Tarptautinis bendradarbiavimas

 

57070921_348003542728423_6445220738344419328_nTARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO PROJEKTAS  „AKADEMIJA „NUOTYKIŲ LEADER“ (ACAGEMY ADVENTURE LEADER)“ 

PARAMOS SUTARTIES Nr. 44TT-KE-17-2-03769

PROJEKTO KOORDINATORIUS – Telšių rajono vietos veiklos grupė;

PROJEKTO PARTNERIAI – Švedijos LEADER Nedre Dalalven ir LEADER Malardalen vietos veiklos grupės, Latvijos Saldus vietos veiklos grupė, Plungės rajono savivaldybės ir Šiaurės Vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės;

 

 

4PARAMOS SUMA – 58 010,98 EUR., IŠ JŲ:  

 • 49 309,33 EUR EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDO KAIMO PLĖTRAI LĖŠOS;
 • 8 701,65 EUR LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS;

 

ĮGYVENDINIMO VIETA: Telšių r. vietos veiklos grupės, Leader Malardalen vietos veiklos grupės, Leader Nedre Dalaven vietos veiklos grupės, Šiaurės Vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės, Plungės r. vietos veiklos grupės  teritorijos;

ĮGYVENDINIMO TERMINAS: 2018 09 10 – 2022 11 01;

 

PROJEKTO TIKSLAS – stiprinti jaunų žmonių iš Lietuvos ir Švedijos:

 • dalyvavimą LEADER programoje;
 • per mokymąsi iš patirties bei ugdymąsi praktiškai ekperimentuojant gilinti ir stiprinti verslumo įgūdžius;
 •  suorganizuoti dvejas 5 dienų trukmės  jaunimo verslumo Akademijas Švedijoje ir Lietuvoje.

 partneriu viesinimo logo – kopija


 Baigtas įgyvendinti tarptautinis bendradarbiavimo projektas AKADEMIJA „NUOTYKIŲ LEADER“ (ACADEMY ADVENTURE LEADER)

Šių metų spalio 25-26 dienomis Telšių žemaičių muziejaus „Alka“ ješivos salėje (liet. – išminties buveinė) vyko tarptautinio bendradarbiavimo projekto AKADEMIJA „NUOTYKIŲ LEADER“ (toliau-Projektas) baigiamoji konferencija, kurioje dalyvavo visi Projekto partneriai: Latvijos Saldus vietos veiklos grupės atstovai, Plungės rajono savivaldybės, Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupių atstovai. Švedijos LEADER Nedre Dalalven ir LEADER Malardalen vietos veiklos grupių vadovės konferencijoje dalyvavo nuotoliniu būdu TEAMS platformoje.

Konferenciją atidarė ir sveikinimo žodį tarė Telšių rajono vietos veiklos grupės pirmininkas Vytautas Barsteiga. Svečius pasveikino  Žemaičių muziejaus „Alka“ direktorė Eva Stonkevičienė. Muziejaus vadovė pasidžiaugė, kad Projekto baigiamosios konferencijos vieta pasirinkta būtent Telšių ješivos salė, kuri yra buvusi viena garsiausių pasaulyje žydų dvasininkų mokykla, o po restauravimo tapo išskirtine erdve, pritaikyta įvairiai kultūrinei, edukacinei ir visuomeninei veiklai.  Eva Stonkevičienė pakvietė svečius konferencijos pertraukėlių metu pasidžiaugti ir pasimėgauti salėje eksponuojama  litvakų skulptoriaus Michaelio Brennerio paroda „Michaelis Brenneris. Laisvas kritimas. Šiauliai–Niujorkas–Paryžius–Šiauliai“, kurioje galima išvysti visą gyvenimą kurtas M. Brennerio skulptūras ir dalį eskizų. 

Pirmąją konferencijos dieną buvo apžvelgta visa Projekto įgyvendinimo eiga: nuo Projekto idėjos gimimo, jos aprašymo, Projekto pateikimo Nacionalinei mokėjimo agentūrai  iki įgyvendinimo pabaigos. Pirmąjį pranešimą „Tarptautiniai bendradarbiavimo projektai – naujos patirtys ir galimybės“ pristatė Telšių rajono vietos veiklos grupės (toliau – Telšių VVG) viešųjų ryšių atstovė Kristina Kavaliauskienė. Telšių VVG administracijos darbuotoja, Zenaida Pikiotienė, kurios galvoje ir gimė idėja apie tokį jaunimo įveiklinimą, nebedirba Telšių VVG. Todėl Kristina pakvietė Zenaidą prisijungti nuotoliniu būdu į konferenciją ir trumpai pristatyti nuo ko viskas prasidėjo ir kodėl to reikėjo. Anot Zenaidos, jaunimas yra ta socialinė grupė, ypatingai kaimiškose vietovėse, kuri turi galimybių ir potencialo tapti gabiais verslininkais, bendruomenių pirmininkais, kaimo aktyvu. Tačiau žinių stoka ir maža patirtis trukdo jiems eiti tokiu keliu. Taip gimė idėja supažindinti jaunimą su LEADER programa, vietos veiklos grupių veikla.  Dviejų dienų verslumo akademijos buvo pagrindinis įrankis, kuris  pasitelkiant mokymąsi iš patirties bei praktiškai eksperimentuojant tobulinti jaunų žmonių verslumo, asmenines, edukacines, socialines kompetencijas, kalbos gebėjimus, įgyti tolerancijos įgūdžių, tarpkultūrinės patirties.

Toliau konferencijoje savo patirtį pristatė Švedijos LEADER Nedre Dalalven ir LEADER Malardalen vietos veiklos grupių atstovės Lotta Emerson, Mia Lundqvist ir Eva Wrede. Svečiai iš Švedijos pristatė akademijos Švedijoje organizavimo ypatumus: kaip buvo ieškomi dalyviai, kaip vyko komunikacija ir derinimas tarp vietos projektų verslininkų ir VVG darbuotojų dėl jaunimo vizitų projektuose, kaip paskirstomi jaunimo grupių maršrutai ir laikas, kiti iššūkiai. Peržiūrėti jaunimo ir verslininkų atsiliepimai po akademijos. Pasidžiaugta, kad visi atsiliepimai buvo teigiami ir džiaugsmingi, dažnu atveju išreikštas noras domėtis kaimo plėtros procesais. Lotta Emerson apgailestavo, kad negali dalyvauti konferencijoje gyvai, tačiau jų supratimu, kelionės šiuo metu dėl įtemptos geopolitinės situacijos yra nesaugios.

Po Švedijos atstovų, pasisakyti ir savo pranešimą paskaityti  buvo pakviesti Latvijos Saldus vietos veiklos grupės atstovas Martinš. Labai pasidžiaugta netikėtai atsiradusia galimybe prisijungti prie Projekto veiklų įgyvendinimo. Anot Martinš, kvietimas dalyvauti jaunimo verslumo akademijoje, baigiamojoje konferencijoje, stiprina tolimesnio bendradarbiavimo galimybes, tikėtina net idėjas kurti ir dalyvauti naujuose tarptautinio bendradarbiavimo projektuose.

Konferencijoje dalyvavo vietos projektų atstovai iš Plungės rajono savivaldybės ir Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupių. Svečiai pristatė keletą vietos projektų, kuriuose lankėsi verslumo akademijos Lietuvoje dalyviai. Plungės VVG atstovas, asociacijos „Plungės skautai“ vadovas Židrūnas Pilitauskas, pristatė savo organizacijos veiklą. „Plungės skautai“ – tai pasaulinės skautų organizacijos atstovai Plungėje, buriantys nuotykiui ir augimui įvairaus amžiaus žmones. Plungės skautai įgyvendino LEADER projektą „Skautiškos pramogos“, kurio dėka įsigijo laipynių, kliūčių ruožų įrengimo įrangos, su kuriomis yra  siūlomos  pramogos tiek jaunimui, tiek vyresniems: lipimas sienomis, kopimas Jokūbo kopėčiomis, lipimas dėžėmis, nusileidimas lynais, skautiškos edukacijos ir kt. Šias pramogas turėjo galimybę išbandyti akademijos Lietuvoje dalyviai.

Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės atstovė, Ukrinų kaimo bendruomenės pirmininkė Vilma Vžesniauskienė, pristatė jų bendruomenės įgyvendintus projektą „Bendruomenės namų jaukumui“. Projekto įgyvendinimo metu buvo sutvarkytos bendruomenės patalpos.  Patalpose įrengta heterogeninė PVC grindų danga, perdažytos lubos, sienos, dalis sienų išklijuota glazūruotomis plytelėmis. Papildyta bendruomenės materialinė bazė nauja įranga: siuvimo, vilnos vėlimo mašinomis, dviem nerūdijančio plieno stalais.  Naujai sutvarkytose patalpose netrukus prasidėjo mokymai „Ukrinų kaimo bendruomenės narių profesinių žinių ir įgūdžių įgijimas vaisių, daržovių perdirbimo srityje“.  Tai dar vienas bendruomenės įgyvendintas projektas, kuris buvo finansuojamas pagal Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės Vietos plėtros strategiją.  Rudeniop ukriniškiai turėjo galimybę lankyti siuvimo mokymo kursus, o prasidėjus vaisių, daržovių sezonui į minimas patalpas buvo perkeltas bendruomenės gaminamos produkcijos pakavimas. Kaip Vilma pasakojo, bendruomenės veiklų  siekis yra ne tik puoselėti tautos kulinarinį paveldą. Minimos veiklos aktyvina kaimo žmonių tarpusavio bendravimą, didina jų užimtumą, lavina darbinius, darbo komandoje įgūdžius, skatina domėtis individualaus  verslo galimybėmis.

Pirmos konferencijos dienos pabaigą vainikavo darbas grupėse „Tarptautinio bendradarbiavimo galimybių paieškos“. Dalyviams buvo pateiktos tarptautinio bendradarbiavimo projektų finansavimo sąlygos, pagal kurias turėjo gimti tarptautinių bendradarbiavimo projektų idėjos. Tokiu būdu buvo aptartos galimybės bendradarbiauti toliau, ieškoti sąsajų ir bendrystės naujoms veikloms. Po darbo grupėse dalyviai turėjo unikalią progą dalyvauti edukaciniame užsiėmime „Proto mankšta“, kurio metu buvo patikrintos žinios apie valstybių vėliavas, Europos Sąjungą, muzikinė klausa.

Antroji konferencijos diena buvo skirta aplankyti Telšių rajono, Plungės rajono savivaldybės ir Šiaurės vakarų Lietuvos VVG vietos projektus. Pirmiausia svečiai apsilankė Telšių rajono VVG valdybos nario Gintauto Činskio avių ūkyje, kuriame šiuo metu yra virš 1050 avių, kurių yra net keletos veislių. Kaip pasakojo Gintautas, jo ūkyje galima sutikti mėlynųjų Tekselio veislės avių, kurias pamatyti  Europoje yra sudėtinga. 8 šalių spinduliu aplink Lietuvą jų sutikti galėtume tik Telšių rajone, arba nuvykus į Daniją. Po avyčių glostymo, nuvykta aplankyti vietos projekto „Iš civilizacijos į gamtą“, kuris įgyvendinamas Telšių rajono Paškuvėnų kaime. Tai „Off grid“ principu įrengtas namelis šalia Virvytės upės. Jame nėra vandens ar kitų tinklų, o elektrą pakeičia žvakių šviesa. Čia galima pabėgti nuo civilizacijos ir pasinerti į gamtos teikiamą ramybę.

Po Telšių rajono VVG vietos projektų lankymo, vykta į Šiaurės vakarų Lietuvos VVG teritoriją, į Renavo dvarą. Renavo dvaras yra įgyvendinęs ne vieną LEADER projektą, iš kurių įdomiausias „Kultūros paveldo objekto Renavo dvaro sodo rūsio remonto darbai, pritaikant šikšnosparnių žiemojimui ir edukacinei veiklai“. Renavo dvaro sodyba kasmet vis gražėja, jau restauruoti pagrindiniai reprezentacinio kiemo pastatai – centriniai rūmai, svirnas, oficina, tad imtasi išsaugoti dar vieną dvaro kompleksui priklausantį statinį – sodo rūsį. Šio projekto tikslai – suremontuoti sodo rūsį  pritaikant erdvę šikšnosparnių žiemojimui ir edukacijoms. 

Aplankius Šiaurės vakarų Lietuvos VVG, svečiai aplankė Plungės rajono savivaldybės VVG teritorijoje esantį Alsėdžių miestelį, kuriame įgyvendintas ne vienas LEADER projektas. Vien Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazija yra įgyvendinusi tris projektus, kurių dėka sutvarkyta aktų salė, suremontuotas mokyklos stadionas. Mokykla sugebėjo įgyvendinti bendruomeninį projektą ir įsirengti nuosavą virtuvę, kurioje yra teikiamos maitinimo paslaugos ne tik mokiniams, bet ir miestelio svečiams. Bendruomenės pirmininkas Žydrūnas Purauskis pavedžiojo svečius po miestelį, pakvietė užeiti į Alsėdžių pažinimo centrą, kuriame gražiai apipavidalinta ir pateikta visa Alsėdžių miestelio istorija.

Telšių rajono vietos veiklos grupė džiaugiasi įgyvendinusi tarptautinį bendradarbiavimo projektą AKADEMIJA „NUOTYKIŲ LEADER“ ir širdingai dėkoja Projekto partneriams už kantrybę, savalaikį užduočių įvykdymą, gerą, darnų ir draugišką darbą kartu. Tikimės, kad įgyta patirtis tiek VVG administracijoms, tiek projekto dalyviams – jaunimui, neš naudą ateityje įgyvendinant ateinančio programinio laikotarpio Strategijas: diskusijos bus lengvesnės, kokybiškesnės, informacija  lengviau suprantama. Tikimės, kad jaunimo įgyta patirtis tarptautinėje aplinkoje, neš jiems asmeninę naudą kuriant savo ateitį kaime.

 


Spalio 25-26 dienomis vyks baigiamoji Projekto konferencija

Artėjant tarptautinio bendradarbiavimo Akademija „Nuotykių LEADER (ACADEMY ADVENTURE LEADER) projekto (toliau-Projektas) įgyvendinimo pabaigai, Telšių rajono vietos veiklos grupė kartu su Lietuvos Projekto partneriais spalio 25-26 dienomis organizuoja Projekto baigiamąją konferenciją, kurioje dalyvaus visi Projekto partneriai: iš Švedijos Leader Malardalen vietos veiklos grupės ir Leader Nedre Dalaven vietos veiklos grupės, Latvijos Saldus vietos veiklos grupės, Plungės rajono savivaldybės, Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupių. 

Pirmąją konferencijos dieną bus aptariamas visa Projekto įgyvendinimo eiga, bus ieškoma tolimesnių bendradarbiavimo galimybių, pasidalijama patirtimi įgyvendinant 2014-2020 vietos plėtros strategijas, pristatomi kiekvienos VVG gerieji vietos projektų pavyzdžiai.

Antrąją konferencijos dieną dalyviai lankys Telšių rajono, Plungės rajono savivaldybės ir Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupių vietos projektus. 

Planuojama konferencijos darbotvarkė ČIA.


Projekto rezultatų pristatymas švietimo įstaigose

Artėjant Projekto įgyvendinimo pabaigai, Telšių rajono, Plungės rajono savivaldybės ir Šiaurės Vakarų Lietuvos  vietos veiklos grupių atstovai (toliau – VVG) lankosi savo VVG teritorijų švietimo įstaigose, kuriose pristato Projekto rezultatus. Mokyklose susitinkama su vyresnių, tai yra 10-12 klasių, moksleiviais.

Jaunimui pristatoma VVG veikla, kas yra VVG nariai, kaip jais tapti ir kodėl tai naudinga, kokiu principu įgyvendinamos  vietos plėtros 2014-2020 metų strategijos (toliau-VPS), kokia VPS svarba rajonui kaip vieno iš pagrindinių dokumentų kaimiškųjų teritorijų vystymui ir augimui. Trumpai papasakota apie  „LEADER“ metodą, padedantį bendruomenėms, kurios imasi vietinių kaimiškųjų vietovių vystymo iniciatyvų. 

