a

Projektų rezultatai

 „TELŠIŲ IR RIETAVO SAVIVALDYBIŲ VIETOS PLĖTROS  2014-2020 METŲ STRATEGIJA“ PROJEKTŲ REZULTATAI


 Apie pareiškėjo Rietavo atviras jaunimo centro vietos projektą ,,Kaimo jaunimo sąskrydis – stovykla „Į vasarą kartu!““

Pagal VPS priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-4) pareiškėjas Rietavo atviras jaunimo centras pateikė vietos projektą „Kaimo jaunimo sąskrydis – stovykla „Į vasarą kartu!““.

Projekto tikslas – kaimo jaunimo kūrybiškumo ir bendradarbiavimo ugdymas netradicinėje kultūrinėje aplinkoje, didinant Rietavo savivaldybės kaimiškų bendruomenių socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį per kūrybiškumą ir kultūros priemones.

Projekto uždaviniai.    

 • organizuoti turiningą vasaros poilsį su tikslinėmis, prasmingomis, pažintinėmis veiklomis;
 • etno kultūrinės veiklos ir senovinių tradicijų puoselėjimas ir mokymas;
 • formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, gamtosauginį aktyvumą, domėjimąsi supančia aplinka;
 • ugdyti tarpusavio pagarbos, bendravimo, socialinio atsparumo jausmus, mažinti socialinę atskirtį.

Ši jaunimo vasaros  poilsinė,  kultūros pažinimo stovykla buvo skiriama ne tik socialinę atskirtį patiriantiems  jaunuoliams, bet ir kitiems, kurie nori turiningai praleisti (penkias) atostogų dienas. Programos metu stovyklautojai dalyvavo kultūrinėje, pažintinėje, kraštotyrinėje, kūrybinėje bei sportinėje veikloje. I-ą dieną stovyklautojai statė palapines, įrenginėjo laužavietes, susipažino su saugos elgesio taisyklėmis, žaidė lauko žaidimus, artimiau susipažino vienas su kitu. II-ą dieną dalyvavo žygyje po Ruškio kraštovaizdžio draustinį, susitiko su gidu, kuris pravedė ekskursiją po legendomis apipintą Lopaičių piliakalnį. Grįžus iš ekskursijos,  vyko senovės lietuvių amatų pristatymas, kuriuo metu buvo pristatyta tradicinė lietuviška avininkystė. Jaunimas pamatė, kokiu būdu seniau žmonės kirpdavo avis, kaip ruošiama vilna jos išdirbimui, kaip gaminamas muilas iš avies taukų. Taip pat buvo paskaita apie žirgus, kuriame buvo pasakojama apie Lietuvos senąją žirgų veislę „Žemaitukai“. Jaunuoliai gyvai galėjo iš arčiau susipažinti su šiuo veislės atstovu. III-ą dieną į stovyklą atvyko baltų vikingų edukacija, kurie pristatė senovės kuršių gyvenseną, buitį ir karybą. IV-ą dieną buvo pristatoma senovės lietuvių liaudies edukacija, pasakojama kaip gaminami instrumentai, bei  bus surengtas gyvo garso koncertas su liaudies šokiais. Vakare jaunimo laukė pirties edukacija, jaunimas ne tik galėjo išbandyti pirties teikiamus malonumus, bet ir sužinojo, kaip senovėje prausėsi mūsų protėviai. V-ą dieną vyko stovyklos uždarymo turnyras, jaunimas išbandė save įvairiose sportinėse rungtyse, vyko dažasvydžio rungties pristatymas, kuriame pralaimėtojų nebuvo, visi gavo po atminimo dovanėlę.

Vietos projekto pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu vietos projektui skirta 60 balų suma iš 100 galimų, prašoma paramos suma 4792,00 su PVM.

 


 Apie pareiškėjo Telšių kultūros centro vietos projektą ,,Žemaitiu dvasės spieka  pri Drobės i šindein“

Pagal VPS priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-4) pareiškėjas Telšių kultūros centras pateikė vietos projektą ,,Žemaitiu dvasės spieka  pri Drobės i šindein“.

Projekto tikslas – išskirtinai prasmingai paminėti žemaičių pergalės Durbės mūšyje 761-ąsias metines. Liepos 13 d. vykusiam renginiui buvo reikalingas atskiros programos kūrimas. Šventėje buvo vaizduojami karybos pasirodymai su Lietuvoje veikiančiais klubais, žirgų pasirodymai, baikerių klubų pasirodymas, šventinis koncertas su Lietuvos folkloro, postfolkloro, folkroko atlikėjais. Ristynių federacijos atstovai pravedė edukacinę programą jaunimui. Vyko amatų mugė, maisto ruošimas ant laužo.

Projekto uždaviniai:

 • liepos 13 d. organizuoti Durbės mūšio minėjimo renginį;
 • renginyje vyks senųjų amatų mokymas ir mugė, senojo karybos meno demonstravimas, žemaitukų žirgų pasirodymas;
 • organizuoti tradicinius naktišokius;
 • įsigyti garso aparatūrą renginiams organizuoti.

Projekto dėka įsigyta garso aparatūra, kuri užtikrins organizuojamų renginių kokybę. Renginiai dažnai vyksta tuo pačiu metu skirtingose vietose, todėl garso įrangos ypatingai trūksta ir nuo to labai nukenčia renginių kokybė. 

Projektas buvo įgyvendinamas su  partneriais: Telšių rajono savivaldybės administracija, Gadūnavo seniūnija, asociacija „Žemaičių kultūros draugija“.

Vietos projekto pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu vietos projektui skirta 80 balų suma iš 100 galimų, prašoma paramos suma 7 831,00 Eur su PVM.


 Apie pareiškėjo Rietavo atviras jaunimo centro vietos projektą „Kaimo jaunimo vasaros – stovykla „Marių krantas““

Pagal VPS priemonę „Jaunimui skirtų paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEDAER-19.2-SAVA-5) pareiškėjas Rietavo atviras jaunimo centras pateikė vietos projektą „Kaimo jaunimo vasaros – stovykla „Marių krantas““.

Projekto tikslas – kaimo jaunimo kūrybiškumo ir bendradarbiavimo ugdymas netradicinėje aplinkoje. Projektu buvo siekiama spręsti jaunų žmonių problemas, susijusias su jų iniciatyvos ir informacijos trūkumu, nepakankamu papildomu mokinių ugdymu ir ribota mokinių poreikius užsiimti norima veikla pasiūla, bei menkai išvystyta laisvalaikio praleidimo infrastruktūra.

Projekto uždaviniai:    

 • gerinti sugebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti;
 • padėti lengviau integruotis įvairiose socialinėse aplinkose;
 • skatinti kūrybiškumą, fizinį aktyvumą, domėjimąsį supančia aplinka;
 • ugdyti tarpusavio pagarbos, bendravimo, socialinio atsparumo jausmus;
 • mažinti socialinę atskirtį.

