veiklos srities apibūdinimas. 

Tikime, kad padaryti pakeitimai sudarys sąlygas kokybiškam projektų parengimui ir įgyvendinimui.

Naują strategijos redakciją galima rasti čia- TELŠIŲ RAJONO VVG STRATEGIJOS NAUJA REDAKCIJA

 


TELŠIŲ RAJONO VVG VALDYBOJE – NAUJI NARIAI

Šių metų rugpjūčio 24 d. Telšių rajono vietos veiklos grupės nariai rinkosi į visuotinį narių susirinkimą. Šio susirinkimo tikslas – išrinkti du naujus Telšių VVG valdybos narius: valdžios atstovu išrinktas Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Anglickas, o  socialine atstove paskirta Nevarėnų bendruomenės „Ratas“  narė Erika Žiulpienė.

Taip pat susirinkimo metu VVG administratorė Agnė Marozienė  pristatė  planuojamo „Telšių ir Rietavo savivaldybių 2014-2020 metų vietos plėtros strategijos“ ( Nr. 42VS-KE-15-1-06740-PR001) VI kvietimo vietos projektų priemonių ir (arba) jos veiklos sričių  reikalingą dokumentaciją. VI kvietimą planuojama kviesti nuo spalio 29 d. iki gruodžio 17 d. I prioriteto „Ekonominės veiklos kaimo vietovėse plėtojimas“ priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“  (kodas LEADER-19.2-6.) veiklos sritims „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ ir „Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti“.


 

PASIRAŠYTA PIRMOJI VIETOS PROJEKTO VYKDYMO SUTARTIS

2018 metų rugpjūčio mėnesį buvo pasirašyta pirmoji „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategijos“ I prioriteto priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ 1 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ vietos projekto vykdymo sutartis su mažąja bendrija „Remagra“.

IMG_1046

Projekto paramos sumą sudaro 37 313 Eur, iš kurių 31 716,05 Eur yra Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos, 5596,05 Eur – Lietuvos valstybės biudžeto lėšos. Projektu MB „Remagra“  įsipareigoja be vadovo sukurtos darbo vietos sukurti dar dvi naujas darbo vietas: mechanikui-inžinieriui ir buhalteriui-vadybininkui.

MB „Remagra“ planuoja teikti šiuolaikiško autoserviso, aprūpinto naujais technologiniais įrengimais, galinčiais atlikti kokybišką techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas: žemės ūkio technikos remonto  ir techninio aptarnavimo, kondicionierių pildymo, dyzelinių variklių purkštukų tikrinimo, žemės ūkio technikos kompiuterinių gedimų diagnostikos bei gedimų šalinimo, taip pat lengvųjų automobilių ratų montavimo bei balansavimo, ratlankių lyginimo  bei protezavimo paslaugas.

Linkime MB „Remagra“ kolektyvui sėkmingos verslo pradžios, o ateityje sėkmingos plėtros!


TELŠIŲ RAJONO VVG ATSTOVAI —  KONFERENCIJOJE „LINC 2018“ 
2018 m. birželio 12 – 14 d.  Telšių rajono vietos veiklos grupės valdybos narė Sandra Riepšienė ir administratorė Agnė Marozienė dalyvavo tarptautinėje konferencijoje Suomijoje.
20180612_Atidarymo_ceremonija_RaumojeDalyvavimo tikslas: gauti naujų žinių apie kitų šalių, kurios sėkmingai įgyvendina VPS 2014-2020 metų programavimo laikotarpiu, turimą patirtį, Leader metodu vykdomus ar planuojamus inovatyvius projektus, kaimo vietovių kūrėjų iniciatyvų versle palaikymą bei skatinimą, pasisemti naujų idėjų, užmegzti ryšius.
Tarptautinėje konferencijoje LINC 2018 dalyvavo daugiau kaip 300 dalyvių iš įvairių šalių (Austrijos, Belgijos, Kroatijos, Čekijos, Estijos, Suomijos, Gruzijos, Vokietijos, Vengrijos, Italijos, Latvijos, Lietuvos, Liuksemburgo, Lenkijos, Rumunijos, Švedijos, Anglijos).
Suomijos miesto Rauma rotušėje vyko atidarymo ceremonija. Eisena, lydima vietinio Raumos jaunimo orkestro, miesto gatvėmis su visų dalyvaujančių šalių vėliavomis sugūžėjo  į rotušės aikštę. Jau ten prasidėjo naujų pažinčių su kitų šalių atstovais mezgimas  bei dalijimasis LEADER įgyvendinimo patirtimi.
Po iškilmingos atidarymo ceremonijos dalyviai vyko į Raumanmeri mokyklą, čia buvo parodytas filmas, kur Žemės ūkio ir miškininkystės ministras Jari Leppä pasakojo, kuo visa Suomijai naudinga kaimo plėtra. Mokykloje pasitiko  labai įdomia technika nėrinius gaminančios moterys. Šis nėrinių gaminimo būdas Suomijoje žinomas jau nuo 1740 metų. 
Sekančią dieną visi dalyviai vyko į pažintinius turus. Telšių rajono VVG atstovai  vyko į Uusikaupunki regioną, kur aplankė daug įdomių projektų. Vienas jų:  Mimi‘s žalio namo apžvalga.  „Žalio namo“ vadovas paaiškino, kad uždara apyvartos koncepcija yra jų pačių inovacija, o maisto ir energijos gamyba sujungiama į vienetą, kuriame maistinių medžiagų, vandens, šilumos ir CO2 atliekos bei perteklius perdirbami į energiją ir maisto gamybą. Kitas projektas — Velhovesi žiedas (tai senovinis kelias, kuris kyla per Uusikaupunki salyną iš vieno kaimo į kitą apie 25 km nuo miesto centro), kur susipažinta su skirtingų vietos kaimo asociacijų veiklos formomis: turizmo paslaugomis, kaimo namais, gamtos taku. Pyhamaa kaime pristatytas jau įgyvendintas šio laikotarpio projektas, kurio metu buvo įrengtos vietos skraidančio disko (diskgolfo) arba kitaip dažnai vadinamo  „frisbio“ žaidimui su specialiais krepšiais bei metimo aikštelėmis. Šis žaidimas  yra labai panašus į tradicinį golfą, tik čia naudojami skraidantys diskai (diskai skiriasi nuo lėkščiasvydžio diskų, jie būna mažesni ir plonesni). Diskas iš starto vietos yra metamas link specialaus krepšio (mėgėjiškai žaidžiant gali būti naudojami ir kiti objektai). Žaidimo tikslas – padarius kuo mažiau metimų įmesti diską į žaidimo krepšį, tradiciškai tai būna metaliniai krepšiai su grandinėmis diskams gaudyti. Žaidimui prasidėjus žaidėjas kiekvieną sekantį metimą atlieka nuo tos vietos, kur nusileido prieš tai mestas diskas. Medžiai, krūmai, vandens telkiniai ir reljefas sudaro natūralias kliūtis, kurios priklausomai nuo metimo vietos kiekvieną kartą gali būti kitokios. Galiausiai paskutiniu metimu diskas pasiekia tikslą.
Vykstant į kitą projektą – Tummamaki gamtos taką- autobuse vyko darbo grupių užsiėmimai. Jų metu dalyviai turėjo išanalizuoti, kas šios dienos lankytinuose objektuose  atrodo padaryta ypač gerai, turėjo pasirinkti po inovatyvią idėją iš kiekvienos aplankytos vietos ir apsvarstyti grupėse, ką būtų galima pritaikyti savo šalies regione. Taip pat analizuoti, kas yra išmintingas išteklių naudojimas, kaip prie to galėtų prisidėti LEADER metodo įgyvendinimas.  Dieną vainikavo — išvyka  į Europos kaimo plėtros tinklo organizuojamą „Bendradarbiavimo kampą“, kuris vyko Fafangoje. Čia buvo galima susirasti partnerių, užmegzti naujus ryšius, diskutuoti.
Paskutinę konferencijos dieną  visi dalyviai skirtingais tradiciniais istoriniais buriniais suomių laivais plaukė  į Katanpaa salą. Daug projektų ir investicijų buvo įgyvendinta pasinaudojant skirtingais Europos paramos būdais, tarp jų – ir LEADER metodu.
Katanpaa saloje visi dalyviai buvo suskirstyti grupėmis ir kartu turėjo pereiti interaktyvių užduočių  trąsas. Keliaudami tomis trąsomis, dalyviai atliko  įvairias užduotis, tokias kaip vandens stiklinės nešimas su skylėtu dugnu, Europos sąjungos bei kitų šalių vėliavų su įžymiomis istorinėmis tų šalių vietomis susiejimas (nuotraukų bei vėliavų išdėliojimas), žuvų pavadinimų angliškai bei lotyniškai suradimas, suomiškas lauko žaidimas, situacijų vaidinimas ir daug kitų žaidimų. Keliaujant nuo užduoties prie užduoties ant paruoštų europietiškų vaišių stalų galėjome paragauti skirtingų kiekvienos šalies atsivežtų patiekalų, vaišių. Vakare Raumoje Raumanmeri mokykloje, kur visą konferenciją užbaigė Suomijos kaimo tinklo atstovas Juha-Matti Markkola, buvo apdovanotos geriausiai Katanpaa saloje pasirodžiusios komandos, vyko suomių vietinių kolektyvų pasirodymai bei buvo perduota kitais metais LINC 2019 organizavimo estafetė Estijai, kuri visus mielai pakvietė kitų metų rugsėjo mėnesį atvykti pas juos.
Smagu, kad šios tarptautinės konferencijos metu susitiko ir pabendravome su vienais iš Telšių raj. VVG tarptautinio projekto partneriais – Švedijos Leader Nedre Dalalven 3 atstove Charlotta Heimersson.