Be VVG veiklos pristatymo, jaunimui papasakota apie  tarptautinį bendradarbiavimo Akademija „Nuotykių LEADER (ACADEMY ADVENTURE LEADER) projektą (toliau – Projektas), kurio dėka VVG atstovai ir lankosi mokyklose.  Projekto pagrindinė esmė – 5 dienų trukmės 2 tarptautinės jaunimo Akademijos, kuriose dalyvavo po 40 jaunimo atstovų nuo 18 iki 25 metų amžiaus. Akademijos vyko Švedijoje ir Lietuvoje. Abi Akademijos buvo beveik tapačios savo turiniu: pirma Akademijos diena — skirta komandos formavimui, susipažinimui, komandinio darbo įgūdžių tobulinimui, komandos pavadinimo sukūrimui. 2—4 dieną grupės, naudodami įvairias susisiekimo priemones: automobilius, dviračius, baidares bei pėsčiomis vyko atlikinėti jiems pateiktų užduočių. Per dieną viena grupė turėjo iki 3-4 susitikimų su vietos verslininkais, bendruomenių atstovais, kurie vykdo verslą LEADER programos pagalba. Susitikę su vietos verslininkais, bendruomenių nariais turėjo atlikti su konkrečiu verslu, bendruomene susijusias užduotis: nuo produkto gamybos iki pardavimo strategijos patobulinimo, verslo plano parengimo, bendruomenės narių įveiklinimo ir pan. Be susitikimų, dalyviai aplankė ir LEADER infrastruktūros projektus, kuriuos turėjo užfiksuoti nuotraukose, trumpuose video. Jų atliktos užduotys buvo vertinamos. Paskutinė Akademijos diena buvo skirta idėjų išgryninimui, Akademijos rezultatų, savo asmeninių pasiekimų įsivertinimui. Kiekvienas dalyvis pabaigoje gavo sertifikatus, patvirtinančius apie projekte padarytą pažangą, įgytas žinias. 

Taip pat per susitikimą su mokiniais, pažiūrėti Lietuvos jaunimo verslumo Akademijos dalyvių kurti trumpi filmukai apie lankymąsi vietos projektuose, užduočių atlikimą ir kiti linksmi momentai, kuriuos smagu prisiminti.

Susitikimo pabaigoje buvo paruošta viktorina, kurioje  norint dalyvauti reikėjo būti išmaniu pasitelkus mobiliuosius telefonus. Mokiniai atsakinėjo į pateiktus klausimus, susijusius su VVG, LEADER ir tarptautinio Projekto pristatymu. Geriausiai atsakę į klausimus, buvo apdovanoti VVG prizais. Mokiniams buvo padalintas leidinys apie Projekto įgyvendinimą, kuriame jie ras informacijos ir apie VVG, ir apie LEADER, vietos projektų pavyzdžių, kontaktinę VVG informaciją.

Pats Projekto pasirinktas įgyvendinimo formatas, per nuotykius pažinti LEADER galimybes, patrauklus jaunimui, kuris gali būti vystomas toliau pačių jaunų žmonių. Kadangi vienas iš projekto siekiamų rezultatų yra jaunų žmonių verslumo įgūdžių ir žinių apie LEADER programos galimybes didinimas, lankymasis Švietimo įstaigose, tikimės, prisidėjo prie LEADER žinomumo didinimo, jaunų žmonių smalsumo sužadinimo dalyvauti Projektų rengime, įgyvendinime, galų gale tapti aktyviu ir motyvuotu savo kaimo gyventoju. 

 


 Projekto rezultatų sklaida švietimo įstaigose

 

Gera prisiminti, gera pasidalinti!
Telšių rajono vietos veiklos grupė kartu su Projekto partneriais Plungės rajono savivaldybės ir Šiaurės Vakarų Lietuvos vietos veiklos grupių atstovais lankysis savo teritorijų švietimo įstaigose ir pristatys VVG veiklą, LEADER programą bei tarptautinį bendradarbiavimo Akademija „Nuotykių LEADER (ACADEMY ADVENTURE LEADER) projektą vyresnių klasių mokiniams.
Dėkojame švietimo įstaigų vadovams, kurie priima mus į svečius.
Tikimės, kad jaunimas susipažins su VVG veikla, LEADER programa, įgyvendintais vietos projektų pavyzdžiais.
Ir dar labiau tikimės, kad šios žinios taps paskata jaunimui dalyvauti ateinančios Strategijos kūrime, įgyvendinime bei gerovės kaime vystymo procesuose.


 Projekto partnerių susitikimas

 

Telšių rajono vietos veiklos grupė įgyvendina tarptautinį bendradarbiavimo projektą Akademija “NUOTYKIŲ LEADER” (ACADEMY ADVENTURE LEADER).
Rugsėjo 13 d. nuotoliniu būdu vyko Lietuvos Projekto partnerių pasitarimas apie tolimesnes Projekto įgyvendinimo veiklas.
Spalio 25-26 yra organizuojama Projekto baigiamoji konferencija, kurioje dalyvaus ir užsienio partneriai – Švedijos LEADER Malardalen ir LEADER Nedre Dalalven bei Latvijos Saldus vietos veiklos grupės atstovai.
Konferencijoje bus aptariamas visas Projekto įgyvendinimas, įveikti iššūkiai, numatomos tolimesnės bendradarbiavimo galimybės!

Projekto partnerių susitikimas

 

2022 m. liepos 7 d. įvyko tarptautinio bendradarbiavimo projekto Akademija „Nuotykių LEADER“ (ACADEMY ADVENTURE LEADER)  Lietuvos partnerių susitikimas. Susitikimo metu aptarta įvykusi akademija ir veiklos: kaip sekėsi dalyviams lankyti LEADER vietos projektus, atlikti jiems pavestas užduotis, kaip sekėsi jaunimui bendrauti ir bendradarbiauti tarpusavyje ir pan. Stovyklos vadovai pasidalino savo mintimis ir įžvalgomis.

Susitikimo metu aptartos tolimesnės projekto įgyvendinimo veiklos: rudenį planuojama baigiamoji konferencija, leidinio – žurnaliuko  išleidimas, projektų rezultatų pristatymas mokyklose.

Susitikimo dalyviai pasidžiaugė, kad akademija praėjo sklandžiai, suplanuotos veiklos viršijo lūkesčius, džiugina malonus ir draugiškas LEADER vietos projektų pareiškėjų stovyklos dalyvių priėmimas ir bendravimas su jais.

 


TELŠIŲ RAJONE VYKO TARPTAUTINĖ JAUNIMO VERSLUMO AKADEMIJA „AKADEMIJA NUOTYKIŲ LEADER 2022“ (ACADEMY ADVENTURE LEADER)

 

Birželio 27  – liepos 3 dienomis Telšių rajone vyko Projekto antroji jaunimo verslumo Akademija, kurioje dalyvavo 48 Lietuvos ir Latvijos vietos veiklos grupių atstovai. Pirma, antra akademijos diena   buvo skirta susipažinimui, komandų formavimui (40 dalyvių buvo padalinti į grupes užduotims atlikti), komandos pavadinimo sukūrimui, LEADER metodo ir VVG veiklos pristatymui, verslo veikimo subtilybėmis. 3—5 dieną grupės, naudodamos įvairias susisiekimo priemones: automobilius, dviračius, baidares bei pėsčiomis  vyko lankyti Telšių rajono, Plungės rajono savivaldybės ir Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupių LEADER vietos projektų, kuriuose jiems reikėjo atlikti pateiktas užduotis, susijusias su verslumu, medijų kūrimu, pasirūpinti komandos narių  maitinimu. Per dieną viena grupė turėjo iki 3-4 susitikimų su vietos verslininkais, bendruomenių atstovais, kurie vykdo veiklą LEADER programos pagalba. Paskutinė akademijos diena skirta idėjų išgryninimui, akademijos rezultatų, savo asmeninių pasiekimų įsivertinimui, atsiskaitymui. Dalyvių atliktas užduotis vertino kartu dalyvaujantys stovyklos vadovai. Kiekvienos dienos vakarais dalyvių laukė įvairios komandinės, kultūrinės, sportinės užduotys, kurios leido dalyviams bendrauti vis laisviau, peržengti asmenines erdves, atrasti kultūrinius panašumus ir skirtumus. Ko gero, ypatingą įspūdį paliko kultūrinis vakaras, kurio metu lietuvių ir latvių jaunimas pristatė savo šalis vieni kitiems, kartu šoko liaudiškus šokius, mėgino suprasti latviai lietuviškų žodžių reikšmes ir atvirkščiai. Galiausia dalyviai gavo sertifikatus, patvirtinančius apie dalyvavimą projekte ir įgytą patirtį jos metu.

Per šią savaitę buvo daug atrasta, sužinota ir patirta. Smagu buvo girdėti jaunųjų dalyvių nuostabą, kiek daug ir kokių įdomių veiklų galima vykdyti kaimiškose teritorijose pasinaudojus LEADER programos finansine parama ir instrumentais. Susidomėję klausinėjo, nuo ko reikėtų pradėti, kur kreiptis, kokius reikalavimus atitikti, norint pretenduoti į LEADER programos paramą ir pradėti vykdyti savo veiklą. VVG atstovus tokie klausimai ir susidomėjimas labai džiugina.