Ši jaunimo vasaros-poilsinė stovykla buvo skirta skiriama ne tik socialiai remtinų ir nepasiturinčių šeimų jaunuoliams, bet ir kitiems, kurie nori turiningai ir prasmingai praleisti atostogų dienas. Programos metu stovyklautojai dalyvavo kultūrinėje, pažintinėje, kraštotyrinėje, kūrybinėje bei sportinėje veikloje:

1 dieną jaunimas vyko į ekskursiją, į Dreverną, kurioje vyko supažindinimo edukacija su miestelio istorija. Jaunimo taip pat  laukė kelionė  laivu po Kuršių marias. Grįžus stovyklautojai keliavo  į Tverus, kur jaunimo laukė edukacija „Lyderystė ir verslumas jauno žmogaus gyvenime“. Vakare dalyviai dalyvavo gyvo  garso koncerte, kuriame klausėsi gyvo garso koncerto bei patys išbandė save dainų kūrime bei muzikos atlikime.

2 dieną dalyviai galėjo save išbandyti sportinėje-karinėje rungtyje su dažasvydžiu, po pietų alpinizmo specialistai pravedė alpinizmo edukaciją.  Vakare vyko  stovyklos uždarymas bei stovyklos dalyvio diplomo įteikimas.

Vietos projekto pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu vietos projektui skirta 70 balų suma iš 100 galimų, prašoma paramos suma 2165,50 Eur  su PVM.

Turiningas laisvalaikis, gera kompanija, džiugios vasaros atostogų akimirkos – tokiais palyginimais buvo vainikuota jaunimo stovykla.

 


Apie pareiškėjo Telšių rajono savivaldybės Ryškėnų kultūros centro vietos projektą „Ryškėnų vasara žemaitiškai“ 

Pagal  VPS priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-4) pareiškėjas Telšių rajono savivaldybės Ryškėnų kultūros centras pateikė vietos projektą „Ryškėnų vasara žemaitiškai“.

Projekto tikslas – saugoti ir puoselėti kultūrines tradicijas, įtraukiant kuo daugiau jaunimo į kultūrinę, bendruomeninę veiklą. Skatinti Žemaitijos regiono bendruomeniškumą.

Projekto uždaviniai:

 • Išsaugoti ilgalaikę tradiciją ir suorganizuoti vasaros šventę su žemaitiškomis tradicijomis, Joninių apeigomis ir menine programa.
 • Įtraukti jaunimą į Joninių organizuojamas apeigas ir kitas veiklas.
 • Suteikti galimybę Ryškėnų ir kitų bendruomenių gaspadinėms pristatyti žemaitišką virtuvę.
 • Suorganizuoti Žemaitijos regiono meno kolektyvų koncertą, panaudoti naujas, inovatyvias renginio formas
 • Sukurti šventės vaizdinę medžiagą- video juostą, viešinti renginį.

Projekto dėka padidėjo miestelio patrauklumas, žinomumas ir lankomumas. Vietos gyventojams, vaikams ir jaunimui  buvo suteikta galimybė prisiminti Joninių šventės apeigas, o kartu pasidžiaugti inovacijomis, kurios džiugino kiekvieną šventės dalyvį. 

Projektas buvo įgyvendinamas su partneriais:

– Ryškėnų kaimo bendruomene;

– Lauko Sodos bendruomenė;

– Žemaičių Kalvarijos seniūnijos bendruomenė ,,Gardai“;

– Telšių rajono savivaldybės administracija.

Vietos projekto pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu vietos projektui skirta 80 balų suma iš 100 galimų, prašoma paramos suma 4735,00 Eur  su PVM.

Projekto dėka buvo suorganizuotas šaunus renginys.

 


Apie pareiškėjo Gyčio Šeršniovo vietos projektą  ,,Gyčio Šeršniovo sveikatingumo studija ,,Iš civilizacijos į gamtą““

Pagal  VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER – 19.2 – 6.) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2) pareiškėjas Gytis Šeršniovas  pateikė vietos projektą „Gyčio Šeršniovo sveikatingumo studija „Iš civilizacijos į gamtą“““.

Projekto tikslas – Gytis Šeršniovas  individualios veiklos pradžia, sukuriant dvi darbo vietas, įsigyjant sveikatingumo studijai reikalingus 3 kilnojamus modulinius namelius, kuriuose bus įrengta garinė pirtis, sveikatingumo takas, bei meditacijų zona.

Projekto uždaviniai:

 • Įsigyti sveikatingumo studijai reikalingus kilnojamus modelinius namelius;
 • Sukurti fizinės gerovės paslaugų bazę (sveikatingumo takas, garinė pirtis, meditacija-aromaterapija);
 • Sukurti dvi darbo vietas bei jas išlaikyti;
 • Plėsti įmonės veiklą bei didinti apimtis.

Įgyvendinus projektą, sukurtos 2 naujos darbo vietos, iš kurių viena darbo vieta asmeniui iki 40 metų. Projektas įgyvendinamas be partnerių.

Projekto dėka, pareiškėjas įsigijo 3 kilnojamus modulinius namelius, kuriuose  įrengta garinė pirtis, sveikatingumo takas, bei meditacijų zona.  

Kokybės vertinimo metu  projektas įvertintas 100 balų iš 100 galimų. Projekte prašoma suma 28 224,00 Eur be PVM. 


Apie pareiškėjo Vitalijaus Povilaičio vietos projektą  ,,Vitalijaus Povilaičio verslo pradžia įsigyjant metalo lankstymo stakles šaltuoju būdu“

Pagal  VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER – 19.2 – 6.) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2) pareiškėjas Vitalijus Povilaitis  pateikė vietos projektą „Vitalijaus Povilaičio verslo pradžia įsigyjant metalo lankstymo stakles šaltuoju būdu“.

Projekto tikslas – Vitalijaus Povilaičio individualios veiklos pradžia, sukuriant dvi darbo vietas, bei įsigyjant metalo lankstymo stakles šaltuoju būdu.

Projekto uždaviniai:

 • Sukurti teikiamų paslaugų bazę;
 • Įsigyti reikiamą įrangą metalinių rėmų gamybai;
 • Plėsti įmonės veiklą bei didinti apimtis;
 • Sukurti dvi darbo vietas bei jas išlaikyti.

Įgyvendinus projektą, buvo sukurtos 2 darbo vietos asmenims iki 40 metų. Projektas įgyvendinamas be partnerių.

Kokybės vertinimo metu  projektas įvertintas 100 balų iš 100 galimų. Projekte prašoma suma 39 622,00 Eur be PVM. 


Apie Rūdupių kaimo bendruomenės vietos projektą  ,,Rūdupių kaimo bendruomenės namų energetinio efektyvumo didinimas“

Pagal  VPS priemonės „Parama atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimui ir (arba) energijos efektyvinimo didinimui“ (kodas LEADER – 19.2-SAVA-6) pareiškėja Rūdupių kaimo bendruomenė pateikė vietos projektą ,,Rūdupių kaimo bendruomenės namų energetinio efektyvumo didinimas“.

