a

Projektų rezultatai

Apie T. Matučio individualios įmonės vietos projektą „T. Matučio įmonės verslo plėtra“

Pagal  VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER – 19.2 – 6.) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti“ (kodas LEADER-19.2- 6.4) pareiškėjas Tomas Matutis pateikė vietos projektą „T. Matučio įmonės verslo plėtra“.

Projekto tikslas – pareiškėjas teikia paramos paraišką, siekdamas gauti ES paramą jos numatomų plėtoti veiklų (aplinkos tvarkymo) atlikimui ir būtinos modernios įrangos įsigijimui.

Pareiškėjas įsigijo traktorių ir augmenijos smulkintuvą, kurio dėka bus ne tik įgautas techninis pranašumas, bet ir išsiplės teikiamų paslaugų asortimentas.  Pareiškėjas tapo patrauklesniu, nes įsigijus projekte numatytas investicijas gali žymiai greičiau atlikti aplinkos tvarkymo darbus.

Projektas įgyvendinamas be partnerių. Projekto dėka sukurtos 1,25 etato naujos darbo vietos.  Matučio individuali įmonė įsipareigojo įdarbinti darbuotoją, traktoriaus vairuotoją iki 40 metų.

Kokybės vertinimo metu vietos projektas įvertintas 90 balų iš 100 galimų. Projekte prašoma suma 48 915,23 Eur be PVM. 


Apie Viekšnalių  bendruomenės ,,Šatrijos vingis“ vietos projektą ,,Viekšnalių  bendruomenės ,,Šatrijos vingis‘‘  namų energetinio efektyvumo didinimas“

Pagal  VPS priemonės „Parama atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimui ir (arba) energijos efektyvinimo didinimui“ (kodas LEADER – 19.2-SAVA-6) pareiškėja Viekšnalių  bendruomenė „Šatrijos vingis“ pateikė vietos projektą „Viekšnalių  bendruomenės „Šatrijos vingis‘‘  namų energetinio efektyvumo didinimas“.

Projekto tikslas – padidinti Viekšnalių bendruomenės ,,Šatrijos vingis‘‘  namų energetinį efektyvumą, sumažinant pastato energijos sąnaudas. Pagrindinė investicija susijusi su bendruomenės namų stogo keitimu ir apšiltinimu.

Įgyvendinus projektą, buvo pakeistas (230 m²) bendruomenės namų senas stogas ir apšiltintos patalpos. Projekto partneriai: Telšių rajono savivaldybės administracija, Baltininkų kaimo bendruomenė, Rainių  kaimo bendruomenė.

Projekto pagalba buvo atliekami kapitalinio remonto darbai Viekšnalių  bendruomenės ,,Šatrijos vingis“ patalpose. VVG teritorijoje gyventojų, gaunančių naudą dėl pagerintos infrastruktūros skaičius- 204 gyventojai.

Kokybės vertinimo metu vietos projektas įvertintas 100 balų iš 100 galimų. Projekte prašoma suma 39 107,00 Eur be PVM. 


Apie Juozo Šilingio vietos projektą ,,Juozo Šilingio pramogų ir poilsio organizavimo veiklos verslo pradžia įsigyjant naują garso ir šviesos įrangą‘‘

Pagal  VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER – 19.2 – 6.) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2) pareiškėjas Juozas Šilingis pateikė vietos projektą „Juozo Šilingio pramogų ir poilsio organizavimo veiklos verslo pradžia įsigyjant naują garso ir šviesos įrangą‘‘.

Projekto tikslas – Juozo Šilingio verslo pradžia, sukuriant dvi darbo vietas bei įsigyjant garso ir šviesų įrangą, renginių organizavimui ir trumpalaikei įrangos nuomai.

Pareiškėjas įsigijo įsigijo garso ir šviesų įrangą renginių organizavimui.  Pareiškėjas užsiima pramoginių renginių organizavimu ir trumpalaike technikos nuoma vakarėliams, diskotekoms, miesto ar kaimo šventėms. Projekto dėka įsigyta DJ pultas, unikalus apšvietimas, mikseris, garso kolonėlės, dūmų mašina. 

Projektas įgyvendinamas be partnerių. Projekto dėka, sukurtos 2 darbo vietos – individualios veiklos savininkui ir garso operatoriui, iš kurių viena asmeniui iki 40 metų. Kokybės vertinimo metu vietos projektas įvertintas 100 balų iš 100 galimų. Projekte prašoma suma 40 237,00 Eur  be PVM. 

 


Apie IĮ „Apetito eglė“ vietos projektą „Maisto gaminimo ir išvežiojimo verslo plėtra Individualioje įmonėje „Apetito eglė““

Pagal  VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER – 19.2 – 6.) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti“ (kodas LEADER-19.2- 6.4) pareiškėja IĮ „Apetito eglė“ pateikė vietos projektą „Maisto gaminimo ir išvežiojimo verslo plėtra Individualioje įmonėje „Apetito eglė““.

Projekto tikslas – krovininio automobilio, skirto pagaminto maisto išvežiojimui, įsigijimas.

Pareiškėja įsigijo krovininį automobilį, skirtą maisto išvežiojimui pagal individualius užsakymus. Pareiškėjas teikia maitinimo paslaugas pagal individualius užsakymus.

Projektas įgyvendinamas be partnerių. Projekto dėka, sukurtos 2,5 darbo vietos – krovinio automobilio vairuotojui (1 etatas), virėjai (1 etatas) ir virtuvės darbininkei (0,5 etato) kaimiškoje teritorijoje iki 40 metų. Kokybės vertinimo metu vietos projektas įvertintas 80 balų iš 100 galimų. Projekte prašoma suma 19 364,73 Eur  be PVM. 


Apie MB ,,Impra plius“ vietos projektą „MB ,,Impra plius‘‘ verslo pradžia įsigyjant automatines medienos impregnavimo vonias“

Pagal  VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER – 19.2 – 6.) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2) pareiškėja MB ,,Impra plius“ vietos projektą „MB ,,Impra plius‘‘ verslo pradžia įsigyjant automatines medienos impregnavimo vonias“.

Projekto tikslas –  įmonės verslo pradžia kaimo vietovėje, plečiant kaimo vietovės ne žemės ūkio veiklos įvairovę, bei didinant kaimo gyventojų užimtumą pasitelkiant naujus darbo įrenginius.

Pareiškėja įsigijo medienos impregnavimo vonias, 3 vnt, kurių dėka yra suteikiama kokybiška medienos impregnavimo paslauga, kuri medienai suteikia ilgaamžiškumo ir patvarumo.

Projektas įgyvendinamas be partnerių. Projekto dėka, sukurtos dvi darbo vietos kaimiškoje teritorijoje, iš kurių viena  asmeniniui iki 40 metų. Kokybės vertinimo metu vietos projektas įvertintas 100 balų iš 100 galimų. Projekte prašoma suma 47 180 Eur be PVM. 


Apie Ramunės Povilaitytės vietos projektą ,,Ramunės Povilaitytės verslo pradžia įsigyjant metalinio profilio lankstymo įrangą“

Pagal  VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER – 19.2 – 6.) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2) pareiškėja Ramunė Povilaitytė pateikė vietos projektą „Ramunės Povilaitytės verslo pradžia įsigyjant metalinio profilio lankstymo įrangą“.

Projekto tikslas – Ramunės Povilaitytės individualios veiklos pradžia, sukuriant dvi darbo vietas, bei įsigyjant metalinio profilio lankstymo įrangą

Pareiškėja įsigijo metalinio profilio lankstymo įrangą, kurios dėka lankstomi tvirti ir ilgaamžiai metalo profiliai. Metaliniai profiliai – vieni populiariausių metalo gaminių, itin paklausūs statybos sektoriuje ir nepamainomi statant logistikos kompleksus, angarus, komercinės, gamybinės bei kitos paskirties statinius.

Projektas įgyvendinamas be partnerių. Projekto dėka, sukurtos dvi darbo vietos kaimiškoje teritorijoje asmenims iki 40 metų. Kokybės vertinimo metu vietos projektas įvertintas 70 balų iš 100 galimų. Projekte prašoma suma 39 200 Eur be PVM. 


Apie visuomeninės organizacijos ,,Mega-2“ vietos projektą ,,Jaunimo pilietinių iniciatyvų skatinimas ir įgyvendinimas Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijoje“

Pagal VPS priemonę „Jaunimui skirtų paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5) pareiškėja visuomeninė organizacija ,,Mega-2“ pateikė vietos projektą  „Jaunimo pilietinių iniciatyvų skatinimas ir įgyvendinimas Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijoje“. 

Projekto tikslas – skatinti jaunimą pilietiškumo ir aktyvaus laisvalaikio gamtoje. Įgyvendinant projektą, pareiškėjas išsikėlė sau kelis uždavinius:

 • suorganizuoti 2 dienų žygį su nakvyne gamtoje;
 • suorganizuoti 2 dienų renginį „Pažink savo kraštą 2021“.

Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijoje aktyviai veikia jaunųjų šaulių būrelis. Šiuo projektu buvo siekiama populiarinti šaulių veiklą įtraukiant į veiklas esamus ir potencialiai būsimus narius. Savo krašto pažinimas ir meilė jam yra glaudžiai susiję su pilietiškumo ugdymu, todėl būtina dirbti su jaunimu abiem kryptimis. Suorganizuotų renginių metu plėtojosi lyderystė tarp jaunimo, pagalba vienas kitam, pilietiškumas, patriotiškumas, jaunimas įgijo naujų žinių ir įgūdžių. 

Projektas buvo įgyvendinimas su partneriais: Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija ir Lietuvos šaulių sąjunga. Kokybės vertinimo metu vietos projektas įvertintas 90 balų iš 100 galimų. Projekte prašoma suma 2 475,04 su PVM. 

 


Apie UAB „Neibas“ vietos projektą ,,UAB „Neibas“ verslo pradžia specializuotos statybos veikloje, įsigyjant komercinį mikroautobusą bei keltuvą“

Pagal  VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER – 19.2 – 6.) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2) pareiškėjas UAB „Neibas“  pateikė vietos projektą „UAB „Neibas“ verslo pradžia specializuotos statybos veikloje, įsigyjant komercinį mikroautobusą bei keltuvą“.

Projekto tikslas – UAB „Neibas“ verslo pradžia, sukuriant dvi darbo vietas bei įsigyjant naują įrangą kitos, niekur nepriskirtos, specializuotos statybos veiklos (butų, namų, tvorų, terasų pamatų ir kitų konstrukcijų betonavimas) pradžiai. Įkuriant verslą siekiama prisidėti prie ne žemės ūkio srities verslo įvairovės didinimo bei darbo vietų kūrimo Telšių rajono savivaldybėje.

Atlikus numatytas investicijas, buvo sukurtos dvi naujos darbo vietos (betonavimo specialistų pareigybės), iš kurių viena asmeniui iki 40 metų ir pradėta vykdyti įmonės veikla bei įsigytas mikroautobusas ir mini krautuvas.

Kokybės vertinimo metu vietos projektas įvertintas 100 balų iš 100 galimų. Projekte prašoma suma 48 596,43 Eur be PVM. Projekto paramos sutartis pasirašyta 2021 m. balandžio 1 d.,  projektas įgyvendintas.

 

 


Apie Antano Šakio vietos projektą ,,Limuzinų mėsa ir gaminiai“

Pagal VPS priemonės „Žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 4.) veiklos sritį „Parama žemės ūkio verslo plėtrai“ (kodas LEADER-19.2- 4.2) pareiškėjas Antanas Šakys pateikė vietos projektą „Limuzinų mėsa ir gaminiai“.