ĮVYKO MOKYMAI POTENCIALIEMS PAREIŠKĖJAMS

Birželio 7 cofd.  Telšių rajono vietos veiklos grupė, įgyvendindama „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“ ( Nr. 42VS-KE-15-1-06740-PR001) Telšiuose organizavo mokymus „Verslo plėtros galimybės“. Mokymų metu buvo aptarta verslo plano esmė, išoriniai ir vidiniai verslo plano tikslai, verslo plano vertė bei kūrimo fazės, 10 žingsnių sėkmingojo verslo link. Didelis dėmesys skirtas  verslo plano dalių apžvalgai. Išsiaiškinta, kas yra rinka, konkurencija, aplinka, tiekėjai; paskirstymas, skatinimas, reklama; pozicionavimas bei kainodara; valdymas, žmogiškieji ištekliai, patalpos/veiklos vieta, veiklos reglamentavimas/ teisinė aplinka; biudžetas, pelno ir nuostolių prognozė, pinigų srautų prognozė, balanso prognozė. Taip pat buvo peržiūrėta, kaip rengti verslo planą, kokios dažniausios verslo plano rengimo klaidos, bendrasis verslo plano vertinimas ir ekonominio gyvybingumo vertinimas.

 

Mokymus vedė UAB „Pokyčių valdymas“ vadovas lektorius Tomas Vasiliauskas, turintis 13 metų praktinio darbo patirtį praktinio darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje, vadybos ir finansų srityje, konsultuojantis organizacijas verslo planavimo, veiklos efektyvumo, pokyčių valdymo klausimais, rengiantis ir vedantis mokymus įvairių lygių darbuotojams bei vadovams


SEMINARAS VIETOS VEIKLOS GRUPĖMS TELŠIUOSE

IMAG0024

 

2018 m. gegužės 29 d. į Telšius rinkosi visos vakarų Lietuvos VVG atstovai į seminarą „Pokyčiai įgyvendinant vietos plėtros strategijas. Vietos projektų atrankos kriterijų analizė“, kurį organizavo  LR Žemės ūkio ministerija. Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus patarėja Ilona Javičienė išsamiai pristatė aktualius pokyčius įgyvendinant vietos plėtros strategijas. Taip pat apžvelgė vietos projektų atrankos kriterijus ir išsakė esmines pastabas į ką atkreipti dėmesį formuluojant vertinimo atrankos kriterijus. VVG atstovai dalijosi savo patirtimi bei turėjo daug klausimų ministerijos atstovei. Seminaro medžiaga čia.


 

AGROBALT 2018 atgarsiai

IMG_1849

Šių metų gegužės 24–26 dienomis Vilniuje įvyko viena didžiausių ir reikšmingiausių Baltijos regione tarptautinių žemės ūkio ir maisto pramonės parodų „AgroBalt 2018“, kuri sukvietė ūkininkus, politikus, verslo, vietos veiklos grupių atstovus ir, žinoma, smalsuolius iš visos Lietuvos. Jau 22 kartą vykstančioje parodoje gausiai dalyvavo ir mūsų, Telšių rajono vietos veiklos grupės atstovai. Lina Niaurienė pristatė įgyvendintą projektą „Virvyčios vingis“, UAB „Kontėna“ savo gaminamą produkciją, na ir žemaitiško kastinio sukimo meistrė Elena Stasiulienė —edukacinę kastinio gaminimo programą.


ĮVYKO VIEŠINIMO/AKTYVINIMO RENGINIAI
 
IMAG0005
Kovo 16 ir 20 dienomis Telšių rajono vietos veiklos grupė, įgyvendindama „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“,   Rietavo savivaldybėje ir Telšiuose organizavo viešinimo/ aktyvinimo renginius. Jų metu buvo pristatytas Nr. 3 kvietimas teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „.Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“ priemones ir (arba) veiklos sritis: VPS priemonė „Žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 4.) veiklos sritis „Parama  žemės ūkio verslo plėtrai“ ir „Infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas“ (kodas LEADER-19.2- 7) veiklos sritis Parama investicijoms į mažos apimties infrastruktūrą.  Aktualia informacija pasidalijo Telšių maisto ir veterinarijos tarnybos atstovai . 
 
 Informacinis pranešimas apie kvietimą Nr. 3.
 

Ačiū, Lietuva ! už laisvą žodį, laisvą mintį.
Didžiuojamės ką turime ir  linkime, kad Lietuva būtų  laisva, nepriklausoma per amžius 

WEB SEMINARAS APIE NACIONALINĘ PARAMĄ KAIMO BENDRUOMENĖMS
Šių metų vasario 9 d. įvyko WEB seminaras  apie Nacionalinę paramą kaimo bendruomenėms 2018 metais.
Seminaras buvo vykdomas/transliuojamas iš Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) centrinio padalinio internetu per ,,Skype for business“ programą.

Seminaro įrašas skelbiamas ŽŪM svetainės skiltyje ,,Parama kaimo bendruomenėms“: http://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kaimo-pletra/valstybes-parama-kaimo-bendruomenems/valstybes-parama-2018-metais 

ir šioje nuorodoje:

https://youtu.be/4R6ig3_pgkE


TELŠIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ  DALYVAVO MOKYMUOSE „PARAMOS PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMAS IR VALDYMAS“
Š.m. vasario 6 d. Telšių rajono  vietos veiklos grupės administracijos darbuotojai dalyvavo mokymuose „Paramos projektų administravimas ir valdymas“, kuriuos organizavo Žemės ūkio ministerija. Mokymų metu buvo pristatytas  visas projekto įgyvendinimo ciklas nuo projekto idėjos identifikavimo iki projekto įvertinimo. Daug dėmesio skirta projekto  tikslo, uždavinių, veiklų, rezultatų  loginei matricai, rizikų prognozavimui ir vertinimui, kokybės valdymui bei kitoms sritims, kurios aktualios administruojant ir valdant paramos projektus.

TELŠIŲ VVG NARIAI METUS UŽBAIGĖ SUSIRINKIMU- KONFERENCIJA
Kaip ir kiekvienais metais, Telšių rajono vietos veiklos grupės nariai 2017 m. gruodžio 19 d. rinkosi į VVG narių visuotinį susirinkimą- konferenciją.
Šio susirinkimo tikslas — apžvelgti 2017 metų nuveiktus darbus ir pasiektus rezultatus bei siekti brandesnio tarpusavio bendradarbiavimo. Bendrystės, tarpusavio santykių kūrimo esmę išsamiai ir aktualiai apžvelgė  Kan., relig. m. mgr., teol. lic. Andriejus Sabaliauskas. Jis savo pranešime pateikė 10 vertybių , be kurių žmogus negali būti laimingas, o kartu ir kurti darnios bendrystės. A.Sabalaliausko dovanoti Kalėdaičiai, taip pat simbolizuojantys  bendrystę ir vienybę, vainikavo susirinkimo- konferencijos temą.
Susirinkimą šventiškai papuošė Telšių vaikų muzikos pučiamųjų skyriaus mokiniai, vadovaujami mokyt. E.Pikioto.