Projekto tikslas – padidinti Rūdupių kaimo bendruomenės namų energetinį efektyvumą, sumažinant pastato energijos sąnaudas, kad sutaupyti šilumos energiją.  Įgyvendinant Rūdupių kaimo bendruomenės projekte numatytus tikslus, buvo atliekami kapitalinio remonto darbai. Projekto metu buvo apšiltintos bendruomenės patalpų išorinės ir vidinės sienos, apšiltintos grindys, pakeistos lauko durys, langų išardymas ir montavimas, išardyta kapitalinė siena, įrengta elektros instaliacija.

Įgyvendinus projektą, buvo padidintas Rūdupių kaimo  bendruomenės patalpų (199,23 kv. m.) energetinis efektyvumas, sudarytos galimybes sumažinti bendruomenės namų pastato energijos sąnaudas.

Projekto dėka, bendruomenė turi šiltus, jaukius namus, kuriuose gali vykdyti savo veiklą, edukacijas, susirinkimus, kitus bendruomenei svarbius renginius.

Projektas įgyvendintas su  partneriais: Telšių rajono savivaldybės administracija, Baltininkų kaimo bendruomene, Buožėnų kaimo bendruomene. 

Kokybės vertinimo metu  projektas įvertintas 100 balų iš 100 galimų. Projekte prašoma suma 37 417,00 Eur be PVM. 


 

Apie Audriaus Janušo vietos projektą „A. Janušo individualios veiklos plėtra, įsigyjant miltelinio dažymo liniją, bei motorinių transporto priemonių remonto įrangos atnaujinimas“

Pagal VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER – 19.2 – 6.) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti“ (kodas LEADER-19.2- 6.4) pareiškėjas Audrius Janušas pateikė vietos projektą „A. Janušo individualios veiklos plėtra, įsigyjant miltelinio dažymo liniją, bei motorinių transporto priemonių remonto įrangos atnaujinimas“. 

Projekto tikslas – įmonės modernizavimas sukuriant dvi darbo vietas kaimo gyventojams.

Projekto uždaviniai:

 • Įsigyti miltelinio dažymo liniją;
 • Šildymo ir vėdinimo sistemą;
 • Automobilių serviso įrangą;
 • Sukurti dvi darbo vietas.

Laukiamas rezultatas -sukurtos 2 darbo vietos kaimo gyventojams. Pareiškėjas  nuo 2010 metų vykdo automobilių servizo veiklą, todėl norėtų modernizuoti įmonę, įsigyjant naujos įrangos įmonės veiklai ir įdiegiant naujas inovacijas – ratlankių miltelinį dažymą. Miltelinis dažymas – tai toks dažymo būdas, kai neigiamai įelektrinti sausi milteliniai dažai purškiami  ant metalinio paviršiaus. Nudažytas gaminys patenka į krosnį, kur yra kaitinamas iki 200 laipsnių temperatūroj. Tokiu būdu dažai tolygiai išsilydo padengdami gaminio paviršių. Milteliniu būdu padengtas paviršius pasižymi ilgaamžiškumu, atsparumu įbrėžimams bei aplinkos poveikiui. 

Kokybės vertinimo metu  projektas įvertintas 80 balų iš 100 galimų. Projekte prašoma suma 47 578 Eur be PVM. Projektas įgyvendintas.


 

Apie UAB „Repalis“ vietos projektą “UAB „Repalis“ veiklos pradžia, įsigyjant elektrinį krautuvą ir komercinį mikroautobusą“

Pagal VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER – 19.2 – 6.) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2) pareiškėja UAB „Repalis“ pateikė vietos projektą “UAB „Repalis“ veiklos pradžia, įsigyjant elektrinį krautuvą ir komercinį mikroautobusą“.

UAB „Repalis“ pagrindinė veikla yra padėklų, stovų ir kitų medinių pakrovimo reikmenų  gamyba. Kodas pagal EVRK  sekcija C, EVRK skyrius 16, EVRK grupė 16.2, EVRK klasė 16.24, EVRK poklasis 16.24.10.

Įmonės UAB „Repalis“ verslo idėja kilo siekiant padidinti medinių padėklų pasiūlą Telšių rajone bei prisidėti prie ne žemės ūkio veiklos plėtros rajone.

Projekto metu planuojama gaminti standartinio ir nestandartinio dydžio bei išmatavimų padėklus pagal klientų pateiktus brėžinius ir poreikius. Esant poreikiui galės atrestauruoti senus padėklus.

Vietos projekte numatyta sukurti dvi darbo vietas ir įdarbinti darbuotojus, turinčius atitinkamą išsilavinimą, reikalingą medinių padėklų gamybai bei restauracijai dirbti su įsigyta technika. Planuojama, kad darbuotojų amžius įdarbinimo metu bus iki 40 metų imtinai. Projekto metu planuojama išlaikyti tris darbuotojus.

Kokybės vertinimo metu  projektas įvertintas 100 balų iš 100 galimų. Projekte prašoma suma 48 918 Eur be PVM. Projektas įgyvendintas.


 

Apie Donato Zako vietos projektą „Donato Zako verslo pradžia įsigyjant elektroninį tacheometrą su integruotu 3D skeneriu, lauko duomenų kaupikliu ir jų priedais“

Pagal VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER – 19.2 – 6.) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2) pareiškėjas Donatas Zakas pateikė vietos projektą „Donato Zako verslo pradžia įsigyjant elektroninį tacheometrą su integruotu 3D skeneriu, lauko duomenų kaupikliu ir jų priedais“.

Projekto tikslas – Donato Zako individualios veiklos pradžia, sukuriant dvi darbo vietas bei įsigyjant elektroninį tacheometrą su integruotu 3D skeneriu, lauko duomenų kaupikliu ir jų priedais. Įkuriant verslą siekiama prisidėti prie ne žemės ūkio srities verslo įvairovės didinimo Telšių ir Rietavo rajonų savivaldybėse.

Projekto uždaviniai:

 • Sukurti teikiamų paslaugų bazę;
 • Įsigyti reikiamą įrangą geodezinei veiklai vykdyti;
 • Plėsti įmonės veiklą bei didinti apimtis;
 • Sukurti 2 darbo vietas, bei jas išlaikyti

Atlikus numatytas investicijas, sukurta nauja darbo vieta jaunam žmogui ir vykdoma įmonės veikla. Projekto dėka, pareiškėjas gali teikti geodezines paslaugas, orientuotas į statybų sektorių ir į ypatingai tikslius pastatų, statinių, įvairių konstrukcijų elementų deformacijų, nuosėdžių ar poslinkų periodinius matavimus, įvertinant esamos situacijos būklę.

Kokybės vertinimo metu  projektas įvertintas 100 balų iš 100 galimų. Projekte prašoma suma 45 725 Eur be PVM. Projektas įgyvendintas.


 

Apie MB ,,Skroblita“ vietos projektą „MB Skroblita verslo pradžia kaime“

Pagal VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER – 19.2 – 6.) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2) pareiškėja MB „Skroblita“ pateikė vietos projektą „MB Skroblita verslo pradžia kaime“.

Projekto tikslas – sukurti naują verslą Rietavo rajone.

Pagrindinis projekto  uždavinys projekte – vystyti sėkmingą verslą bei įdarbinti darbuotoją. Projekto dėka pareiškėjas nusipirko ekskavatorinį krautuvą.

