Kvietimai

Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2023-2027 metų strategija“ priemonę 

 

„Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų puoselėjimas“

 

Kvietimas Nr. 2 teikti vietos projektus galioja nuo 2024 m. balandžio 15 d., 8.00 val. iki 2024 m. gegužės 16 d. 15.00 val.

VPS priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų puoselėjimas“ dokumentacija:

KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS SKELBIMO FORMA

PARAIŠKOS FORMA

PAVYZDINĖ JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES FORMA


Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2023-2027 metų strategija“ priemonę 

 

„Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių ir kompetencijų ugdymas“

 

Kvietimas Nr. 1 teikti vietos projektus galioja nuo 2024 m. kovo 12 d., 8.00 val. iki 2024 m. balandžio 12 d. 12.00 val.

VPS priemonės Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių ir kompetencijų ugdymas dokumentacija iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų:

KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS SKELBIMO FORMA

PARAIŠKOS FORMA


 

Naudingos nuorodos:

Kiti svarbūs teisės aktai:


 

LT Bendrai finansuoja Europos Sąjunga_POS