Projekto tikslas – vykdyti modernią ir inovatyvią mėsinių limuzinų mėsos ir jos produktų gamybą, didinti veiklos efektyvumą, kelti ūkio ekonominį gyvybingumą ir konkurencingumą.

Ūkininkas, Antanas Šakys, nuo 2004 metų augina mėsinius Limuzinų veislės galvijus. Sertifikuoti galvijai parduodami veislei. Ūkis pripažintas A grupės veislynu. Neatitinkantys veislės standartų, galvijai realizuojami mėsai. Mėsos skerdiena laikoma ir brandinama brandinimo kameroje 0-1 laipsnio temperatūroje mažiausiai 7 dienas. Atlikus mėsos juslinį vertinimą, mėsa bus išpjaustoma, sveriama, fasuojama, ženklinama ir sandėliuojama modulinėje šaldymo kameroje iki bus pateikta rinkai. Dalis mėsos bus malama ir maišoma su prieskoniais, fasuojami ir formuojami mėsos gaminiai: faršas, kepsniai, vyniotiniai ir kiti mėsos gaminiai.  Ūkyje siekiama suformuoti efektyvią mėsos ir jos produktų pateikimą gyventojams „nuo ūkio iki stalo“.

Projekto dėka, pareiškėjas įsigijo modulinę kamerą su įranga,  pjaustymo įrenginį, vakuumatorių,  mėsmalę, svarstykles, konvekcinę krosnį, plovimo įrenginį, nuotekų įrenginį,  kepsninę – rūkyklą. 

Kokybės vertinimo metu vietos projektas įvertintas 50 balų iš 100 galimų. Projekte prašoma suma 33 250,07 Eur. Projekto paramos sutartis pasirašyta 2021 m. birželio 1 d.,  projektas įgyvendintas.


Apie Degaičių kaimo bendruomenė vietos projektą ,,Jaunimo aktyvumo skatinimas bendruomeninėje veikloje“

Pagal VPS priemonę „Jaunimui skirtų paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5) pareiškėja Degaičių kaimo bendruomenė pateikė vietos projektą „Jaunimo aktyvumo skatinimas bendruomeninėje veikloje“. 

Projekto tikslas – ugdyti ir skatinti jaunimo iniciatyvas kaimo plėtros procese. Projektu siekiama spęsti jaunų žmonių problemas, kurios yra susijusios su iniciatyvos ir informacijos trūkumu, nepakankamu užimtumu ir ribota poreikių veiklos pasiūla.

Degaičių kaimo bendruomenė veiklą vykdo nuo 2003 metų. Bendruomenėje didžiąją dalį narių sudaro vidutinio ir vyresnio amžiaus asmenys, tačiau šiuo metu jaučiamas didelis susidomėjimas bendruomenine veikla jaunimo tarpe. Kaime šiuo metu gyvena apie 30 proc. gyventojų, kurių amžius nesiekia 40 metų. Todėl svarbu, kad jauni žmonės turėtų galimybę perimti bendruomeninės veiklos organizavimo patirtį iš vyresniųjų bendruomenės narių.

Atlikus apklausą jaunimo tarpe (iki 39 metų) buvo išsiaiškinta, kad jaunimas pageidauja dalyvauti praktiniuose – patirtiniuose mokymuose, kurių tikslas – jaunimo komandos formavimas, lyderių paieška ir bendradarbiavimas.

Mokymuose buvo pakviesta 20 bendruomenės jaunimo atstovų nuo 18 iki 39 metų amžiaus. Dalis mokymų  vyko gamtoje (praktinės užduotys), kita dalis – konferencijų salėje (teorinė dalis). Inovatyvūs komandos formavimo ir lyderių ugdymo mokymai atvėrė galimybes naujoms idėjoms, kaip pritraukti kaimo jaunimą aktyviai dalyvauti bendruomenės veikloje. Teorinė mokymų dalis buvo pritaikoma vykdant praktines – patirtines užduotis. 

Projektas buvo įgyvendintas su 2 partneriais: 

1.Degaičių sporto klubas padėjo renkant mokymų komandos dalyvius;

2.Telšių rajono savivaldybės administracijos Degaičių seniūnija padėjo renkant mokymų komandos dalyvius.

Vietos projekto pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu vietos projektui skirta 60 balų suma iš 100 galimų, prašoma paramos suma 2 652,40 (su PVM).


Apie Lieplaukės kaimo bendruomenės vietos projektą ,,Sveiks kraštieti“ 

Pagal VPS priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-4) pareiškėja Lieplaukės kaimo bendruomenė pateikė vietos projektą „Sveiks kraštieti“. 

Projekto tikslas –  suorganizuoti Lieplaukės gyventojų kraštiečių šventę ,,Sveiks kraštieti‘‘ ir išleisti leidinį apie Lieplaukės gyvenvietės istoriją.

Tai tradicinė Lieplaukės bendruomenės šventė, kuri šiais metais vyko jau 17 kartą. Šventės metu susirinko visi Lieplaukės gyventojai, net vietiniai emigrantai stengiasi grįžti į namus būtent tom datom, kai vyksta ši šventė. Šventė visada vyksta rugpjūčio mėnesį. 

Projekto dėka bendruomenė ne tik surengė miestelio tradicinę šventę, bet ir išleido leidinį apie Lieplaukės mokyklos, bendruomenės ir gyventojų istoriją. Medžiagą leidiniui rinko savanoriai – Lieplaukės bendruomenės jaunimas. Leidinys buvo skirtas viešinti bendruomenės veiklą. 

Vietos projekto pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu vietos projektui skirta 100 balų suma iš 100 galimų, prašoma paramos suma 4418,00 Eur su PVM.


Apie Upynos kaimo bendruomenės vietos projektą „Šventa Ona – duonos ponia“

Pagal VPS priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-4) pareiškėja Upynos kaimo bendruomenė pateikė vietos projektą „Šventa Ona – duonos ponia“.

Projekto tikslas – surengti tradicinę, jubiliejinę šventę  – „Šventa Ona – duonos ponia“ (10-oji šventė), saugojant ir puoselėjant kultūrines tradicijas, įtraukiant kuo daugiau jaunimo į kultūrinę, bendruomeninę veiklą bei skatinti Žemaitijos regiono bendruomeniškumą. „Oninės“ prasidėjo šventinėmis mišiomis Upynos kaimo Šv. Jono Labdario bažnytėlėje, buvo minimi visuotiniai atlaidai. Ši tradicija vyksta jau daug dešimtmečių. Mišių metu vyksta jaukūs ir nuoširdūs atnašavimai, kuriuose dalyvauja Upynos kaimo gyventojai. Visos dienos metu vyko įvairūs užsiėmimai vaikams ir suaugusiems, veikė parodos, vietinių ir kviestinių meno kolektyvų bei pop muzikos žvaigždžių koncertai.

„Šventa Ona – duonos ponia“ renginys – kasmet sulaukiantis vis daugiau įvairaus amžiaus žiūrovų ir dalyvių. Tai ne tik pramoginis renginys, tai šalies savitumo išsaugojimas, protėvių palikimo perdavimo ateities kartoms išraiška. Šis tradicinis renginys į vieną vietą suburia įvairaus amžiaus žmones. Kiekviena amžiaus grupė (vaikai, jaunimas, senjorai) randa savo širdžiai mielą veiklą. Visos grupės, ruošiant renginį, tarpusavyje bendrauja ir bendradarbiauja, o tai padeda išlikti šiai tradicinei miestelio šventei. Kiekvienais metais miestelio šventėje dalyvauja vis daugiau bendruomenės gyventojų ir miestelio svečių. Šiais, jubiliejiniais 10-aisiais šventės metais, dalyvių  skaičius buvo planuojamas apie 300 žmonių.

Vietos projekto pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu vietos projektui skirta 60 balų suma iš 100 galimų, prašoma paramos suma 8 989,85 Eur PVM.


Apie  asociacijos „Laumžirgių slėnis“ vietos projektą „Jaunimo diena be išmaniųjų technologijų“

Pagal VPS priemonę „Jaunimui skirtų paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5) pareiškėja asociacija „Laumžirgių slėnis“ pateikė vietos projektą „Jaunimo diena be išmaniųjų technologijų“.

Projekto tikslas – suorganizuoti aktyvaus laisvalaikio leidimo gamtoje dieną be išmaniųjų įrenginių.

Pastebima, kad šiuo laikotarpiu ypatingai  ryšį tarp žmonių keičia technologijos, gyvo bendravimo poreikis patenkinamas vis mažiau.  Moksliškai įrodyta, kad tikras gyvas bendravimas su žmonėmis visaip kaip teigiamai veikia psichiką, sveikatą ir kitus gyvenimo aspektus. Sutrumpėjusi buvimo lauke trukmė, ilgas informacinių technologijų, turinčių ekranus, naudojimas ypač neigiamai veikia vaikų fizinę ir psichinę sveikatą. Asociacija „Laumžirgių slėnis“ matydami IT technologijų grėsmę jaunam organizmui, sugalvojo įgyvendinti projektą , kurio metu vaikai plaukė baidarėmis, aktyviai leido laiką gamtoje be jokių IT technologijų.  Plaukimo metu buvo ugdomas bendravimas ir bendradarbiavimas tarpusavyje, darnus komandinis darbas. Po žygio jaunimo laukė skanus maistas gamtoje, žaidimai ir įvairios rungtys, kurių metu galutinai buvo sustiprintas draugystės ryšys, draugiškumas vienas kitam. Renginys pavyko puikiai, kurio metu bendra veikla užsiėmė 120 dalyvių.

Vietos projekto pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu vietos projektui skirta 70 balų suma iš 100 galimų, prašoma paramos suma 2900,35 su PVM.


 

Apie  Degaičių kaimo bendruomenės vietos projektą ,,Savitų kultūrinių tradicijų išsaugojimas ir tęstinumas Degaičių seniūnijoje“

Pagal VPS priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-4) pareiškėja Degaičių kaimo bendruomenė pateikė vietos projektą „Savitų kultūrinių tradicijų išsaugojimas ir tęstinumas Degaičių seniūnijoje“.

Projekto tikslas – surengti „Bulbynės vėrėma čempionatą“, kuris vyko jau 3 kartą ir buvo organizuojamas taip: skelbiamos taisyklės, dalyvių registracija, įsikūrimas šventės dieną, virimas, pateikimas vertinimui ir degustacija, apdovanojimai, koncertas, netradicinės  sportinės rungtys.

Degaičių bendruomenė veikia jau 18 metų. tai aktyvi bendruomenė savo veikla, organizuojamais renginiais. Bendruomenė apima plačią gyvenamąją teritoriją, todėl geranoriškai pasivaržyti, pasidalinti idėjomis ir gerąja patirtimi įmanoma tik renginių ir švenčių metu. Bendruomenė siekė susikurti savitą ir originalų renginį, kuriuo tapo „Bulbynės vėrėma čempionatas“. Čempionato metu turi būti užsiregistravusios  virėjų komandos, kurias sudaro 5 asmenys. Komanda turi turėti savo pavadinimą ir vadą – šefą.  Komandos šventės dieną įsikuria, prisistato komisijai ir keliauja virti „bulbynės“.  Kai  patiekalai  pagaminti, juos vertina atsakinga komisija. O tuo metu, kol verda „bulbynė“ žiūrovai klausė muzikinė kapelos koncerto, vaikus  džiugino batutai, putų šou.