 


 
ĮVYKO MOKYMAI POTENCIALIEMS PAREIŠKĖJAMS
Lapkričio 22 ir 23 dienomis Telšių rajono vietos veiklos grupė, įgyvendindama „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“ ( Nr. 42VS-KE-15-1-06740-PR001) Buožėnų kaimo bendruomenės namuose (Telšių raj.) ir Rietavo savivaldybėje organizavo mokymus „Viešieji pirkimai: 2017 metų didieji pasikeitimai“. Mokymų metu buvo pristatyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pasikeitimo pagrindai ir besikeičiantys poįstatyminiai aktai; esminiai teisės aktų pasikeitimai, susiję su bendruomenių vykdoma veikla; mažos vertės pirkimai bei mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas. Mokymų  metu buvo apžvelgta viešųjų pirkimų dokumentų tvarkymas, apskaita ir archyvavimas, ginčų procedūra, viešųjų pirkimų tarnybos, paaiškinimai, konsultacijos bei komentarai ir vertinimai.
Lapkričio 28 ir 29 dienomis Telšiuose ir Rietave organizuoti mokymai „Verslo pradžia: nuo plano rengimo“. Mokymų metu buvo aptarta verslo plano esmė, išoriniai ir vidiniai verslo plano tikslai, verslo plano vertė bei kūrimo fazės. Taip pat buvo apžvelgta verslo plano dalys, informacija apie verslą, verslo istoriją, produktą/paslaugą. Išsiaiškinta, kas yra rinka, konkurencija, aplinka, tiekėjai; paskirstymas, skatinimas, reklama; pozicionavimas bei kainodara; valdymas, žmogiškieji ištekliai, patalpos/veiklos vieta, veiklos reglamentavimas/ teisinė aplinka; biudžetas, pelno ir nuostolių prognozė, pinigų srautų prognozė, balanso prognozė. Taip pat buvo peržiūrėta, kaip rengti verslo planą, kokios dažniausios verslo plano rengimo klaidos, bendrasis verslo plano vertinimas ir ekonominio gyvybingumo vertinimas.
Mokymus vedė UAB „Pokyčių valdymas“ vadovas lektorius Tomas Vasiliauskas, turintis 13 metų praktinio darbo patirtį praktinio darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje, vadybos ir finansų srityje, konsultuojantis organizacijas verslo planavimo, veiklos efektyvumo, pokyčių valdymo klausimais, rengiantis ir vedantis mokymus įvairių lygių darbuotojams bei vadovams.

 

TRADICINIS TELŠIŲ APSKRITIES VIETOS VEIKLOS GRUPIŲ SUSITIKIMAS
 
2017 m. spalio 25 d. Plungėje, jau tampančiu tradiciniu, į susitikimą rinkosi Telšių apskrities vietos veiklos grupių atstovai. Susitikime diskutuota apie vietos plėtros strategijų įgyvendinimą ir jų aktualijas. Didžiausias dėmesys skirtas teritorinio bendradarbiavimo klausimams aptarti. Galutinai sutarta  rengti vietos veiklos grupių bendradarbiavimo  projektą ir teikti LR Žemės ūkio ministerijai. Taip pat išgryninta projekto idėja, numatyti galimi projekto  partneriai. Kiekviena vietos veiklos grupė gavo „namų darbų“ užduotis, kurias turi paruošti  sekančiam susitikimui, įvyksiančiam  Mažeikiuose, 2017 m. lapkričio 9 d.

TELŠIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS ATSTOVAI — KONFERENCIJOJE
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos  ( – toliau NMA)  2017 m. spalio 24 d. Vilniuje organizavo tradicinę konferenciją „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Leader programa“  įgyvendinimo aktualijos“. Šioje konferencijoje dalyvavo ir mūsų vietos veiklos grupės atstovai. Konferencijoje aptarta Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo aktualijos. Pastebėta, kad 2017 m. spalio 17 d. duomenimis NMA   per visą laikotarpį patvirtinta 13 projektų .  Išsakytos ir skaudžiausios problemos, kurios neramina vietos veiklos grupes, strategijų vykdytojas. NMA pristatė esminius galimus pažeidimus įgyvendinant vietos projektus,  diskutuota apie dirbtinių sąlygų sukūrimą. Aptarti ir viešųjų pirkimų vykdymo, vertinimo  įgyvendinant vietos projektus, klausimai.

SAVAITGALĮ ĮVYKO PARODA „SPRENDIMŲ RATAS“
 
Spalio 5–7 d. Aleksandro Stulginskio universitetas organizavo dešimtąją  miško, medžioklės, ir gyvulininkystės technologijų parodą „Sprendimų ratas 2017“, kurioje dalyvavo ir Telšių rajono vietos veiklos  grupės atstovai. Džiugu, kad šioje  tradicinėje parodoje  savo produkciją demonstravo vietos bendruomenės iš  šalies rajonų. Be amatininkų gaminių ir maisto produktų, bendruomenės parodoje pristatė ir savo sukurtus tematinio turizmo maršrutus bei edukacines programas.  Parodos lankytojai galėjo grožėtis  gyvūnų ekspozicijomis – galvijais (belgų mėlynaisiais mišrūnais), dekoratyviniais paukščiais, alpakomis, poniais, triušiais, žirgais, ožkomis ir avimis ir susipažinti su naujausiomis gyvulininkystės technologijomis. Kaip ir kasmet parodos lankytojus stebino  gausi ir įvairiaspalvė sodinukų bei amatų mugė.

 

TELŠIŲ APSKRITIES VVG SUSITIKIMAS TELŠIUOSE
                                     
                                    
Š. m. rugsėjo 28 dieną Telšių rajono vietos veiklos grupė pakvietė  į tradicinį susitikimą, kuriame dalyvavo Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės, Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veikIMAG0110los grupės  administracijos darbuotojai. Susitikime diskutuota ir apie VPS įgyvendinimo problemas bei iššūkius. Taip pat aptarta teritorinio bendradarbiavimo projekto galimybės: teritorinio projekto idėjos, atitinkančios kiekvienos VVG įgyvendinamas VPS Strategijas,   praėjusio laikotarpio 2007-2014 m. įgyvendinto teritorinio projekto „Pieno kelias“ tęstinumo galimybė.

 

 

 

 


 

TELŠIŲ RAJONO VVG SULAUKĖ SVEČIŲ IŠ  ŠVEDIJOS

IMAG0090Praėjusią savaitę Telšių rajono vietos veiklos grupę aplankė svečiai iš LEADER Malardalen (Švedija). Susitikimo tikslas – aptarti tarptautinio bendradarbiavimo galimybes ir parengti projekto planą.
2017 m. rugsėjo 25-27 d. planavimo susitikime bendrauta su Telšių rajono VVG valdybos atstovais, taip pat aplankyti įgyvendinti projektai bei kūrybinėse dirbtuvėse planuota projekto idėja.
Pirmą susitikimo dieną svečiai pristatė savo VVG, kuri yra įsikūrusi 100 km. nuo Stokholmo į vakarus ir apima 8 savivaldybių teritorijas. VVG valdyboje — 24 nariai. Svečiai trumpai pristatė 2016-2020 m. įgyvendinamą strategiją ir jos pagrindinius prioritetus:  socialinė įtrauktis, verslumas ir inovacijos,  klimatas, energija ir gamtosauga. Strategijos įgyvendinimui skirta apie 5 mln. eurų ir jos įgyvendinimo  rezultatas – sukurtos 45 darbo vietos. Šiuo metu — vykdoma 15 projektų. Susitikime Telšių rajono vietos veiklos grupė taip pat pristatė savo vykdomą strategiją. Kartu buvo diskutuojama apie Vietos plėtros strategijų (- toliau VPS) administravimo panašumus ir skirtumus. Po susitikimo aplankė VšĮ Telšių jaunimo centro įvykdytus VPS projektus Džiuginėnuose.
Kita diena — skirta tarptautinio bendradarbiavimo projekto idėjos sukūrimui, plano parengimui. Ši diena buvo pilna kūrybiškumo ir produktyvumo. Pasiektas rezultatas — abipusiai džiuginantis. Projekto idėja ypač patraukli turėtų būti jaunimui. Susitikimo dalyviai apgailestavo, kad planuojamame projekte negalės sudalyvauti dėl amžiaus limito. Projekto paraišką planuojama pateikti kitų metų pavasarį, tad realiai projektas bus vykdomas 2018 -2020 m. Vizito trečią dieną apibendrinome planuojamo projekto struktūrą ir kartu sutarta dėl darbų bei jų atlikimo terminų . Dar spalio mėn. planuojama pasirašyti ketinimo protokolą. Susitikimo pabaigai viešnios iš Švedijos aplankė šakočius gaminančią įmonę „Kontėna“, Telšių VVG valdybos pirmininką, Telšių miesto seniūną Kazį Lečkauską ir pasigrožėjo Telšiais.

DALYVAUTA KONFERENCIJOJE „TINKLAVEIKA VEIKIA!“
2017 m. rugsėjo 13-14 d. Telšių rajono vietos veiklos grupės atstovai dalyvavo Lietuvos kaimo tinklo, Vietos veiklos grupių tinklo bei Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro organizuojamoje tarptautinėje VVG bendradarbiavimo konferencijoje „Tinklaveika veikia!“. Pirmąją dieną dalyvauta surengtose išvykose po vietos veiklos grupių teritorijas, susipažinta su aktyviai veikiančiomis bendruomenėmis ir sėkmingai įgyvendintais vietos projektais. Antrą dieną vyko konferencija, kurioje Europos kaimo plėtros tinklo ir Europos Komisijos atstovai apžvelgė esamą situaciją. Estija, Suomija, Latvija, Lenkija, Portugalija pristatė bendradarbiavimo projektų reikalavimus bei reikalavimus partneriams. Taip pat konferencijos metu vyko ir kūrybinės dirbtuvės, kuriose šalių atstovai pristatinėjo savo sėkmės istorijas, dalijosi patirtimi ir diskutavo. Ypatingas dėmesys buvo skirtas kontaktams užmegzti ir partnerių paieškai – tam buvo skirta speciali susitikimų erdvė ir kontaktų lenta. 