Telšių rajono, Plungės rajono savivaldybės ir Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupių atstovai  dėkoja visiems Akademijos dalyviams už nuoširdų  dalyvavimą, bendradarbiavimą ir tamprų veiklų ir užduočių įveikimą ir atlikimą.

Taip pat Telšių rajono, Plungės rajono savivaldybės ir Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupių atstovai nuoširdžiai dėkoja vietos verslininkams, bendruomenių ir biudžetinių įstaigų atstovams, priėmusiems jaunuosius Akademijos dalyvius, pasidalinusiems savo patirtimi ir patarimais įgyvendinant vietos projektus.

Tikimės, kad per Akademiją įgyta patirtis taps impulsu jaunimui imtis veiklos bei iniciatyvos pradėti  kurti gerovę kaime.


Projekto partnerių susitikimas

2022 m. birželio 21 d. įvyko tarptautinio bendradarbiavimo projekto Akademija „Nuotykių LEADER“ (ACADEMY ADVENTURE LEADER)  Lietuvos partnerių susitikimas, kurio metu buvo aptartos pagrindiniai planuojamos verslumo akademijos organizavimo klausimai. Galutinai suderinti maršrutai ir vietos projektų pareiškėjai, kurie priims akademijos dalyvius, bendraus su jais ir atlikinės užduotis. Aptartos paruoštos užduotys ir kitos veiklos, kurias turės dalyviai atlikti: tiek medijos kūrimo, komandų formavimo bendravimo ir bendradarbiavimo, verslumo užduotys ir kt.  

Visi susitikimo dalyviai pritarė, kad laukia įdomi savaitė su jaunimu visomis prasmėmis: tiek veiklomis, tiek bendravimu užsienio kalba, tiek susikalbėjimo, supratimo ir susidraugavimo aspektais. 

Tikimasi, kad akademija įvyks sklandžiai, išsikelti tikslai bus pasiekti.

 


STARTUOJA TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO PROJEKTO  AKADEMIJA „NUOTYKIŲ LEADER“ (ACADEMY ADVENTURE LEADER) VERSLUMO AKADEMIJOS DALYVIŲ ATRANKA

 

Prasidėjo Projekto dalyvių (jaunų žmonių 18-25 m. amžiaus) atranka, kurie norėtų dalyvauti  jaunimo verslumo Akademijoje Lietuvoje. Stovykla vyks birželio 27- liepos 3 dienomis.

Dalyvaudami akademijoje, jaunimas turės unikalią progą:

 • susipažinti su LEADER programa, sužinoti apie savo galimybes dalyvauti VVG kaimo plėtros procesuose;
 • pagilinti anglų kalbos žinias;
 • susirasti draugų iš Latvijos, susipažinti su jų kultūra;
 • patirti daug nuotykių, džiugių akimirkų;
 • dalyvavimas Akademijoje – nemokamas.

Pagrindiniai kriterijai, kuriais vadovaujantis bus atrenkami jauni žmonės:

 • jie turi būti nuo 18 iki 25 metų amžiaus;
 • dalyvių gyvenamoji vieta turi būti deklaruota kaimiškoje vietovėje;
 • gebėti kalbėti anglų kalba;
 • turėti vairuotojo teises (šis kriterijus derinamas, teises nebūtina turėti visiems stovyklos dalyviams);
 • būti motyvuoti ir žingeidūs, nebijoti iššūkių.

Visus norinčius ir atitinkančius reikalavimus, kviečiame pildyti dalyvio atrankos anketą ir ją iki šių metų birželio 17 d. atsiųsti el. paštu telsiurajonovvg@gmail.com arba užnešti į Telšių rajono vietos veiklos grupės biurą adresu Sedos g. 6, Telšiuose. 

Atkreipiame dėmesį, kad vietų skaičius ribotas, todėl nedvejok, užpildyk anketą ir bandyk sėkmę! Geras laikas, naujos žinios, nauji draugai – garantuoti!

VERSLUMO STOVYKLOS DALYVIO ATRANKOS ANKETA 


Projekto partnerių susitikimas

2022 m. balandžio 13 d. įvyko tarptautinio bendradarbiavimo projekto Akademija „Nuotykių LEADER“ (ACADEMY ADVENTURE LEADER)  Lietuvos partnerių susitikimas. Susitikimo metu informuota, kad partneriai iš Švedijos („Leader Mälardalen“ ir „Leader Nedre Dalälven“) pranešė, jog dėl neramios situacijos Ukrainoje ir Europoje jie nenori vykti į Lietuvą su 20 jaunų asmenų. 

Telšių rajono vietos veiklos grupė pradėjo ieškoti kitų galimybių sėkmingam Projekto įgyvendinimui, t. y. pradėta ieškoti kitų Projekto užsienio partnerių, kuriems dalyvavimas Projekto veiklose (jaunimo verslumo Akademijoje, baigiamojoje konferencijoje, Projekto rezultatų pristatyme mokyklose)  Lietuvoje būtų aktualus ir įdomus. Kreiptasi į Latvijos vietos veiklos grupes su pasiūlymu prisijungti. Į kvietimą atsiliepė Latvijos Saldus vietos veiklos grupė (toliau – Latvijos VVG), kuri turi dalyvavimo tarptautiniuose projektuose patirties.

Šiuo metu jau yra derinamos Projekto veiklos su Projekto partneriais iš Lietuvos ir su Latvijos VVG. 

Artimiausia planuojama Projekto veikla – jaunimo verslumo stovykla, kuri vyks birželio 27- liepos 3 dienomis.


Projekto partnerių susitikimas

 

Sausio 5 d. Telšių rajono VVG atstovai pakvietė Plungės rajono vietos veiklos grupės ir Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės atstovus į susitikimą.
Prasidėję 2022 metai priminė, kad Telšių VVG laukia didelis iššūkis – tarptautinio projekto įgyvendinimas ir sėkmingas užbaigimas. Susitikimo metu buvo prisimintos tarptautinio projekto “Akademija nuotykių LEADER (Academy Adventure LEADER)” veiklos, kurias privalu įgyvendinti 2022 metais. Jau birželio mėnesį planuojama jaunimo verslumo stovykla, į kurią turi atvykti ir Švedijos atstovai. Aptarta numatoma stovyklos data, dalyvių atrankos reikalavimai ir kiti aktualūs klausimai. 
Telšių rajono VVG yra tarptautinio projekto koordinatoriai, Plungės rajono VVG ir Šiaurės vakarų Lietuvos VVG – projekto partneriai!!!
Projekto įgyvendinimas dėl Covid-19 pandemijos buvo nukeltas du metus iš eilės. Su didele viltimi tikimės, kad šie metai bus sėkmingi ir galėsime projektą sėkmingai pabaigti įgyvendinti!

Tarptautinio bendradarbiavimo projekto Akademija „Nuotykių LEADER“ (ACADEMY ADVENTURE LEADER) įgyvendinimas nukeliamas į 2022 m.

2021 m. situacija dėl Lietuvą ir visą pasaulį veikiančios COVID-19 pandemijos kuria neeilinę situaciją, sunku planuoti veiklas, juolab, kad tai tarptautinis projektas.

Projekto vykdytojai Lietuvoje turi vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės apribojimais, oficialiai paskelbtais nutarimais ir rekomendacijomis dėl veiklų organizavimo Lietuvoje, kelionių iš ir į Lietuvą. Projekto partneriai iš Švedijos turi vadovautis savo šalies Vyriausybės nutarimais ir rekomendacijomis dėl veiklų neorganizavimo toje šalyje ar nekeliavimo iš ir į jų šalį.  

Dėl taikomų koronaviruso (COVID-19) oficialių apribojimų Lietuvoje, planuoti veiklų įprastu būdu neįmanoma, jos turi būti atšaukiamos ar nukeliamos. Kilo mintis Akademiją organizuoti nuotoliniu būdu. Lietuvos partneriai pradėjo diskutuoti dėl stovyklos organizavimo nuotoliniu būdu: preliminariai aptarta, kaip tai galėtų vykti.