Projektu buvo siekiama stiprinti bendruomenės sutelktumą, tradicijų išsaugojimą, organizuojant „Bulbynės virimo čempionatą“. Įgyvendinant projekto veiklas, buvo  įsigytos reikalingos priemonės čempionatams organizuoti: PVC palapinė renginiams – 1 vnt.; krosnelė kazanui ir kazanų  3 kompl.; lauko baldų komplektai (sulankstomi lauko baldai: stalai (pailgi) – 10 vnt., suolai – 20 vnt., stalai (apvalūs) – 6 vnt.,  sulankstomos kėdės – 30 vnt.);

Tikimės kad šis čempionatas taps tradiciniu Degaičių bendruomenės renginiu dar daug metų.

Vietos projekto pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu vietos projektui skirta 90 balų suma iš 100 galimų, prašoma paramos suma 6343,00 be PVM.


 

Apie Telšių rajono savivaldybės administracijos vietos projektą ,,4 susitikimai tradicijose“

Pagal VPS priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-4) pareiškėja Telšių rajono savivaldybės administracija pateikė vietos projektą „4 susitikimai tradicijose“.

Projekto tikslas –  organizuojant skirtingo pobūdžio kultūrines veiklas bei įtraukti jaunimą ir vyresnės kartos žmones į bendruomeninę veiklą tam, kad būtų užtikrintas žemaičių tradicijų tęstinumas.

Buvo suorganizuoti 4 skirtingi renginiai jaunimui ir vyresnės kartos žmonėms:

 • suorganizuotas  šokių vakaras  Naktišokiai“- tautinių šokių vakaras su lietuvių liaudies muzikantais ir šokėjais. Šokių vakaro metu buvo pakviesti  meno kolektyvai iš Žemaitijos, kurie ne tik atliko liaudies muziką, bet ir papasakojo apie žemaičių krašto muzikos tradicijas, mokino renginio dalyvius įvairių šokių. Renginio tikslas: suburti skirtingų kartų atstovus ir puoselėti lietuvių liaudies muzikos, šokių ir žaidimų tradicijas.
 • suorganizuotas klasikinės muzikos renginys „Sekmadienis muzikai“ – klasikinės muzikos atlikėjų koncertas, interaktyvūs užsiėmimai ir šokių vakaras su šiuolaikinės šokių muzikos didžėjumi po atviru dangumi. Renginio tikslas – susipažinti su senąja ir šiuolaikine lietuvių kompozitorių muzika, taip pat kultūrines veiklas organizuoti neformaliu būdu ir neįprastose vietose. Į renginio veiklas įsitraukė daug skirtingų žmonių ir pamatė, kaip kultūra gali apjungti net ir heterogenišką bendruomenę.
 • suorganizuotas renginys „Tradicinių virtuvių piknikas“ – žemaičių ir kitų tradicinių patiekalų ruošimas ir pristatymas, ragavimas bendrame piknike. Renginio tikslas – maisto kultūros savitumo puoselėjimas. Renginio metu skirtingose Patirtinio mokymo centro erdvėse buvo ruošiami ir ragaujami tradiciniai žemaičių ir kitų tautų patiekalai, vyko kastinio ir kitų patiekalų dirbtuvės ir degustacijos, buvo dalijamasi tradiciniais receptais, mokomasi bendravimo prie maisto kultūros. Renginio aplinka buvo paruošta gaminti ir savo produktus atsinešusiems renginio dalyviams – kepsninės, lauko židinys, laužas. Tiek renginio organizatoriai, tiek dalyviai paruoštu maistu dalinosi tarpusavyje.
 • suorganizuotas renginys, kurio metu bus supažindinta su žemaičių amatų tradicijomis – „Tradicinių edukacijų ir žemaitukų diena“:  tradicinės žalvario dirbtuvės, šaudymas iš lanko, edukacijos su žemaitukų veislės žirgais. Renginio tikslas buvo susipažinti su viduramžių (VIII-IX a.) žemaičių amatų tradicijomis – žalvario apdirbimu ir panaudojimu ir kaip senosios tradicijos gali būti pritaikomos šiais laikais. Renginio metu buvo susipažindinta su vienu iš seniausių žemaičių naudojamų ginklų – lanko istorija,  praktiškai išbandyta veikla su juo. Be viso to, dar  buvo galimybė susipažinti su žirgo vaidmeniu žemaičių kultūroje, išbandyti veiklas su žemaitukais.

Projekto dėka pareiškėjas įsigijo renginių palapinę, sulankstomus plastikinius stalus ir krosnelę kazanui su puodu. Šis įsigytas inventorius suteiks galimybę ir ateityje organizuoti netradicinius renginius. 

Kviečiame pažiūrėti filmuką apie įgyvendintą projektą 

Vietos projekto pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu vietos projektui skirta 80 balų suma iš 100 galimų, prašoma paramos suma 7831,28 su PVM.


Apie Telšių rajono savivaldybės administracijos Luokės seniūnijos vietos projektą ,,Žolinės dvare 2021“

Pagal VPS priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-4) pareiškėja Luokės seniūnija  pateikė vietos projektą „Žolinės dvare 2021“.

Projekto tikslas – užtikrinti Žolinės šventės tęstinumą bei jos tradicijų puoselėjimą, ugdant ir praturtinant dalyvių bei žiūrovų kultūrinį identitetą.

Luokės seniūnija rugpjūčio 15 d. organizavo tradicinę šventę „Žolinės dvare 2021“, kuri prisidėjo prie tradicijų išsaugojimo, profesionalios kultūros sklaidos. „Žolinės dvare“ – lietuviškas tradicijas ir autentišką kultūrą puoselėjantis renginys. Pagrindinė renginio idėja – tęsti kalendorinių švenčių tradicijas, perduoti jas jaunosioms kartoms ir auginti tradicijų, kaip kultūrinio identiteto svarbą. Vienas svarbiausių šventės uždavinių, organizavimo procese ir renginio metu – vienyti bendruomenes, puoselėti žmogiškuosius ryšius ir betarpišką  bendravimą, kuris atsiskleidžia ir auga per bendrystę, siekius ir visuomeninę veiklą. Žavesio renginiu labai pridėjo, kad jis vyko Biržuvėnų dvaro prieigose.

Šventėje buvo pristatytos stilizuotos Žolinės tradicijos – nuo sėjos iki lauko darbų pabaigtuvių. Teatralizuoti pasirodymai atspindėjo lietuvišką senąjį kaimą – iš laukų sugrįžtančius darbininkus, gamtos subrandinto derliaus atnašas ir, žinoma, pagrindinį šventės simbolį – žolynus. Simbolinį derliaus stalą ir žolynų puokšteles pašventino Luokės Visų Šventųjų parapijos klebonas. Susirinkusieji buvo kviečiami pasiimti po šventintą puokštelę, kuri, tikima, saugo namus nuo gaisrų ir kitų nelaimių, prie bendro stalo paragauti naujojo derliaus duonos, sūrio, medaus.

Kaimo darbus atvaizdavo teatralizuota kompozicija „Ralio karvytis“, kurią atliko 24 vietinių bendruomenių vaikai. Šventėje dalyvavo Platelių folkloro ansamblis „Platelē“, Šiaulių miesto folkloro šokių ansamblis, Užvenčio kultūros centro duetas. Pagrindiniai koncerto atlikėjai – folkroko grupė „Žalvarinis“ ir patriotinės muzikos atlikėjų grupė „Thundertale“. Renginį vainikavo degančios skulptūros reginys ir naktišokių programa. Visos šventės metu dalyvius džiugino įvairios pramogos, lauko žaidimai, viliojo luokiškių krosnyje kepamos ypatingo skonio picos.

Vietos projekto pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu vietos projektui skirta 70 balų suma iš 100 galimų, prašoma paramos suma 5839,00 su PVM.


Apie Luokės bendruomenės vietos projektą ,,Kultūros savitumo išsaugojimas, stiprinant bendruomenės materialinius išteklius“

Pagal VPS priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-4) pareiškėja Luokės bendruomenė  pateikė vietos projektą „Kultūros savitumo išsaugojimas, stiprinant bendruomenės materialinius išteklius“. 

Projekto tikslas – surengti du tradicinius renginius:  Luokės miestelio šventę „Mykuolioka juomarks“ ir Viekšnalių bendruomenės „Šatrijos vingis“ šeimų šventę „Mes galim“,  siekiant atskleisti, išsaugoti ir puoselėti  Luokės krašto savitumą, pristatant šio krašto kultūros, amatų bei kulinarinio paveldo palikimą bei įtraukiant į veiklas visas vietos gyventojų kategorijas.

Dau­ge­lį šimt­me­čių Luo­kė­je ke­tu­ris kar­tus per me­tus vyk­da­vo jo­mar­kai, į ku­riuos su­va­žiuo­da­vo gy­ven­to­jai iš to­li­miau­sių apy­lin­kių. Ilgą laiką Luokės miestelis Žemaitijoje buvo vienas iš didžiausių, kuriame rezidavo Žemaičių vyskupai, tai buvęs reikšmingas centrinės Žemaitijos prekybos centras. Miestelio istorija neatsiejama nuo senolės Šatrijos, kuri buvo viena svarbiausių Žemaitijos krašto pagonių šventyklų. Pa­sak is­to­ri­ko A. Miš­ki­nio, XV a. ant­ro­jo­je pu­sė­je Luo­kė­je rin­ko­si tur­gūs. Luo­kė bu­vo ga­na reikš­min­gas cent­ri­nės Že­mai­ti­jos pre­ky­bos cent­ras. XVI a. pa­bai­go­je apie Luo­kės tur­gus, vie­ti­nių jo­mar­kais va­di­na­mus, čia vyks­tan­čius pre­ky­me­čius gar­sas jau bu­vo pla­čiai paė­jęs.

Siekdami tęsti prie Šatrijos kalno įsikūrusių aplinkinių bendruomenių tradicijas ir išskirtinumą, bendruomenės rengia edukacinius renginius, tradicines lauko šventes, kuriose pristato šio krašto, kultūros, amatų, kulinarinio paveldo palikimą per kūrybinę saviraišką ir regioninį bendradarbiavimą. 

Šio projekto dėka, pareiškėja surengė Luokės miestelio šventę „Mykuolioka juomarks“, o  Viekšnalių bendruomenė „Šatrijos vingis“ šeimų šventę „Mes galim“. Organizuojant renginius buvo siekiama išsaugoti bendruomenėms būdingus papročius, į veiklas įtraukiant vietos gyventojus ir visas miestelio institucijas, sukviečiant amatininkus, ūkininkus, duonos kepėjus, visų seniūnijų bendruomenių narius, kurie kuria išskirtinę produkciją. Kad renginiai būtų kokybiški, projekto lėšomis buvo įsigytos papildomos scenos plokštės ir sienos, stogo konstrukcijos bei užuolaidos.

Vietos projekto pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu vietos projektui skirta 90 balų suma iš 100 galimų, prašoma paramos suma 7674,00 be PVM.


 Apie pareiškėjo Nevarėnų bendruomenė „Ratas“ vietos projektą ,,Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas Nevarėnų seniūnijoje“

Pagal VPS priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-4) pareiškėjas Nevarėnų bendruomenė „Ratas“ pateikė vietos projektą „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas Nevarėnų seniūnijoje“. 

Projekto tikslas – organizuoti tradicines Nevarėnų seniūnijos bendruomenių šventes išsaugojant kultūros savitumą, tęstinumą ir meilę savo kraštui. Aktyvinti jaunų kaimo bendruomenės narių įsitraukimą organizuojant tradicinius, kultūrinius renginius bei šventes ir įsigyjant tam būtinas priemones.