VIEŠINIMO AKTYVINIMO RENGINYS TELŠIUOSE
IMAG0054
2017 m. birželio 27 d. įvyko viešinimo aktyvinimo „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“ renginys, kuris skirtas vietos plėtros strategijos įgyvendinimo aktualijoms pristatyti ir aptarti. Viena jų — viešųjų pirkimų organizavimas nuo 2017 m. liepos 1 d. Apie viešųjų pirkimų pokyčius ir kaip jiems pasiruošti, dalijosi Giedrius Ruseckas, VšĮ „Tamsus miškas“ׅ vadovas. Renginyje dalyvavo ne tik Telšių rajono vietos veiklos grupės ir bendruomenių atstovai, bet ir Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės bei Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės, jų bendruomenių nariai.

ALYTAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS ATSTOVAI TELŠIUOSE
IMAG00492017 m. birželio 16  d.  pavakare Telšių rajono vietos veiklos grupę aplankė tolimi draugai iš Alytaus rajono vietos veiklos grupės.  Telšių rajono vietos veiklos grupė yra vykdžiusi du projektus, kurių metu  vyko į Alytaus rajoną ir telšiškiams buvo pristatoma Alytaus rajono kaimo bendruomenių patirtis. Tad šį kartą nors ir trumpam, Dzūkijos krašto atstovai, keliaudami pakeliui į Lietuvos bendruomenių sąskrydį Karklėje, stabtelėjo Telšiuose ir susitiko su Telšių rajono VVG darbuotojais bei grožėjosi Telšių miestu, apie kurį patraukliai papasakojo Andrius Dacys bei skanavo tradicinį žemaitišką patiekalą — kastinį. Trumpos viešnagės metu aptartos vietos veiklų grupių aktualios temos, įgyvendinant vietos plėtros strategijas.

SUSITIKO TELŠIŲ APSKRITIES VIETOS VEIKLOS GRUPIŲ ATSTOVAI
2017 m. birželio 15 d. Mažeikiuose susitiko Telšių apskrities vietos veiklos grupių atstovai. Susitikimo darbotvarkėje numatyti aktualūs klausimai visoms trims vietos veiklos grupėms. Svarstyti Telšių apskrities VVG pasiūlymai vietos veiklos grupių tinklui (nacionalinė asociacija, vienijanti visas Lietuvoje veikiančias vietos veiklos grupes). Kalbėta apie VVG tinklo būtinumą atstovauti ne tik IMAG0045daugumos, bet ir mažumos arba pavienių VVG grupių interesus. Taip pat aptarta kiekvienos vietos veiklos grupės situacija ir pasidalinta patirtimi apie paskelbtus kvietimus teikti vietos projektų paraiškas. Susitikime dalyvavusios VVG yra pasiskelbusios pirmuosius kvietimus ir įvykę pirminiai vertinimai bei pakviesti pareiškėjai teikti galutines projektų paraiškas. Susitikime buvo analizuojamos iškilusios problemos, vertinimo ypatumai, pareiškėjų lūkesčiai. Pastebėta, kad kaimo bendruomenės tikėjosi daugiau jiems skirtų projektų. Diskutuota ir aktualiu mokymų VVG darbuotojams klausimu, ypač viešųjų pirkimų organizavimo tema, kadangi nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigalioja nauji Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai. Nuspręsta, kad Telšių apskrities vietos veiklos grupės inicijuos ir organizuos mokymus savo darbuotojams bei potencialiems pareiškėjams apie viešųjų pirkimų aktualijas dar šių metų birželio mėn.
Aptartos Žemės ūkio ministerijos patvirtintos Vietos plėtros strategijų administravimo taisyklės, kuriose pakoreguotos mokymų sąlygos, vietos projektų vertinimo sistema ir kiti pasikeitimai.

TELŠIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS ATSTOVAI SEMINARE GARGŽDUOSE
 
2017 m. birželio 8 d Telšių rajono vietos veiklos grupės administratorės Sandra Valentinavičienė ir Agnė Marozienė bei Medingėnų bendruomenės „Medinga“ pirmininkė Irena Bagdonienė ir Eigirdžių bendruomenės atstovas Gintautas Venclova, Baltininkų kaimo bendruomenės pirmininkė Lina Niaurienė dalyvavo Žemės ūkio ministerijos organizuotame seminare „Socialinio verslo 2017-06-08 01vietos projektų įgyvendinimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „LEADER“ ir  „Vietos plėtros strategijų administravimo sistema“ Gargžduose. Seminare pranešimus pateikė Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus patarėja Ilona Javičienė. Ji pristatė socialinio verslo vietos projektų įgyvendinimą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę „LEADER“ ir vietos plėtros strategijų administravimo sistemą.
Pranešėja supažindino su nauja bendra vietos plėtros strategijų administravimo modelio schema, pagal kurią strategijų administravimas bus vykdomas nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. Ilona Javičienė pateikė vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo rengimo ir derinimo su agentūra terminus, pirminių vietos projektų paraiškų vertinimą bei tolimesnę paraiškų vertinimo eigą. Taip pat buvo aptartos vietos projektų įgyvendinimo ir stebėsenos problemos, kurios gali kilti prasidėjus įgyvendinti naują administravimo modelį.
Antro pranešimo metu, Ilona Javičienė pasakojo apie socialinio verslo vietos projektų įgyvendinimą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „LEADER“ tema. Buvo pateiktas socialinio verslo gairių pareiškėjams, teikiantiems paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, projekto pristatymas. Pateikė informaciją apie tai, kas galės būti socialinio verslo vietos projektų vykdytojais, pristatyti socialinio verslo pavyzdžiai, socialiniam verslui taikomi kriterijai, finansiniai aspektai ir kita informacija. Po seminaro vyko diskusija.

.

 

DISKUSIJA „BENDRUOMENĖS NARIŲ Į(SI)TRAUKIMAS IR DALYVAVIMAS“

2017 m. gegužės 4 d. Telšių vietos veiklos grupė inicijavo bendruomenių susitikimą – diskusiją „Bendruomenės narių į(si)traukimas ir dalyvavimas“, kurioje dalyvavo Žadvainių, Tryškių miestelio, Baltininkų, Gadūnavo ir Liolių kaimo bendruomenių atstovai, moderatorius — darbo su bendruomenėmis ekspertas, VšĮ „Kitokie projektai“ partneris ir konsultantas Paulius Godvadas. Šios diskusijos tikslas — išsiaiškinti su kokiais sunkumais susiduria diskusijoje dalyvavusios bendruomenės bei ieškoti priemonių, būdų padėti joms tuos sunkumus įveikti.

Diskusijos metu išsakytos problemos, apžvelgta esama situacija ir aptarti tolimesni žingsniai, galintys padėti vietos bendruomenėms efektyviau vykdyti veiklą. Pastebėta, kad požiūris „iš šalies“ ar kitu kampu, priverčia permąstyti savo veiklą ir sudėlioti svarbiausius akcentus kartais ne ten kur pats, kaip bendruomenės pirmininkas, norėtų. Primename, kad ši tema diskusijoms pasirinkta neatsitiktinai, nes 2016-2020 metų Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpis nukreiptas į bendruomeniškas, ankstesnio laikotarpio metu sukurtos infrastruktūros, įveiklinimo veiklas. Todėl laibai svarbu ruošiant bei vykdant socialinio verslo ar kitus projektus bendruomenės narių į(si)traukimas ir dalyvavimas.


SUSITIKIMAS SU NACIONALINĖS AGENTŪROS ATSTOVAIS VILNIUJE
2017 m. balandžio 11 d. Telšių rajono vietos veiklos grupės administratorės Sandra Valentinavičienė ir Agnė Marozienė dalyvavo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos rengtame susitikime su vietos veiklos grupių atstovais „Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 m. programos priemonė „LEADER“: Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.
Susitikime buvo aptarti vietos projektų finansavimo sąlygų aprašų rengimas ir tvirtinimas, vietos projektų vertinimas: vertinimo proceso apžvalga, ką svarbu žinoti, atliekant vietos paraiškų vertinimą, klausimai, susiję su mokėjimo prašymų teikimu ir pildymu, dažniausiai pasitaikančios klaidos, vykdant viešuosius pirkimus ir kitos aktualijos, susijusios su viešųjų pirkimų vykdymu. Susitikimo dalyviai diskutavo, iškėlė daug visiems rūpimų klausimų, susijusių su vietos projektų paraiškų vertinimo kriterijais, prisidėjimo nuosavu indėliu, tinkamu  išlaidų pagrindimu ir kt.

TELŠIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS NARIAI RINKOSI Į VISUOTINĮ– ATASKAITINĮ SUSIRINKIMĄ

Jau tryliktus metus veikianti Telšių rajono vietos veiklos grupė sukvietė savo narius į visuotinį – ataskaitinį susirinkimą. Vietos veiklos grupės pirmininkas Vytautas Barsteiga pateikė 2016 metų veiklos ataskaitą, kurioje apžvelgti esminiai vykdyti organizacijos darbai bei projektai. Pirmininkas pastebėjo, kad šiuo metu vietos veiklos grupė turi 69 narius, per ataskaitinį laikotarpį buvo priimti 4 nauji nariai. 2016 m. įvyko 3 visuotiniai susirinkimai, viename jų buvo naujai formuojama Vietos veiklos grupės valdyba. Valdybą sudaro šešiolika narių, kuriai vadovauja valdybos pirmininkas Kazys Lečkauskas. Apžvelgdamas praėjusius metus, pirmininkas akcentavo, kad dauguma organizacijos veiksmų susiję su vietos plėtros strategija. Ir dar kartą pristatė „ Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategijos“ priemones bei atliktus veiksmus: pasirašyta strategijos vykdymo sutartis, vykdyti viešinimo/aktyvinimo renginiai, organizuojami mokymai potencialiems pareiškėjams. Priminsime, jog paramos suma šiai Vietos plėtros strategijai įgyvendinti numatyta 3 113 574,00 Eur , įgyvendinimo terminas: nuo 2016-06-17 iki 2023- 08-31, vieta: Telšių rajonas (be Telšių miesto) ir Rietavo savivaldybė ( be Rietavo miesto).
Ataskaitiniais metais vietos veiklos grupė įgyvendino projektą „Tarpteritorinės partnerystės stiprinimas, įgyvendinant 2014 -2020 m. strategiją“, kurio tikslas — skatinti tarpteritorinį bendradarbiavimą tarp VVG, siekiant kuo efektyviau įgyvendinti 2014-2020 metų strategiją. Projekto metu 2016 m. gruodžio 8-9- d. buvo organizuotas vietos veiklos grupių susitikimas Alytuje. Susitikime dalyvavo 18 Telšių rajono vietos veiklos grupės narių.  Buvo aplankytos Junčionių kaimo bei Kančėnų kaimo bendruomenės, susipažinta su jų vykdomais verslo projektais. Taip pat lankytasi ir Pivašiūnų bei Nemajūnų amatų centruose, kuriuose buvo pristatyti verslumo projektai.
Susirinkimo metu pateikta revizorės Akvilės Blažiūtės 2016 metų ataskaita bei 2016 m.  finansinės atskaitomybės ataskaita, kurią išsamiai pristatė finansininkė Birutė Baltuonienė. Patvirtinus ataskaitas, įvyko vietos veiklos grupės revizoriaus rinkimai, kurių metu, naujai revizoriaus kadencijai perrinkta Akvilė Blažiūtė.
Patvirtintas Telšių rajono vietos veiklos grupės 2017 metų veiklos planas, numatantis tokias kryptis: paskelbti du kvietimus teikti vietos projektų paraiškas, organizuoti viešinimo / aktyvinimo renginius bei mokymus potencialiems pareiškėjams.
Susirinkimo metu plačiau pristatytas paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr.1 pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategiją „ Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“. Jau nuo šių metų balandžio 18 d. Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos veiklos sritis: „Parama investicijoms į mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“. Kvietimas galioja nuo 2017 m. balandžio 18 d. nuo 8.00 val. iki 2017 m. gegužės 18 d. 15.00 val.  Daugiau informacijos ir visi vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šioje interneto svetainėje www.trvvg.lt taip pat Vietos veiklos grupės būstinėje adresu Sedos g. 6, Telšiai.
Susirinkimą užbaigė šiuolaikinių informacinių technologijų priemonių pagalba, Pauliaus Godvado, bendruomeninio darbo ir bendruomenės plėtros, darbo su  žmonių grupėmis eksperto, VšĮ „Kitokie projektai“ partnerio ir konsultanto skaitytas pranešimas „Bendruomeniškumas paprastai: kaip įtraukti bendruomenių žmones“.
Jis dar kartą priminė esminius principus kaip įtraukti bendruomenes narius į veiklą. Aptarė ir 7 pagrindinius žingsnius, kuriuos reikia vykdyti norint, kad bendruomenė gyvuotų ir veiktų kokybiškai. Paulius akcentavo, kad pranešime kalbama apie bendruomeniškumą plačiąja prasme, o ne bendruomenę, kaip organizaciją.
Ši pranešimo tema pasirinkta neatsitiktinai, nes 2016-2020 metų Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpis nukreiptas į bendruomeniškas, ankstesnio laikotarpio metu sukurtos infrastruktūros, įveiklinimo veiklas. Todėl laibai svarbu ruošiant bei vykdant socialinio verslo ar kitus projektus bendruomenės narių į(si)traukimas ir dalyvavimas.


VVG — PLATFORMOS DISKUSIJAI IR SOCIALINEI PARTNERYSTEI VYSTYTIS

Jau ketvirtus metus iš eilės Lietuvoje vyksta socialinio verslo forumas. Šių metų forumo pagrindinė tema — socialinė partnerystė: santykis tarp bendruomenės, socialinio verslo ir savivaldos. Organizatoriai dalijosi mintimis, kad šiemet sulaukta per 400 anketų ir norinčiųjų dalyvauti forume registracijos anketų, tačiau dėl resursų stokos galėjo atrinkti tik 180 dalyvių, todėl džiaugiasi matydami tokį susidomėjimą šia tema. Šiame forume dalyvavo ir Telšių rajono vietos veiklos grupės atstovai.

Forumo dalyvius sveikino ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius, kuris apžvelgė skirtumus tarp trijų sąvokų — socialiai atsakingas verslas, socialinis verslas ir socialinė įmonė.

LR Žemės ūkio ministras Bronius Markauskas, sveikindamas forumo dalyvius, pastebėjo, kad ši ministerija turėtų būti ne tik žemės ūkio, bet ir kaimo plėtros ministerija, kadangi veikla apima ne vien žemės ūkį, bet ir kaimo plėtrą. Ministras pastebėjo, kad vyriausybė savo priemonių plane yra išsikėlusi aiškius tikslus – ne tik skatinti žemės ūkio produkcijos gamybą, bet ir kelti kaime gyvenančių šeimų pajamas, o socialinis verslas gali padėti siekti šio tikslo. Kaip bebūtų keista, bet šiuo metu Žemės ūkio ministerija yra viena didžiausių investuotojų į socialinį verslą, nes  Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonėje LEADER yra numatytos tam pakankamai didelės lėšos.

Taip pat sveikinimo žodį tarė Jungtinės Karalystės ambasadorė Lietuvoje Klerė Lorens (Claire Lawrence), Britų tarybos Lietuvoje direktorius Artūras Vasiliauskas. Jurgita Ribinskaitė – yra viena iš organizatorių ir sveikindama forumo dalyvius, pastebėjo, kad norint vystyti socialinį verslą reikia: „turėti daug vidinės laisvės veikti ir drąsos prisiimti atsakomybę“. To ir linkėjo forumo dalyviams.

Pranešėjai pristatė įžvalgas darnaus vystymąsi, skurdo mažinimą ir socialinę partnerystę temomis. Taip pat pristatytas valdžios institucijų vaidmuo gerinant socialinio verslo aplinką. Pasidžiaugta, kad Ūkio ministerija inicijuoja Socialinio verslo įstatymo ruošimą, kuris visapusiškai sureguliuotų socialinio verslo teisinę padėtį. Socialinio verslo įstatyme planuojama nustatyti, kad socialinis verslas turi vykdyti nuolatinę ekonominę veiklą siekdamas svarbiausio tikslo – išmatuojamo ir teigiamo socialinio poveikio.

Praktikės Monikos Juknienės pranešimas daugeliui dalyvių suteikė galimybę pažiūrėti į socialinį verslą kiek kitokiu kampu: per savo patirtį ir santykį. Anot prelegentės, socialinis verslas — nėra panacėja ir visų problemų neišspręs, tačiau tai puikus instrumentas, įgalinantis visuomenę veikti. Ragino bendruomenes ne deklaruoti savo atvirumą, o iš tiesų būti atviromis. Taip pat Monika pristatė regionuose vykdomą SOCIFACION programą, pasidalijo patirtimi.

Pristatytos ir socialinės partnerystės praktikos Lietuvoje.

Renginio dalyviai iš Jungtinės Karalystės ir Švedijos skaitė pranešimus apie socialinio verslo politikos formavimo šiose valstybėse patirtį.

Darbo grupėse buvo diskutuojama apie etniškai mišrių bendruomenių integraciją per socialinį verslą, apie investicijas į socialinį verslą ir viešuosius pirkimus, socialinio verslo galimybes ir potencialą, siekiant spręsti švietimo, kultūros paveldo, socialinių ir viešųjų paslaugų, vaikų teisių apsaugos ir kitų sričių problemas.