2021 m. balandžio mėnesį vyko Lietuvos ir Švedijos partnerių susitikimas nuotoliniu būdu. Projekto partneriams iš Švedijos buvo pasiūlyta Akademiją organizuoti nuotoliniu būdu, naudojant vaizdo konferencijų ir pokalbių platformas (Zoom, Microsoft Teams ar pan.). Partneriai iš Švedijos nesutiko su nuotoliniu Akademijos organizavimo formatu, motyvuodami tuo, kad tai neatitinka projekte numatytų ir suplanuotų veiklų. Švedijos partneriai pasiūlė stovyklos organizavimą Lietuvoje nukelti į 2022 m.

Dėl besitęsiančios epidemiologinės situacijos ir neaiškaus šių metų renginių ribojimo reglamentavimo, Telšių rajono vietos veiklos grupė, Švedijos LEADER Nedre Dalalven ir LEADER Malardalen vietos veiklos grupės, Plungės rajono savivaldybės ir Šiaurės Vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės deleguoti atstovai, pritarė, kad „AKADEMIJAI NUOTYKIŲ LEADER“ 2021 metais įvykti nėra galimybių. Suderinus su Nacionaline mokėjimo agentūra, projekto įgyvendinimas nukeliamas į 2022 m. vasarą.

Todėl, jaunime, jei skaitai šią žinutę, sek mūsų naujienas, stebėk mūsų paskyrą socialiniame tinkle Facebook ir nepraleisk progos kitais metais dalyvauti tarptaunėje jaunimo verslumo stovykloje!!


Tarptautinio bendradarbiavimo projekto Akademija „Nuotykių LEADER“ (ACADEMY ADVENTURE LEADER) įgyvendinimas nukeliamas į 2021 m.

2020 m. pasauliui pradėjęs „vadovauti“ virusas COVID-19  koreguoja visų planus, keičia darbotvarkes. Ne išimtis ir Telšių rajono vietos veiklos grupės administruojamas tarptautinis bendradarbiavimo projektas Akademija „Nuotykių LEADER (ACADEMY ADVENTURE LEADER)“   (toliau-Projektas).

Pasaulinės pandemijos pasekmė – uždarytos valstybių sienos, paskelbti karantinai valstybėse, įvesta nuotolinė švietimo įstaigų veikla „surišo“ projektų partnerių rankas sėkmingai planuoti ir įgyvendinti numatytas Projekto veiklas 2020 m.: janunimo stovykla ir baigiamoji Projekto konferencija nukeliami į 2021 m.

Todėl, jaunime, jei skaitai šią žinutę, sek mūsų naujienas, stebėk mūsų paskyrą socialiniame tinkle Facebook ir nepraleisk progos kitais metais dalyvauti tarptaunėje jaunimo verslumo stovykloje!!!


Vyko tarptautinio bendradarbiavimo projekto Akademija „Nuotykių LEADER“ (ACADEMY ADVENTURE LEADER) Lietuvos projekto partnerių susitikimas

Šiandien (2020 m. vasario 19 d.) vyko tarptautinio bendradarbiavimo projekto Akademija „Nuotykių LEADER“ (ACADEMY ADVENTURE LEADER) Lietuvos projekto partnerių susitikimas. Susitikime dalyvavo Plungės rajono, Šiaurės vakarų Lietuvos ir Telšių rajono vietos veiklos grupių atstovai. Projekto partneriai aktyviai ruošiasi vienai pagrindinių projekto veiklų – verslumo akademijai – stovyklai, kuri vyks šių metų birželio 28 – liepos 4 dienomis! 

Susitikimo metu:

👉 buvo sudėliota preliminari verslumo akademijos – stovyklos „Nuotykių LEADER“ darbotvarkė;

👉 suderintos veiklos ir užduotys, kurios lauks stovyklos dalyvių;

👉 aptarta verslumo stovyklos dalyvių atranka.

Primename, kad šiuo metu yra paskelbta stovyklos dalyvių atranka, kuri vyks iki kovo 16 d. Tad jei norite bandyti savo sėkmę ir sudalyvauti stovykloje, turite atitikti šiuos reikalavimus:

 • turite būti nuo 18 iki 25 metų amžiaus;
 • turite gyventi kaimiškoje vietovėje;
 • gebėti kalbėti anglų kalba, švedų kalbos mokėjimas – didelis privalumas;
 •  būti susipažinę su pagrindinėmis ekonomikos, verslumo žiniomis (t. y. turi būti lankę ekonomikos, verslumo pamokas, ar studijas);
 • būti motyvuoti ir žingeidūs, nebijoti iššūkių.

Įdomu? Pildyk dalyvio anketą ir dalyvauk! Užpildytą anketą siųsk el. paštu telsiurajonovvg@gmail.com arba užnešk į Telšių rajono vietos veiklos grupės biurą adresu Sedos g. 6, Telšiuose. 

VERSLUMO STOVYKLOS DALYVIO ATRANKOS ANKETA 


STARTUOJA TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO PROJEKTO  AKADEMIJA „NUOTYKIŲ LEADER“ (ACADEMY ADVENTURE LEADER) VERSLUMO STOVYKLOS DALYVIŲ ATRANKA

2018 m. rugsėjo 10 d. Telšių rajono vietos veiklos grupė su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pasirašė Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „LEADER“ veiklos srities „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“ paramos sutartį Nr. 44TT-KE-17-2-03769 įgyvendinti projektą akademija „Nuotykių LEADER“ (ACADEMY ADVENTURE LEADER) Nr. 44TT-KE-17-2-03769-PR001 (toliau-Projektas).

Projekto partneriai yra Plungės rajono vietos veiklos grupė, Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė bei partneriai iš Švedijos. Pagrindinis projekto uždavinys yra suorganizuoti dvejas 5 dienų trukmės  jaunimo verslumo Akademijas Švedijoje ir Lietuvoje, kurių metu jaunimas tobulintų verslumo įgūdžius, gautų žinių apie LEADER programą ir apie jų galimybes dalyvauti VVG kaimo plėtros procesuose. Pirmoji Akademija vyko Švedijoje 2019 metų birželį, antroji vyks  2020 m. birželio 28 – liepos 4 dienomis Lietuvoje.

Atsižvelgiant į Projekto veiksmų planą,  iki balandžio mėnesių bus vykdoma Projekto dalyvių (jaunų žmonių 18-25 m. amžiaus) atranka, kurie dalyvaus  Akademijoje Lietuvoje.

Šių metų sausio 29 d. Telšių rajono vietos veiklos grupės valdyba pritarė ir patvirtino Projekto Akademija „Nuotykių LEADER“  verslumo stovyklos dalyvių atrankos anketos formą, pagal kurią yra kviečiami jauni žmonės dalyvauti atrankoje dėl dalyvavimo 5 dienų trukmės Akademijoje (stovykloje).

Pagrindiniai kriterijai, kuriais vadovaujantis bus atrenkami jauni žmonės:

 • Jie turi būti nuo 18 iki 25 metų amžiaus;
 • Dalyvių gyvenamoji vieta turi būti deklaruota kaimiškoje vietovėje;
 • Gebėti kalbėti anglų kalba, švedų kalbos mokėjimas – didelis privalumas;
 • Turi būti susipažinę su pagrindinėmis ekonomikos, verslumo žiniomis (t. y. turi būti lankę ekonomikos, verslumo pamokas, ar studijas);
 • Būti motyvuoti ir žingeidūs, nebijoti iššūkių.

Atrinkti jauni asmenys, dalyvaudami Verslumo akademijoje, turės unikalią progą:

 • Susipažinti su LEADER programa, sužinos apie savo galimybes dalyvauti VVG kaimo plėtros procesuose;
 • Pagilinti anglų kalbos žinias;
 • Susirasti draugų iš Švedijos, susipažinti su jų kultūra;
 • Patirti daug nuotykių, džiugių akimirkų;
 • Dalyvavimas Akademijoje – nemokamas.

Visus norinčius ir atitinkančius reikalavimus, kviečiame pildyti dalyvio atrankos anketą ir ją iki šių metų kovo 16 d. atsiųsti el. paštu telsiurajonovvg@gmail.com arba užnešti į Telšių rajono vietos veiklos grupės biurą adresu Sedos g. 6, Telšiuose. 

Atkreipiame dėmesį, kad iš Telšių rajono ir Rietavo savivaldybės bus atrenkami tik 8 kandidatai, todėl nedvejok, užpildyk anketą ir bandyk sėkmę! Geras laikas, naujos žinios, nauji draugai – garantuoti!