Kokybės vertinimo metu  projektas įvertintas 90 balų iš 100 galimų. Projekte prašoma suma 39 900,00 Eur be PVM. Projektas įgyvendintas.


 

Apie UAB ,,Gideva“ vietos projektą „UAB ,,Gideva“ įmonės veiklos pradžia, įsigyjant sporto ir laisvalaikio įrangą“

Pagal VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER – 19.2 – 6.) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2) pareiškėja UAB „Gideva“ pateikė vietos projektą „UAB ,,Gideva“ įmonės veiklos pradžia, įsigyjant sporto ir laisvalaikio įrangą“. 

Projekto tikslas – verslo pradžia kaimo vietovėje, didinant paslaugų pasiūlą, gyventojų užimtumą bei ne žemės ūkio veiklų įvairovę.

Projekto uždaviniai.

 • Įsigyti naują įrangą, reikalingą veiklai pradėti;
 • Sukurti ir išlaikyti naujas darbo vietas kaimo gyventojams (1,25 etato);

Projekto dėka, pareiškėja įsigijo įrangą verslo pradžiai: baidarės, elektriniai paspirtukai, elektriniai dviračiai, mopedai, kateris, palapinė su priedais. Sukurta  1,25 etato darbo vietų.

UAB „Gideva“ siekdama plėsti teikiamų paslaugų sektorių Telšių rajone turistams ir gyventojams siūlo stovyklavimo komplektų, keturračių motorolerių, elektrinių paspirtukų ir dviračių, žvejybinių kajakų bei baidarių nuomos paslaugas.

Kokybės vertinimo metu  projektas įvertintas 60 balų iš 100 galimų. Projekte prašoma suma 39 591,00 Eur be PVM. Projektas įgyvendintas.


 

Apie UAB ,,Dileva“ vietos projektą „UAB ,,Dileva“ pagalbinio ūkinio pastato, esančio Telšių r. sav. Gadūnavo sen. Kalnėnų k. Subedžio g.33, rekonstrukcija pritaikant įmonės veiklai“

Pagal VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER – 19.2 – 6.) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti“ (kodas LEADER-19.2- 6.4) pareiškėjas UAB „Dileva“ pateikė vietos projektą „UAB ,,Dileva“ pagalbinio ūkinio pastato, esančio Telšių r. sav. Gadūnavo sen. Kalnėnų k. Subedžio g.33, rekonstrukcija pritaikant įmonės veiklai“. 

UAB „Dileva‘‘ įkurta 2016 m. rugsėjo mėn. Įmonės pagrindinė veikla –įtemptų lubų montavimas. Pardavimai sudaro 100 poc., visų pajamų iš šios veiklos. Projekte numatyta veiklos plėtra, rekonstruojant įmonės plėtra reikalingą pagalbinį ūkio paskirties pastatą.

Tikslas- įmonės veiklos plėtra, sukuriant dvi naujas darbo vietas, didinant ne žemės ūkio srities veiklos įvairovę ir apimtis kaime. Pagrindinis projekto uždavinys – atlikti pagalbinio ūkio paskirties pastato rekonstravimo darbus. Verslo plėtros idėja kilo siekiant plėsti įmonės veiklą, pagerinti produkto laikymo, gamybos bei darbo sąlygas, kurios leistų uždirbti daugiau pajamų, sukurti naujų darbo vietų ir tapti konkurencingesne įmone.

Kokybės vertinimo metu  projektas įvertintas 60 balų iš 100 galimų. Projekte prašoma suma 48 915,00 Eur be PVM. Projektas įgyvendintas. Projekto dėka sukurtos dvi darbo vietos.


 

Apie UAB „Vudra“ vietos projektą  „UAB „Vudra“ įmonės veiklos plėtra, įsigyjant medienos deginimo, sendinimo ir aliejavimo linijas“

Pagal VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER – 19.2 – 6.) veiklos sritį  „Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti“ (kodas LEADER-19.2- 6.4) pareiškėjas UAB „Vudra“ pateikė vietos projektą „UAB „Vudra“ įmonės veiklos plėtra, įsigyjant medienos deginimo, sendinimo ir aliejavimo linijas“.

Projekto tikslas – įmonės, prekiaujančios mediena (veiklos kodas pagal EVRK 02200), verslo plėtra kaimo vietovėje, plečiant kaimo vietovės ne žemės ūkio veiklos įvairovę bei didinant kaimo gyventojų užimtumą pasitelkiant naujausius darbo įrenginius. 

Projekto dėka, pareiškėjas įsigijo įrangą, reikalingą medienos deginimui, sendinimui, aliejavimui. UAB „Vudra“ medienos apdirbimo metodas padaro ją itin ilgaamžišką, kokybišką, atsparią įvairiems gamtos bei fiziniams veiksmams.

Kokybės vertinimo metu  projektas įvertintas 80 balų iš 100 galimų. Projekte prašoma suma 48 913,00 Eur be PVM. Projektas įgyvendintas. Projekto dėka sukurtos dvi darbo vietos.


 

Apie Vido Jonušo vietos projektą „Vido Jonušo individualios veiklos pradžia, įsigyjant vikšrinį ekskavatorių ir kitą įrangą, reikalingą vandentiekio, nuotekų ir inžinerinių tinklų montavimui“

Pagal VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER – 19.2 – 6.) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2) pareiškėjas Vidas Jonušas pateikė vietos projektą „Vido Jonušo individualios veiklos pradžia, įsigyjant vikšrinį ekskavatorių ir kitą įrangą, reikalingą vandentiekio, nuotekų ir inžinerinių tinklų montavimui“.

Projekto tikslas – sukurti naują verslą Telšių rajone. Pareiškėjas projekto dėka įsigijo įrangą, reikalingą vandentiekio, nuotekų, inžinerinių tinklų montavimui: vikšrinį ekskavatorių, betono maišyklę, hidraulinį grąžtą, hidraulinį plaktuką, benzininį generatorių, motopjaustytyvą, reversinę vibroplokštę. Statant, rekonstruojant namus ir kitus nekilnojamojo turto objektus vienas esminių objektų yra inžineriniai tinklai ir jų montavimas. Vido Jonušo veikla yra susijusi su inžineriniais tinklais, t. y. komunalinių nuotekų statinių statyba.

Kokybės vertinimo metu  projektas įvertintas 100 balų iš 100 galimų. Projekte prašoma suma 48 902,00 Eur be PVM. Projektas įgyvendintas.


 

Apie Akvilės Bukinienės vietos projektą ,,Poilsio pramogų sukūrimas Kalnėnų kaime“

Pagal VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER – 19.2 – 6.) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2) pareiškėja Akvilė Bukinienė pateikė vietos projektą ,,Poilsio pramogų sukūrimas Kalnėnų kaime“. 

Projekto tikslas – teikti poilsio ir gerovės paslaugas Kalnėnų kaime Telšių rajone sukuriant 2 darbo vietas.

Pareiškėja pastatė naują pastatą, kuriame vykdomos pirties paslaugos ir edukacija. Būsimi klientai kviečiami atsipalaiduoti, pabūti kartu su šeima, pasimėgauti pirties malonumais.