Nevarėnų bendruomenė „Ratas“ yra labai aktyvi savo veikla ir idėjomis bendruomenė.  Bendruomenę vienija organizuojamos akcijos, miestelio šventės, renginiai, rengiamos bendros ekskursijos, išvykos, projektai ir bendradarbiavimas su kitomis Lietuvos bendruomenėmis. Bendruomenė didžiuojasi savo meno kolektyvų gausa: mėgėjų teatras „Žibintas“, stilizuotų šokių grupė „BudIngos“, moterų vyrų ansambliai, tautinių šokių grupės, kapela, kurių dauguma narių yra jaunimas. 2020 m. Kultūros ministerijoje įvykusiame Lietuvos mažųjų kultūros sostinių projektų atrankos posėdyje išrinkta dešimt 2021 metų mažųjų kultūros sostinių, tarp kurių puikuojasi ir Nevarėnų miestelis.  Idėjų vedini, bendruomenė nutarė  teikti vietos projektą Telšių rajono vietos veiklos grupei, kurio dėka buvo įsigyta bendruomenei reikalinga garso aparatūros sistema. Garso aparatūros sistema yra naudojama ne tik visose bendruomenės organizuojamose veiklose, bet ir projekto partnerių organizuojamuose renginiuose. Per 2021 metus bendruomenė surengė 17 renginių, kuriuose dalyvavo 180 dalyvių.

Vietos projekto pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu vietos projektui skirta 100 balų suma iš 100 galimų, prašoma paramos suma 9600,00 be PVM.

 


 Apie pareiškėjo Rietavo atviras jaunimo centro vietos projektą ,,Kaimo jaunimo sąskrydis – stovykla „Į vasarą kartu!““

Pagal VPS priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-4) pareiškėjas Rietavo atviras jaunimo centras pateikė vietos projektą „Kaimo jaunimo sąskrydis – stovykla „Į vasarą kartu!““.

Projekto tikslas – kaimo jaunimo kūrybiškumo ir bendradarbiavimo ugdymas netradicinėje kultūrinėje aplinkoje, didinant Rietavo savivaldybės kaimiškų bendruomenių socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį per kūrybiškumą ir kultūros priemones.

Projekto uždaviniai.    

 • organizuoti turiningą vasaros poilsį su tikslinėmis, prasmingomis, pažintinėmis veiklomis;
 • etno kultūrinės veiklos ir senovinių tradicijų puoselėjimas ir mokymas;
 • formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, gamtosauginį aktyvumą, domėjimąsi supančia aplinka;
 • ugdyti tarpusavio pagarbos, bendravimo, socialinio atsparumo jausmus, mažinti socialinę atskirtį.

Ši jaunimo vasaros  poilsinė,  kultūros pažinimo stovykla buvo skiriama ne tik socialinę atskirtį patiriantiems  jaunuoliams, bet ir kitiems, kurie nori turiningai praleisti (penkias) atostogų dienas. Programos metu stovyklautojai dalyvavo kultūrinėje, pažintinėje, kraštotyrinėje, kūrybinėje bei sportinėje veikloje. I-ą dieną stovyklautojai statė palapines, įrenginėjo laužavietes, susipažino su saugos elgesio taisyklėmis, žaidė lauko žaidimus, artimiau susipažino vienas su kitu. II-ą dieną dalyvavo žygyje po Ruškio kraštovaizdžio draustinį, susitiko su gidu, kuris pravedė ekskursiją po legendomis apipintą Lopaičių piliakalnį. Grįžus iš ekskursijos,  vyko senovės lietuvių amatų pristatymas, kuriuo metu buvo pristatyta tradicinė lietuviška avininkystė. Jaunimas pamatė, kokiu būdu seniau žmonės kirpdavo avis, kaip ruošiama vilna jos išdirbimui, kaip gaminamas muilas iš avies taukų. Taip pat buvo paskaita apie žirgus, kuriame buvo pasakojama apie Lietuvos senąją žirgų veislę „Žemaitukai“. Jaunuoliai gyvai galėjo iš arčiau susipažinti su šiuo veislės atstovu. III-ą dieną į stovyklą atvyko baltų vikingų edukacija, kurie pristatė senovės kuršių gyvenseną, buitį ir karybą. IV-ą dieną buvo pristatoma senovės lietuvių liaudies edukacija, pasakojama kaip gaminami instrumentai, bei  bus surengtas gyvo garso koncertas su liaudies šokiais. Vakare jaunimo laukė pirties edukacija, jaunimas ne tik galėjo išbandyti pirties teikiamus malonumus, bet ir sužinojo, kaip senovėje prausėsi mūsų protėviai. V-ą dieną vyko stovyklos uždarymo turnyras, jaunimas išbandė save įvairiose sportinėse rungtyse, vyko dažasvydžio rungties pristatymas, kuriame pralaimėtojų nebuvo, visi gavo po atminimo dovanėlę.

Vietos projekto pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu vietos projektui skirta 60 balų suma iš 100 galimų, prašoma paramos suma 4792,00 su PVM.

 


 Apie pareiškėjo Telšių kultūros centro vietos projektą ,,Žemaitiu dvasės spieka  pri Drobės i šindein“

Pagal VPS priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-4) pareiškėjas Telšių kultūros centras pateikė vietos projektą ,,Žemaitiu dvasės spieka  pri Drobės i šindein“.

Projekto tikslas – išskirtinai prasmingai paminėti žemaičių pergalės Durbės mūšyje 761-ąsias metines. Liepos 13 d. vykusiam renginiui buvo reikalingas atskiros programos kūrimas. Šventėje buvo vaizduojami karybos pasirodymai su Lietuvoje veikiančiais klubais, žirgų pasirodymai, baikerių klubų pasirodymas, šventinis koncertas su Lietuvos folkloro, postfolkloro, folkroko atlikėjais. Ristynių federacijos atstovai pravedė edukacinę programą jaunimui. Vyko amatų mugė, maisto ruošimas ant laužo.

Projekto uždaviniai:

 • liepos 13 d. organizuoti Durbės mūšio minėjimo renginį;
 • renginyje vyks senųjų amatų mokymas ir mugė, senojo karybos meno demonstravimas, žemaitukų žirgų pasirodymas;
 • organizuoti tradicinius naktišokius;
 • įsigyti garso aparatūrą renginiams organizuoti.

Projekto dėka įsigyta garso aparatūra, kuri užtikrins organizuojamų renginių kokybę. Renginiai dažnai vyksta tuo pačiu metu skirtingose vietose, todėl garso įrangos ypatingai trūksta ir nuo to labai nukenčia renginių kokybė. 

Projektas buvo įgyvendinamas su  partneriais: Telšių rajono savivaldybės administracija, Gadūnavo seniūnija, asociacija „Žemaičių kultūros draugija“.

Vietos projekto pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu vietos projektui skirta 80 balų suma iš 100 galimų, prašoma paramos suma 7 831,00 Eur su PVM.


 Apie pareiškėjo Rietavo atviro jaunimo centro vietos projektą „Kaimo jaunimo vasaros – stovykla „Marių krantas““

Pagal VPS priemonę „Jaunimui skirtų paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEDAER-19.2-SAVA-5) pareiškėjas Rietavo atviras jaunimo centras pateikė vietos projektą „Kaimo jaunimo vasaros – stovykla „Marių krantas““.

Projekto tikslas – kaimo jaunimo kūrybiškumo ir bendradarbiavimo ugdymas netradicinėje aplinkoje. Projektu buvo siekiama spręsti jaunų žmonių problemas, susijusias su jų iniciatyvos ir informacijos trūkumu, nepakankamu papildomu mokinių ugdymu ir ribota mokinių poreikius užsiimti norima veikla pasiūla, bei menkai išvystyta laisvalaikio praleidimo infrastruktūra.

Projekto uždaviniai:    

 • gerinti sugebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti;
 • padėti lengviau integruotis įvairiose socialinėse aplinkose;
 • skatinti kūrybiškumą, fizinį aktyvumą, domėjimąsį supančia aplinka;
 • ugdyti tarpusavio pagarbos, bendravimo, socialinio atsparumo jausmus;
 • mažinti socialinę atskirtį.

Ši jaunimo vasaros-poilsinė stovykla buvo skirta skiriama ne tik socialiai remtinų ir nepasiturinčių šeimų jaunuoliams, bet ir kitiems, kurie nori turiningai ir prasmingai praleisti atostogų dienas. Programos metu stovyklautojai dalyvavo kultūrinėje, pažintinėje, kraštotyrinėje, kūrybinėje bei sportinėje veikloje:

1 dieną jaunimas vyko į ekskursiją, į Dreverną, kurioje vyko supažindinimo edukacija su miestelio istorija. Jaunimo taip pat  laukė kelionė  laivu po Kuršių marias. Grįžus stovyklautojai keliavo  į Tverus, kur jaunimo laukė edukacija „Lyderystė ir verslumas jauno žmogaus gyvenime“. Vakare dalyviai dalyvavo gyvo  garso koncerte, kuriame klausėsi gyvo garso koncerto bei patys išbandė save dainų kūrime bei muzikos atlikime.

2 dieną dalyviai galėjo save išbandyti sportinėje-karinėje rungtyje su dažasvydžiu, po pietų alpinizmo specialistai pravedė alpinizmo edukaciją.  Vakare vyko  stovyklos uždarymas bei stovyklos dalyvio diplomo įteikimas.

Vietos projekto pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu vietos projektui skirta 70 balų suma iš 100 galimų, prašoma paramos suma 2165,50 Eur  su PVM.

Turiningas laisvalaikis, gera kompanija, džiugios vasaros atostogų akimirkos – tokiais palyginimais buvo vainikuota jaunimo stovykla.

 


Apie pareiškėjo Telšių rajono savivaldybės Ryškėnų kultūros centro vietos projektą „Ryškėnų vasara žemaitiškai“ 

Pagal  VPS priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-4) pareiškėjas Telšių rajono savivaldybės Ryškėnų kultūros centras pateikė vietos projektą „Ryškėnų vasara žemaitiškai“.

Projekto tikslas – saugoti ir puoselėti kultūrines tradicijas, įtraukiant kuo daugiau jaunimo į kultūrinę, bendruomeninę veiklą. Skatinti Žemaitijos regiono bendruomeniškumą.

Projekto uždaviniai:

 • Išsaugoti ilgalaikę tradiciją ir suorganizuoti vasaros šventę su žemaitiškomis tradicijomis, Joninių apeigomis ir menine programa.
 • Įtraukti jaunimą į Joninių organizuojamas apeigas ir kitas veiklas.
 • Suteikti galimybę Ryškėnų ir kitų bendruomenių gaspadinėms pristatyti žemaitišką virtuvę.
 • Suorganizuoti Žemaitijos regiono meno kolektyvų koncertą, panaudoti naujas, inovatyvias renginio formas
 • Sukurti šventės vaizdinę medžiagą- video juostą, viešinti renginį.

Projekto dėka padidėjo miestelio patrauklumas, žinomumas ir lankomumas. Vietos gyventojams, vaikams ir jaunimui  buvo suteikta galimybė prisiminti Joninių šventės apeigas, o kartu pasidžiaugti inovacijomis, kurios džiugino kiekvieną šventės dalyvį. 

Projektas buvo įgyvendinamas su partneriais:

– Ryškėnų kaimo bendruomene;

– Lauko Sodos bendruomenė;

– Žemaičių Kalvarijos seniūnijos bendruomenė ,,Gardai“;

– Telšių rajono savivaldybės administracija.