VERSLUMO STOVYKLOS DALYVIO ATRANKOS ANKETA 


Telšių rajono VVG atstovai lankėsi Švedijoje, tarptautinio bendradarbiavimo projekto Akademija „Nuotykių LEADER“ (Acagemy Adventure LEADER) konferencijoje

Telšių rajono VVG atstovai kartu su Plungės rajono savivaldybės ir Šiaurės Vakarų Lietuvos VVG atstovais spalio 9-11 dienomis lankėsi Švedijoje Hallstahammar miestelyje, tarptautinio bendradarbiavimo projekto Akademija „Nuotykių LEADER“ (Acagemy Adventure LEADER) konferencijoje.

Spalio 9 d. lietuvius Stokholme pasitiko Švedijos Leader Nedre Dalälven VVG atstovai. Šią dieną Lietuvos VVG atstovai buvo vežiojami po Švedijos bendruomenių projektus, tokius kaip „Salnecke slottscafé“, „Fjärdhundraland“, Härnevi mötesplats“. Lietuvius žavėjo, kad projektai yra įgyvendinami daug paprasčiau nei Lietuvoje, stengiamasi maksimaliai išnaudoti apylinkių gamtos ir reljefo ypatumus (dviračių takų, bėgiojimo takų infrastruktūra, poilsio zonų įrengimas šalia įvairių bendruomenės veiklų), bendruomenės narių gebėjimus kurti verslą ir pan.

Spalio 10 d. Åsby viešbutyje prasidėjo konferencija, kuri buvo skirta  aptarti ir įvertinti įvykusią Akademiją „Nuotykių LEADER“ 2019 m. Švedijoje, detalizuoti būsimos Akademijos „Nuotykių LEADER“ Lietuvoje 2020 m. veiklas, pasiruošimo procesus, bendradarbiavimo tarp VVG galimybes.

Visų pirmiausia Švedijos VVG atstovės pristatė savo VVG strategijas, trumpai papasakojo, kaip šios strategijos įgyvendinamos, koks projektų paramos intensyvumas, kokio tipo projektai finansuojami ir pan. Vėliau buvo pereita prie 2019 m. vykusios Akademijos „Nuotykių LEADER“ aptarimo: su kokiais sunkumais susidurta organizuojant akademiją, kokių baimių turėta atrenkant akademijos dalyvius, kaip sektasi derinti akademijos dalyvių ir LEADER projektus įgyvendinančių verslininkų, bendruomenių atstovų susitikimus ir pan. Apie vykusią Akademiją Švedijoje savo įspūdžiais pasidalino ir Lietuvos delegacijos atstovės Agnė ir Aistė, kurios 2019 m. buvo Akademijos dalyvės Švedijoje. Merginos pasidžiaugė, kad Akademija atvėrė suvokimą apie galimą Europos sąjungos paramą per LEADER programą, suteikė galimybę patobulinti anglų kalbos žinias, susipažinti su švedų kultūra bei žmonėmis, susirasti draugų.

Pirmoji konferencijos diena buvo užbaigta tarpusavio užsiėmimais – komandiniais žaidimais. Dalyviai buvo padalinti į keturias grupes, kurios turėjo įveikti 5 užduotis. Parinktos tokios užduotys, kurias sėkmingai įveikti būtinas darnus komandinis darbas ir susiklausymas.

Antroji konferencijos diena pradėta švedų Leader Malärdalen VVG atstovės Sophia pristatymu apie akademijos organizavimą.

Toliau konferencijoje Telšių rajono VVG atstovė Agnė Marozienė pristatė visų trijų Lietuvos projekto partnerių  vietos veiklos grupių strategijas, įgyvendinamus projektus, VVG valdymo struktūrą. Taip pat Agnė supažindino konferencijos dalyvius su preliminaria 2020 m. planuojamos Akademijos „Nuotykių LEADER“  Lietuvoje programa, kokie projektai bus lankomi, kokios aktyvios veiklos ir užduotys laukia jaunimo vakarais. Visų detalių Lietuvos atstovai atskleisti nenorėjo, tegul tai lieka staigmena. Gi ne veltui akademija vadinasi – Akademija „Nuotykių LEADER“. Tad švedų Lietuvoje laukia ne ką mažiau nuotykių, nei lietuvių Švedijoje!


Įvyko tarptautinio bendradarbiavimo projekto Akademija „Nuotykių LEADER“ (ACADEMY ADVENTURE LEADER) Lietuvos projekto partnerių susitikimas

 

Telšių rajono vietos veiklos grupė įgyvendina tarptautinį bendradarbiavimo projektą Akademija „Nuotykių LEADER“ (ACADEMY ADVENTURE LEADER) Nr. 44TT-KE-17-2-03769-PER001 pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „LEADER“ veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“.  Pagrindinės projekto veiklos  – dvejos verslumo Akademijos Švedijoje ir Lietuvoje, kuriose atrinkti jaunuoliai iš Lietuvos ir Švedijos susipažins ir tobulins verslumo gebėjimų ir žinių apie LEADER programą lygį. Pirmoji Akademija vyko šių metų birželio 14-19 dienomis Švedijoje, 2020 m. vyks Lietuvoje.

2019 m. rugsėjo 27 d. Telšiuose rinkosi  projekto  partneriai iš Lietuvos: Plungės savivaldybės, Telšių rajono ir Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupių atstovai. Pasitarimo metu buvo aptarta  tolimesnė projekto vykdymo veikla: sudaryta preliminari būsimos Akademijos „Nuotykių LEADER“ Lietuvoje programa, nustatyta Akademijos data (kada ji vyks), apsvarstytos galimybės ir vietos, kur bus apgyvendinami dalyviai ir kiti aktualūs organizaciniai klausimai.

Tolimesnė projekto veikla – konferencija Švedijoje, kuri vyks spalio 8-12 dienomis. Į konferenciją vyks po 4 atstovus iš  Plungės savivaldybės, Telšių rajono ir Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupių. Deleguojami asmenys yra atsakingi už Projekto veiklų koordinavimą ir vykdymą savo VVG. Konferencijos Švedijoje metu bus aptariami šie klausimai:

1. 2019 m. Akademijos „Nuotykių LEADER“ Švedijoje įvertinimas;

2. Pasidalijimas patirtimi tarp penkių VVG ir penkių ofisų;

3. Įkvepiantys vizitai į Švedijos LEADER projektus;

4. Ryšiai tarp VVG;

5. Pasiruošimas 2020 m. Akademijai „Nuotykių LEADER“.

Tarptautinis bendradarbiavimo projektas Akademija „Nuotykių LEADER“ (ACADEMY ADVENTURE LEADER) jau įpusėjo. Greitu laiku projekto vykdytojai Lietuvoje sulauks būrio Švedijos jaunimo, kuris kartu su atrinktu jaunimu iš Plungės savivaldybės, Telšių rajono ir Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupių dalyvaus jau lietuviškumu „kvepiančioje“ verslumo Akademijoje.

 

 


Jaunimo projektas – Akademija „Nuotykių LEADER“ prasidėjo Švedijoje

2018 m. rugsėjo 10 d. Telšių rajono vietos veiklos grupė ir Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau-Agentūra) pasirašė Lietuvos kaimo plėtros 2018-2020 metų programos priemonės „LEADER“ veiklos srities „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“ paramos sutartį Nr. 44TT-KE-17-2-03769 ir pradėjo įgyvendinti tarptautinį bendradarbiavimo projektą Akademija „Nuotykių LEADER“ (ACADEMY ADVENTURE LEADER) (toliau-Projektas). Projekto partneriai yra Švedijos LEADER Nedre Dalalven  ir LEADER Malardalen vietos veiklos grupės, Plungės rajono savivaldybės ir Šiaurės Vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės. Pagrindinis projekto uždavinys yra suorganizuoti dvejas 5 dienų trukmės  jaunimo verslumo Akademijas Švedijoje ir Lietuvoje, kurių metu jaunimas tobulintų verslumo įgūdžius, gautų žinių apie LEADER programą ir apie jų galimybes dalyvauti VVG kaimo plėtros procesuose.

Šių metų sausio-balandžio mėnesiais buvo vykdoma Projekto dalyvių (jaunų žmonių 18-25 m. amžiaus) atranka. Į akademiją buvo atrinkti 20 jaunų žmonių: 6 iš Plungės rajono, 6 iš Mažeikių rajono ir 8 iš Telšių bei Rietavo rajonų. Dalyviai privalėjo gebėti gerai kalbėti anglų kalba, būti susipažinę su verslo bei ekonomikos pagrindais.