Kokybės vertinimo metu vietos projektas įvertintas 70 balų iš 100 galimų. Projekte prašoma suma 47 618,00 Eur. Projektas įgyvendintas.


 

Apie UAB Levandula vietos projektą „UAB ,,Levandula‘‘ įmonės verslo plėtra diegiant naujas technologijas“

Pagal VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER – 19.2 – 6.) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti“ (kodas LEADER-19.2- 6.4) pareiškėja UAB Levandula pateikė vietos projektą „UAB ,,Levandula‘‘ įmonės verslo plėtra diegiant naujas technologijas“.

Projekto tikslas – sustiprinti ir modernizuoti 2018 metais įkurto verslo subjekto gyvybingumą, užtikrinant papildomų pajamų šaltinį.

Projekto dėka pareiškėjai įsigijo kompiuterizuotą restorano ir baro valdymo sistemą, šildymo ir vėdinimo sistemą, virtuvės įrangą (grilius, konvencinė krosnis, vakumatorius), pavėsinę – terasą su stikline tvorele, stalus-ugniakurus, skalbimo ir lyginimo sistemą. Įgyvendinus projektą, sukurtos 2 darbo vietos asmenims iki 40 metų. 

Kokybės vertinimo metu vietos projektas įvertintas 60 balų iš 100 galimų. Projekte prašoma suma 48 279,00 Eur. Projektas įgyvendintas.


 

Apie Ryškėnų kaimo bendruomenės vietos projektą „Dalies Ryškėnų seniūnijos administracinio pastato patalpų kapitalinis remontas, pritaikant dienos centro veiklai“

Pagal VPS priemonės „Infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas“ (kodas LEADER-19.2- 7) veiklos sritį „Parama investicijoms į mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas LEADER-19.2- 7.2) pareiškėja Ryškėnų kaimo bendruomenė pateikė vietos projektą „Dalies Ryškėnų seniūnijos administracinio pastato patalpų kapitalinis remontas, pritaikant dienos centro veiklai“.

Projekto tikslas – užtikrinti kokybiškų socialinių paslaugų plėtrą Ryškėnų kaimo bendruomenės dienos centre.

Projekto metu buvo investuojama į nekilnojamąjį turtą, kuris nuosavybės teise priklauso Telšių rajono savivaldybei. Planuojamame tvarkyti objekte buvo atliekami šie darbai:

1. Statybos darbai: seno linoleumo nuėmimas, medinių durų angų užpildymas, lubų apdailos išardymas, mūrinių pertvarų išardymas, betoninių grindų pasluoksnio išardymas, lentinių grindų, juodgrindžių, gulekšnių ardymas, grindų šiltinamųjų izoliacijų ir ritininių hidroizoliacijų įrengimas, plytelių grindų dangos įrengimas, PVC grindų dangų įrengimas, pakabinamų lubų karkaso įrengimas, lubų paviršių paruošimas, gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas, lubų paviršių pagrindo gruntavimas, glaistymas, dažymas bei pakabinamų lubų įrengimas, sienų angų mūrijimas, gipskartonio pertvarų izoliacijos įrengimas, tinkavimas, gruntavimas, išlyginimas, glaistymas, dažymas, aptaisymas plytelėmis, medinių durų blokų montavimas, plastikinių durų montavimas, gelžbetoninių sąramų montavimas;

2. Santechnikos darbai: grunto kasimas, duobių užpylimas, grunto tankinimas, vidaus vamzdynų montavimas, vandens skaitiklių montavimas, vamzdynų tiesimas, šildytuvo, praustuvų, unitazų, dušo kabinos, ranktūrių neįgaliesiems montavimas, konvencinės pavojaus signalizacijos sistemos įrengimas;

3. Gaisrinės signalizacijos įrengimo darbai;

4. Turėklinio keltuvo įrengimo darbai;

5. Elektros instaliacijos remonto darbai: apšvietimo skydelių, šviestuvų, jungiklių, rozečių demontavimas, įžeminimo kontūro įrengimas, vidaus apšvietimo montavimas, lizdų, jungiklių įrengimas, apšvietimo instaliacijos prietaisų montavimas, vagų iškirtimas, laidų tiesimas, skydelių surinkimas ir montavimas, įžemiklio varžos matavimas, grandinės patikrinimas, grandinės varžos matavimas, kabelinių ir kitų linijų izoliacijos varžos matavimas, avarinio apšvietimo įrengimas.

Kokybės vertinimo metu vietos projektas įvertintas 80 balų iš 100 galimų. Projekte prašoma suma 47 230,00 Eur. Projekto paramos sutartis pasirašyta 2019 m. kovo 8 d.,  projektas įgyvendintas.

 


 

Apie Vaidos Šiaulevičienės vietos projektą „Vaidos Šiaulevičienės komunalinių nuotekų statinių statybos verslo pradžia, įsigyjant naują mini ekskavatorių“

Pagal VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER – 19.2 – 6.) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2) pareiškėja Vaida Šiaulevičienė pateikė vietos projektą „Vaidos Šiaulevičienės komunalinių nuotekų statinių statybos verslo pradžia, įsigyjant naują mini ekskavatorių“.

Projekto tikslas – sukurti naują verslą Telšių rajone. Projekto dėka, pareiškėja įsigijo mini ekskavatorių, leidžiantį teikti nuotekų sistemų statybos, montavimo bei įrengimo darbus. Įgyvendinant projektą buvo sukurtos dvi darbo vietos: individualios įmonės savininkei ir santechnikui.

Kokybės vertinimo metu vietos projektas įvertintas 70 balų iš 100 galimų. Projekte prašoma suma 24 149,00 Eur. Projekto paramos sutartis pasirašyta 2020 m. rugsėjo 3 d.,  projektas įgyvendintas 2020 m. spalio 8 d.


 

Apie Vacio Rėkašiaus vietos projektą „Vacio Rėkašiaus žemės ūkio produktų perdirbimo veiklos plėtra įsigyjant komercinį mikroautobusą ir traktorių“

Pagal VPS priemonės „Žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2- 4.) veiklos sritį „Parama žemės ūkio verslo plėtrai“ (kodas LEADER-19.2- 4.2) pareiškėjas Vacys Rėkašius pateikė vietos projektą „Vacio Rėkašiaus žemės ūkio produktų perdirbimo veiklos plėtra įsigyjant komercinį mikroautobusą ir traktorių“

Projekto tikslas – žemės ūkio ekonominės veiklos modernizavimas, plėtra ir konkurencingumo didinimas, skatinant efektyvesnį žemės ūkio produktų perdirbimo procesą, sukuriant naujas darbo vietas kaimo gyventojams bei įsigyjant naują, modernizuotą įrangą efektyviam veiklos vykdymui. Pareiškėjas užsiima paukštienos mėsos perdirbimu ir konservavimu. Projekto dėka įsigyta reikalinga įranga žemės ūkio ekonominės veiklos plėtrai. Įsigytas reikalingas traktorius, kuris reikalingas broilerių pašarų pervežimui, broilerių surinkimui ir transportavimui į skerdyklą bei kitiems perdirbimo proceso darbams. Įsigytas mikroautobusas itin  reikalingas skerdienos pardavimo procesui, kurio pagalba bus pristatoma šviežia produkcija tiesiai į klienų namus ar įmones, vežama į pardavimo vietas. Įgyvendinant projektą pareiškėjas įsipareigojo sukurti naujas darbo vietas (1,25 etato) kaimo gyventojams bei jas išlaikyti.