Vietos projekto pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu vietos projektui skirta 80 balų suma iš 100 galimų, prašoma paramos suma 4735,00 Eur  su PVM.

Projekto dėka buvo suorganizuotas šaunus renginys.

 


Apie pareiškėjo Gyčio Šeršniovo vietos projektą  ,,Gyčio Šeršniovo sveikatingumo studija ,,Iš civilizacijos į gamtą““

Pagal  VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER – 19.2 – 6.) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2) pareiškėjas Gytis Šeršniovas  pateikė vietos projektą „Gyčio Šeršniovo sveikatingumo studija „Iš civilizacijos į gamtą“““.

Projekto tikslas – Gytis Šeršniovas  individualios veiklos pradžia, sukuriant dvi darbo vietas, įsigyjant sveikatingumo studijai reikalingus 3 kilnojamus modulinius namelius, kuriuose bus įrengta garinė pirtis, sveikatingumo takas, bei meditacijų zona.

Projekto uždaviniai:

 • Įsigyti sveikatingumo studijai reikalingus kilnojamus modelinius namelius;
 • Sukurti fizinės gerovės paslaugų bazę (sveikatingumo takas, garinė pirtis, meditacija-aromaterapija);
 • Sukurti dvi darbo vietas bei jas išlaikyti;
 • Plėsti įmonės veiklą bei didinti apimtis.

Įgyvendinus projektą, sukurtos 2 naujos darbo vietos, iš kurių viena darbo vieta asmeniui iki 40 metų. Projektas įgyvendinamas be partnerių.

Projekto dėka, pareiškėjas įsigijo 3 kilnojamus modulinius namelius, kuriuose  įrengta garinė pirtis, sveikatingumo takas, bei meditacijų zona.  

Kokybės vertinimo metu  projektas įvertintas 100 balų iš 100 galimų. Projekte prašoma suma 28 224,00 Eur be PVM. 


Apie pareiškėjo Vitalijaus Povilaičio vietos projektą  ,,Vitalijaus Povilaičio verslo pradžia įsigyjant metalo lankstymo stakles šaltuoju būdu“

Pagal  VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER – 19.2 – 6.) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2) pareiškėjas Vitalijus Povilaitis  pateikė vietos projektą „Vitalijaus Povilaičio verslo pradžia įsigyjant metalo lankstymo stakles šaltuoju būdu“.

Projekto tikslas – Vitalijaus Povilaičio individualios veiklos pradžia, sukuriant dvi darbo vietas, bei įsigyjant metalo lankstymo stakles šaltuoju būdu.

Projekto uždaviniai:

 • Sukurti teikiamų paslaugų bazę;
 • Įsigyti reikiamą įrangą metalinių rėmų gamybai;
 • Plėsti įmonės veiklą bei didinti apimtis;
 • Sukurti dvi darbo vietas bei jas išlaikyti.

Įgyvendinus projektą, buvo sukurtos 2 darbo vietos asmenims iki 40 metų. Projektas įgyvendinamas be partnerių.

Kokybės vertinimo metu  projektas įvertintas 100 balų iš 100 galimų. Projekte prašoma suma 39 622,00 Eur be PVM. 


Apie Rūdupių kaimo bendruomenės vietos projektą  ,,Rūdupių kaimo bendruomenės namų energetinio efektyvumo didinimas“

Pagal  VPS priemonės „Parama atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimui ir (arba) energijos efektyvinimo didinimui“ (kodas LEADER – 19.2-SAVA-6) pareiškėja Rūdupių kaimo bendruomenė pateikė vietos projektą ,,Rūdupių kaimo bendruomenės namų energetinio efektyvumo didinimas“.

Projekto tikslas – padidinti Rūdupių kaimo bendruomenės namų energetinį efektyvumą, sumažinant pastato energijos sąnaudas, kad sutaupyti šilumos energiją.  Įgyvendinant Rūdupių kaimo bendruomenės projekte numatytus tikslus, buvo atliekami kapitalinio remonto darbai. Projekto metu buvo apšiltintos bendruomenės patalpų išorinės ir vidinės sienos, apšiltintos grindys, pakeistos lauko durys, langų išardymas ir montavimas, išardyta kapitalinė siena, įrengta elektros instaliacija.

Įgyvendinus projektą, buvo padidintas Rūdupių kaimo  bendruomenės patalpų (199,23 kv. m.) energetinis efektyvumas, sudarytos galimybes sumažinti bendruomenės namų pastato energijos sąnaudas.

Projekto dėka, bendruomenė turi šiltus, jaukius namus, kuriuose gali vykdyti savo veiklą, edukacijas, susirinkimus, kitus bendruomenei svarbius renginius.

Projektas įgyvendintas su  partneriais: Telšių rajono savivaldybės administracija, Baltininkų kaimo bendruomene, Buožėnų kaimo bendruomene. 

Kokybės vertinimo metu  projektas įvertintas 100 balų iš 100 galimų. Projekte prašoma suma 37 417,00 Eur be PVM. 


 

Apie Audriaus Janušo vietos projektą „A. Janušo individualios veiklos plėtra, įsigyjant miltelinio dažymo liniją, bei motorinių transporto priemonių remonto įrangos atnaujinimas“

Pagal VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER – 19.2 – 6.) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti“ (kodas LEADER-19.2- 6.4) pareiškėjas Audrius Janušas pateikė vietos projektą „A. Janušo individualios veiklos plėtra, įsigyjant miltelinio dažymo liniją, bei motorinių transporto priemonių remonto įrangos atnaujinimas“. 

Projekto tikslas – įmonės modernizavimas sukuriant dvi darbo vietas kaimo gyventojams.

Projekto uždaviniai:

 • Įsigyti miltelinio dažymo liniją;
 • Šildymo ir vėdinimo sistemą;
 • Automobilių serviso įrangą;
 • Sukurti dvi darbo vietas.

Laukiamas rezultatas -sukurtos 2 darbo vietos kaimo gyventojams. Pareiškėjas  nuo 2010 metų vykdo automobilių servizo veiklą, todėl norėtų modernizuoti įmonę, įsigyjant naujos įrangos įmonės veiklai ir įdiegiant naujas inovacijas – ratlankių miltelinį dažymą. Miltelinis dažymas – tai toks dažymo būdas, kai neigiamai įelektrinti sausi milteliniai dažai purškiami  ant metalinio paviršiaus. Nudažytas gaminys patenka į krosnį, kur yra kaitinamas iki 200 laipsnių temperatūroj. Tokiu būdu dažai tolygiai išsilydo padengdami gaminio paviršių. Milteliniu būdu padengtas paviršius pasižymi ilgaamžiškumu, atsparumu įbrėžimams bei aplinkos poveikiui. 

Kokybės vertinimo metu  projektas įvertintas 80 balų iš 100 galimų. Projekte prašoma suma 47 578 Eur be PVM. Projektas įgyvendintas.


 

Apie UAB „Repalis“ vietos projektą “UAB „Repalis“ veiklos pradžia, įsigyjant elektrinį krautuvą ir komercinį mikroautobusą“

Pagal VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER – 19.2 – 6.) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2) pareiškėja UAB „Repalis“ pateikė vietos projektą “UAB „Repalis“ veiklos pradžia, įsigyjant elektrinį krautuvą ir komercinį mikroautobusą“.

UAB „Repalis“ pagrindinė veikla yra padėklų, stovų ir kitų medinių pakrovimo reikmenų  gamyba. Kodas pagal EVRK  sekcija C, EVRK skyrius 16, EVRK grupė 16.2, EVRK klasė 16.24, EVRK poklasis 16.24.10.

Įmonės UAB „Repalis“ verslo idėja kilo siekiant padidinti medinių padėklų pasiūlą Telšių rajone bei prisidėti prie ne žemės ūkio veiklos plėtros rajone.

Projekto metu planuojama gaminti standartinio ir nestandartinio dydžio bei išmatavimų padėklus pagal klientų pateiktus brėžinius ir poreikius. Esant poreikiui galės atrestauruoti senus padėklus.

Vietos projekte numatyta sukurti dvi darbo vietas ir įdarbinti darbuotojus, turinčius atitinkamą išsilavinimą, reikalingą medinių padėklų gamybai bei restauracijai dirbti su įsigyta technika. Planuojama, kad darbuotojų amžius įdarbinimo metu bus iki 40 metų imtinai. Projekto metu planuojama išlaikyti tris darbuotojus.

Kokybės vertinimo metu  projektas įvertintas 100 balų iš 100 galimų. Projekte prašoma suma 48 918 Eur be PVM. Projektas įgyvendintas.


 

Apie Donato Zako vietos projektą „Donato Zako verslo pradžia įsigyjant elektroninį tacheometrą su integruotu 3D skeneriu, lauko duomenų kaupikliu ir jų priedais“

Pagal VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER – 19.2 – 6.) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2) pareiškėjas Donatas Zakas pateikė vietos projektą „Donato Zako verslo pradžia įsigyjant elektroninį tacheometrą su integruotu 3D skeneriu, lauko duomenų kaupikliu ir jų priedais“.

Projekto tikslas – Donato Zako individualios veiklos pradžia, sukuriant dvi darbo vietas bei įsigyjant elektroninį tacheometrą su integruotu 3D skeneriu, lauko duomenų kaupikliu ir jų priedais. Įkuriant verslą siekiama prisidėti prie ne žemės ūkio srities verslo įvairovės didinimo Telšių ir Rietavo rajonų savivaldybėse.

Projekto uždaviniai:

 • Sukurti teikiamų paslaugų bazę;
 • Įsigyti reikiamą įrangą geodezinei veiklai vykdyti;
 • Plėsti įmonės veiklą bei didinti apimtis;
 • Sukurti 2 darbo vietas, bei jas išlaikyti

Atlikus numatytas investicijas, sukurta nauja darbo vieta jaunam žmogui ir vykdoma įmonės veikla. Projekto dėka, pareiškėjas gali teikti geodezines paslaugas, orientuotas į statybų sektorių ir į ypatingai tikslius pastatų, statinių, įvairių konstrukcijų elementų deformacijų, nuosėdžių ar poslinkų periodinius matavimus, įvertinant esamos situacijos būklę.

Kokybės vertinimo metu  projektas įvertintas 100 balų iš 100 galimų. Projekte prašoma suma 45 725 Eur be PVM. Projektas įgyvendintas.


 

Apie MB ,,Skroblita“ vietos projektą „MB Skroblita verslo pradžia kaime“

Pagal VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER – 19.2 – 6.) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2) pareiškėja MB „Skroblita“ pateikė vietos projektą „MB Skroblita verslo pradžia kaime“.

Projekto tikslas – sukurti naują verslą Rietavo rajone.

Pagrindinis projekto  uždavinys projekte – vystyti sėkmingą verslą bei įdarbinti darbuotoją. Projekto dėka pareiškėjas nusipirko ekskavatorinį krautuvą.

Kokybės vertinimo metu  projektas įvertintas 90 balų iš 100 galimų. Projekte prašoma suma 39 900,00 Eur be PVM. Projektas įgyvendintas.


 

Apie UAB ,,Gideva“ vietos projektą „UAB ,,Gideva“ įmonės veiklos pradžia, įsigyjant sporto ir laisvalaikio įrangą“

Pagal VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER – 19.2 – 6.) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2) pareiškėja UAB „Gideva“ pateikė vietos projektą „UAB ,,Gideva“ įmonės veiklos pradžia, įsigyjant sporto ir laisvalaikio įrangą“. 