 

Forumą smagiai užbaigė trumpi ir įkvepiantys pranešimai bei Socifaction programos dalyvių mugė.

Apibendrinant forume išsakytas įvairias mintis, galima teigti, kad daug tikimasi iš vietos veiklos grupių, kurios įvardijamos kaip platforma, kur gali vystytis diskusijos apie socialinį verslą, socialinę partnerystę. Šitoks pasitikėjimas mus, vietos veiklos grupes, viena vertus — džiugina, kita vertus — kelia ir nerimą…

 


 

VIETOS VEIKLOS GRUPIŲ SUSITIKIMAS TYTUVĖNUOSE

Šių metų kovo 22 d. Tytuvėnuose (Kelmės raj.) Kelmės rajono vietos veiklos grupė organizavo regiono  vietos veiklos grupių susitikimą aktualiems klausimams aptarti.  Šitie susitikimai, kuriuose dalyvauja  Kelmės, Joniškio, Pakruojo, Akmenės, Šiaulių, Radviliškio, Raseinių, Mažeikių rajonų VVG , tampa tradiciniais.  Džiugu, kad  šį kartą buvome pakviesti ir mes, žemaičiai, Telšių rajono VVG ir Plungės rajono VVG. Susitikime buvo diskutuojama apie situaciją vietos veiklos grupėse, aktualius klausimus ir problemas, susijusias su Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės LEADER įgyvendinimu. Kiekviena vietos veiklos grupė trumpai pristatė savo situaciją, kaip sekasi įgyvendinti VPS, kas jiems šiuo metu aktualiausia, su kokiais iššūkiais susiduria.
Kai kurios vietos veiklos grupės jau pasiskelbė kvietimus teikti vietos projektų paraiškoms , kitos —  dar tik rengiasi skelbti kvietimus.
Šiame susitikime dalyvavo Telšių rajono vietos veiklos grupės finansininkė Birutė Baltuonienė.  Sekantis toks susitikimas planuojamas Raseiniuose.


Kovo 30 – balandžio 1 d. Aleksandro Stulginskio universitete (Akademija, Kauno r.) vyks tarptautinė žemės ūkio paroda „Ką pasėsi… 2017“. Tai dvidešimt antroji  „Ką pasėsi…“ ir iš viso keturiasdešimt ketvirtoji paroda rengiama Universitete.

Parodoje „Ką pasėsi… 2017“ dalyvaus virš 300 įmonių ir organizacijų  bei apie 200 smulkiųjų augintojų, gamintojų ir amatininkų. 19 kompanijų atvyks iš užsienio – Čekijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Švedijos, Ukrainos, Vokietijos. Parodos dalyviai laukia svečių iš 16 pasaulio šalių. 13 proc. dalyvių parodoje dalyvaus pirmą kartą.

Kvietimas KP2017

Schema


DĖL UŽBAIGTŲ VIETOS PROJEKTŲ ATASKAITŲ

sauktukas (1) 

Primename, kad vadovaujantis Vietos projektų vykdymo sutarties 17 punktu, po vietos projekto įgyvendinimo pabaigos, kol sueis 5 metai nuo vietos projekto vykdymo sutarties pasirašymo, per 4 mėnesius kiekvienais kalendoriniams metams pasibaigus – vietos projekto vykdytojas pateikia užbaigto vietos projekto metinę ataskaitą.

Ketvirto kvietimo projektų ataskaitos turi būti pateiktos per 20 dienų pasibaigus ataskaitiniams metams.

 

 

 

 

 

 


PRODUKTYVI DISKUSIJA RIETAVE

 

Šių metų vasario 13 d. Telšių rajono vietos veiklos grupė Rietave organizavo diskusiją su vietos bendruomenėmis. Diskusijos tikslas – dar kartą aptarti „2014-2020 m. Rietavo ir Telšių rajono savivaldybių vietos plėtros strategiją“ ( toliau —Strategija), jos įgyvendinimo aktualijas, planuojamus kvietimus paraiškoms teikti. Turėjome tikslą išsiaiškinti, kaip įgyvendinsime Strategijos rodiklius. Telšių rajono vietos veiklos grupės administracijos darbuotojai supažindino su vietos veiklos grupės 2017 m. sausio 5 d. valdybos sprendimu, kuriame teigiama: Strategiją pradedame įgyvendinti nuo šių veiklos sričių: „Parama investicijoms į mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas LEADER-19.2-7.2) ir  „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ (kodas LEADER-19.2-7.6).

Džiugu, kad vietos bendruomenės aktyviai dalyvavo, išsakydamos savo mintis apie planuojamus projektus ir siekiamus tikslus. Diskusijoje dalyvavęs Rietavo savivaldybės meras Antanas Černeckis, pasidalijo mintimis apie aktyvią Rietavo bendruomenių veiklą, jų pakankamai geras sąlygas tolesnei veiklai, kartu paragino bendruomenes būti aktyviomis ir  kartu bendradarbiauti sėkmingai ir efektyviai įgyvendinant Strategiją. Diskusijai baigiantis nutarta, kad kovo mėn. paskelbus pirmąjį kvietimą paraiškoms teikti, dar kartą susitiksime ir aptarsime jau konkrečias veiklos priemonėms parengtas administravimo taisykles bei kitą dokumentaciją.


SOCIALINIO VERSLO PLĖTROS LIETUVOJE GALIMYBIŲ STUDIJA

Kviečiame susipažinti su Socialinio verslo plėtros Lietuvoje galimybių studija, kurią rasite čia.


KAI BENDRUOMENĖ IR VŠĮ TELŠIŲ JAUNIMO CENTRAS DIRBA KARTU

Dar 2012 m,. VšĮ Telšių jaunimo centrui  pradėjus vykdyti  mobilų darbą su jaunimu ( profesionalūs jaunimo darbuotojai vyksta į kaimiškas vietoves ir pagal grafiką dirba su vietos jaunimu), daug klausimų kildavo tiek vietos politikams, tiek pačioms bendruomenėms: kodėl?, kur?, kaip? Tačiau šiandien jau matomi bendro darbo su vietos bendruomene rezultatai: šios suteikia patalpas jaunimui vykdyti savo veiklą ir kartu, o neretai ir bendromis pastangomis jas įsirengia. Toks rezultatas pasiektas ir Baltininkų bendruomenėje, kurioje kaip minėjo pirmininkė Lina Niaurienė,  jaunimas vietiniams yra ypač svarbus, ir bendruomenė stengiasi jiems padėti. VšĮ Telšių jaunimo centras kartu su Baltininkų bendruomene parengė projektą LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos konkursui ir gavo finansavimą. Projekto metu vietos jaunimas pats įsirengė ir susitvarkė patalpas, pasisiuvo sėdmaišius, įsigijo stalo futbolą, o vėliau vykdė įvairias komandos formavimo, kūrybinių dirbtuvių veiklas.

2017 m.. sausio 17 d. įvyko Baltininkų jaunimo erdvės atidarymas, kuriame dalyvavo ne tik jaunimas, bet ir kiti vietos bendruomenės nariai. Džiugina, kad ir vietos bendruomenė domisi tuo, kuo gyvena jų aplinkos jauni žmonės.

Atidarymo metu kalbinti jaunuoliai minėjo, kad neretai tikrai buvo nelengva, ypač sunkūs buvo sienų paruošimo darbai dažymui. Jauni žmonės džiaugėsi matydami rezultatą, o ir saugoti viską norisi.

Tokie pavyzdžiai įkvepia. Norisi tikėti, kad tai nepaskutiniai tokie bendri projektai skirti bendruomenių jaunimui.

 


ĮVYKO MOKYMAI APIE BENDRUOMENIŲ NARIŲ VERSLUMĄ

Baigiantis 2016 metams Telšių rajono vietos veiklos grupė, įgyvendindama „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“ ( Nr. 42VS-KE-15-1-06740-PR001) ( toliau – Strategija) pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „LEADER“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“,  gruodžio 28 d. ( Labarždiuose, Rietavo s.) ir 29 d. ( Kaunatavoje, Telšių r.) organizavo mokymus potencialiems pareiškėjams tema: „Bendruomenių narių verslumo skatinimas“. Mokymus vedė VšĮ „Domus solis“ lektorė Irena Pranskevičiūtė, turinti 15 metų dėstymo patirtį, socialinės ekonomikos doktorantė VGTU, Ekonomikos magistrė Stokholmo ekonomikos mokykloje, turinti socialinio verslumo vystymo patirtį Lietuvoje, Latvijoje, Švedijoje, Suomijoje, apmokiusi socialinio verslo daugiau nei penkis šimtus dalyvių. Mokymų medžiaga.   