Birželio 13 d. atrinkti dalyviai kupini energijos, ryžto, noro tobulėti bei įgyti naujų žinių, išplaukė keltu iš Rygos jūrų uosto į Stokholmą. Švedijos sostinėje svečius pasitiko LEADER Nedre Dalalven  ir LEADER Malardalen vietos veiklos grupės atstovės: Charlotta Heimersson ir Ewa Wrede. Po trumpos ekskursijos Stokholmo senamiestyje, verslumo akademijos Lietuvių grupė buvo nuvežta į Sala miestą, kuriame gyveno visos stovyklos metu.

Pirmąjį stovyklos vakarą verslumo akademijos Lietuvių grupė buvo supažindinta su verslumo akademijos švedų grupe. Organizatoriai dalyvius suskirstė į 7 mišrias lietuvių-švedų grupes, kurios visos akademijos metu turėjo atlikti įvairias užduotis. Dalyvių laukė įvairūs iššūkiai: nuo verslo plėtros plano sukūrimo iki idėjų, kaip pritraukti daugiau turistų, pagerinti bičių ūkio gaunamos produkcijos transportavimą, kaip vietinius gyventojus įtraukt į turizmo veiklą, kaip efektyviai panaudoti pagamintos saulės energijos perteklių ūkio produktyvumui padidinti ir pan. Jaunimo darbo grupės stovyklos metu iš viso aplankė 35 verslo, ūkio ir turizmo objektus, kurie susiję su LEADER programa. Lietuvių atstovus ypatingai domino švediško ūkio specifikacija, naudojama technika ir metodai, turizmo plėtros galimybės, verslo ypatumai. Be verslo ir ūkio subjektų, dalyviai aplankė LEADER Nedre Dalalven  ir LEADER Malardalen būstines, kuriose dar plačiau buvo supažindinti su LEADER programa. Jaunimas pabuvojo ypatingai patraukliuose turizmo objektuose: Sala sidabro kasykloje, kuri yra 155 metrų po žeme, laukinių briedžių parke Gardsjo Algpark,  Švedijos Färnebofjärden nacionaliniame parke. Be praktinių užduočių, dalyvių laukė verslumo paskaitos, kurių metu buvo nagrinėjamos ekonominės – socialinės problemos, mokoma verslo planų parengimo pagrindų ir subtilybių. Išmoktas žinias dalyviai pritaikė atlikdami užduotis grupėse. Ypatingai sudomino Marcus Eldh, kuris yra organizacijos WILD SWEDEN įkūrėjas, paskaita. Marcus Eldh yra entuziastingas laukinės gamtos nuotykių propaguotojas, kuris organizuoja laukinių briedžių, meškų, vilkų, bebrų stebėjimo ekskursijas. Turistai iš viso pasaulio atvyksta į Švediją pamatyti laukinės gamtos grožio, išbandyti laukinės gamtos jausmo. Įdomiausia tai, kad Marcus Eldh savo verslą pradėjo nuo nulio, bet su svajone ir didele meile gamtai.

Verslo sėkmės variklis – tai ne tik žinių gausa ir jų taikymas, bet darnus ir sklandus komandinis darbas, sėkmingas vadovo vadovavimas. Tai yra be galo svarbu, todėl akademijos dalyviams buvo paruoštos aktyvaus sporto užduotys – plaukimas kanojomis ir laipiojimo medžiais išbandymas bei ugnies įkūrimo varžybos turint mažai šiam procesui reikalingų įrankių. Darnaus irklavimo ritmo suderinimas ir išmokimas taisyklingai vairuoti kanoją sustiprina žmonių grupę siekiant bendro tikslo – kranto. Laipiojimas medžiais 5-9 metrų aukštyje suteikia daug adrenalino, išryškina tokias asmenybių savybes kaip drąsa bei pasiryžimas. Ugnies įkūrimo varžybos atskleidė, kaip dalyviai organizuotai geba grupėje pasidalinant darbą siekiant maksimalaus ir greito rezultato – didelio laužo. Šių fizinių užduočių atlikime išryškėjo dalyvių kai kurios asmeninės savybės: gebėjimas draugiškai ar įsakmiai vadovauti, noras nuoširdžiai padėti, patarti, padrąsinti, palaikyti.

Be visų gautų žinių, dalyviai turėjo progą pažinti kitą kultūrą, kurios, nors ir europietiškos, tačiau turi skirtingų elgesio normų ir supratimo. Švedai noriai mokinosi kai kuriuos žemaitiškus žodžių junginius, tokius kaip: „Kon to?“, noriai bandė pataikyti į lietuvių liaudies šokio „Bitute pilkoji“ žingsnelio ritmą ir taisyklingai jį atlikti. Juos žavėjo lietuvių draugiškumas, aktyvumas, paprastumas. Ne vienas akademijos švedų dalyvis išreiškė norą aplankyti Lietuvą, rajonus, iš kurių esame atvykę. Beja, savaitę laiko kalbėti anglų kalba – tai dar vienas iššūkis lietuvių grupei. Kaip sakė jaunieji lietuvaičiai – iš pradžių reikėjo galvoti, kaip pasakyti, ką mastai, o jau po kelių dienų net mintys dėliojosi angliškai.

2020 m. vasarą Lietuvoje vyks antra pagrindinė projekto dalis – 5 dienų verslumo stovykla, kurioje dalyvauti bus renkami nauji dalyviai iš Plungės, Mažeikių, Telšių, Rietavo rajonų bei laukiama atvykstant akademijos dalyvių iš Švedijos. Planuojama, kad Lietuvos dalyvių atranka prasidės 2020 m. vasario – balandžio mėnesiais.

Tikimės,  kad tarptautinio bendradarbiavimo projektas Akademija „Nuotykių LEADER“ – tai startas jaunimui imtis savų iniciatyvų verslo, bendruomenių veiklose pritaikant įgytas žinias ir gerąją patirtį, parsivežtą iš Švedijos bei pasitelkiant LEADER programą.


DĖMESIO!!! SKELBIAMA ATRANKA DALYVAUTI TARPTAUTINIAME BENDRADARBIAVIMO PROJEKTE  AKADEMIJA „NUOTYKIŲ LEADER“

2018 m. rugsėjo 10 d. Telšių rajono vietos veiklos grupė ir Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau-Agentūra) pasirašė Lietuvos kaimo plėtros 2018-2020 metų programos priemonės „LEADER“ veiklos srities „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“ paramos sutartį Nr. 44TT-KE-17-2-03769 ir pradėjo įgyvendinti tarptautinį bendradarbiavimo projektą Akademija „Nuotykių LEADER“ (ACADEMY ADVENTURE LEADER) (toliau-Projektas). Projekto partneriai yra Švedijos LEADER Nedre Dalalven  ir LEADER Malardalen vietos veiklos grupės, Plungės rajono savivaldybės ir Šiaurės Vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės.

Pagrindinis projekto uždavinys yra suorganizuoti dvejas 5 dienų trukmės  jaunimo verslumo Akademijas Švedijoje ir Lietuvoje, kurių metu jaunimas tobulintų verslumo įgūdžius, gautų žinių apie LEADER programą ir apie jų galimybes dalyvauti VVG kaimo plėtros procesuose. Pirmoji Akademija numatyta Švedijoje 2019 metų birželį, antroji 2020 m. birželį Lietuvoje.

Atsižvelgiant į Projekto veiksmų planą, jau nuo šių metų sausio iki balandžio mėnesių turi būti vykdoma Projekto dalyvių (jaunų žmonių 18-25 m. amžiaus) atranka, kurie vyks dalyvauti į Akademiją Švedijoje. Atrankos vykdymui, projektų partnerių susitikimo metu, kuris vyko 2018 m. spalio mėnesį Telšiuose, buvo aptarta Akademijos dalyvių atrankos anketos forma.

Šių metų sausio 17 d. Telšių rajono vietos veiklos grupės valdyba pritarė ir patvirtino tarptautinio bendradarbiavimo projekto Akademija „Nuotykių LEADER“ dalyvių atrankos anketos formą, pagal kurią bus kviečiami jauni žmonės dalyvauti atrankoje vykti šiais metais (numatoma data dar derinama, bet manoma, kad tai bus 2019 m. birželio galas)  į Švediją ir dalyvauti 5 dienų trukmės Akademijoje.