Projekto tikslas – verslo pradžia kaimo vietovėje, didinant paslaugų pasiūlą, gyventojų užimtumą bei ne žemės ūkio veiklų įvairovę.

Projekto uždaviniai.

 • Įsigyti naują įrangą, reikalingą veiklai pradėti;
 • Sukurti ir išlaikyti naujas darbo vietas kaimo gyventojams (1,25 etato);

Projekto dėka, pareiškėja įsigijo įrangą verslo pradžiai: baidarės, elektriniai paspirtukai, elektriniai dviračiai, mopedai, kateris, palapinė su priedais. Sukurta  1,25 etato darbo vietų.

UAB „Gideva“ siekdama plėsti teikiamų paslaugų sektorių Telšių rajone turistams ir gyventojams siūlo stovyklavimo komplektų, keturračių motorolerių, elektrinių paspirtukų ir dviračių, žvejybinių kajakų bei baidarių nuomos paslaugas.

Kokybės vertinimo metu  projektas įvertintas 60 balų iš 100 galimų. Projekte prašoma suma 39 591,00 Eur be PVM. Projektas įgyvendintas.


 

Apie UAB ,,Dileva“ vietos projektą „UAB ,,Dileva“ pagalbinio ūkinio pastato, esančio Telšių r. sav. Gadūnavo sen. Kalnėnų k. Subedžio g.33, rekonstrukcija pritaikant įmonės veiklai“

Pagal VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER – 19.2 – 6.) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti“ (kodas LEADER-19.2- 6.4) pareiškėjas UAB „Dileva“ pateikė vietos projektą „UAB ,,Dileva“ pagalbinio ūkinio pastato, esančio Telšių r. sav. Gadūnavo sen. Kalnėnų k. Subedžio g.33, rekonstrukcija pritaikant įmonės veiklai“. 

UAB „Dileva‘‘ įkurta 2016 m. rugsėjo mėn. Įmonės pagrindinė veikla –įtemptų lubų montavimas. Pardavimai sudaro 100 poc., visų pajamų iš šios veiklos. Projekte numatyta veiklos plėtra, rekonstruojant įmonės plėtra reikalingą pagalbinį ūkio paskirties pastatą.

Tikslas- įmonės veiklos plėtra, sukuriant dvi naujas darbo vietas, didinant ne žemės ūkio srities veiklos įvairovę ir apimtis kaime. Pagrindinis projekto uždavinys – atlikti pagalbinio ūkio paskirties pastato rekonstravimo darbus. Verslo plėtros idėja kilo siekiant plėsti įmonės veiklą, pagerinti produkto laikymo, gamybos bei darbo sąlygas, kurios leistų uždirbti daugiau pajamų, sukurti naujų darbo vietų ir tapti konkurencingesne įmone.

Kokybės vertinimo metu  projektas įvertintas 60 balų iš 100 galimų. Projekte prašoma suma 48 915,00 Eur be PVM. Projektas įgyvendintas. Projekto dėka sukurtos dvi darbo vietos.


 

Apie UAB „Vudra“ vietos projektą  „UAB „Vudra“ įmonės veiklos plėtra, įsigyjant medienos deginimo, sendinimo ir aliejavimo linijas“

Pagal VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER – 19.2 – 6.) veiklos sritį  „Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti“ (kodas LEADER-19.2- 6.4) pareiškėjas UAB „Vudra“ pateikė vietos projektą „UAB „Vudra“ įmonės veiklos plėtra, įsigyjant medienos deginimo, sendinimo ir aliejavimo linijas“.

Projekto tikslas – įmonės, prekiaujančios mediena (veiklos kodas pagal EVRK 02200), verslo plėtra kaimo vietovėje, plečiant kaimo vietovės ne žemės ūkio veiklos įvairovę bei didinant kaimo gyventojų užimtumą pasitelkiant naujausius darbo įrenginius. 

Projekto dėka, pareiškėjas įsigijo įrangą, reikalingą medienos deginimui, sendinimui, aliejavimui. UAB „Vudra“ medienos apdirbimo metodas padaro ją itin ilgaamžišką, kokybišką, atsparią įvairiems gamtos bei fiziniams veiksmams.

Kokybės vertinimo metu  projektas įvertintas 80 balų iš 100 galimų. Projekte prašoma suma 48 913,00 Eur be PVM. Projektas įgyvendintas. Projekto dėka sukurtos dvi darbo vietos.


 

Apie Vido Jonušo vietos projektą „Vido Jonušo individualios veiklos pradžia, įsigyjant vikšrinį ekskavatorių ir kitą įrangą, reikalingą vandentiekio, nuotekų ir inžinerinių tinklų montavimui“

Pagal VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER – 19.2 – 6.) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2) pareiškėjas Vidas Jonušas pateikė vietos projektą „Vido Jonušo individualios veiklos pradžia, įsigyjant vikšrinį ekskavatorių ir kitą įrangą, reikalingą vandentiekio, nuotekų ir inžinerinių tinklų montavimui“.

Projekto tikslas – sukurti naują verslą Telšių rajone. Pareiškėjas projekto dėka įsigijo įrangą, reikalingą vandentiekio, nuotekų, inžinerinių tinklų montavimui: vikšrinį ekskavatorių, betono maišyklę, hidraulinį grąžtą, hidraulinį plaktuką, benzininį generatorių, motopjaustytyvą, reversinę vibroplokštę. Statant, rekonstruojant namus ir kitus nekilnojamojo turto objektus vienas esminių objektų yra inžineriniai tinklai ir jų montavimas. Vido Jonušo veikla yra susijusi su inžineriniais tinklais, t. y. komunalinių nuotekų statinių statyba.

Kokybės vertinimo metu  projektas įvertintas 100 balų iš 100 galimų. Projekte prašoma suma 48 902,00 Eur be PVM. Projektas įgyvendintas.


 

Apie Akvilės Bukinienės vietos projektą ,,Poilsio pramogų sukūrimas Kalnėnų kaime“

Pagal VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER – 19.2 – 6.) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2) pareiškėja Akvilė Bukinienė pateikė vietos projektą ,,Poilsio pramogų sukūrimas Kalnėnų kaime“. 

Projekto tikslas – teikti poilsio ir gerovės paslaugas Kalnėnų kaime Telšių rajone sukuriant 2 darbo vietas.

Pareiškėja pastatė naują pastatą, kuriame vykdomos pirties paslaugos ir edukacija. Būsimi klientai kviečiami atsipalaiduoti, pabūti kartu su šeima, pasimėgauti pirties malonumais.

Kokybės vertinimo metu vietos projektas įvertintas 70 balų iš 100 galimų. Projekte prašoma suma 47 618,00 Eur. Projektas įgyvendintas.


 

Apie UAB Levandula vietos projektą „UAB ,,Levandula‘‘ įmonės verslo plėtra diegiant naujas technologijas“

Pagal VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER – 19.2 – 6.) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti“ (kodas LEADER-19.2- 6.4) pareiškėja UAB Levandula pateikė vietos projektą „UAB ,,Levandula‘‘ įmonės verslo plėtra diegiant naujas technologijas“.

Projekto tikslas – sustiprinti ir modernizuoti 2018 metais įkurto verslo subjekto gyvybingumą, užtikrinant papildomų pajamų šaltinį.

Projekto dėka pareiškėjai įsigijo kompiuterizuotą restorano ir baro valdymo sistemą, šildymo ir vėdinimo sistemą, virtuvės įrangą (grilius, konvencinė krosnis, vakumatorius), pavėsinę – terasą su stikline tvorele, stalus-ugniakurus, skalbimo ir lyginimo sistemą. Įgyvendinus projektą, sukurtos 2 darbo vietos asmenims iki 40 metų. 

Kokybės vertinimo metu vietos projektas įvertintas 60 balų iš 100 galimų. Projekte prašoma suma 48 279,00 Eur. Projektas įgyvendintas.


 

Apie Ryškėnų kaimo bendruomenės vietos projektą „Dalies Ryškėnų seniūnijos administracinio pastato patalpų kapitalinis remontas, pritaikant dienos centro veiklai“

Pagal VPS priemonės „Infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas“ (kodas LEADER-19.2- 7) veiklos sritį „Parama investicijoms į mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas LEADER-19.2- 7.2) pareiškėja Ryškėnų kaimo bendruomenė pateikė vietos projektą „Dalies Ryškėnų seniūnijos administracinio pastato patalpų kapitalinis remontas, pritaikant dienos centro veiklai“.

Projekto tikslas – užtikrinti kokybiškų socialinių paslaugų plėtrą Ryškėnų kaimo bendruomenės dienos centre.

Projekto metu buvo investuojama į nekilnojamąjį turtą, kuris nuosavybės teise priklauso Telšių rajono savivaldybei. Planuojamame tvarkyti objekte buvo atliekami šie darbai:

1. Statybos darbai: seno linoleumo nuėmimas, medinių durų angų užpildymas, lubų apdailos išardymas, mūrinių pertvarų išardymas, betoninių grindų pasluoksnio išardymas, lentinių grindų, juodgrindžių, gulekšnių ardymas, grindų šiltinamųjų izoliacijų ir ritininių hidroizoliacijų įrengimas, plytelių grindų dangos įrengimas, PVC grindų dangų įrengimas, pakabinamų lubų karkaso įrengimas, lubų paviršių paruošimas, gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas, lubų paviršių pagrindo gruntavimas, glaistymas, dažymas bei pakabinamų lubų įrengimas, sienų angų mūrijimas, gipskartonio pertvarų izoliacijos įrengimas, tinkavimas, gruntavimas, išlyginimas, glaistymas, dažymas, aptaisymas plytelėmis, medinių durų blokų montavimas, plastikinių durų montavimas, gelžbetoninių sąramų montavimas;

2. Santechnikos darbai: grunto kasimas, duobių užpylimas, grunto tankinimas, vidaus vamzdynų montavimas, vandens skaitiklių montavimas, vamzdynų tiesimas, šildytuvo, praustuvų, unitazų, dušo kabinos, ranktūrių neįgaliesiems montavimas, konvencinės pavojaus signalizacijos sistemos įrengimas;

3. Gaisrinės signalizacijos įrengimo darbai;

4. Turėklinio keltuvo įrengimo darbai;

5. Elektros instaliacijos remonto darbai: apšvietimo skydelių, šviestuvų, jungiklių, rozečių demontavimas, įžeminimo kontūro įrengimas, vidaus apšvietimo montavimas, lizdų, jungiklių įrengimas, apšvietimo instaliacijos prietaisų montavimas, vagų iškirtimas, laidų tiesimas, skydelių surinkimas ir montavimas, įžemiklio varžos matavimas, grandinės patikrinimas, grandinės varžos matavimas, kabelinių ir kitų linijų izoliacijos varžos matavimas, avarinio apšvietimo įrengimas.

Kokybės vertinimo metu vietos projektas įvertintas 80 balų iš 100 galimų. Projekte prašoma suma 47 230,00 Eur. Projekto paramos sutartis pasirašyta 2019 m. kovo 8 d.,  projektas įgyvendintas.

 


 

Apie Vaidos Šiaulevičienės vietos projektą „Vaidos Šiaulevičienės komunalinių nuotekų statinių statybos verslo pradžia, įsigyjant naują mini ekskavatorių“

Pagal VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER – 19.2 – 6.) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2) pareiškėja Vaida Šiaulevičienė pateikė vietos projektą „Vaidos Šiaulevičienės komunalinių nuotekų statinių statybos verslo pradžia, įsigyjant naują mini ekskavatorių“.

