Kvietimai

Telšių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2023-2027 metų strategija“ priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių ir kompetencijų ugdymas“

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2024 m. kovo 12 d., 8.00 val. iki 2024 m. balandžio 12 d. 12.00 val.

VPS priemonės Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių ir kompetencijų ugdymas dokumentacija iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų:

KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS SKELBIMO FORMA

PARAIŠKOS FORMA

 

Naudingos nuorodos:

fe28175ff6fe7c911a24e122e4f1bc5cfa7e15b2