Pagrindiniai kriterijai, kuriais vadovaujantis bus atrenkami jauni žmonės

1. Jie turi būti nuo 18 iki 25 metų amžiaus;

2. Dalyvių gyvenamoji vieta turi būti deklaruota kaimiškoje vietovėje;

3. Gebėti kalbėti anglų kalba, švedų kalbos mokėjimas – didelis privalumas;

4. Turi būti susipažinę su pagrindinėmis ekonomikos, verslumo žiniomis (t. y. turi būti lankę ekonomikos, verslumo pamokas, ar studijas);

5. Būti motyvuoti ir žingeidūs, nebijoti iššūkių.

Tad kviečiame norinčius ir atitinkančius pagrindinius kriterijus dalyvauti atrankoje užpildant ANKETĄ.

Anketų lauksime iki šių metų vasario 28 d. el. adresu telsiurajonovvg@gmail.com.

Informuosime ir pokalbiui kviesime tik atrinktus kandidatus.

DĖMESIO! Vietų skaičius labai ribotas, bus atrenkami tik 8 jauni žmonės iš Telšių ir Rietavo rajonų. 


TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO PROJEKTO AKADEMIJA „NUOTYKIŲ LEADER“ (ACADEMY ADVENTURE LEADER) PARTNERIŲ SUSITIKIMAS TELŠIUOSE

2018 m. spalio 11-12 d. Telšiuose vyko tarptautinio bendradarbiavimo projekto  Akademija „Nuotykių LEADER“ (ACADEMY ADVENTURE LEADER) (toliau-Projektas) partnerių susitikimas. Susitikime dalyvavo Projekto partneriai iš Švedijos LEADER Nedre Dalalven  ir LEADER Malardalen vietos veiklos grupių, Plungės rajono savivaldybės, Šiaurės Vakarų Lietuvos ir Telšių rajono vietos veiklos grupių.  Susitikimo tikslas – aptarti ir suderinti tolimesnę Projekto vykdymo eigą, suderinti Projekto veiklų turinį, pagrindinių Projekto veiklų datas.

Pagrindinis projekto uždavinys yra suorganizuoti dvejas 5 dienų trukmės  jaunimo verslumo Akademijas Švedijoje ir Lietuvoje, kurių metu jaunimas tobulintų verslumo įgūdžius, gautų žinių apie LEADER programą ir apie jų galimybes dalyvauti VVG kaimo plėtros procesuose. Būtent susitikimo metu su partneriais išdiskutuota ir priimta vieninga nuomonė, kad tinkamiausias laikas organizuoti Akademijas būtų birželio mėnesio galas (2019 m. Švedijoje, 2020 m. Lietuvoje). Konkrečios dienos dar bus derinamos, nes tai priklausys nuo dalyvių apgyvendinimo galimybių ir kitų klausimų, susijusių su Akademijos organizavimu.  Taip pat aptartos ir Akademijų turiniai, kokios veiklos ir užduotys bus skiriamos jaunimui, kaip jie jas turės įveikti ir pristatyti. Pasidžiaugta, kad partneriai iš Švedijos ir Lietuvos turi skirtingas vizijas Akademijų užduočių jaunimui formavimui, nors iš esmės tikslas tas pats – stiprinti jaunų žmonių dalyvavimą LEADER programoje.

Didelių diskusijų sukėlė klausimas, kokiu būdu bus atrenkami jauni žmonės, norintys dalyvauti Akademijoje. Sutarta, kad turi būti parengta anketa, kuri bus platinama rajonų švietimo įstaigose. Pagrindiniai kriterijai, kuriuos turėtų atitikti kandidatai – tai gebėjimas kalbėti laisvai angliškai, būti motyvuotam bei turėti bent pagrindines verslo ar ekonomikos žinias. Jaunimo amžius turi būti nuo 18 iki 25 metų.

Projekte taip pat numatyta suorganizuoti dviejų dienų trukmės dvejas konferencijas Švedijoje ir Lietuvoje.  Vidurio projekto konferencija bus organizuojama Švedijoje, o baigiamoji  konferencija – Lietuvoje. Projektų partnerių susitikimo metu taip pat sutarta, kad konferencijas planuojama organizuoti rugsėjo mėnesiais. Sutarta, kad I-oji diena bus skirta projektų lankymui, II-oji diena skirta projekto rezultatų įvertinimui, pristatymui visuomenei, tolimesnio bendradarbiavimo galimybių numatymui ir projekto tęstinumo užtikrinimui.

Kiekvienas Projekto partneris vykdys viešinimo veiklas. Projekto rezultatų pristatymas 10 mokyklų.  Visi projekto Partneriai sutiko, kad rezultatų pristatymas turi būti orientuotas į jaunus žmones, siekiant juos supažindinti su LEADER programa.

Susitikimo metu visi Projekto partneriai pasidžiaugė, kad paliesti svarbiausi Projekto klausimai, susiję su Projekto įgyvendinimu, susitarta dėl pagrindinių dalykų: suderintos Akademijos ir Konferencijų datos, preliminariai aptartas jų turinys, išdiskutuota dėl dalyvių atrankos procesų, priimta bendra nuomonė dėl mobiliosios aplikacijos turinio.

Kadangi susitikimo metu Projekto partneriai ne tik susitarė dėl tolimesnės Projekto eigos, bet ir susipažino, maloniai pabendravo, o viso  to rezultatas –  suteiktas reikšmingas ir stiprus impulsas Projekto AKADEMIJA „Nuotykių LEADER“ (ACADEMY ADVENTURE LEADER) įgyvendinimo pradžiai!

Projekto Akademija „Nuotykių LEADER“ (ACADEMY ADVENTURE LEADER) pristatymas.


 

PRADEDAMAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS AKADEMIJA „NUOTYKIŲ LEADER“ (ACADEMY ADVENTURE LEADER)

2018 m. rugsėjo 10 d. Telšių rajono vietos veiklos grupė su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pasirašė Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „LEADER“ veiklos srities „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“ paramos sutartį Nr. 44TT-KE-17-2-03769 įgyvendinti projektą akademija „Nuotykių LEADER“ (ACADEMY ADVENTURE LEADER) Nr. 44TT-KE-17-2-03769-PR001 (toliau-Projektas). Projekto trukmė iki 2020 m. spalio 1 d.

Projekto partneriai yra Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupė, Šiaurės Vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė bei dvi Švedijos  vietos veiklos grupės: LEADER Målardalen ir LEADER Nedredalålven. Šių metų spalio 11-12 dienomis yra planuojamas Projekto partnerių susitikimas, kuris vyks Telšiuose. Pasitarimo metu tikimasi aptarti ir suderinti tolimesnę Projekto vykdymo eigą, partnerių įsipareigojimus, Projekto veiklų turinį, tęstinumo užtikrinimo bei komandinio darbo aspektus. Su planuojamo susitikimo darbotvarke susipažinti galite čia.

Siekiant, kad Projektas būtų patrauklus tikslinei grupei, aktyvių projekto veiklų planavimas bus atliekamas kartu su jaunais žmonėmis. Suorganizuotose dviejose akademijose po 5 dienas, kuriose dalyvaus jaunimo atstovai iš abiejų šalių, bus pakeltas jaunimo verslumo gebėjimų ir žinių apie LEADER programą lygis. Taikant įvairiausius ugdymo metodus jauni asmenys patobulins asmenines, edukacines, socialines kompetencijas, kalbos gebėjimus, įgis tolerancijos įgūdžių, tarpkultūrinės patirties, gebės spręsti problemas, tobulėti. Projekte dalyvaujantys verslo atstovai, kuriuos vizituos jaunimo grupės su atitinkamomis užduotimis, užmezgę kontaktą su jaunimu, turės realią galimybę gauti konkrečių pasiūlymų paketą, kaip tobulinti, plėtoti verslą ar savo gaminamą produkciją eksportuoti į Švediją, taip pat prisidėti prie jaunų žmonių konsultavimo  imantis verslo ar savo idėjos įgyvendinimo klausimais. Projekto metu numatyta sukurti mobiliąją aplikaciją, kuri bus puiki platforma VVG, jaunimo, NVO ir verslo atstovų komunikavimui. Taip pat Projekto metu bus organizuojamos 2 tarptautinės konferencijos, projektų rezultatų pristatymai išleistuose žurnaluose bei mokyklose.

Tikimės, kad projekto akademija „Nuotykių LEADER“ (ACADEMY ADVENTURE LEADER) įgyvendinimas pateisins savo pavadinimą ir jauni žmonės, patyrę daug nuotykių, įsijungs į verslo plėtrą kaimiškose vietovėse pritaikydami Projekto metu įgytus gebėjimus bei žinias!