VIEŠINIMO, AKTYVINIMO RENGINIAI

Telšių rajono vietos veiklos grupė, įgyvendindama projektą „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“ ( Nr. 42VS-KE-15-1-06740-PR001) ( toliau – Strategija) pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „LEADER“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, šių metų lapkričio mėn. organizavo viešinimo, aktyvinimo renginius, kurie įvyko Kaunatavoje, Buožėnuose, Rietave, Telšiuose ir Varniuose.  Šie renginiai buvo skirti pristatyti ir informuoti visuomenę, projekto tikslines grupes apie Strategijos įgyvendinimą, aktyvinti potencialius vietos projektų vykdytojus, siekiant jos efektyvaus vykdymo.
Informacinių renginių darbotvarkę sudarė trys dalys: viena jų — interaktyvi – Protmūšis, kitos dvi dalys skirtos pristatyti Strategiją ir jos įgyvendinimo priemones bei apžvelgti Vietos projektų administravimo taisykles. Pastebėta, kad informaciniuose renginiuose vieni iš pagrindinių klausytojų — vietos verlsininkai arba asmenys, planuojantys pradėti verslą. Tai ypač džiugina, kadangi šioje Strategijoje ir numatytas pats didžiausias dėmesys – darbo vietų kūrimui, verslui pradėti, plėtoti, NVO socialinio  verslo galimybės.


svetainei


IŠVAŽIUOJAMASIS RENGINYS

Telšių rajono vietos veiklos grupė, įgyvendindama projektą „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“ ( Nr. 42VS-KE-15-1-06740-PR001) ( toliau – Strategija) pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „LEADER“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, šių metų gruodžio 8-9 dienomis organizavo išvažiuojamąjį renginį į Alytaus rajono vietos veiklos grupę.

Išvažiuojamojo renginio tikslas — skatinti tarpteritorinį bendradarbiavimą tarp VVG, siekiant kuo efektyviau įgyvendinti 2014-2020 metų strategiją.

Aplankytos Alytaus rajono vietos veiklos grupės teritorijoje veikiančios bendruomenės, verslo subjektai. Kančėnų kaimo bendruomenės pirmininkė Monika Ražanauskienė išsamiai pristatė savo bendruomenės veiklą ir vykdomus verslus. Vienu sėkmingiausiu verslu įvardija — sulčių spaudimas. Įgyvendinę projektą, įsigijo sulčių spaudimui reikalingą įrangą, sezono metu įdarbina vietos gyventojus. Taip pat bendruomenės pirmininkė pasidžiaugė aktyviais nariais, kurie savo darbais ir net sodo bei daržo gėrybėmis dalijasi su visa bendruomene laimėje ar nelaimėje. „Mūsų bendruomenė vienija visus — nuo gimimo iki senyvo amžiaus“ — kalbėjo pirmininkė Monika. Ši bendruomenė yra aktyvi visų mugių, vykstančių tiek vietiniu, tiek nacionaliniu lygmeniu, dalyvė, pelniusi įvairiausių apdovanojimų. Šios bendruomenės išskirtinis produktas: keramikinės rožės su koteliu.

Šiuo metu Alytaus rajono savivaldybė vykdo bendruomenės patalpų remontą, kur bus įrengta pirtis, skalbykla. Anot pirmininkės: „ na, gal dar ir masažo kabinetas atsiras“. Mus labai nustebino, kad ši bendruomenė ypač daug dirba su emigravusiais savo kaimo žmonėmis — jų per 200. Jau tapo tradicija, kad kiekvienų metų rugpjūčio pirmąjį savaitgalį sugrįžta visi emigrantai ir kartu švenčia bendruomenės šventę. Taip pat pirmininkė pasidžiaugė, kad kai buvo sunku išlaikyti bendruomenės  patalpas ( 650 kv. metrų plotas), emigrantai surinkdavo lėšas ir siųsdavo bendruomenei susimokėti  už kurą, kad galėtų šildyti patalpas.

Dzūkiškas bandas ragavome ir skanavome Pivašiūnų amatų centre. Darbuotoja papasakojo apie centro atsiradimą, įgyvendinamas veiklas bei pagal situaciją ir nutaikiusi progą porino anekdotus dzūkiškai. Ten aplankėme ir SOS vaikų kaimų Pivašiūnų vaikų dienos centrą „Parama šeimai“ bei ypač modernius ir neseniai įrengtus senelių globos namus. Daug ir išsamios informacijos pateikė minėtų įstaigų vadovai bei darbuotojai. Toliau mūsų kelionė tęsėsi Junčionių kaimo bendruomenėje, kuri įsikūrusi buvusioje kaimo parduotuvėje. Dabar šiltose ir jaukiose bendruomenės patalpose pradėtos teikti asmens higienos bei priežiūros paslaugos. Šeštadieniais bendruomenės nariai renkasi rytmetinei kavai, prie kurios aptaria įvairius darbus bei savo planus. Ypač nuoširdžiai apie savo VVG teritorijos bendruomenes, jų įvykdytus projektus pasakojo Alytaus rajono vietos veiklos grupės pirmininkė Vida Vrubliauskienė, Taip pat pateikė keletą įžvalgų bei idėjų, kaip pagelbėti vietos bendruomenėms pradedančioms verslą. Pirmininkė pastebėjo, kad daug iniciatyvų sukuria su bendruomenėmis kartu, jas išbando ir po to pateikia savivaldybės administracijai kaip gerąją patirtį. Tokiu būdu atsirado ir anksčiau minėtų paslaugų pirkimas iš vietos bendruomenės.

Pirmosios dienos pabaigai – aplankėme Algimanto Žemaičio, Alytaus rajono vietos veiklos grupės nario, gėlininkystės ūkį. Ūkis pasitiko su gražiausiomis, šventinėmis gėlėmis: raudonos, rožinės ir kreminės spalvų puansetijos, įvariaspalviai ciklomenai. raktažolės. Šeimininkė pristatė modernų gėlininkystės ūkį, parodė šiltnamius, kurių plotas siekia net 32900 kvadratinius metrus.

Kitą dieną lankėme Birštono savivaldybės bendruomenes bei įstaigas. Nemajūnų amatų centre gavome paragauti sausų dzūkiškų bandų, keptų ant kopūstų lapų. Šis centras vykdo edukacines dzūkiškų bandų kepimo programas. Bandų užsisako ne tik dzūkai, bet ir iš kitų regionų žmonės. Pagrindiniai edukacijų programų naudotojai — moksleiviai. Kartais, kaip pasakojo bendruomenės atstovė, „šeima sekmadienį užsisako edukacinę programą, atvažiuoja, patys pasigamina ir po to papietauja, o kas liko — išsiveža namo“. Anot pašnekovės, žmonės, nežinodami iš ko gaminamos dzūkiškos bandos, jie kalbasi tarpusavyje ir sako, kad vieni valgys su cinamonu, kiti —su džemu. O ji galvoja: negausite jūs čia nei su džemu, nei su cinamonu, nes dzūkiškos bandos gaminamos iš bulvių, panašiai kaip žemaitiškas patiekalas – kugelis. Užsukome ir į šalia įsikūrusį Birštono socialinių paslaugų centrą, kuriame veikia ir vaikų dienos centras. Sužavėjo Nemajūnų Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios, kuriai puošnumo suteikia karūnuoti bažnyčios bokštai. Maldos namai unikalūs pieštais langais (iš lauko žiūrint atrodo, kad tai tikri stiklo langai). Bažnyčia išsaugojo XIX a. jaunamarčių kilimą. Šis kilimas yra susiūtas iš jaunamarčių austų ir prieš vestuves padovanotų bažnyčiai, 64 juostų, kaip pasakojo lydėjusi parapijietė : „ Šeši ir keturi – tai dešimt Dievo įsakymų“. Kurį laiką kilimas buvo A. ir J. Juškų muziejuje Vilkijoje bei taip jį išgarsino ( sklido kalbos, kad jis turi stebuklingų galių, nes žmonės, žiūrėdami į jį, – pasveikdavo), tad vietos klebonas susigrąžino atgal į Nemajūnų bažnyčią.

Patyrę daug įspūdžių, pamatę, ką veikia dzūkai, grįždami patys svarstėme kaip galėtume gerinti savo veiklą. Pakvietėme Alytaus rajono VVG kitais metais atvykti į Žemaitiją ir aplankyti mūsų bendruomenes — ir mes turėsime ką parodyti ir kuo pasidžiaugti.