Projekto tikslas – sukurti naują verslą Telšių rajone. Projekto dėka, pareiškėja įsigijo mini ekskavatorių, leidžiantį teikti nuotekų sistemų statybos, montavimo bei įrengimo darbus. Įgyvendinant projektą buvo sukurtos dvi darbo vietos: individualios įmonės savininkei ir santechnikui.

Kokybės vertinimo metu vietos projektas įvertintas 70 balų iš 100 galimų. Projekte prašoma suma 24 149,00 Eur. Projekto paramos sutartis pasirašyta 2020 m. rugsėjo 3 d.,  projektas įgyvendintas 2020 m. spalio 8 d.


 

Apie Vacio Rėkašiaus vietos projektą „Vacio Rėkašiaus žemės ūkio produktų perdirbimo veiklos plėtra įsigyjant komercinį mikroautobusą ir traktorių“

Pagal VPS priemonės „Žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 4.) veiklos sritį „Parama žemės ūkio verslo plėtrai“ (kodas LEADER-19.2- 4.2) pareiškėjas Vacys Rėkašius pateikė vietos projektą „Vacio Rėkašiaus žemės ūkio produktų perdirbimo veiklos plėtra įsigyjant komercinį mikroautobusą ir traktorių“

Projekto tikslas – žemės ūkio ekonominės veiklos modernizavimas, plėtra ir konkurencingumo didinimas, skatinant efektyvesnį žemės ūkio produktų perdirbimo procesą, sukuriant naujas darbo vietas kaimo gyventojams bei įsigyjant naują, modernizuotą įrangą efektyviam veiklos vykdymui. Pareiškėjas užsiima paukštienos mėsos perdirbimu ir konservavimu. Projekto dėka įsigyta reikalinga įranga žemės ūkio ekonominės veiklos plėtrai. Įsigytas reikalingas traktorius, kuris reikalingas broilerių pašarų pervežimui, broilerių surinkimui ir transportavimui į skerdyklą bei kitiems perdirbimo proceso darbams. Įsigytas mikroautobusas itin  reikalingas skerdienos pardavimo procesui, kurio pagalba bus pristatoma šviežia produkcija tiesiai į klienų namus ar įmones, vežama į pardavimo vietas. Įgyvendinant projektą pareiškėjas įsipareigojo sukurti naujas darbo vietas (1,25 etato) kaimo gyventojams bei jas išlaikyti.

Kokybės vertinimo metu vietos projektas įvertintas 70 balų iš 100 galimų. Projekte prašoma suma 25 705,40 Eur. Projekto paramos sutartis pasirašyta 2019 m. lapkričio 4 d.,  projektas įgyvendintas 2020 m. vasario 28 d.


 

Apie Varnių senolių bendruomenės vietos projektą „Varnių senolių bendruomenės patalpų energinio efektyvumo didinimas“

Pagal VPS priemonės „Parama atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimui ir (arba) energijos efektyvumo didinimui“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6) Varnių senolių bendruomenė bendruomenė pateikė vietos projektą „Varnių senolių bendruomenės patalpų energinio efektyvumo didinimas“.

Varnių senolių bendruomenės patalpos buvo apleistos ir energetiškai neefektyvios, kadangi daug šilumos buvo prarandama per neapšiltintas sienas ir rūsio grindis. Varnių senolių bendruomenė vienija pagyvenusius žmones ir šis projektas jiems labai svarbus. Bendruomenės pirmininkas aktyviai bendradarbiaudamas su bendruomenės nariais gavo paskatinimą ir pritarimą įgyvendinti projektą, kuris padidinus energinį patalpų efektyvumą sumažino energijos išteklių sąnaudas bei sukūrė bendruomenei šiltus ir visuomenės veiklai pritaikytus namus, kur senoliai projekto dėka gali susirinkti bendrauti, užsiimti naujomis veiklomis, rengti vakarones ir švenčių paminėjimus. Įgyvendinus projektą buvo apšiltintos iš vidaus lauko sienos, bei sienos nuo katilinės ir atlikti visų bendruomenės patalpų sienų apdailą – joss gruntuotos ir nudažytos. Taip pat buvo sulyginamas patalpų grindų aukštis, grindys buvo apšiltintos ir paklota nauja grindų danga. Siekiant maksimalaus energinio efektyvumo buvo pakeisti radiatoriai ir sumontuoti nauji ekonomiški ir šilumos neeikvojantys radiatoriai, pakeistos įėjimo į patalpas durys, vietoje senų dvivėrių durų, buvo pastatomos sandarios durys. Kadangi vykdant bendruomenės veiklas patalpose yra reikalingas vanduo, buvo atnaujintas patalpose esantis senmazgas – sudėti nauji vamzdynai, pastatytas naujas praustuvas.

Kokybės vertinimo metu vietos projektas įvertintas 80 balų iš 100 galimų. Projekte prašoma suma 38 500,00 Eur. Projekto paramos sutartis pasirašyta 2019 m. birželio 20 d.,  projektas įgyvendintas 2020 m. gegužės 30 d.


 

Apie Lauko Sodos bendruomenės vietos projektą „Lauko Sodos bendruomenės namų energetinio efektyvumo didinimas“

Pagal VPS priemonės „Parama atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimui ir (arba) energijos efektyvumo didinimui“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6) Lauko Sodo kaimo bendruomenė pateikė vietos projektą „Lauko Sodos bendruomenės namų energetinio efektyvumo didinimas“. 

Pagrindinis šio projekto tikslas – padidinti lauko Sodos bendruomenės namų energtinį fektyvumą, atliekant investicijas susijusias su stogo apšiltinimu, durų ir langų keitimu bei biologinių valymo įrenginių įrengimu. Projekto dėka buvo apšiltintas bendruomenės namų stogas, pakeista stogo perdamga, pakeisti treji bendruomenės namų langai, trejos durys bei įrengti biologiniai valymo įrenginiai siekiant tausoti gamtą. Atlikus projekte numatytus darbus, buvo maksimaliai padidintas energetinis efektyvumas ir sumažintos energijos išteklių sąnaudos.

Kokybės vertinimo metu vietos projektas įvertintas 90 balų iš 100 galimų. Projekte prašoma suma 38 085,00 Eur. Projekto paramos sutartis pasirašyta 2019 m. birželio 20 d.,  projektas įgyvendintas 2020 m. gegužės 30 d.


 

Apie Telšių r. Ubiškės mokyklos-darželio vietos projektą „Dalies Ubiškės mokyklos – darželio pastato patalpų kapitalinis remontas, pritaikant stacionarios stovyklos veiklai“

Pagal VPS priemonės „Infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas“ (kodas LEADER-19.2- 7) veiklos srities „Parama investicijoms į mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas LEADER-19.2- 7.2) Ubiškės mokykla-darželis pateikė vietos projektą  „Dalies Ubiškės mokyklos – darželio pastato patalpų kapitalinis remontas, pritaikant stacionarios stovyklos veiklai“.

Ubiškės mokyklos-darželio pastatas turėjo gerą materialinę bazę. Patalpos nebuvo pritaikytos vakų ir jaunimo apgyvendinimui, todėl pasitarus su Ubiškės kaimo bendruomene, buvo nutarta sukurti patrauklią gyvenamąją aplinką ir pagerinti gyvenimo kokybę, pritaikant stacionarios stovyklos veiklai. III aukšte esančios patalpos projekto dėka buvo pritaikytos vaikų ir jaunimo stacionarios stovyklos veiklai. Stovyklų dalyvių apgyvendinimui buvo sutavrkytos apie 200 kv. m. patalpos, įsigyta 10 vnt. baldų komplektų vaikų ir jaunimo apgyvendinimui, 2 vnt. baldų minkštasuolių komplektų, kurie bus naudojami vaikų ir jaunimo poilsio kambariuose ir kt. įranga.

Kokybės vertinimo metu projektas įvertintas 100 balų iš 100 galimų. Projekte prašoma paramos suma 46 302,00 Eur.  Projekto paramos sutartis pasirašyta 2019 m. kovo 18 d.,  projektas įgyvendintas 2020 m. kovo 31 d.

2020 m. liepos 3 d. įvyko šių patalpų atidarymas, kuriso jau laukia vaikų klegesio ir judesio. Linkime Ubiškės mokyklos – darželio kolektyvui sėkmingų ir įdomų veiklų su jaunąja karta!!!


 

Apie  „Budrikių kaimo bendruomenės“ vietos projektą „Pastato Budrikių kaime remontas ir pritaikymas bendruomenės reikmėms“

Pagal VPS priemonės „Infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas“ (kodas LEADER-19.2- 7) veiklos sritį „Parama investicijoms į mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas LEADER-19.2- 7.2) buvo gautas Budrikių kaimo bendruomenės vietos projektas „Pastato Budrikių kaime remontas ir pritaikymas bendruomenės reikmėms“.

Budrikių kaimo bendruomenė neturėjo tinkamų patalpų, kuriose galėtų rinktis: organizuoti renginius, įvairias veiklas, susirinkimus. Tai paskatino bendruomenę teikti paraišką paramai gauti ir susitvarkyti savivaldybei nuosavybes teise priklausančias patalpas, kurios yra perduotos bendruomenei ir jai suteikta teisė naudoti nekilnojamąjį turtą ir disponuoti juo pagal panaudos sutartį. Projekto nauda akivaizdi: įgyvendinus projektą bendruomenė turi patalpas, kuriose gali vykdyti savo veiklą.

Kokybės vertinimo metu projektas įvertintas 70 balų iš 100 galimų. Projekte prašoma paramos suma 40 533,52 Eur.  Projekto paramos sutartis pasirašyta 2019 m. kovo 18 d.,  projektas įgyvendintas 2019 m. lapkričio 30 d.

 


 

Apie pareiškėjo Varnių regioninio parko vietos projektą 

„Vydmantų, Vembūtų piliakalnio (kodas 3486) pritaikymas lankymui“

Pagal VPS priemonės „Infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas“ (kodas LEADER-19.2-7) veiklos sritį „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą“ (kodas LEADER-19.2-7.6) buvo gautas pareiškėjos Varnių regioninio parko vietos projektas „Vydmantų, Vembūtų piliakalnio (kodas 3486) pritaikymas lankymui“ (Nr. TELŠ-LEADER-19.2-SAVA-6). Kokybės vertinimo metu projektas įvertintas 100 balų iš 100 galimų. 

Projekto metu buvo atliktas Vydmantų, Vembūtų piliakalnio (kodas 3486) ištyrinėjimas bei pritaikymas lankymui. Žemaičių kunigaikščio Vykinto buvęs miestas – tvirtovė/piliavietė yra Varnių regioniniame parke, Vembūtų kraštovaizdžio draustinyje, Vembūtų piliakalnio ir jo papilio teritorijoje, Vembūtų kaime Varnių seniūnijoje. Manoma, kad piliakalnyje stovėjo žemaičių kunigaikščio Vykinto miestas.Įgyvendinus projektą ir atlikus Vydmantų, Vembūtų piliakalnio (kodas 3486) pritaikymo lankymui darbus pagal techninį projektą, atlikus archeologinius tyrimus, šio projekto rezultatai padidino VVG teritorijos pridėtinę vertę ir turizmo gyvybingumą.  Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos mokiniai ir mokytojai buvo projekto savanoriai. Jie buvo įkūrę Žinyčią, kurioje vykdė įvairias etnoedukacijas, organizavo senovinius žaidimus. Prie projekto įgyvendinimo žymiai prisidėjo ir Telšių rajono Varnių seniūnija – padėjo organizuojant Didžiąją žemaičių talką, seniūnijos technika pjovė ir vežė šakas, krūmus virtuolius. 