Kokybės vertinimo metu vietos projektas įvertintas 70 balų iš 100 galimų. Projekte prašoma suma 25 705,40 Eur. Projekto paramos sutartis pasirašyta 2019 m. lapkričio 4 d.,  projektas įgyvendintas 2020 m. vasario 28 d.


 

Apie Varnių senolių bendruomenės vietos projektą „Varnių senolių bendruomenės patalpų energinio efektyvumo didinimas“

 Pagal VPS priemonės „Parama atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimui ir (arba) energijos efektyvumo didinimui“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6) Varnių senolių bendruomenė bendruomenė pateikė vietos projektą „Varnių senolių bendruomenės patalpų energinio efektyvumo didinimas“.

Varnių senolių bendruomenės patalpos buvo apleistos ir energetiškai neefektyvios, kadangi daug šilumos buvo prarandama per neapšiltintas sienas ir rūsio grindis. Varnių senolių bendruomenė vienija pagyvenusius žmones ir šis projektas jiems labai svarbus. Bendruomenės pirmininkas aktyviai bendradarbiaudamas su bendruomenės nariais gavo paskatinimą ir pritarimą įgyvendinti projektą, kuris padidinus energinį patalpų efektyvumą sumažino energijos išteklių sąnaudas bei sukūrė bendruomenei šiltus ir visuomenės veiklai pritaikytus namus, kur senoliai projekto dėka gali susirinkti bendrauti, užsiimti naujomis veiklomis, rengti vakarones ir švenčių paminėjimus. Įgyvendinus projektą buvo apšiltintos iš vidaus lauko sienos, bei sienos nuo katilinės ir atlikti visų bendruomenės patalpų sienų apdailą – joss gruntuotos ir nudažytos. Taip pat buvo sulyginamas patalpų grindų aukštis, grindys buvo apšiltintos ir paklota nauja grindų danga. Siekiant maksimalaus energinio efektyvumo buvo pakeisti radiatoriai ir sumontuoti nauji ekonomiški ir šilumos neeikvojantys radiatoriai, pakeistos įėjimo į patalpas durys, vietoje senų dvivėrių durų, buvo pastatomos sandarios durys. Kadangi vykdant bendruomenės veiklas patalpose yra reikalingas vanduo, buvo atnaujintas patalpose esantis senmazgas – sudėti nauji vamzdynai, pastatytas naujas praustuvas.

Kokybės vertinimo metu vietos projektas įvertintas 80 balų iš 100 galimų. Projekte prašoma suma 38 500,00 Eur. Projekto paramos sutartis pasirašyta 2019 m. birželio 20 d.,  projektas įgyvendintas 2020 m. gegužės 30 d.


 

Apie Lauko Sodos bendruomenės vietos projektą „Lauko Sodos bendruomenės namų energetinio efektyvumo didinimas“

Pagal VPS priemonės „Parama atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimui ir (arba) energijos efektyvumo didinimui“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6) Lauko Sodo kaimo bendruomenė pateikė vietos projektą „Lauko Sodos bendruomenės namų energetinio efektyvumo didinimas“. 

Pagrindinis šio projekto tikslas – padidinti lauko Sodos bendruomenės namų energtinį fektyvumą, atliekant investicijas susijusias su stogo apšiltinimu, durų ir langų keitimu bei biologinių valymo įrenginių įrengimu. Projekto dėka buvo apšiltintas bendruomenės namų stogas, pakeista stogo perdamga, pakeisti treji bendruomenės namų langai, trejos durys bei įrengti biologiniai valymo įrenginiai siekiant tausoti gamtą. Atlikus projekte numatytus darbus, buvo maksimaliai padidintas energetinis efektyvumas ir sumažintos energijos išteklių sąnaudos.

Kokybės vertinimo metu vietos projektas įvertintas 90 balų iš 100 galimų. Projekte prašoma suma 38 085,00 Eur. Projekto paramos sutartis pasirašyta 2019 m. birželio 20 d.,  projektas įgyvendintas 2020 m. gegužės 30 d.


 

Apie Telšių r. Ubiškės mokyklos-darželio vietos projektą „Dalies Ubiškės mokyklos – darželio pastato patalpų kapitalinis remontas, pritaikant stacionarios stovyklos veiklai“

Pagal VPS priemonės „Infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas“ (kodas LEADER-19.2- 7) veiklos srities „Parama investicijoms į mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas LEADER-19.2- 7.2) Ubiškės mokykla-darželis pateikė vietos projektą  „Dalies Ubiškės mokyklos – darželio pastato patalpų kapitalinis remontas, pritaikant stacionarios stovyklos veiklai“.

Ubiškės mokyklos-darželio pastatas turėjo gerą materialinę bazę. Patalpos nebuvo pritaikytos vakų ir jaunimo apgyvendinimui, todėl pasitarus su Ubiškės kaimo bendruomene, buvo nutarta sukurti patrauklią gyvenamąją aplinką ir pagerinti gyvenimo kokybę, pritaikant stacionarios stovyklos veiklai. III aukšte esančios patalpos projekto dėka buvo pritaikytos vaikų ir jaunimo stacionarios stovyklos veiklai. Stovyklų dalyvių apgyvendinimui buvo sutavrkytos apie 200 kv. m. patalpos, įsigyta 10 vnt. baldų komplektų vaikų ir jaunimo apgyvendinimui, 2 vnt. baldų minkštasuolių komplektų, kurie bus naudojami vaikų ir jaunimo poilsio kambariuose ir kt. įranga.

Kokybės vertinimo metu projektas įvertintas 100 balų iš 100 galimų. Projekte prašoma paramos suma 46 302,00 Eur.  Projekto paramos sutartis pasirašyta 2019 m. kovo 18 d.,  projektas įgyvendintas 2020 m. kovo 31 d.

2020 m. liepos 3 d. įvyko šių patalpų atidarymas, kuriso jau laukia vaikų klegesio ir judesio. Linkime Ubiškės mokyklos – darželio kolektyvui sėkmingų ir įdomų veiklų su jaunąja karta!!!


 

Apie  „Budrikių kaimo bendruomenės“ vietos projektą „Pastato Budrikių kaime remontas ir pritaikymas bendruomenės reikmėms“

Pagal VPS priemonės „Infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas“ (kodas LEADER-19.2- 7) veiklos sritį „Parama investicijoms į mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas LEADER-19.2- 7.2) buvo gautas Budrikių kaimo bendruomenės vietos projektas „Pastato Budrikių kaime remontas ir pritaikymas bendruomenės reikmėms“.