 


KONFERENCIJA

2016 m. lapkričio 23 d. Telšiuose įvyko konferencija „ Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategijos įgyvendinimas: aktualijos ir galimybės“. Konferencijos tikslas — pristatyti VVG nariams Strategiją, įgyvendinimo kryptis, apžvelgti Vietos plėtros projektų administravimo taisykles bei supažindinti su bendruomenių galimybėmis pradėti verslą. Telšių rajono vietos veiklos grupės pirmininkas Vytautas Barsteiga pristatė dar kartą vietos plėtros strategiją, įgyvendinamas kryptis, planuojamą įgyvendinti projektų skaičių. Svečiai iš kaimyninių vietos veiklos grupių : Giedrė Kazakevičienė, Plungės vietos veiklos grupės pirmininkė, detaliai ir išsamiai pristatė Lietuvos vietos veiklos grupių tinklo veiklą prisidedant prie vietos projektų administravimo taisyklių kūrimo, tobulinimo. Taip pat akcentavo esminius minėtų taisyklių punktus, kurie dar šiai dienai yra diskutuotini. Viešnia iš „Pajūrio kraštas“ vietos veiklos grupės pirmininkė Raimonda Damulienė atsivežė pilną krepšį gerosios patirties iš savo krašto bendruomenių verslumo. Kalbėjo apie įgyvendintus ankstesnio laikotarpio verslumo projektus bei pasidalijo įžvalgomis kaip šios bendruomenės toliau plėtos savo verslus šiame 2014 m. – 2020 m. LEADER programos įgyvendinimo laikotarpyje.

Ši konferencija — pasiruošimas konkretiems Strategijos įgyvendinimo žingsniams, kurie jau planuojami kitų metų pradžioje.


Konferencijos pranešimai čia

 


Pranešimas „Telšių rajono ir Rietavo savivaldybių 2014-2020 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimas“

 

Šios konferencijos tikslas — pristatyti bendruomenių inicijuotų viensektorių kaimo vietovių vietos plėtros strategijų, įgyvendinamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „LEADER“. Pagal šią priemonę patvirtinta „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 m. strategija“, kurios įgyvendinimui 2016 m rugpjūčio 24 d. buvo pasirašyta paramos sutartis Nr. 42VS-KE-15-1-06740. Paramos suma šiai Vietos plėtros strategijai (toliau – VPS) įgyvendinti numatytas 3 113 574,00 Eur Įgyvendinimo terminas: 2016-06-17 iki 202308-31. Įgyvendinimo vieta: Telšių rajonas (be Telšių miesto) ir Rietavo savivaldybė ( be Rietavo miesto).

Patvirtintoje Strategijoje numatyti 3 prioritetai: Prioritetas Nr. 1 „Ekonominės veiklos kaimo vietovėse plėtojimas“ ; Prioritetas Nr. 2 „Kompetencijų ir įgūdžių ugdymas“ ; 3 prioritetas —  „Kaimo vietovių patrauklumo didinimas“.

Kiekvienas prioritetas turi numatytas priemones bei veiklos sritis, pagal kurias ir bus kviečiama teikti projektų paraiškas paramai gauti. Šiek tiek plačiau pristatysime prioritetus ir veiklos sritis.

Didžioji dalis strategijos lėšų numatyta 1 prioriteto įgyvendinimo priemonėms, kuriomis bus kuriamos darbo vietos. Paminėtina priemonė: Ne žemės ūkio verslo plėtra“, ir šiai priemonei vykdyti numatytos dvi veiklos sritys. Viena — parama ne žemės ūkio verslui pradėti, kita — parama ne žemės ūkio verslui plėtoti. Pagal pirmąją veiklos sritis bus remiami projektai, skirti ne žemės ūkio sektoriaus ekonominei veiklai kaimo vietovėse pradėti, kiti – plėtoti, įskaitant produktų gamybą ir pardavimą, paslaugų teikimą ir kt. Projektais turi būti kuriamos darbo vietos, ypač jaunimui iki 40 metų. Tinkami paramos gavėjai privatūs juridiniai asmenys (labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės) arba fiziniai asmenys, ūkininkai ir dirbantys su individualios veiklos pažyma. Didžiausia paramos suma vietos projektui eurais numatoma suma 48 900,00. Šioje priemonėje planuojama įgyvendinti per visą Strategijos įgyvendinimo laikotarpį 26 projektus ir sukurti 26 darbo vietas. Pirmam prioritetui numatyta dar ir kita priemonė — „Žemės ūkio verslo plėtra“. Šios priemonės veiklos sritis — „Parama žemės ūkio verslo plėtrai“ Veiklos sritimi remiami projektai, skirti žemės ūkio sektoriaus ekonominei veiklai kaimo vietovėse kurti ir (arba) plėtoti, įskaitant produktų gamybą, pardavimą, perdirbimą ir rinkodarą. žemės ūkio produkcijos perdirbimas ir (ar) rinkodara, perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas, naujų  inovacijų diegimas. Tinkami paramos gavėjai — privatus juridinis asmuo arba fizinis asmuo. Didžiausia paramos suma vietos projektui eurais numatoma iki 48 900,00. Strategijos įgyvendinimo laikotarpiu planuojama įgyvendinti 9 projektus ir sukurti 13 darbo vietų. Pirmojo prioriteto didžiausias iššūkis tiek mums, tiek paramos gavėjams – tai priemonė  „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“, skirta socialiniam verslui vykdyti. Šios priemonės projektais siekiama kurti ir plėtoti vietos bendruomenei reikalingas paslaugas bei kitus verslus, didinančius kaimo vietovių patrauklumą bei skatinančius kaimo ekonomikos ir bendruomenių plėtrą. Tinkami paramos gavėjai — nevyriausybinės organizacijos. Didžiausia paramos dalis vienam projektui — 39100 Eur. Planuojama įgyvendinti 4 projektus ir sukurti 4 darbo vietas.

Strategijos 2 prioritetas „Kompetencijų ir įgūdžių ugdymas“, skirtas šio laikotarpio vienai iš  prioritetinių tikslo grupių — jaunimui.

VPS priemonė „Jaunimui skirtų paslaugų kūrimas ir plėtra“. Šia priemone didžiausias  dėmesys bus skirtas  paslaugų, skirtų jaunimui, kūrimui bei plėtojimui, didinant jų įvairovę ir prieinamumą. Tinkami paramos gavėjai — nevyriausybinės organizacijos. Pagal priemonę numatyta įgyvendinti 5 projektus, darbo vietų sukurta nebus. Vieno projekto maksimali paramos vertė — 2900 Eurų.

3 prioritetas —  „Kaimo vietovių patrauklumo didinimas“. VPS priemonė „Parama atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimui ir (arba) energijos efektyvumo didinimui. Veiklos sritimi remiami projektai, investuojantys į energijos išteklių panaudojimo ir (arba) energijos efektyvumo didinimo priemones. Tinkami paramos gavėjas — viešasis juridinis asmuo ( NVO, viešoji įstaiga, bendruomeninė organizacija, biudžetinė įstaiga). Planuojama įgyvendinti keturis projektus .Vieno projekto maksimali paramos vertė — 39100 Eurų.

VPS priemonė „Infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas“ . Šiai priemonei įgyvendinti numatytos atskiros veiklos sritys. Viena jų — Infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas“. Pagal priemonės veiklos sritį remiama viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir (arba) sukūrimas; kaimo vietovei svarbių statinių statyba, rekonstravimas, remontas, atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatomis. Tinkami paramos gavėjai — VVG teritorijoje registruoti ir veiklą vykdantys pelno nesiekiantys juridiniai asmenys. Planuojama įgyvendinti penkis projektus .Vieno projekto maksimali paramos vertė —  47 200 Eurų.

Veiklos sritis „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ skirta investuoti į kaimo vietovių kultūros paveldo, gamtos paveldo ir kraštovaizdžio infrastruktūrą. Pagal veiklos sritį numatoma įgyvendinti  3 projektus. Didžiausia paramos suma vienam projektui — 39100 Eurų.

Įgyvendinus strategiją planuojama, kad bus įgyvendinta ne mažiaus kaip 66 projektai ir sukurtos 49 darbo vietos.

Aktualiausia informacija potencialiems pareiškėjams — kvietimai teikti paraiškas planuojami kitų metų pavasarį.

Taip pat planuojami informaciniai renginiai, kurių metu bus pristatoma VPS ir jų administravimų taisyklės, reikalavimai pareiškėjams ir pan. Tokie renginiai planuojami organizuoti jau lapkričio mėn. Pateikiam preliminarų grafiką:

2016 m. lapkričio 14 d. 15 val. Amatų    kiemelyje     –

klėtelėje

Sodų    g.    38,    Kaunatavos    k.,

Upynos sen., Telšių r. sav.

 

2016 m. lapkričio 15 d. 16 val. Buožėnų        kultūros namuose Buožėnų    g.    5,    Buožėnų     k.,

Gadūnavo sen., Telšių r. sav.

2016 m. lapkričio 21 d. 16 val. Rietavo savivaldybės administracijoje Laisvės a. 3, Rietavas
2016 m. lapkričio 28 d. 16 val. KU „Germanto lobis“

III a. salėje

Sedos g. 6 Telšiai
2016 m. lapkričio 30 d. 16 val. Varnių         seniūnijos

salėje

Vytauto g. 2, Varniai, Telšių r.

 

Daugiau informacijos galima rasti interneto svetainėje www.trvvg.lt; arba atvykus į Telšių rajono vietos veiklos grupės biurą (Sedos g. 6, Telšiai ) III a.