Projekte prašoma paramos suma 39096,54 Eur.  Projekto paramos sutartis pasirašyta 2019 m. birželio 27 d.,  projektas įgyvendinamas, bus pabaigtas 2019 m. gruodžio 27 d.


 

Apie pareiškėjo UAB „Autodeima“ vietos projektą

„UAB „Autodeima“ įmonės papildomos veiklos plėtra, įsigyjant lengvųjų automobilių dažymo – džiovinimo kamerą bei atliekant garažo kapitalinį remontą“

Pagal VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER – 19.2 – 6.) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti“ (kodas LEADER-19.2- 6.4) buvo gautas pareiškėjo UAB „Autodeima“ vietos projektas „UAB „Autodeima“ įmonės papildomos veiklos plėtra, įsigyjant lengvųjų automobilių dažymo – džiovinimo kamerą bei atliekant garažo kapitalinį remontą“. Kokybės vertinimo metu projektas įvertintas 70 balų iš 100 galimų.  Projekto esmė – įmonės modernizavimas, sukuriant dvi naujas darbo vietas kaimo gyventojams, didinant ne žemės ūkio srities veiklos įvairovę ir apimtis kaime, skatinti paslaugų plėtrą. Projekte numatyta paslaugos inovacija – bus teikiamos lengvųjų automobilių dažymo paslaugos, naudojant naujai įsigytą lengvųjų automobilių dažymo – džiovinimo kamerą bei statant garažą įrangai laikyti. Projekte prašoma paramos suma 48 915,23 Eur.  Projekto paramos sutartis pasirašyta 2019 m. birželio 27 d., projektas įgyvendintas 2019 m. rugsėjo 30 d.

 


 

Apie pareiškėjo Vaido Mekionio vietos projektą

„Vaido Mekionio verslo pradžia įsigyjant komercinį mikroautobusą su įmontuota virtuvės įranga, priekaba bei elektros generatoriumi“

Pagal VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER – 19.2 – 6.) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2)  buvo gautas pareiškėjo Vaido Mekionio  vietos projektas „Vaido Mekionio verslo pradžia įsigyjant komercinį mikroautobusą su įmontuota virtuvės įranga, priekaba bei elektros generatoriumi“ (Nr. TELŠ-LEADER-6A-D-6-05-2018). Kokybės vertinimo metu projektas įvertintas 100 balų iš 100 galimų. Projekto esmė – individualios veiklos pradžia, sukuriant dvi darbo vietas bei įsigyjant komercinį mikroautobusą su virtuvės įranga. Įkuriant verslą, taip pat, siekiama prisidėti prie ne žemės ūkio srities verslo įvairovės didinimo Telšių rajono savivaldybėje. Projekte prašoma paramos suma 39 592,00 Eur. Projekto dėka pareiškėjas įsigijo komercinį mikroautobusą su virtuvės įranga, priekaba bei elektros generatoriumi, sukūrė dvi darbo vietas, įkūrė dar vieną verslą, teikiantį paslaugą, kurios iki šiol rajone nebuvo. Projekto paramos sutartis pasirašyta 2019 m. liepos 8 d.


 

Apie pareiškėjo MB ,,Ąžuolina“ vietos projektą 

„MB ,,Ąžuolina‘‘ veiklos plėtra įsigyjant konvekcinę medienos džiovyklos įrangą“

Pagal VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER – 19.2 – 6.) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti“ (kodas LEADER-19.2- 6.4)  buvo gautas pareiškėjo MB ,,Ąžuolina“ vietos projektas „MB ,,Ąžuolina‘‘ veiklos plėtra įsigyjant konvekcinę medienos džiovyklos įrangą“ (Nr. TELŠ-LEADER-6A-D-4-03-2018).  Kokybės vertinimo metu projektas įvertintas 60 balų iš 100 galimų. Projekto esmė – įmonės modernizavimas ir plėtra, sukuriant dvi naujas darbo vietas kaimo gyventojams, didinant ne žemės ūkio srities veiklos įvairovę kaime bei įsigyjant naują, modernizuotą įrangą efektyvesniam darbui. Projekte prašoma paramos suma 48 915,23 Eur. Projekto dėka, įmonė įsigijo medienos džiovinimo kamerą, sukūrė 2 naujas darbo vietas 18-40 metų amžiaus darbuotojams. Įmonės veiklą sudaro medienos ruoša, medienos pjaustymas ir obliavimas. Projekto paramos sutartis pasirašyta 2019 m. balandžio 17 d., projektas įgyvendintas 2019 m. rugpjūčio 15 d. 


 

Apie pareiškėjo UAB ,,AG baldai“ vietos projektą  ,,AG baldai įmonės plėtra diegiant naujas technologijas“

Pagal VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER – 19.2 – 6.) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti“ (kodas LEADER-19.2- 6.4) buvo gautas pareiškėjo UAB ,,AG baldai“ vietos projektas ,,AG baldai įmonės plėtra diegiant naujas technologijas“ (Nr. TELŠ-LEADER-6A-D-4-02-2018). Kokybės vertinimo metu projektas įvertintas 80 balų iš 100 galimų. Projekto esmė – modernizuoti įmonės veiklą įdiegiant technologinius procesus ir atnaujinant autobusų parką. Įgyvendinant projektą, pareiškėjas sukuria 2 darbo vietas, įsigyja baldų transportavimui  mikroautobusą.  Įmonės „AG baldai“  specializacija apima baldų projektavimą, gamybą ir montavimą pagal individualius užsakymus. Siūlomų gaminių asortimente įvairūs standartiniai ir nestandartiniai baldai, pertvaros, spintos stumdomomis durimis jaukiems namams ir funkcionalioms biuro, bei komercinėms patalpoms. Projekte prašoma paramos suma 28 186,90 Eur. Projekto paramos sutartis pasirašyta 2019 m. birželio 10 d., projektas įgyvendintas 2019 m. birželio 28 d. 

 


 

Apie pareiškėjo UAB „Vudra“ vietos projektą 

„UAB ,,Vudra‘‘ įmonės veiklos pradžia, įsigyjant elektrinį krautuvą ir automatinę skersavimo- optimizavimo liniją‘‘

Pagal VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER – 19.2 – 6.) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2) buvo gauta pareiškėjo UAB „Vudra“ vietos projektas „UAB ,,Vudra‘‘ įmonės veiklos pradžia, įsigyjant elektrinį krautuvą ir automatinę skersavimo- optimizavimo liniją‘‘ (Nr. TELŠ-LEADER-6A-D-4-01-2018). Kokybės vertinimo metu projektas įvertintas 100 balų iš 100 galimų. Projekte prašoma paramos suma sudaro 48 615 Eur. Šio projekto esmė – modernios įmonės, prekiaujančios mediena verslo pradžia kaimo vietovėje, plečiant kaimo vietovės nė žemės ūkio veiklos įvairovę, didinant kaimo gyventojų užimtumą bei įsigyjant naujausius darbo įrenginius. Pareiškėjas, įgyvendindamas projektą, sukuria 2 darbo vietas darbuotojams nuo 18 iki 40 metų amžiaus. Projekto dėka įmonė  įsigijo naują įrangą veiklai pradėti – automatinę skersavimo-optimizavimo liniją ir elektrinį krautuvą. Projekto paramos sutartis pasirašyta 2019 m. gegužės 6 d., projektas pabaigtas įgyvendinti 2019 m. liepos 15 d. 


 

Apie pareiškėjo  MB „Remagra“ vietos projektą

„MB „Remagra“ autoserviso paslaugų bazės sukūrimas diegiant naujas technologijas ir pritaikant bendruomenės poreikiams“ 

Pagal VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER – 19.2 – 6.) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2) buvo gauta pareiškėjo MB „Remagra“ vietos projektas „MB „Remagra“ autoserviso paslaugų bazės sukūrimas diegiant naujas technologijas ir pritaikant bendruomenės poreikiams“ (Nr. TELŠ-LEADER-6A-D-2-03-2018). Kokybės vertinimo metu projektas buvo įvertintas 90 balų iš 100 galimų. Projekte prašoma paramos suma sudaro 37313 Eur. Šio projekto esmė – tai šiuolaikinio autoserviso, aprūpinto naujais technologiniais įrengimais, galinčiais atlikti kokybišką automobilių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas. Investicijos į naujos technologinės linijos įrengimą  padidino verslo konkurencingumą bei pajamas. MB „Remagra“ eksploatuodama didesnius gamybinius pajėgumus, plečia ir stiprina savo finansinę – ekonominę padėtį, bei sukūrė 2 naujas darbo vietas (buhalteriui, vadybininkui) ir 1 darbo vietą įmonės savininkui. Projekto dėka, įmonė įsigijo kompiuterinės diagnostikos, kondicionierių pildymo, automatinės ratų montavimo stakles, ratų balansavimo stakles, ratlankių, bei poliravimo stakles, oro kompresorius, dyzelinių purkštukų testavimo stendą su plovimo įranga.  Įsigyta įranga yra naudojama įvairioms autoserviso paslaugoms teikti. Projekto paramos sutartis pasirašyta 2018 m. rugpjūčio 20 d., projektas pabaigtas įgyvendinti 2019 m. sausio 22 d.

Tikimės ir linkime „MB „Remagra“  ir toliau sėkmingai vystyti savo veiklą!


 

Apie pareiškėjo UAB „R. Sinkevičiaus veterinarinė ambulatorija“

vietos projektą „UAB „R. Sinkevičiaus veterinarinė ambulatorija“ įmonės plėtra, įsigyjant ultragarsinės ir anestezijos sistemas“

Pagal VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER – 19.2 – 6.) veiklos sritį  „Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti“ (kodas LEADER-19.2- 6.4) buvo gauta pareiškėjo UAB „R. Sinkevičiaus veterinarinė ambulatorija“ vietos projektas „UAB „R. Sinkevičiaus veterinarinė ambulatorija“ įmonės plėtra, įsigyjant ultragarsinės ir anestezijos sistemas“ (Nr. TELŠ-LEADER-6A-D-2-02-2018). Kokybės vertinimo metu projektas buvo įvertintas 70 balų iš 100 galimų. Projekte prašoma paramos suma sudaro 46188,43 Eur. UAB „R. Sinkevičiaus veterinarijos ambulatorija“ įmonės pagrindinė veikla – veterinarinė veikla, kita specializuota mažmeninė prekyba  ir naminių gyvūnėlių bei jų ėdalo mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse. Projekto metu buvo  įsigyta įranga paslaugos inovacijai rajono mastu teikti paslaugas susijusias su skydliaukės ir kitoms smulkioms kūno dalims, kardiologijai, akušerijai, ginekologijai, urologijai, pediatrijai, ortopedijai, periferinių kraujagyslių ir muskuloskeletiniams tyrimams atlikti bei anestezijos sistema – sklandžios chirurginės operacijos eigai užtikrinti. Vietos projekto metu sukurto dvi naujos darbo vietos (1,25 etato) kaimo gyventojams nuo 18 iki 40 metų amžiaus. Projekto paramos sutartis pasirašyta 2018 m. spalio 1 d., projektas pabaigtas įgyvendinti 2019 m. sausio 4 d

Džiaugiamės, kad tokia inovacija veterinarijos srityje pasiekė Telšius, kuri užtikrins dar platesnį veterinarių paslaugų teikimą rajone!