Budrikių kaimo bendruomenė neturėjo tinkamų patalpų, kuriose galėtų rinktis: organizuoti renginius, įvairias veiklas, susirinkimus. Tai paskatino bendruomenę teikti paraišką paramai gauti ir susitvarkyti savivaldybei nuosavybes teise priklausančias patalpas, kurios yra perduotos bendruomenei ir jai suteikta teisė naudoti nekilnojamąjį turtą ir disponuoti juo pagal panaudos sutartį. Projekto nauda akivaizdi: įgyvendinus projektą bendruomenė turi patalpas, kuriose gali vykdyti savo veiklą.

Kokybės vertinimo metu projektas įvertintas 70 balų iš 100 galimų. Projekte prašoma paramos suma 40 533,52 Eur.  Projekto paramos sutartis pasirašyta 2019 m. kovo 18 d.,  projektas įgyvendintas 2019 m. lapkričio 30 d.

 


 

Apie pareiškėjo Varnių regioninio parko vietos projektą 

„Vydmantų, Vembūtų piliakalnio (kodas 3486) pritaikymas lankymui“

Pagal VPS priemonės „Infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas“ (kodas LEADER-19.2-7) veiklos sritį „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą“ (kodas LEADER-19.2-7.6) buvo gautas pareiškėjos Varnių regioninio parko vietos projektas „Vydmantų, Vembūtų piliakalnio (kodas 3486) pritaikymas lankymui“ (Nr. TELŠ-LEADER-19.2-SAVA-6). Kokybės vertinimo metu projektas įvertintas 100 balų iš 100 galimų. 

Projekto metu buvo atliktas Vydmantų, Vembūtų piliakalnio (kodas 3486) ištyrinėjimas bei pritaikymas lankymui. Žemaičių kunigaikščio Vykinto buvęs miestas – tvirtovė/piliavietė yra Varnių regioniniame parke, Vembūtų kraštovaizdžio draustinyje, Vembūtų piliakalnio ir jo papilio teritorijoje, Vembūtų kaime Varnių seniūnijoje. Manoma, kad piliakalnyje stovėjo žemaičių kunigaikščio Vykinto miestas.Įgyvendinus projektą ir atlikus Vydmantų, Vembūtų piliakalnio (kodas 3486) pritaikymo lankymui darbus pagal techninį projektą, atlikus archeologinius tyrimus, šio projekto rezultatai padidino VVG teritorijos pridėtinę vertę ir turizmo gyvybingumą.  Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos mokiniai ir mokytojai buvo projekto savanoriai. Jie buvo įkūrę Žinyčią, kurioje vykdė įvairias etnoedukacijas, organizavo senovinius žaidimus. Prie projekto įgyvendinimo žymiai prisidėjo ir Telšių rajono Varnių seniūnija – padėjo organizuojant Didžiąją žemaičių talką, seniūnijos technika pjovė ir vežė šakas, krūmus virtuolius. 

Projekte prašoma paramos suma 39096,54 Eur.  Projekto paramos sutartis pasirašyta 2019 m. birželio 27 d.,  projektas įgyvendinamas, bus pabaigtas 2019 m. gruodžio 27 d.


 

Apie pareiškėjo UAB „Autodeima“ vietos projektą

„UAB „Autodeima“ įmonės papildomos veiklos plėtra, įsigyjant lengvųjų automobilių dažymo – džiovinimo kamerą bei atliekant garažo kapitalinį remontą“

Pagal VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER – 19.2 – 6.) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti“ (kodas LEADER-19.2- 6.4) buvo gautas pareiškėjo UAB „Autodeima“ vietos projektas „UAB „Autodeima“ įmonės papildomos veiklos plėtra, įsigyjant lengvųjų automobilių dažymo – džiovinimo kamerą bei atliekant garažo kapitalinį remontą“. Kokybės vertinimo metu projektas įvertintas 70 balų iš 100 galimų.  Projekto esmė – įmonės modernizavimas, sukuriant dvi naujas darbo vietas kaimo gyventojams, didinant ne žemės ūkio srities veiklos įvairovę ir apimtis kaime, skatinti paslaugų plėtrą. Projekte numatyta paslaugos inovacija – bus teikiamos lengvųjų automobilių dažymo paslaugos, naudojant naujai įsigytą lengvųjų automobilių dažymo – džiovinimo kamerą bei statant garažą įrangai laikyti. Projekte prašoma paramos suma 48 915,23 Eur.  Projekto paramos sutartis pasirašyta 2019 m. birželio 27 d., projektas įgyvendintas 2019 m. rugsėjo 30 d.

 


 

Apie pareiškėjo Vaido Mekionio vietos projektą

„Vaido Mekionio verslo pradžia įsigyjant komercinį mikroautobusą su įmontuota virtuvės įranga, priekaba bei elektros generatoriumi“

Pagal VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER – 19.2 – 6.) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2)  buvo gautas pareiškėjo Vaido Mekionio  vietos projektas „Vaido Mekionio verslo pradžia įsigyjant komercinį mikroautobusą su įmontuota virtuvės įranga, priekaba bei elektros generatoriumi“ (Nr. TELŠ-LEADER-6A-D-6-05-2018). Kokybės vertinimo metu projektas įvertintas 100 balų iš 100 galimų. Projekto esmė – individualios veiklos pradžia, sukuriant dvi darbo vietas bei įsigyjant komercinį mikroautobusą su virtuvės įranga. Įkuriant verslą, taip pat, siekiama prisidėti prie ne žemės ūkio srities verslo įvairovės didinimo Telšių rajono savivaldybėje. Projekte prašoma paramos suma 39 592,00 Eur. Projekto dėka pareiškėjas įsigijo komercinį mikroautobusą su virtuvės įranga, priekaba bei elektros generatoriumi, sukūrė dvi darbo vietas, įkūrė dar vieną verslą, teikiantį paslaugą, kurios iki šiol rajone nebuvo. Projekto paramos sutartis pasirašyta 2019 m. liepos 8 d.


 

Apie pareiškėjo MB ,,Ąžuolina“ vietos projektą 

„MB ,,Ąžuolina‘‘ veiklos plėtra įsigyjant konvekcinę medienos džiovyklos įrangą“

Pagal VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER – 19.2 – 6.) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti“ (kodas LEADER-19.2- 6.4)  buvo gautas pareiškėjo MB ,,Ąžuolina“ vietos projektas „MB ,,Ąžuolina‘‘ veiklos plėtra įsigyjant konvekcinę medienos džiovyklos įrangą“ (Nr. TELŠ-LEADER-6A-D-4-03-2018).  Kokybės vertinimo metu projektas įvertintas 60 balų iš 100 galimų. Projekto esmė – įmonės modernizavimas ir plėtra, sukuriant dvi naujas darbo vietas kaimo gyventojams, didinant ne žemės ūkio srities veiklos įvairovę kaime bei įsigyjant naują, modernizuotą įrangą efektyvesniam darbui. Projekte prašoma paramos suma 48 915,23 Eur. Projekto dėka, įmonė įsigijo medienos džiovinimo kamerą, sukūrė 2 naujas darbo vietas 18-40 metų amžiaus darbuotojams. Įmonės veiklą sudaro medienos ruoša, medienos pjaustymas ir obliavimas. Projekto paramos sutartis pasirašyta 2019 m. balandžio 17 d., projektas įgyvendintas 2019 m. rugpjūčio 15 d. 


 

Apie pareiškėjo UAB ,,AG baldai“ vietos projektą  ,,AG baldai įmonės plėtra diegiant naujas technologijas“

Pagal VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER – 19.2 – 6.) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti“ (kodas LEADER-19.2- 6.4) buvo gautas pareiškėjo UAB ,,AG baldai“ vietos projektas ,,AG baldai įmonės plėtra diegiant naujas technologijas“ (Nr. TELŠ-LEADER-6A-D-4-02-2018). Kokybės vertinimo metu projektas įvertintas 80 balų iš 100 galimų. Projekto esmė – modernizuoti įmonės veiklą įdiegiant technologinius procesus ir atnaujinant autobusų parką. Įgyvendinant projektą, pareiškėjas sukuria 2 darbo vietas, įsigyja baldų transportavimui  mikroautobusą.  Įmonės „AG baldai“  specializacija apima baldų projektavimą, gamybą ir montavimą pagal individualius užsakymus. Siūlomų gaminių asortimente įvairūs standartiniai ir nestandartiniai baldai, pertvaros, spintos stumdomomis durimis jaukiems namams ir funkcionalioms biuro, bei komercinėms patalpoms. Projekte prašoma paramos suma 28 186,90 Eur. Projekto paramos sutartis pasirašyta 2019 m. birželio 10 d., projektas įgyvendintas 2019 m. birželio 28 d. 

 


 

Apie pareiškėjo UAB „Vudra“ vietos projektą 

„UAB ,,Vudra‘‘ įmonės veiklos pradžia, įsigyjant elektrinį krautuvą ir automatinę skersavimo- optimizavimo liniją‘‘

Pagal VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER – 19.2 – 6.) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2) buvo gauta pareiškėjo UAB „Vudra“ vietos projektas „UAB ,,Vudra‘‘ įmonės veiklos pradžia, įsigyjant elektrinį krautuvą ir automatinę skersavimo- optimizavimo liniją‘‘ (Nr. TELŠ-LEADER-6A-D-4-01-2018). Kokybės vertinimo metu projektas įvertintas 100 balų iš 100 galimų. Projekte prašoma paramos suma sudaro 48 615 Eur. Šio projekto esmė – modernios įmonės, prekiaujančios mediena verslo pradžia kaimo vietovėje, plečiant kaimo vietovės nė žemės ūkio veiklos įvairovę, didinant kaimo gyventojų užimtumą bei įsigyjant naujausius darbo įrenginius. Pareiškėjas, įgyvendindamas projektą, sukuria 2 darbo vietas darbuotojams nuo 18 iki 40 metų amžiaus. Projekto dėka įmonė  įsigijo naują įrangą veiklai pradėti – automatinę skersavimo-optimizavimo liniją ir elektrinį krautuvą. Projekto paramos sutartis pasirašyta 2019 m. gegužės 6 d., projektas pabaigtas įgyvendinti 2019 m. liepos 15 d. 


 

Apie pareiškėjo  MB „Remagra“ vietos projektą

„MB „Remagra“ autoserviso paslaugų bazės sukūrimas diegiant naujas technologijas ir pritaikant bendruomenės poreikiams“ 

Pagal VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER – 19.2 – 6.) veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui pradėti“ (kodas LEADER-19.2- 6.2) buvo gauta pareiškėjo MB „Remagra“ vietos projektas „MB „Remagra“ autoserviso paslaugų bazės sukūrimas diegiant naujas technologijas ir pritaikant bendruomenės poreikiams“ (Nr. TELŠ-LEADER-6A-D-2-03-2018). Kokybės vertinimo metu projektas buvo įvertintas 90 balų iš 100 galimų. Projekte prašoma paramos suma sudaro 37313 Eur. Šio projekto esmė – tai šiuolaikinio autoserviso, aprūpinto naujais technologiniais įrengimais, galinčiais atlikti kokybišką automobilių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas. Investicijos į naujos technologinės linijos įrengimą  padidino verslo konkurencingumą bei pajamas. MB „Remagra“ eksploatuodama didesnius gamybinius pajėgumus, plečia ir stiprina savo finansinę – ekonominę padėtį, bei sukūrė 2 naujas darbo vietas (buhalteriui, vadybininkui) ir 1 darbo vietą įmonės savininkui. Projekto dėka, įmonė įsigijo kompiuterinės diagnostikos, kondicionierių pildymo, automatinės ratų montavimo stakles, ratų balansavimo stakles, ratlankių, bei poliravimo stakles, oro kompresorius, dyzelinių purkštukų testavimo stendą su plovimo įranga.  Įsigyta įranga yra naudojama įvairioms autoserviso paslaugoms teikti. Projekto paramos sutartis pasirašyta 2018 m. rugpjūčio 20 d., projektas pabaigtas įgyvendinti 2019 m. sausio 22 d.

Tikimės ir linkime „MB „Remagra“  ir toliau sėkmingai vystyti savo veiklą!


 

Apie pareiškėjo UAB „R. Sinkevičiaus veterinarinė ambulatorija“

vietos projektą „UAB „R. Sinkevičiaus veterinarinė ambulatorija“ įmonės plėtra, įsigyjant ultragarsinės ir anestezijos sistemas“

Pagal VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslo plėtra“ (kodas LEADER – 19.2 – 6.) veiklos sritį  „Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti“ (kodas LEADER-19.2- 6.4) buvo gauta pareiškėjo UAB „R. Sinkevičiaus veterinarinė ambulatorija“ vietos projektas „UAB „R. Sinkevičiaus veterinarinė ambulatorija“ įmonės plėtra, įsigyjant ultragarsinės ir anestezijos sistemas“ (Nr. TELŠ-LEADER-6A-D-2-02-2018). Kokybės vertinimo metu projektas buvo įvertintas 70 balų iš 100 galimų. Projekte prašoma paramos suma sudaro 46188,43 Eur. UAB „R. Sinkevičiaus veterinarijos ambulatorija“ įmonės pagrindinė veikla – veterinarinė veikla, kita specializuota mažmeninė prekyba  ir naminių gyvūnėlių bei jų ėdalo mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse. Projekto metu buvo  įsigyta įranga paslaugos inovacijai rajono mastu teikti paslaugas susijusias su skydliaukės ir kitoms smulkioms kūno dalims, kardiologijai, akušerijai, ginekologijai, urologijai, pediatrijai, ortopedijai, periferinių kraujagyslių ir muskuloskeletiniams tyrimams atlikti bei anestezijos sistema – sklandžios chirurginės operacijos eigai užtikrinti. Vietos projekto metu sukurto dvi naujos darbo vietos (1,25 etato) kaimo gyventojams nuo 18 iki 40 metų amžiaus. Projekto paramos sutartis pasirašyta 2018 m. spalio 1 d., projektas pabaigtas įgyvendinti 2019 m. sausio 4 d

Džiaugiamės, kad tokia inovacija veterinarijos srityje pasiekė Telšius, kuri užtikrins dar platesnį veterinarių paslaugų teikimą rajone!